Wykonywanie zawodu notariusza

Wykonywanie zawodu notariusza
艢rednia 3.96/5 na podstawie 240 opinii.

Osoby wykonuj膮ce zaw贸d notariusza zostaj膮 powo艂ane na to stanowisko przez Ministra Sprawiedliwo艣ci. Notariusz jest powo艂any do dokonywania czynno艣ci, kt贸rym strony s膮 obowi膮zane lub pragn膮 nada膰 form臋 notarialn膮. Oznacza to, 偶e je偶eli przepisy zobowi膮zuj膮 zainteresowanego do dokonania pewnej czynno艣ci prawnej w okre艣lonej formie, na przyk艂ad aktu notarialnego, b膮d藕 z podpisem notarialnie po艣wiadczonym, powinien on uda膰 si臋 do notariusza. Podobnie jest w przypadku, gdy co prawda przepisy nie przewiduj膮 obowi膮zku nadania formy notarialnej czynno艣ci prawnej, ale jej strona z jaki艣 wzgl臋d贸w chce tak膮 form臋 nada膰. Notariusz dzia艂a jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony przys艂uguj膮cej funkcjonariuszom publicznym. Wykonywanie zawodu notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 Prawo o聽notariacie.

Prawo o notariacie okre艣la wymagania, jakie powinien spe艂nia膰 kandydat na notariusza. Notariusz dokonuje czynno艣ci notarialnych w kancelarii notarialnej, jednak w szczeg贸lnych okoliczno艣ciach mo偶e zrobi膰 to r贸wnie偶 w innym miejscu. Wynagrodzenie notariusza ustalane jest na podstawie umowy zawartej przez niego ze stron膮 czynno艣ci notarialnej, jednak nie mo偶e by膰 wy偶sze ni偶 maksymalne stawki taksy notarialnej okre艣lane przez przepisy prawa.

Na notariuszach spoczywa obowi膮zek zachowania w tajemnicy okoliczno艣ci sprawy, o聽kt贸rych dowiedzia艂 si臋 podczas wykonywania czynno艣ci notarialnych. Obowi膮zek ten ustaje co do zasady dopiero, gdy notariusz sk艂ada przed s膮dem zeznania jako 艣wiadek. Co istotne, notariusz podlega obowi膮zkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialno艣ci cywilnej na wypadek, gdyby przy wykonywaniu czynno艣ci wyrz膮dzi艂 szkod臋.

Notariusz wykonuj膮c sw贸j zaw贸d dokonuje czynno艣ci notarialnych, takich jak sporz膮dzanie akt贸w notarialnych oraz akt贸w po艣wiadczenia dziedziczenia (kt贸re w znacznym stopniu u艂atwiaj膮 kwesti臋 stwierdzenia nabycia spadku). Sporz膮dza on tak偶e po艣wiadczenia, spisuje protoko艂y, sporz膮dza projekty weksli i czek贸w, przyjmuje do depozytu pieni膮dze, papiery warto艣ciowe, czy te偶 dokumenty, a tak偶e prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych sp贸艂ek akcyjnych, sporz膮dza odpisy, wypisy i wyci膮gi dokument贸w, projekty akt贸w, o艣wiadcze艅 i聽innych dokument贸w. Co istotne, notariusz sk艂ada wnioski o wpis w ksi臋dze wieczystej wraz z dokumentami stanowi膮cymi podstaw臋 wpisu w ksi臋dze wieczystej.

Notariusz odmawia dokonania czynno艣ci notarialnej sprzecznej z prawem.

Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin