Podział cywilny nieruchomości

Do podziału cywilnego nieruchomości najczęściej dochodzi w sytuacji, w której nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela. Przykładem takiej sytuacji może być współwłasność spadkowa lub współwłasność pomałżeńska. Kiedy atmosfera robi się konfliktowa lub któryś ze współwłaścicieli nie dopełnia swoich obowiązków związanych z opłatą czynszu, albo kiedy jeden ze współwłaścicieli próbuje wykroczyć władzą ponad wartość przypadającego mu współudziału warto zastanowić się nad podziałem cywilnym nieruchomości. Zdarzyć się może również tak, że jeden ze współwłaścicieli popadnie w zadłużenie, co może w konsekwencji doprowadzić do hipotecznego obciążenia nieruchomości. Prawo pozwala na powstanie hipoteki na udziale współwłaściciela bez zgody, a nawet wiedzy pozostałych współwłaścicieli.

Warunki podziału cywilnego nieruchomości

Alternatywą w opisanej powyżej sytuacji jest wycofanie się ze współwłasności. Niestety, w sytuacji obciążenia hipotecznego mieszkania na jednym ze współwłaścicieli reszta niekoniecznie chce nabyć udziały pozostałych osób. W tej sytuacji jedyną opcją jest podział cywilny nieruchomości. Polega on na sprzedaży komorniczej nieruchomości i podziale zysków z niej uzyskanej pomiędzy współwłaścicieli stosownie do ich udziałów, nawet pomimo hipoteki jaka na niej ciąży. Sprzedaż mieszkania zarządzona zostaje przez sąd w ramach postępowania o zniesienie współwłasności. Tym samym żaden z obecnych współwłaścicieli nie nabywa nieruchomości na własność. Sprzedaż nieruchomości z egzekucji ma miejsce bez obciążeń wynikających z hipoteki. W opisanej powyżej sytuacji część zadłużonego współwłaściciela idzie na pokrycie wierzycieli, natomiast reszta współwłaścicieli otrzymuje części środków ze sprzedaży.

Payu Dotpay