Wycinka drzew - jakie warunki trzeba spe艂ni膰

Wycinka drzew - jakie warunki trzeba spe艂ni膰
艢rednia 4.13/5 na podstawie 31 opinii.

Drzewa w Polsce co do zasady mog膮 by膰 wycinane po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Od tej zasady istniej膮 jednak pewne wyj膮tki, kt贸re warto pozna膰.

Kwesti臋 wycinki drzew reguluje ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody. Zgodnie z jej art. 83, co do zasady, usuni臋cie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo艣ci lub jej cz臋艣ci mo偶e nast膮pi膰 po uzyskaniu zezwolenia.

Drzewo w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody

Kluczow膮 kwesti膮, kt贸r膮 nale偶y ustali膰, aby oceni膰, kiedy wymagane jest zezwolenie, jest definicja poj臋cia drzewa w przepisach prawa. Nale偶y bowiem wiedzie膰, kiedy w og贸le rozwa偶a膰 uzyskanie zezwolenia na wycink臋. Zgodnie z art. 5 pkt. 26a ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody drzewo to wieloletnia ro艣lina o zdrewnia艂ym jednym p臋dzie g艂贸wnym (pniu) albo zdrewnia艂ych kilku p臋dach g艂贸wnych i ga艂臋ziach tworz膮cych koron臋 w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju ro艣liny. Oznacza to, 偶e drzewo w rozumieniu przepis贸w musi posiada膰 pie艅 oraz koron臋, a tak偶e 偶e powinno by膰 ro艣lin膮 wieloletni膮, niezale偶nie od jej gatunku.

Zezwolenie na wycink臋 drzewa

Zezwolenie wydaje si臋 na wniosek:

 • posiadacza nieruchomo艣ci, czyli kogo艣 kto faktycznie w艂ada nieruchomo艣ci膮 jak w艂a艣ciciel albo ten, kto ni膮 faktycznie w艂ada jak u偶ytkownik, zastawnik, najemca, dzier偶awca lub maj膮cy inne prawo - za zgod膮 w艂a艣ciciela tej nieruchomo艣ci;
 • w艂a艣ciciela urz膮dze艅 przesy艂owych - je偶eli drzewo lub krzew zagra偶aj膮 funkcjonowaniu tych urz膮dze艅.

Oczywi艣cie o zezwolenie mo偶e wyst膮pi膰 tak偶e posiadacz nieruchomo艣ci, kt贸ry jest jej w艂a艣cicielem. W贸wczas nie musi przedk艂ada膰 偶adnej odr臋bnej zgody innego podmiotu.

Zgoda w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci nie jest wymagana w przypadku wniosku z艂o偶onego przez: sp贸艂dzielni臋 mieszkaniow膮; wsp贸lnot臋 mieszkaniow膮, w kt贸rej w艂a艣ciciele lokali powierzyli zarz膮d nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮 zarz膮dowi; zarz膮dc臋 nieruchomo艣ci b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa.聽Zgoda w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci nie jest wymagana tak偶e w przypadku wniosku z艂o偶onego przez u偶ytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomo艣ci o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wydanie zezwolenia na usuni臋cie drzew

Zezwolenie na usuni臋cie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo艣ci wydaje w贸jt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuni臋cia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo艣ci lub jej cz臋艣ci wpisanej do rejestru zabytk贸w - wojew贸dzki konserwator zabytk贸w.

Zezwolenie wydawane jest w trybie post臋powania administracyjnego.

Zezwolenie na usuni臋cie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wy艂膮czeniem obcych gatunk贸w topoli, wydaje si臋 po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony 艣rodowiska.

Zezwolenie na usuni臋cie drzewa lub krzewu na obszarach obj臋tych ochron膮 krajobrazow膮 w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje si臋 po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony 艣rodowiska.

Je偶eli liczba stron post臋powania o wydanie zezwolenia na usuni臋cie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje si臋 przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego, tj. dokonuje si臋 zawiadomienia przez publiczne obwieszczenie.

Tre艣膰 wniosku o wydanie zezwolenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni臋cie drzewa lub krzewu powinien zawiera膰 nast臋puj膮ce dane:

 • imi臋, nazwisko i adres albo nazw臋 i siedzib臋 posiadacza i w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci albo w艂a艣ciciela urz膮dze艅 przesy艂owych;
 • o艣wiadczenie o posiadanym tytule prawnym w艂adania nieruchomo艣ci膮 albo o艣wiadczenie o posiadanym prawie w艂asno艣ci urz膮dze艅 przesy艂owych;
 • zgod臋 w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci, je偶eli jest wymagana;
 • nazw臋 gatunku drzewa;
 • obw贸d pnia drzewa mierzony na wysoko艣ci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysoko艣ci drzewo: posiada kilka pni - obw贸d ka偶dego z tych pni; nie posiada pnia - obw贸d pnia bezpo艣rednio poni偶ej korony drzewa;
 • miejsce, przyczyn臋, termin zamierzonego usuni臋cia drzewa oraz wskazanie czy usuni臋cie wynika z celu zwi膮zanego z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej;
 • w przypadku realizacji inwestycji: rysunek, map臋 albo wykonany przez projektanta posiadaj膮cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzia艂ki lub terenu;
 • projekt planu: nasadze艅 zast臋pczych, rozumianych jako posadzenie, w liczbie nie mniejszej ni偶 liczba usuwanych drzew, stanowi膮cych kompensacj臋 przyrodnicz膮 za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 艣rodowiska lub przesadzenia drzewa - je偶eli s膮 planowane;
 • decyzj臋 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk贸w realizacji przedsi臋wzi臋cia w zakresie oddzia艂ywania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsi臋wzi臋cia, dla kt贸rego wymagane jest ich uzyskanie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunk贸w chronionych na czynno艣ci podlegaj膮ce okre艣lonym zakazom, je偶eli zosta艂o wydane.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuni臋cie drzewa lub krzewu sk艂ada si臋 w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usuni臋cie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego jest udost臋pniany przez ministra w艂a艣ciwego do spraw 艣rodowiska w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urz臋du.

Odszkodowanie za usuni臋cie drzewa

Usuni臋cie drzewa z terenu nieruchomo艣ci, na wniosek w艂a艣ciciela urz膮dze艅 przesy艂owych, nast臋puje za odszkodowaniem na rzecz w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci, a w przypadku gdy na nieruchomo艣ci jest ustanowione prawo u偶ytkowania wieczystego - na rzecz u偶ytkownika wieczystego nieruchomo艣ci. Odszkodowanie przys艂uguje od w艂a艣ciciela urz膮dze艅 przesy艂owych.

Ustalenie wysoko艣ci odszkodowania za drzewo lub krzew oraz za ich usuni臋cie nast臋puje w drodze umowy stron albo, w razie jej braku, jest ustalane przez organ.

Kiedy nie trzeba uzyskiwa膰 zezwolenia na usuni臋cie drzewa

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje sytuacje, w kt贸rych wydanie zezwolenia na wyci臋cie drzewa nie jest konieczne. Dzieje si臋 tak w przypadku:

 • drzew, kt贸rych obw贸d pnia na wysoko艣ci 5 cm nie przekracza:

  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

  50 cm - w przypadku pozosta艂ych gatunk贸w drzew - oznacza to , 偶e dla wi臋kszo艣ci gatunk贸w drzew nie trzeba wyst臋powa膰 o zezwolenie, je艣li obw贸d jest mniejszy ni偶 50 cm;

 • drzew lub krzew贸w, kt贸re rosn膮 na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 os贸b fizycznych i s膮 usuwane na cele niezwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej;
 • drzew lub krzew贸w usuwanych w celu przywr贸cenia grunt贸w nieu偶ytkowanych do u偶ytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzew贸w na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 wrze艣nia 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzew贸w owocowych, z wy艂膮czeniem rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci lub jej cz臋艣ci wpisanej do rejestru zabytk贸w lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzew贸w usuwanych w zwi膮zku z funkcjonowaniem ogrod贸w botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzew贸w usuwanych na podstawie decyzji w艂a艣ciwego organu z obszar贸w po艂o偶onych mi臋dzy lini膮 brzegu a wa艂em przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w okre艣lonych przepisami przypadkach;
 • drzew lub krzew贸w, kt贸re utrudniaj膮 widoczno艣膰 sygnalizator贸w i poci膮g贸w, a tak偶e utrudniaj膮 eksploatacj臋 urz膮dze艅 kolejowych albo powoduj膮 tworzenie na torowiskach zasp 艣nie偶nych, usuwanych na podstawie decyzji w艂a艣ciwego organu;
 • drzew lub krzew贸w stanowi膮cych przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji w艂a艣ciwego organu;
 • drzew lub krzew贸w usuwanych na podstawie decyzji w艂a艣ciwego organu ze wzgl臋du na potrzeby zwi膮zane z utrzymaniem urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych;
 • drzew lub krzew贸w usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobj臋tego ochron膮 krajobrazow膮;
 • drzew lub krzew贸w usuwanych w ramach zada艅 wynikaj膮cych z planu ochrony lub zada艅 ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zada艅 ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpo偶arowej lub inne w艂a艣ciwe s艂u偶by ustawowo powo艂ane do niesienia pomocy osobom w stanie nag艂ego zagro偶enia 偶ycia lub zdrowia;
 • drzew lub krzew贸w stanowi膮cych z艂omy lub wywroty w okre艣lonych przepisami przypadkach;
 • drzew lub krzew贸w nale偶膮cych do IGO (inwazyjne gatunki obce) stwarzaj膮cych zagro偶enie dla Unii lub do IGO stwarzaj膮cych zagro偶enie dla Polski.

Usuwanie drzew przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci, kt贸ry jest osob膮 fizyczn膮, bez zezwolenia

Dla w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸re s膮 osobami fizycznymi i chc膮 usun膮膰 drzewa na cele niezwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej ustawodawca przewidzia艂 mo偶liwo艣膰 wykonania usuni臋cia bez konieczno艣ci uzyskania zezwolenia. Rozwi膮zanie to istnieje od 2017 roku.

W艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest natomiast zobowi膮zany dokona膰 zg艂oszenia do w贸jta, burmistrza albo prezydenta miasta zamiaru usuni臋cia drzewa, je偶eli obw贸d pnia drzewa mierzonego na wysoko艣ci 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozosta艂ych gatunk贸w drzew.

Zg艂oszenie powinno zawiera膰 imi臋 i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomo艣ci, z kt贸rej drzewo ma by膰 usuni臋te, oraz rysunek albo mapk臋 okre艣laj膮c膮 po艂o偶enie drzewa na nieruchomo艣ci.

Organ w terminie 21 dni od dnia dor臋czenia zg艂oszenia dokonuje ogl臋dzin w celu ustalenia: nazwy gatunku drzewa; obwodu pnia ustalonego na wysoko艣ci 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysoko艣ci drzewo posiada kilka pni - obwodu ka偶dego z tych pni, nie posiada pnia - obwodu pnia poni偶ej korony drzewa. Z ogl臋dzin sporz膮dza si臋 protok贸艂.

Po dokonaniu ogl臋dzin organ, w terminie 14 dni od dnia ogl臋dzin mo偶e, w drodze decyzji administracyjnej, wnie艣膰 sprzeciw. Usuni臋cie drzewa mo偶e nast膮pi膰, je偶eli organ nie wni贸s艂 sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusuni臋cia drzewa przed up艂ywem sze艣ciu miesi臋cy od przeprowadzonych ogl臋dzin usuni臋cie drzewa mo偶e nast膮pi膰 po dokonaniu ponownego zg艂oszenia.

Organ mo偶e wnie艣膰 wspomniany sprzeciw w przypadku, gdy drzewo zlokalizowane jest na nieruchomo艣ci wpisanej do rejestru zabytk贸w, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na ziele艅 lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo na terenach obj臋tych innymi formami ochrony przyrody albo co do drzew, kt贸re spe艂niaj膮 kryteria pomnik贸w przyrody.

Organ natomiast zawsze wniesie sprzeciw w przypadku, gdy zg艂oszenie dotyczy usuni臋cia drzewa obj臋tego obowi膮zkiem uzyskania zezwolenia na usuni臋cie albo w przypadku nieuzupe艂nienia zg艂oszenia pomimo wyst臋puj膮cych w nim brak贸w i uprzedniego bezskutecznego wezwania do uzupe艂nienia.

Je偶eli organ wni贸s艂 sprzeciw, w贸wczas w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci mo偶e wnie艣膰 o wydanie zezwolenia.聽

W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci, kt贸rzy s膮 osobami fizycznymi i chc膮 usun膮膰 drzewa na cele niezwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej co do zasady nie ponosz膮 op艂at za usuni臋cie drzewa.

Op艂ata za usuni臋cie drzew

Posiadacz nieruchomo艣ci ponosi op艂aty za usuni臋cie drzewa lub krzewu, a op艂aty te naliczane s膮 w zezwoleniu na usuni臋cie drzewa lub krzewu i pobierane przez w贸jta, burmistrza albo prezydenta miasta. Oznacza to, 偶e w przypadku, gdy drzewo mo偶e by膰 usuni臋te bez zezwolenia, zainteresowany nie poniesie op艂at za usuni臋cie.

Niekiedy uzale偶nia si臋 wydanie zezwolenia na usuni臋cie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadze艅 zast臋pczych. W贸wczas organ odracza termin uiszczenia op艂aty za usuni臋cie drzewa na okres trzech lat od dnia up艂ywu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadze艅 zast臋pczych. Je偶eli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowa艂y 偶ywotno艣膰 po up艂ywie tego okresu albo nie zachowa艂y 偶ywotno艣ci z przyczyn niezale偶nych od posiadacza nieruchomo艣ci, nale偶no艣膰 z tytu艂u op艂aty za usuni臋cie drzew podlega umorzeniu, czyli nie trzeba tej op艂aty uiszcza膰.

Op艂at臋 za usuni臋cie drzewa ustala si臋 co do zasady mno偶膮c liczb臋 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysoko艣ci 130 cm i stawk臋 op艂aty. Stawki op艂aty okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za usuni臋cie drzew i krzew贸w wydane na podstawie art. 85 ust. 4b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przyk艂adowo stawka w z艂 za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysoko艣ci 130 cm dla brzozy o obwodzie do 100 cm wynosi 25 z艂. Za usuni臋cie brzozy o obwodzie pnia drzewa 100 cm nale偶y ui艣ci膰 op艂at臋 w wysoko艣ci 2500,00 z艂. Przyk艂adowo za cis o obwodzie do 100 cm stawka op艂aty wynosi 170 z艂. Za usuni臋cie takiego drzewa o obwodzie 100 cm op艂ata wyniesie 17000,00 z艂.

Co nale偶y ustali膰, gdy zamierzamy usun膮膰 drzewo

W momencie podj臋cia decyzji o ch臋ci usuni臋cia drzewa, nale偶y przede wszystkim sprawdzi膰, jaki gatunek drzewa chce si臋 usun膮膰, bowiem zasady dotycz膮ce konieczno艣ci uzyskania zezwolenia na wycink臋, r贸偶ni膮 si臋 w zale偶no艣ci od gatunku drzewa. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie ustali膰 gatunku drzewa, mo偶e zrobi膰 to urz臋dnik ju偶 po z艂o偶eniu wniosku o wydanie zezwolenia.

W dalszej kolejno艣ci nale偶y zmierzy膰 drzewo, bowiem grubo艣膰 pnia drzewa cz臋sto jest decyduj膮ca dla okre艣lenia, czy wymagane jest zezwolenie.

Obw贸d pnia drzewa nale偶y zmierzy膰 na wysoko艣ci聽5 cm od ziemi. Co do zasady dla wielu gatunk贸w drzew nie trzeba wyst臋powa膰 o zezwolenie, je艣li obw贸d jest mniejszy ni偶 50 cm.

Je艣li zezwolenie b臋dzie wymagane nale偶y r贸wnie偶 zmierzy膰 obw贸d pnia na wysoko艣ci 130 cm dla obliczenia wysoko艣ci op艂aty i wpisa膰 go we wniosku.

Wycinka drzewa a gatunki chronione zwierz膮t

W艂a艣ciciel nieruchomo艣ci przed przyst膮pieniem do usuwania drzewa powinien ustali膰 czy znajduj膮 si臋 tam gatunki obj臋te ochron膮. Mo偶na wesprze膰 si臋 w tej sprawie specjalistyczn膮 wiedz膮 botanik贸w albo zoolog贸w.

Wykaz gatunk贸w chronionych jak r贸wnie偶 zakazy z zakresu ochrony gatunkowej, okre艣laj膮 rozporz膮dzenia Ministra 艢rodowiska z:

 • 9 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro艣lin,
 • 9 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzyb贸w,
 • 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz膮t.

Istnieje bowiem szereg zakaz贸w zwi膮zanych z gatunkami chronionymi, jak na przyk艂ad zakaz niszczenia siedlisk i ostoi, kt贸re s膮 ich obszarem rozrodu, wychowu m艂odych, odpoczynku, migracji lub 偶erowania, a tak偶e zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz innych schronie艅.

Zalecane jest usuwanie drzew w okresie jesienno-zimowym, kt贸ry co do zasady nie jest okresem l臋gowym ptak贸w. Jednak wy偶ej opisane zakazy obowi膮zuj膮 ca艂y rok.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e naruszanie bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom zakaz贸w w stosunku do ro艣lin, zwierz膮t lub grzyb贸w obj臋tych ochron膮 gatunkow膮 jest zagro偶one kar膮 grzywny albo aresztu na podstawie art. 131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin