Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi budowlane a ryczałt ewidencjonowany

Podatnicy wykonujący usługi budowlane często decydują się na rozliczenie z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak każda z form opodatkowania ma on swoje wady i zalety. Bez wątpienia największą zaletą tej formy rozliczenia są niskie stawki podatkowe. Niemniej jednak jedną z najczęściej podnoszonych wad jest z kolei brak możliwości uwzględnienia kosztów, ponieważ w przypadku ryczałtu podatek płatny jest wyłącznie od uzyskanych przychodów bez względu na poniesione koszty działalności. W związku z tym najczęściej decydują się na taką formę rozliczenia osoby i firmy, które świadczą usługi.

Usługi budowlane

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, świadczące usługi budowlane, mogą wybrać formę opodatkowania jako ryczałt ewidencjonowany według preferencyjnej stawki 5,5%. Definicja usług budowlanych nie została wyrażona wprost w ustawie, jednak prawodawca wskazał, że za działalność usługową należy rozumieć działalność, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z PKWiU. Tym samym możemy przyjąć, że pod hasłem usług budowlanych należy rozumieć roboty budowlane, które obejmują prace polegające na wznoszeniu nowych budynków oraz budowli, począwszy od przygotowania do tereny, skończywszy na pracach wykończeniowych, prace związane z przebudową już istniejących budynków oraz instalowanie budowli z prefabrykatów. Samo prawo budowlane wskazuje, że przez roboty budowlane należy rozumieć zarówno budowę, jak i przebudowę oraz rozbiórkę obiektu budowlanego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nie każda prowadzona działalność gospodarcza ma możliwość rozliczania się z urzędem skarbowym korzystając z opcji ryczałtu. W katalogu załącznika nr 2 ustawy i zryczałtowanym podatku dochodowym wyszczególnione zostały usługi, co do których ryczałtu stosować nie można. Możliwość ryczałtu jest wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółek osobowych. Ponadto nie może zostać przekroczona kwota 250 000 euro przychodu firmy w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli zostanie ona bowiem przekroczona, wówczas podatnik automatycznie zobligowany jest przejść na ogólne zasady rozliczeń.

Przepisy nie regulują kwestii związanych z wykorzystywanymi materiałami. Nie jest wprost powiedziane, czy materiał ma zostać dostarczony przez inwestora, czy przez wykonawcę. Tym samym sposób uzyskania materiałów budowlanych może zależeć od ustaleń stron współpracujących i być uregulowany w odrębnej umowie. Jest to istotne, ponieważ opodatkowanie w formie ryczałtu nie pozwala na pomniejszenie przychodu o wartość zakupionych materiałów. Nie trudno więc wywnioskować, że wykonywanie usług budowlanych z własnych materiałów jest niekorzystne podatkowo. Zdecydowanie bardziej opłaca się korzystanie z materiałów, które powierza firmie budowlanej inwestor.

Payu Dotpay