Wniosek o wykreślenie hipoteki

Wniosek o wykreślenie hipoteki
Średnia 4.04/5 na podstawie 275 opinii.

Kiedy uda nam się wreszcie uregulować zobowiązanie wobec banku w postaci kredytu hipotecznego uzyskujemy zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej naszej nieruchomości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące postępowania sądowego:

  • Postępowanie dotyczące wykreślenia hipoteki toczy się przed Sądem Rejonowym odpowiednim dla miejsca położenia nieruchomości, bowiem prowadzi on jej księgę wieczystą.
  • Całość postępowania odbywa się pisemnie przez wymianę pism między wnioskodawcą a sądem.
  • Formularz wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądzie i posiada symbol KW-WPIS. Można go wypełnić zarówno ręcznie jak i komputerowo (w przypadku kiedy ściągniemy plik w formacie .pdf ze strony internetowej).
  • Do wniosku należy koniecznie dołączyć załącznik w postaci tzw. listu mazalnego. List mazalny jest dokumentem pochodzącym od wierzyciela, czyli najczęściej banku, który potwierdza możliwość wykreślenia hipoteki.
  • Jeżeli stan prawny naszej nieruchomości jest bardziej skomplikowany tj. nieruchomość posiada kilku współwłaścicieli, wówczas do wniosku należy załączyć również formularz postępowania wieczystoksięgowego KW-WU.
  • Konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej do wniosku w kwocie 100 zł. Istnieje możliwość opłaty w formie przelewu na konto wskazane na stronie internetowej sądu lub gotówkowo w kasie sądu.
  • O rozstrzygnięciu sprawy zostaniesz poinformowany przez sąd w formie listu poleconego. Jeżeli wszystkie formalności zostały zachowane sąd podejmie decyzję o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej.
Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin