List mazalny

Każdy z dłużników hipotecznych przez lata wyczekuje momentu, w którym będzie mógł wywiązać się ze zobowiązania finansowego wobec banku i wykreślić hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości. Nie jest to jednak tak proste jak by się mogło wydawać. Do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nie wystarczy bowiem jedynie spłacenie zabezpieczonej należności. Zwykle również konieczne jest pozyskanie oświadczenia zezwalającego na wykreślenie hipoteki od wierzyciela. Owe oświadczenie nazywane jest listem lub kwitem mazalnym.

Uzyskanie listu mazalnego

W sytuacji w której wierzyciel hipoteczny, czyli najczęściej bank, istnieje i prowadzi taką działalność gospodarczą uzyskanie listu mazalnego nie stanowi problemu. Wiele banków na przestrzeni ostatnich lat przekształciło się w inne, połączyło lub zostało przejętych. W takiej sytuacji również nie jest trudno nawet za pomocą wyszukiwarki internetowej ustalić, kto jest ich aktualnym następcą. Sytuacja gorzej się klaruje kiedy zobowiązanie kredytowe zaciągnął np. twój dziadek. W polskim prawie jednak jest przewidziane rozwiązanie tego typu sytuacji – wykreślenie historycznego wpisu hipotecznego. Z mocy ustawy uprawnienia przysługujące już nieistniejącym instytucjom sektora bankowego przejął Bank Gospodarstwa Krajowego. Po uzyskaniu listu mazalnego masz możliwość pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości określonego formularza KW-WPIS. Po uzupełnieniu go należy uiścić opłatę i złożyć w Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Po jakimś czasie sąd wykreśli hipotekę z Twojej księgi wieczystej.

Payu Dotpay