Ewidencja Grunt贸w i Budynk贸w

Ewidencja Grunt贸w i Budynk贸w
艢rednia 4.22/5 na podstawie 32 opinii.

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w to jeden z najwi臋kszych rejestr贸w publicznych w kraju. Warto wiedzie膰, jakie dane zawiera, sk膮d je pozyskuje oraz komu mog膮 zosta膰 udost臋pnione. Ewidencja inaczej nazywana jest katastrem nieruchomo艣ci.

Zawarto艣膰 ewidencji grunt贸w i budynk贸w

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w obejmuje informacje dotycz膮ce:

 • grunt贸w - ich po艂o偶enia, granic, powierzchni, rodzaj贸w u偶ytk贸w gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksi膮g wieczystych lub zbior贸w dokument贸w, je偶eli zosta艂y za艂o偶one dla nieruchomo艣ci, w sk艂ad kt贸rej wchodz膮 grunty;
 • budynk贸w - ich po艂o偶enia, przeznaczenia, funkcji u偶ytkowych i og贸lnych danych technicznych;
 • lokali - ich po艂o偶enia, funkcji u偶ytkowych oraz powierzchni u偶ytkowej.

W ewidencji grunt贸w i budynk贸w wykazuje si臋 tak偶e:

 • w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, a w przypadku nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa lub jednostek samorz膮du terytorialnego - opr贸cz w艂a艣cicieli inne podmioty, w kt贸rych w艂adaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepis贸w o gospodarowaniu nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa, znajduj膮 si臋 te nieruchomo艣ci; oraz w przypadku grunt贸w, dla kt贸rych ze wzgl臋du na brak ksi臋gi wieczystej, zbioru dokument贸w albo innych dokument贸w nie mo偶na ustali膰 ich w艂a艣cicieli - osoby lub inne podmioty, kt贸re w艂adaj膮 tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
 • miejsce pobytu sta艂ego lub adres siedziby tych podmiot贸w.

Grunty rolne i le艣ne obejmuje si臋 gleboznawcz膮 klasyfikacj膮 grunt贸w, przeprowadzan膮 w spos贸b jednolity dla ca艂ego kraju, na podstawie urz臋dowej tabeli klas grunt贸w, a ewidencj臋 grunt贸w i budynk贸w, w cz臋艣ci dotycz膮cej las贸w, prowadzi si臋 z uwzgl臋dnieniem przepis贸w o lasach.

Wykorzystanie danych z聽ewidencji grunt贸w i budynk贸w

Dane z ewidencji s膮 wykorzystywane na bardzo du偶膮 skal臋 w wielu obszarach funkcjonowania pa艅stwa. Dane zawarte w ewidencji grunt贸w i budynk贸w stanowi膮 podstaw臋 planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatk贸w i 艣wiadcze艅, oznaczania nieruchomo艣ci w ksi臋gach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomo艣ciami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Organy S艂u偶by Geodezyjnej i Kartograficznej wsp贸艂pracuj膮 z jednostkami, kt贸re wykorzystuj膮 dane zawarte w ewidencji, w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dost臋pu i wymiany danych mi臋dzy ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez inne organy i jednostki.

Obowi膮zek aktualizacji danych obj臋tych聽ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w

W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci maj膮 obowi膮zek zg艂osi膰 w艂a艣ciwemu staro艣cie zmiany danych obj臋tych ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w, w terminie 30 dni, licz膮c od dnia powstania tych zmian.

Obowi膮zek ten nie dotyczy zmian danych obj臋tych ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w, wynikaj膮cych z akt贸w normatywnych, prawomocnych orzecze艅 s膮dowych, decyzji administracyjnych, akt贸w notarialnych, materia艂贸w zasobu, wpis贸w w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Obowi膮zek w tych przypadkach nie wyst臋puje, bowiem dane aktualizowane s膮 w贸wczas z urz臋du, bez konieczno艣ci zg艂aszania wniosku przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci.

W celu utrzymania ewidencji w stanie ci膮g艂ej aktualno艣ci danych w niej zawartych, odpowiednie organy zosta艂y wyposa偶one w narz臋dzia prawne, kt贸re pozwalaj膮 ten obowi膮zek egzekwowa膰. Je偶eli uzyskanie danych niezb臋dnych do aktualizacji bazy danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w nie jest mo偶liwe w inny spos贸b, starosta mo偶e, w drodze decyzji administracyjnej, na艂o偶y膰 na w艂a艣cicieli obowi膮zek:

 • opracowania dokumentacji geodezyjnej niezb臋dnej do aktualizacji bazy danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w, w przypadku ustalenia, 偶e stan faktyczny nieruchomo艣ci jest inny ni偶 ujawniony w tej bazie danych;
 • udost臋pnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, je偶eli jest to niezb臋dne do ujawnienia w bazie danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w danych dotycz膮cych budynku lub dzia艂ki;
 • udzielenia informacji o sposobie u偶ytkowania budynk贸w i lokali.

Obowi膮zek przekazywania dokument贸w w celu aktualizacji danych w聽ewidencji grunt贸w i聽budynk贸w

Ka偶dy z organ贸w i ka偶da z instytucji wskazanych w ustawie ma obowi膮zek przekazywa膰 w艂a艣ciwemu staro艣cie dane, kt贸re pozwalaj膮 zachowa膰 aktualno艣膰 informacji zawartych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w.

S膮dy przekazuj膮 w艂a艣ciwemu staro艣cie odpisy prawomocnych orzecze艅 s膮du, a w przypadkach dotycz膮cych europejskiego po艣wiadczenia spadkowego - odpisy orzecze艅 s膮du, w sprawach o w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci lub jej cz臋艣ci, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych stwierdzenia nabycia prawa w艂asno艣ci do nieruchomo艣ci przez zasiedzenie; nabycia praw do spadku; dzia艂u spadku; zniesienia wsp贸艂w艂asno艣ci; podzia艂u maj膮tku wsp贸lnego; potwierdzenia nabycia prawa w艂asno艣ci w wyniku uw艂aszczenia, a tak偶e wydanie nieruchomo艣ci lub jej cz臋艣ci, rozgraniczenie nieruchomo艣ci oraz zawiadomienia o nowych wpisach w dzia艂ach I i II ksi臋gi wieczystej.

Z kolei notariusze przekazuj膮 w艂a艣ciwemu staro艣cie:

 • odpisy akt贸w notarialnych, kt贸re w swojej tre艣ci zawieraj膮 przeniesienie, zmian臋, zrzeczenie si臋 albo ustanowienie praw do nieruchomo艣ci, kt贸re podlegaj膮 ujawnieniu w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, b膮d藕 obejmuj膮 czynno艣ci przenosz膮ce w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci lub prawo u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci gruntowej;
 • odpisy akt贸w po艣wiadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich po艣wiadcze艅 spadkowych.

Organy administracji publicznej przekazuj膮 w艂a艣ciwemu staro艣cie odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z za艂膮cznikami w sprawie o: nabyciu, zmianie lub utracie prawa w艂asno艣ci do nieruchomo艣ci, a w odniesieniu do nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa lub jednostek samorz膮du terytorialnego tak偶e o nabyciu, zmianie lub utracie prawa u偶ytkowania wieczystego, trwa艂ego zarz膮du lub innej formy w艂adania t膮 nieruchomo艣ci膮; podziale nieruchomo艣ci; scaleniu i podziale nieruchomo艣ci; scaleniu grunt贸w; wymianie grunt贸w; rozgraniczeniu nieruchomo艣ci; zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu; ustaleniu linii brzegu; pozwoleniu na u偶ytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej; rozbi贸rce budynku; zmianie sposobu u偶ytkowania gruntu, a tak偶e odpisy zg艂osze艅 dotycz膮cych zmiany sposobu u偶ytkowania budynku lub jego cz臋艣ci oraz zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno艣ci (PESEL), dotycz膮cych os贸b fizycznych ujawnianych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w jako w艂a艣ciciele lub w艂adaj膮cy nieruchomo艣ciami.

Starosta najp贸藕niej w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych dokument贸w wpisuje dane z nich wynikaj膮ce do ewidencji grunt贸w i budynk贸w oraz do rejestru cen nieruchomo艣ci w zakresie wynikaj膮cym z tej ewidencji lub rejestru.

Procedura aktualizacji informacji zawartych w聽ewidencji grunt贸w i budynk贸w

Informacje, kt贸re udost臋pnia si臋 w ewidencji grunt贸w i budynk贸w zawiera operat ewidencyjny, kt贸ry sk艂ada si臋 z:

 • bazy danych, prowadzonej za pomoc膮 systemu teleinformatycznego zapewniaj膮cego w szczeg贸lno艣ci: odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizacj臋; udost臋pnianie oraz wsp贸lne korzystanie z danych na zasadach okre艣lonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej; wizualizacj臋 danych w formie rejestr贸w, kartotek i wykaz贸w oraz mapy ewidencyjnej, a tak偶e udost臋pnianie zainteresowanym wypis贸w z tych rejestr贸w, kartotek i wykaz贸w oraz wyrys贸w z mapy ewidencyjnej;
 • zbioru dokument贸w uzasadniaj膮cych wpisy do bazy danych.

Co istotne, informacje zawarte w operacie ewidencyjnym s膮 jawne oraz podlegaj膮 aktualizacji:

 • z urz臋du, je偶eli zmiany tych informacji wynikaj膮 z: przepis贸w prawa; okre艣lonych dokument贸w; materia艂贸w zasobu; wykrycia b艂臋dnych informacji;
 • na w艂a艣cicieli lub w艂adaj膮cych gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

Udost臋pnianie danych z operatu ewidencyjnego

Starosta udost臋pnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

 • wypis贸w z rejestr贸w, kartotek i wykaz贸w tego operatu;
 • wyrys贸w z mapy ewidencyjnej;
 • kopii dokument贸w uzasadniaj膮cych wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
 • plik贸w komputerowych sformatowanych zgodnie z obowi膮zuj膮cym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
 • us艂ug okre艣lonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ka偶dy mo偶e 偶膮da膰 udost臋pnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym i co do zasady takie dane s膮 udost臋pniane. Jednak dane zawieraj膮ce dane osobowe w艂a艣cicieli s膮 wydawane przez starost臋 tylko na 偶膮danie:

 • w艂a艣cicieli oraz os贸b i jednostek organizacyjnych w艂adaj膮cych gruntami, budynkami lub lokalami, kt贸rych dotyczy udost臋pniany zbi贸r danych lub wypis;
 • organ贸w administracji publicznej albo podmiot贸w nieb臋d膮cych organami administracji publicznej, realizuj膮cych, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne zwi膮zane z gruntami, budynkami lub lokalami, kt贸rych dotyczy udost臋pniany zbi贸r danych lub wypis;
 • operator贸w sieci telekomunikacyjnych; systemu przesy艂owego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu po艂膮czonego, w rozumieniu Prawa energetycznego oraz
 • innych podmiot贸w, kt贸re maj膮 interes prawny w uzyskaniu takich danych.

Zintegrowany system informacji o nieruchomo艣ciach

G艂贸wny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomo艣ciach, b臋d膮cy systemem teleinformatycznym. Robi to we wsp贸艂pracy z wieloma organami na przyk艂ad ze starostami, wojewodami i marsza艂kami wojew贸dztw oraz Ministrem Sprawiedliwo艣ci, ministrem w艂a艣ciwym do spraw informatyzacji, ministrem w艂a艣ciwym do spraw wewn臋trznych, ministrem w艂a艣ciwym do spraw finans贸w publicznych, ministrem w艂a艣ciwym do spraw 艣rodowiska, ministrem w艂a艣ciwym do spraw klimatu, Prezesem G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Zintegrowany system informacji o nieruchomo艣ciach jest systemem teleinformatycznym, kt贸ry umo偶liwia w szczeg贸lno艣ci:

 • prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbior贸w danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
 • monitorowanie w skali poszczeg贸lnych wojew贸dztw oraz ca艂ego kraju sp贸jno艣ci i jako艣ci zbior贸w danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
 • wymian臋 danych w formie dokument贸w elektronicznych mi臋dzy ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: ksi臋ga wieczysta, pa艅stwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podzia艂贸w terytorialnych kraju, krajowy rejestr urz臋dowy podzia艂u terytorialnego kraju, krajowy rejestr urz臋dowy podmiot贸w gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producent贸w, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosk贸w o przyznanie p艂atno艣ci, w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia tych rejestr贸w publicznych, a tak偶e przekazywanie w formie dokument贸w elektronicznych zawiadomie艅 o zmianach danych, dokonywanych w poszczeg贸lnych rejestrach publicznych, maj膮cych znaczenie dla innych rejestr贸w publicznych w艂膮czonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo艣ciach;
 • dokonywanie przez s膮dy prowadz膮ce ksi臋gi wieczyste sprawdze艅, o kt贸rych mowa w art. 6268 搂 4 Kodeksu post臋powania cywilnego, tj. gdy s膮d rozpoznaj膮c wniosek o zmian臋 oznaczenia nieruchomo艣ci w ksi臋dze wieczystej, dokonuje z urz臋du sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w ksi臋dze wieczystej oznaczenia nieruchomo艣ci z danymi katastru nieruchomo艣ci;
 • weryfikacj臋 zgodno艣ci danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w z danymi zawartymi w: ksi臋gach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludno艣ci, krajowym rejestrze urz臋dowym podmiot贸w gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urz臋dowym podzia艂u terytorialnego kraju, a tak偶e pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
 • udost臋pnianie organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizuj膮cym zadania publiczne na podstawie odr臋bnych przepis贸w albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w niezb臋dnych do realizacji przez te podmioty zada艅 publicznych;
 • przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w obejmuj膮cych obszary wi臋ksze ni偶 jeden powiat.

Terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych obj臋tych聽ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w

Na podstawie danych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w sporz膮dza si臋 terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych obj臋tych t膮 ewidencj膮. Starostowie sporz膮dzaj膮 gminne i powiatowe zestawienia danych obj臋tych ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w. G艂贸wny Geodeta Kraju sporz膮dza, na podstawie zestawie艅 powiatowych, wojew贸dzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych obj臋tych ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin