Różnice między najmem i dzierżawą

Różnice między najmem i dzierżawą
Średnia 3.98/5 na podstawie 268 opinii.

Różnice między najmem i dzierżawą

Najem i dzierżawa są to dwa bliskoznaczne pojęcia, które bardzo często są znaczeniowo mylone i błędnie utożsamiane ze sobą. Z definicji najem polega na odstąpieniu komuś jakiejś rzeczy lub powierzenie jej w użytkowanie w zamian za stosowne, określone w umowie wynagrodzenie. Co do zasady wynagrodzenie to ustalane jest w pieniądzach. Dzierżawa z kolei, w odróżnieniu od najmu, uprawnia wydzierżawiającego do pobierania korzyści, które wynikają bezpośrednio z przedmiotu umowy. Czynsz za dzierżawę może również być uiszczany w pieniądzach, ale również i w świadczeniach innego rodzaju, np. procentowej części pożytków. Pożytki są to korzyści wynikające z użytkowania określonej rzeczy w dany sposób. W momencie ich występowania dana umowa staje się właśnie umową dzierżawy.

W jakim przypadku dzierżawa, a w jakim najem?

Najczęściej umową dzierżawy objęte są nieruchomości rolne, ponieważ generują one bezpośrednie zyski w postaci plonów. Jednak w przypadku w którym grunt nie daje żadnych pożytków, a użytkowany jest np. jako miejsce przechowywania maszyn lub parking dla samochodów wówczas powinno zawrzeć się umowę najmu. Sama umowa najmu zwykle dotyczy nieruchomości mieszkalnych i lokali użytkowych, ale także i ruchomości, np. najem samochodu czy maszyny.

Czas umowy najmu i umowy dzierżawy

Aktualne przepisy prawne określają terminy, w których możliwe jest zawarcie umowy najmu oraz umowy dzierżawy. Umowa najmu może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 10 lat od warunkiem, że nie jest zawierana pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku przedsiębiorców taki okres może wynosić maksymalnie 30 lat. Umowa dzierżawy z kolei, może zostać zawarta zarówno na czas określony nie dłuższy niż 30 lat, jak i czas nieokreślony – po upływie 30 lat.

Korzyści umowy dzierżawy

W przypadku zawarcia umowy dzierżawy, zgodnie z przepisami prawa, dzierżawca, jeżeli wystąpią okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności i które go nie dotyczą, może on żądać obniżenia czynszu za dany okres gospodarczy, jeżeli przychód z przedmiotu dzierżawy uległ zniszczeniu.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin