Bielsk Podlaski (BI1P)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Bielsku Podlaskim otrzymał kod wydziału: BI1P

Siedziba:

3 Maja 7
17-102, Bielsk Podlaski

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Białymstoku
  • Sąd Apelacyjny w Białymstoku
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Antonowo, gm. Orla
Arbasy, gm. Drohiczyn
Abramiki, gm. Wyszki
Augustowo, gm. Bielsk Podlaski
Andryjanki, gm. Boćki
Borowe, gm. Narewka
Brańsk, gm. Brańsk
Bielanowszczyzna, gm. Bielsk Podlaski
Bystre, gm. Boćki
Biała, gm. Bielsk Podlaski
Bodaki, gm. Boćki
Binduga, gm. Brańsk
Brańska Kolonia, gm. Brańsk
Bogusze, gm. Wyszki
Bolesty, gm. Bielsk Podlaski
Bronka, gm. Brańsk
Bodaczki, gm. Boćki
Brześcianka, gm. Bielsk Podlaski
Burchaty, gm. Brańsk
Budlewo, gm. Wyszki
Brzeźnica, gm. Brańsk
Błonie, gm. Brańsk
Bańki, gm. Bielsk Podlaski
Borek, gm. Boćki
Bujnowo, gm. Wyszki
Boćki, gm. Boćki
Bielsk Podlaski, gm. Bielsk Podlaski
Baranowce, gm. Orla
Chranibory Drugie, gm. Boćki
Chojewo, gm. Brańsk
Chrościanka, gm. Brańsk
Chranibory Pierwsze, gm. Boćki
Chraboły, gm. Bielsk Podlaski
Czechy Zabłotne, gm. Orla
Chojewo-Kolonia, gm. Brańsk
Deniski, gm. Bielsk Podlaski
Dubno, gm. Boćki
Dwór, gm. Bielsk Podlaski
Dwór, gm. Boćki
Dziecinne, gm. Boćki
Dubiażyn, gm. Bielsk Podlaski
Domanowo, gm. Brańsk
Długie Pole Pierwsze, gm. Boćki
Dydule, gm. Orla
Dubicze, gm. Bielsk Podlaski
Dobromil, gm. Bielsk Podlaski
Dębowo, gm. Brańsk
Ferma, gm. Brańsk
Falki, gm. Wyszki
Filipy, gm. Wyszki
Gawiny, gm. Wyszki
Grzybowo, gm. Grodzisk
Grodzisk, gm. Narewka
Górne, gm. Hajnówka
Górka, gm. Mielnik
Glinnik, gm. Brańsk
Godzieby, gm. Wyszki
Grabarka, gm. Boćki
Gregorowce, gm. Orla
Gaj, gm. Bielsk Podlaski
Gredele, gm. Orla
Gajówka Oleksiańska, gm. Brańsk
Grabowiec, gm. Bielsk Podlaski
Gredele-Kolonia, gm. Orla
Górskie, gm. Wyszki
Hajnówka, gm. Dębno
Hryniewicze Małe, gm. Bielsk Podlaski
Hołody, gm. Bielsk Podlaski
Hryniewicze Duże, gm. Bielsk Podlaski
Hendzel, gm. Bielsk Podlaski
Husaki, gm. Bielsk Podlaski
Holonki, gm. Brańsk
Haćki, gm. Bielsk Podlaski
Hołowiesk, gm. Bielsk Podlaski
Hawryłki, gm. Boćki
Ignatki, gm. Wyszki
Jarmarkowszczyzna, gm. Brańsk
Jakubowskie, gm. Boćki
Jacewicze, gm. Bielsk Podlaski
Józefin, gm. Rudka
Kosianka Leśna, gm. Grodzisk
Kleszczele, gm. Kleszczele
Klakowo, gm. Dubicze Cerkiewne
Kożyno, gm. Bielsk Podlaski
Knorozy, gm. Bielsk Podlaski
Krasna Wieś, gm. Boćki
Knorydy Górne, gm. Bielsk Podlaski
Karp, gm. Rudka
Kalnowiec, gm. Brańsk
Kamienny Dwór, gm. Wyszki
Koszki, gm. Orla
Kalinówka, gm. Wyszki
Kotły, gm. Bielsk Podlaski
Kozły, gm. Bielsk Podlaski
Kożyno Małe, gm. Bielsk Podlaski
Kalnica, gm. Brańsk
Koćmiery, gm. Wyszki
Knorydy, gm. Bielsk Podlaski
Kolonia Boćki, gm. Boćki
Knorydy Średnie, gm. Bielsk Podlaski
Kożuszki, gm. Wyszki
Korpacz, gm. Bielsk Podlaski
Konotopa, gm. Brańsk
Kadłubówka, gm. Brańsk
Kożyno Duże, gm. Bielsk Podlaski
Klichy, gm. Brańsk
Krupice, gm. Wyszki
Koce Borowe, gm. Rudka
Knorydy Podleśne, gm. Bielsk Podlaski
Kruhłe, gm. Orla
Koszele, gm. Orla
Kiersnowo, gm. Brańsk
Krzywa, gm. Bielsk Podlaski
Kowale, gm. Wyszki
Kiewłaki, gm. Brańsk
Kiersnówek, gm. Brańsk
Koszarka, gm. Bielsk Podlaski
Koszewo, gm. Brańsk
Krywiatycze, gm. Orla
Lewkowo Nowe, gm. Narewka
Lewki, gm. Bielsk Podlaski
Lubieszcze, gm. Brańsk
Łubice, gm. Wyszki
Łubin Kościelny, gm. Bielsk Podlaski
Łyse, gm. Wyszki
Łoknica, gm. Bielsk Podlaski
Łubinek, gm. Wyszki
Łapcie, gm. Wyszki
Łubin Rudołty, gm. Bielsk Podlaski
Łuczaje, gm. Wyszki
Miękisze, gm. Bielsk Podlaski
Majorowizna, gm. Brańsk
Mikłasze, gm. Orla
Mierzwin Duży, gm. Wyszki
Młynisk, gm. Boćki
Mień, gm. Brańsk
Malinowo, gm. Bielsk Podlaski
Moskwin, gm. Wyszki
Malinniki-Kolonia, gm. Orla
Malesze, gm. Wyszki
Mieszuki, gm. Wyszki
Moskiewce, gm. Orla
Mulawicze, gm. Wyszki
Malinniki, gm. Orla
Mołoczki, gm. Boćki
Mokre, gm. Bielsk Podlaski
Mierzwin Mały, gm. Wyszki
Markowo, gm. Brańsk
Nikiforowszczyzna, gm. Dubicze Cerkiewne
Nowosiółki, gm. Nurzec-Stacja
Nowe Bagińskie, gm. Wyszki
Niemyje-Skłody, gm. Rudka
Niewino Kamieńskie, gm. Wyszki
Nowe Topczewo, gm. Wyszki
Niewino Stare, gm. Wyszki
Niewino Borowe, gm. Wyszki
Niewino Popławskie, gm. Wyszki
Nurzec, gm. Boćki
Niemyje Nowe, gm. Rudka
Nałogi, gm. Bielsk Podlaski
Niemyje-Jarnąty, gm. Rudka
Niemyje Stare, gm. Rudka
Nowe Domanowo, gm. Brańsk
Na Brańskiej, gm. Bielsk Podlaski
Nowosady, gm. Brańsk
Niemyje-Ząbki, gm. Rudka
Niewino Leśne, gm. Wyszki
Orzechowicze, gm. Bielsk Podlaski
Olszewo, gm. Brańsk
Oleksin, gm. Brańsk
Olszanica, gm. Wyszki
Olszewo, gm. Boćki
Orlanka, gm. Bielsk Podlaski
Orla, gm. Orla
Olendy, gm. Rudka
Oleksze, gm. Orla
Osówka, gm. Wyszki
Ogrodniki, gm. Bielsk Podlaski
Olędzkie, gm. Brańsk
Olszewek, gm. Brańsk
Otapy, gm. Brańsk
Ostrówek, gm. Wyszki
Pasieka, gm. Brańsk
Pełch, gm. Perlejewo
Pawlinowo, gm. Orla
Piotrowo-Trojany, gm. Boćki
Paszkowszczyzna, gm. Orla
Parcewo, gm. Bielsk Podlaski
Pace, gm. Brańsk
Plutycze, gm. Bielsk Podlaski
Porosłe, gm. Brańsk
Przedmieście, gm. Brańsk
Puchały Stare, gm. Brańsk
Pietraszki, gm. Brańsk
Pruszanka Stara, gm. Brańsk
Pilipki, gm. Bielsk Podlaski
Poletyły, gm. Brańsk
Pietrzykowo-Gołąbki, gm. Bielsk Podlaski
Płonowo, gm. Brańsk
Popławy, gm. Brańsk
Pierzchały, gm. Wyszki
Piliki, gm. Bielsk Podlaski
Pulsze, gm. Wyszki
Piotrowo-Krzywokoły, gm. Boćki
Puchały Nowe, gm. Brańsk
Ploski, gm. Bielsk Podlaski
Pruszanka-Baranki, gm. Brańsk
Patoki, gm. Brańsk
Pasieka, gm. Boćki
Praczki, gm. Brańsk
Puchacze, gm. Wyszki
Podbiele, gm. Bielsk Podlaski
Proniewicze, gm. Bielsk Podlaski
Pietrzykowo-Wyszki, gm. Bielsk Podlaski
Pasynki, gm. Bielsk Podlaski
Rajsk, gm. Bielsk Podlaski
Rajki, gm. Bielsk Podlaski
Reduty, gm. Orla
Rzepniewo, gm. Bielsk Podlaski
Resztówka, gm. Boćki
Rudka, gm. Rudka
Sołohuba, gm. Dubicze Cerkiewne
Sycze, gm. Nurzec-Stacja
Solniki, gm. Brańsk
Skalimowo, gm. Boćki
Stare Topczewo, gm. Wyszki
Sobotczyzna, gm. Bielsk Podlaski
Szernie, gm. Orla
Samułki Małe, gm. Wyszki
Szczepany, gm. Wyszki
Solniki, gm. Boćki
Siekluki, gm. Boćki
Spieszyn, gm. Brańsk
Starowieś, gm. Boćki
Szmurły, gm. Brańsk
Szumki, gm. Boćki
Samułki Duże, gm. Wyszki
Siedlece, gm. Boćki
Szewele, gm. Bielsk Podlaski
Sieśki, gm. Wyszki
Studziwody, gm. Bielsk Podlaski
Sasiny, gm. Boćki
Stacewicze, gm. Wyszki
Stare Domanowo, gm. Brańsk
Szczyty-Dzięciołowo, gm. Orla
Szastały, gm. Bielsk Podlaski
Sielc, gm. Boćki
Skrzypki Duże, gm. Bielsk Podlaski
Sasiny, gm. Wyszki
Spiczki, gm. Orla
Skrzypki Małe, gm. Bielsk Podlaski
Sobótka, gm. Bielsk Podlaski
Stare Bagińskie, gm. Wyszki
Stołowacz, gm. Bielsk Podlaski
Strabla, gm. Wyszki
Szeszyły, gm. Boćki
Stupniki, gm. Bielsk Podlaski
Szpaki, gm. Wyszki
Saki, gm. Bielsk Podlaski
Stryki, gm. Bielsk Podlaski
Szczyty-Nowodwory, gm. Orla
Sierakowizna, gm. Bielsk Podlaski
Ściony, gm. Brańsk
Śnieżki, gm. Boćki
Świrydy, gm. Brańsk
Torule, gm. Boćki
Tinkowszczyzna, gm. Czyże
Truski, gm. Bielsk Podlaski
Tworki, gm. Wyszki
Trzeszczkowo, gm. Wyszki
Topczykały, gm. Orla
Treszczotki, gm. Bielsk Podlaski
Topczewo, gm. Wyszki
Użyki, gm. Bielsk Podlaski
Wodźki, gm. Wyszki
Witowo, gm. Dubicze Cerkiewne
Wyterebek, gm. Narew
Wojnówka, gm. Dubicze Cerkiewne
Wyszki, gm. Wyszki
Warpechy Stare, gm. Wyszki
Wylan, gm. Boćki
Warpechy Nowe, gm. Wyszki
Wandalinek, gm. Boćki
Wygonowo, gm. Boćki
Wiktorzyn, gm. Wyszki
Wólka Wygonowska, gm. Orla
Widźgowo, gm. Brańsk
Wiercień, gm. Boćki
Wólka, gm. Orla
Wólka Zaleska, gm. Wyszki
Widowo, gm. Bielsk Podlaski
Wólka Pietkowska, gm. Wyszki
Woronie, gm. Bielsk Podlaski
Wypychy, gm. Wyszki
Wandalin, gm. Boćki
Wojtki, gm. Boćki
Zagumienie, gm. Grodzisk
Zalesie, gm. Wyszki
Zakrzewo, gm. Wyszki
Załuskie Koronne, gm. Brańsk
Zubowo, gm. Bielsk Podlaski
Zanie, gm. Brańsk
Załuskie Kościelne, gm. Brańsk
Zdrojki, gm. Wyszki
Zawady, gm. Bielsk Podlaski
Zarzecze, gm. Boćki
Żerczyce, gm. Nurzec-Stacja
Żołoćki, gm. Boćki
Payu Dotpay