Budowa Ksi臋gi Wieczystej

Budowa Ksi臋gi Wieczystej
艢rednia 4.04/5 na podstawie 294 opinii.

Ksi臋gi wieczyste prowadzi si臋 w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomo艣ci. S膮 one jawne, co oznacza, 偶e nikt nie mo偶e zas艂ania膰 si臋 nieznajomo艣ci膮 wpis贸w dokonanych w ksi臋dze wieczystej ani wniosk贸w o wpis (o kt贸rych uczyniono w ksi臋dze wieczystej wzmianki). Chocia偶by z tego powodu warto przyjrze膰 si臋 bli偶ej budowie ksi臋gi wieczystej, aby zrozumie膰, jakie informacje mog膮 zosta膰 w niej zawarte oraz gdzie tych informacji szuka膰.

Zgodnie z art. 251 ustawy z 6 lipca 1982 o ksi臋gach wieczystych i hipotece (dalej u.k.w.h), ksi臋gi wieczyste s膮 zak艂adane i prowadzone w systemie teleinformatycznym. Cho膰 by膰 mo偶e trudno w to dzisiaj uwierzy膰, jeszcze nie tak dawno ksi臋gi wieczyste mia艂y form臋 wy艂膮cznie papierow膮. Donios艂a zmiana, kt贸r膮 okre艣li膰 mo偶na mianem digitalizacji ksi膮g wieczystych, mia艂a miejsce w 2003 roku. Tryb i zasady dokonywania migracji ksi臋gi wieczystej z wersji papierowej do wersji elektronicznej okre艣la ustawa z 14 lutego 2003 o przenoszeniu tre艣ci ksi臋gi wieczystej do struktury ksi臋gi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym.

Tre艣膰 ka偶dej ksi臋gi wieczystej odnale藕膰 mo偶na na stronie internetowej Elektroniczne Ksi臋gi Wieczyste, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci.

Ksi臋ga wieczysta zawiera kompleksowe informacje prawne dotycz膮ce nieruchomo艣ci, kt贸ra jest ni膮 obj臋ta. Ksi臋ga wieczysta, co do zasady, sk艂ada si臋 z czterech dzia艂贸w (art. 25 ust. 1 u.k.w.h.), z kt贸rych:
1. pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomo艣ci oraz wpisy praw zwi膮zanych z jej w艂asno艣ci膮;
2. drugi obejmuje wpisy dotycz膮ce w艂asno艣ci i u偶ytkowania wieczystego;
3. trzeci przeznaczony jest na wpisy dotycz膮ce ograniczonych praw rzeczowych, z wyj膮tkiem hipotek, na wpisy ogranicze艅 w rozporz膮dzaniu nieruchomo艣ci膮 lub u偶ytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszcze艅, z wyj膮tkiem roszcze艅 dotycz膮cych hipotek;
4. czwarty przeznaczony jest na wpisy dotycz膮ce hipotek.

Ka偶dy z dzia艂贸w ksi臋gi wieczystej jest podzielony na rubryki i pola, a one - na podrubryki i podpola.

Co istotne, jedna ksi臋ga wieczysta mo偶e obejmowa膰 wi臋cej ni偶 jedn膮 nieruchomo艣膰. Zostan膮 w niej w贸wczas wyszczeg贸lnione informacje dotycz膮ce ka偶dej z nieruchomo艣ci np. s膮siaduj膮cych ze sob膮 dzia艂ek, stanowi膮cych w艂asno艣膰 jednej osoby.

Element wsp贸lny wszystkich dzia艂贸w ksi膮g wieczystych - oznaczenie podstawy wpisu do ksi臋gi wieczystej

Niezale偶nie od odmienno艣ci wszystkich wskazanych wy偶ej dzia艂贸w ksi膮g wieczystych, zawieraj膮 one r贸wnie偶 pewne elementy wsp贸lne. Jednym z nich jest oznaczenie w ka偶dym z dzia艂贸w dokument贸w, b臋d膮cych podstaw膮 konkretnego wpisu do ksi臋gi wieczystej, a tak偶e danych wniosku o wpis, kt贸ry zosta艂 z艂o偶ony do S膮du. Najpro艣ciej rzecz ujmuj膮c, b臋d膮 to dane o dokumencie, na podstawie kt贸rego, S膮d dokona艂 wpisu do ksi臋gi wieczystej. Najpopularniejsze dokumenty, stanowi膮ce podstaw臋 wpisu, to akty notarialne (wszelkiego rodzaju umowy 鈥 np. umowa sprzeda偶y, umowa darowizny), czy wypis z rejestru gruntu wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

W ka偶dym z dzia艂贸w ksi臋gi wieczystej, na jego ko艅cu, znajdziemy wykaz dokument贸w stanowi膮cych podstaw臋 wpisu wraz z danymi obejmuj膮cymi dat臋 ich sporz膮dzenia, nazw臋 i siedzib臋 organu, kt贸ry taki dokument sporz膮dzi艂 oraz po艂o偶enie dokumentu, czyli numer karty akt ksi臋gi wieczystej w wersji papierowej, na kt贸rej mo偶emy znale藕膰 dany dokument.

Element wsp贸lny wszystkich dzia艂贸w ksi膮g wieczystych - wzmianki o wnioskach

Na samej g贸rze ka偶dego z dzia艂贸w ksi臋gi wieczystej, ponad danymi charakterystycznymi dla ka偶dego z dzia艂贸w, znale藕膰 mo偶na wzmianki o wnioskach o wpis z艂o偶onych do danej ksi臋gi wieczystej (numer wzmianki, chwil臋 zamieszczenia oraz opis wzmianki). Informuj膮 one osob臋, kt贸ra przegl膮da ksi臋g臋 wieczyst膮 o tym, 偶e do s膮du wieczystoksi臋owego zosta艂 z艂o偶ony wniosek dotycz膮cy danej ksi臋gi wieczystej, kt贸ry nie zosta艂 jeszcze rozpoznany przez s膮d. Powy偶sze oznacza, 偶e nie jest to sta艂y element ksi臋gi wieczystej 鈥 pojawi si臋 w niej, gdy zostanie z艂o偶ony wniosek o wpis oraz zostanie usuni臋ty, gdy wniosek ten zostanie przez s膮d rozpatrzony. Chwila zamieszczenia wzmianki jest okre艣lona w ksi臋dze wieczystej co do minuty, bowiem czas ten i kolejno艣膰 umieszczenia wzmianek jest istotna dla kolejno艣ci ich rozpatrywania, a co za tym idzie, ma donios艂e znaczenie dla p贸藕niejszego stanu prawnego nieruchomo艣ci.

Dzia艂 I-O Oznaczenie nieruchomo艣ci

Podstaw膮 oznaczenia nieruchomo艣ci w ksi臋dze wieczystej s膮 dane katastru nieruchomo艣ci. Natomiast podstaw膮 oznaczenia lokalu w ksi臋dze wieczystej jest za艣wiadczenie o po艂o偶eniu i powierzchni lokalu, wydane przez sp贸艂dzielni臋 mieszkaniow膮, a domu jednorodzinnego 鈥 za艣wiadczenie wydane przez sp贸艂dzielni臋 oraz dane katastru nieruchomo艣ci (art. 21 ust. 1 i 2 u.k.w.h).

Warto zaznaczy膰, 偶e podstawow膮 jednostk膮 s艂u偶膮c膮 do wyznaczenia poszczeg贸lnych cz臋艣ci powierzchni ziemskiej jest dzia艂ka ewidencyjna. S艂u偶y ona m.in. w艂a艣nie oznaczeniu nieruchomo艣ci w dziale I-O ksi臋gi wieczystej.

Ustr贸j dzia艂u I-O ksi臋gi wieczystej b臋dzie nieco inny w zale偶no艣ci od tego, jakiej nieruchomo艣ci dotyczy 鈥 gruntowej albo lokalowej.

Ksi臋ga wieczysta zorganizowana dla nieruchomo艣ci gruntowej, a wi臋c nieruchomo艣ci stanowi膮cej sam grunt, b膮d藕 grunt wraz ze zwi膮zanymi z nim cz臋艣ciami sk艂adowymi, b臋dzie zawiera艂a w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce dane:
鈥 numer dzia艂ki (ewidencyjnej),
鈥 identyfikator dzia艂ki,
鈥 obr臋b ewidencyjny (numer),
鈥 po艂o偶enie (numer porz膮dkowy/wojew贸dztwo, powiat, gmina, miejscowo艣膰),
鈥 spos贸b korzystania (np. R 鈥 grunty orne),
鈥 obszar nieruchomo艣ci.

Ksi臋ga wieczysta, obejmuj膮ca nieruchomo艣膰 lokalow膮, a wi臋c lokal us艂ugowy (niemieszkalny), b膮d藕 lokal mieszkalny, b臋dzie zawiera艂a w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce dane:
鈥 po艂o偶enie (numer porz膮dkowy/wojew贸dztwo, powiat, gmina, miejscowo艣膰, ulica, numer budynku, numer lokalu),
鈥 przeznaczenie lokalu (np. lokal mieszkalny, lokal niemieszkalny),
鈥 opis lokalu (np. liczba i rodzaj pomieszcze艅),
鈥 kondygnacja,
鈥 odr臋bno艣膰, tj. informacj臋, czy lokal stanowi odr臋bn膮 nieruchomo艣膰,
鈥 pole powierzchni u偶ytkowej wraz z powierzchni膮 pomieszcze艅 przynale偶nych.

Ewentualnie w dziale pierwszym zawarte mog膮 by膰 dodatkowe informacje, takie jak np. dane ksi臋gi wieczystej, z kt贸rej dana nieruchomo艣膰 zosta艂a od艂膮czona.

Dzia艂 I-Sp Spis praw zwi膮zanych z w艂asno艣ci膮

Dzia艂 I-Sp to niejako druga cz臋艣膰 dzia艂u pierwszego ksi臋gi wieczystej. Cz臋sto ten dzia艂 oka偶e si臋 zupe艂nie pusty. Niekiedy jednak b臋dzie zawiera艂 wskazanie oraz opis prawa zwi膮zanego z w艂asno艣ci膮 nieruchomo艣ci obj臋tej ksi臋g膮 wieczyst膮. B臋d膮 to uprawnienia ka偶doczesnego w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci opisanej w dziale pierwszym. Jako przyk艂ad wskaza膰 mo偶na s艂u偶ebno艣ci gruntowe takie, jak prawo przej艣cia i przejazdu przez inn膮 nieruchomo艣膰 w celu 鈥瀌ostania si臋鈥 do drogi publicznej. W takim przypadku w Dziale I-Sp wskazany zostanie r贸wnie偶 numer ksi臋gi wieczystej powi膮zanej z danym uprawnieniem (w powy偶szym przyk艂adzie b臋dzie to numer ksi臋gi wieczystej, kt贸ra obejmuje t臋 drug膮, obci膮偶on膮 nieruchomo艣膰).

Dzia艂 II 鈥 W艂asno艣膰

W dziale II ksi臋gi wieczystej znajduj膮 si臋 informacje o w艂a艣cicielach nieruchomo艣ci, dla kt贸rej jest utworzona dana ksi臋ga wieczysta.

W przypadku os贸b fizycznych w dziale drugim znajdziemy dane takie, jak: imi臋 pierwsze, imi臋 drugie, nazwisko, imi臋 ojca, imi臋 matki oraz PESEL. Poza danymi osobowymi w艂a艣cicieli b膮d藕 w艂a艣ciciela, znajdziemy w nim r贸wnie偶 list臋 wskaza艅 udzia艂贸w w prawie, tj. numer udzia艂u w prawie, wielko艣膰 udzia艂u oraz rodzaj wsp贸lno艣ci. Powy偶sze oznacza, 偶e w przypadku istnienia kilku w艂a艣cicieli danej nieruchomo艣ci, w dziale drugim odnajdziemy informacj臋, jakie s膮 wielko艣ci udzia艂u w prawie w艂asno艣ci ka偶dego z nich, a tak偶e z jakim rodzajem wsp贸艂w艂asno艣ci mamy do czynienia (np. wsp贸lno艣膰 ustawowa maj膮tkowa ma艂偶e艅ska).

Je偶eli w艂a艣cicielem nieruchomo艣ci jest osoba prawna (np. sp贸艂ka kapita艂owa) albo inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮 (np. sp贸艂dzielnia mieszkaniowa) w dziale drugim ksi臋gi wieczystej zamiast danych osobowych dot. osoby fizycznej, zostan膮 umieszczone nast臋puj膮ce dane: nazwa, siedziba, REGON, KRS.

Dzia艂 III 鈥 Prawa, roszczenia i ograniczenia

Zakres przedmiotowy wpis贸w, mog膮cych znale藕膰 si臋 w dziale trzecim ksi臋gi wieczystej jest dosy膰 szeroki. W zasadzie dzia艂 ten jest przewidziany dla wszystkich wpis贸w, dla kt贸rych nie s膮 przeznaczone pozosta艂e dzia艂y. Co istotne, przy ka偶dym wpisie mo偶na r贸wnie偶 znale藕膰 informacj臋 o podmiocie uprawnionym, tj. osobie fizycznej b膮d藕 prawnej, kt贸ra mo偶e korzysta膰 z danego prawa, a tak偶e dane o nieruchomo艣ciach powi膮zanych z danym prawem, ograniczeniem b膮d藕 roszczeniem.

W dziale tym znale藕膰 mo偶na informacje o prawach zwi膮zanych z dan膮 nieruchomo艣ci膮, np. o ograniczonym prawie rzeczowym (poza hipotek膮, dla kt贸rej przewidziano odr臋bny dzia艂) 鈥 najcz臋艣ciej o s艂u偶ebno艣ci gruntowej, polegaj膮cej na prawie swobodnego przej艣cia i przejazdu przez inn膮 nieruchomo艣膰 w celu uzyskania dost臋pu do drogi publicznej albo po艂o偶enia medi贸w. Prawem zwi膮zanym z nieruchomo艣ci膮, kt贸re cz臋sto odnale藕膰 mo偶na w dziale trzecim ksi臋gi wieczystej, jest r贸wnie偶 s艂u偶ebno艣膰 przesy艂u, polegaj膮ca m.in. na prawie do utrzymywania na nieruchomo艣ci obci膮偶onej kablowej linii elektroenergetycznej albo dotycz膮ca przewod贸w wodoci膮gowych i kanalizacyjnych.

W dziale trzecim zamieszcza si臋 r贸wnie偶 informacje dotycz膮ce ogranicze艅 dotycz膮cych rozporz膮dzania nieruchomo艣ci膮 takich, jak zakaz zbywania b膮d藕 obci膮偶ania nieruchomo艣ci, zaj臋cie nieruchomo艣ci w toku post臋powania egzekucyjnego przez komornika, og艂oszenie upad艂o艣ci w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci.

Dodatkow膮 informacj膮, kt贸r膮 mo偶na odnale藕膰 w tym dziale, s膮 wszelkie ostrze偶enia dotycz膮ce nieruchomo艣ci, w tym dotycz膮ce niezgodno艣ci stanu prawnego nieruchomo艣ci ujawnionego w ksi臋dze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Dzia艂 IV 鈥 Hipoteka

Dzia艂 czwarty ksi臋gi wieczystej zawiera informacje o hipotekach obci膮偶aj膮cych dan膮 nieruchomo艣膰. Istotn膮 rol臋 odgrywa kolejno艣膰 wpisu hipotek, mo偶e mie膰 ona bowiem wp艂yw, w pewnym zakresie, na zaspokajanie wierzycieli hipotecznych w przypadku egzekucji z nieruchomo艣ci. Szczeg贸艂owe informacje odno艣nie hipoteki obejmuj膮 jej numer (porz膮dkowy), rodzaj (np. hipoteka umowna, kaucyjna), a tak偶e sum臋 oraz walut臋 hipoteki. Dodatkowo znajduje si臋 tam opis wierzytelno艣ci i stosunku prawnego, kt贸ry stanowi 藕r贸d艂o ustanowienia hipoteki na nieruchomo艣ci. Ka偶dorazowo wskazany zostanie r贸wnie偶 wierzyciel hipoteczny, a wi臋c np. osoba fizyczna b膮d藕 prawna, uprawniona z danej hipoteki, a tak偶e jej dane.

W dziale tym odnale藕膰 mo偶na r贸wnie偶 wpisy dotycz膮ce roszczenia o ustanowienie hipoteki, a tak偶e roszczenia o przeniesienie hipoteki na opr贸偶nione miejsce hipoteczne.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin