Skarga wierzyciela na czynności komornika

Skarga wierzyciela na czynności komornika
Średnia 4.02/5 na podstawie 244 opinii.

Skarga wierzyciela na czynności komornicze

Z reguły skarga na czynności komornika składana jest przez dłużnika. Niewielu jednak wie, że z taką skarga wystąpić może również wierzyciel. Podstawą złożenia skargi na czynności komornicze przez wierzyciela są prawa lub czynności, które przez komornika zostały zaniechane, naruszone lub nawet zagrożone zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego. Nie ma zamkniętego katalogu skarg, tym samym można ją złożyć opierając się na każdej wadliwości czynności proceduralnej, którą dokonał lub zaniechał dokonania komornik. Niemniej jednak taka skarga nie może zostać oparta na zarzutach materialnoprawnych, dotyczyć może jedynie kwestii formalnych.

Skarga na czynności komornika

Skarga wierzyciela na czynności komornika powinna zostać wniesiona do sądu w terminie dwóch tygodni od dnia czynności komornika, która naruszała prawo danej osoby lub mu zagrażała. Termin liczony zostaje od dnia w którym osoba zainteresowana była przy czynności obecna, została o jej terminie zawiadomiona lub od dnia w którym czynność powinna być dokonana (w przypadku braku zawiadomienia).

Skarga na czynności komornicze składana jest w formie pisemnej oraz musi spełniać wymagania pisma procesowego. Tytuł skargi powinien brzmieć: Skarga na czynności / zaniechanie komornika. Jej treść powinna zawierać podstawowe informacje takie jak oznaczenie sąd do jakiego jest kierowana, dane wierzyciela składającego skargę oraz dłużnika, a także oznaczenie dokonanej lub zaniechanej przez komornika czynności. Dodatkowo wymagane jest uzasadnienie owej skargi wraz z przytoczeniem dowodów na poparcie okoliczności na które wierzyciel się powołuje. Całość skargi oczywiście powinna zostać zakończona podpisem wierzyciela składającego skargę.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin