Jak rozliczyć dochód z wynajmu nieruchomości w Polsce pracując w UK

Jak rozliczyć dochód z wynajmu nieruchomości w Polsce pracując w Wielkiej Brytanii?

Wszyscy Polacy mieszkający i pracujący w Wielkiej Brytanii, którzy wynajmują swoje nieruchomości w Polsce, muszą rozliczyć się z podatku. Od 1 stycznia 2020 roku weszła w życie konwencja MLI, czyli międzynarodowe porozumienie dotyczące podwójnego opodatkowania, które obejmuje tysiące Polaków

Wielu naszych rodaków, którzy na co dzień żyją na wyspach, posiada nieruchomości w Polsce. Często jest to zabezpieczenie na przyszłość, inwestycja zarobionych pieniędzy lub po prostu dom do którego, chcą kiedyś wrócić. Nierzadko, jest to także dodatkowe źródło dochodu. I w takim przypadku rodacy mieszkający w UK, ale wynajmujący swoje nieruchomości w Polsce, zobowiązani są do rozliczenia się w Polsce, tylko z dochodu uzyskanego w Polsce

Inaczej sytuacja wygląda, w przypadku osób, które tylko chwilowo wyjeżdżają w celach zarobkowych. Jeżeli nadal ich centrum życiowe jest w Polsce, to pozostają rezydentami podatkowymi w ojczyźnie.

Rozliczanie się z dochodu z wynajmu nieruchomości w Polsce, podlega dwóm możliwościom: rozliczenie poprzez ryczałt lub na zasadach ogólnych. Ryczałt, jest dużo prostszy do rozliczenia, ale nie ma możliwości odliczenia kosztów i nie obowiązuje kwota wolna od podatku. Przy ryczałcie obowiązują dwie stawki: 8,5% - dla przychodu nieprzekraczającego 100.000,- złotych i 12,5% - dla przychodu przekraczającego 100.000,- złotych. Podatek można płacić miesięcznie lub kwartalnie.

Natomiast rozliczając się na zasadach ogólnych mamy do wyboru progi podatkowe, zależne od dochodu: 17% - jeżeli zarobki nie przekroczą kwoty 85.528,- złotych, 32% - jeżeli zarobisz ponad 85.528,- złotych, ale podatkiem objęta jest nadwyżka od kwoty 85.528,- złotych

Payu Dotpay