Częstochowa (CZ1C)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Częstochowie otrzymał kod wydziału: CZ1C

Siedziba:

Jana Henryka Dąbrowskiego 23/35
42-294, Częstochowa

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Częstochowie
  • Sąd Apelacyjny w Katowicach
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Aleksandria Pierwsza, gm. Konopiska
Adamów-Kolonia, gm. Kłomnice
Antoniów, gm. Kłomnice
Adamów, gm. Kłomnice
Aleksandria Druga, gm. Konopiska
Apolonka-Leśniczówka, gm. Janów
Adamów, gm. Mykanów
Aleksandria, gm. Konopiska
Antoniów, gm. Mykanów
Adamów, gm. Poczesna
Apolonka, gm. Janów
Antoniów, gm. Kruszyna
Bartkowice, gm. Kłomnice
Brzózka, gm. Blachownia
Bukowno-Okupniki, gm. Olsztyn
Brzozowe Błoto, gm. Janów
Baby, gm. Kruszyna
Bukówka, gm. Janów
Bystrzanowice, gm. Janów
Borowno, gm. Mykanów
Bloki Kolejowe, gm. Olsztyn
Bębenek, gm. Janów
Białousy, gm. Janów
Brzeziny-Kolonia, gm. Poczesna
Bystrzanowice-Dwór, gm. Janów
Błeszyńskie, gm. Mykanów
Budzisk-Strużka, gm. Janów
Blachownia, gm. Blachownia
Błaszczyki, gm. Blachownia
Brzeziny Nowe, gm. Poczesna
Borowno-Kolonia, gm. Mykanów
Budzisk-Bagno, gm. Janów
Brzoza, gm. Mykanów
Błonie, gm. Kłomnice
Bargły, gm. Poczesna
Bukowno, gm. Olsztyn
Biskupice, gm. Olsztyn
Borowno-Gajówka, gm. Mykanów
Brzyszów, gm. Mstów
Bogusławice, gm. Kruszyna
Budno, gm. Janów
Bogdaniec, gm. Janów
Brus, gm. Janów
Czerteż, gm. Janów
Cisie-Leśniczówka, gm. Blachownia
Cykarzew Południowy, gm. Mykanów
Cisie, gm. Blachownia
Chrapoń, gm. Mstów
Ciecierzyn, gm. Olsztyn
Chorążycha, gm. Janów
Chmielarze, gm. Kłomnice
Częstochowa, gm. Częstochowa
Czarny Las, gm. Mykanów
Cimoszka, gm. Janów
Cykarzew Północny, gm. Mykanów
Czepurka, gm. Janów
Cichoniówka, gm. Mykanów
Celiny, gm. Olsztyn
Chorzenice, gm. Kłomnice
Chmielówka, gm. Kruszyna
Cegielnia-Leśniczówka, gm. Kruszyna
Cykarzew, gm. Mykanów
Cieśnisk Mały, gm. Janów
Cegielnia, gm. Mstów
Cieśnisk Wielki, gm. Janów
Cykarzew Północny-Stacja, gm. Mykanów
Cisie-Gajówka, gm. Blachownia
Cichy, gm. Janów
Dziadówki-Leśniczówka, gm. Janów
Dąbrowa-Łazy, gm. Janów
Druga Gać, gm. Blachownia
Dębowiec, gm. Poczesna
Dudki, gm. Mykanów
Dąbrówka, gm. Janów
Dąbrówka, gm. Blachownia
Doły, gm. Kruszyna
Dżystka, gm. Mykanów
Dworskie Domy, gm. Janów
Franckowa Buda, gm. Janów
Florków, gm. Mykanów
Góry Gorzkowskie, gm. Janów
Gabrylewszczyzna, gm. Janów
Gorzelnia, gm. Blachownia
Grabówka, gm. Mykanów
Gajówka Kruszyna, gm. Kruszyna
Grabie, gm. Kłomnice
Giełozicha, gm. Janów
Gąszczyk, gm. Mstów
Glinianki, gm. Rędziny
Garnek, gm. Kłomnice
Grabie, gm. Olsztyn
Golgota, gm. Kłomnice
Grabowa, gm. Mykanów
Holendrów, gm. Janów
Hucisko, gm. Janów
Huta Stara A, gm. Poczesna
Hutki, gm. Konopiska
Huby, gm. Kłomnice
Huta Stara B, gm. Poczesna
Ignaców, gm. Konopiska
Jasionowa Dolina, gm. Janów
Jamki, gm. Konopiska
Jamrozowizna, gm. Kłomnice
Janów, gm. Janów
Jamno, gm. Mykanów
Jacków, gm. Kruszyna
Jaźwiny, gm. Mstów
Joachimów, gm. Olsztyn
Jeziorko, gm. Janów
Janaszów, gm. Kłomnice
Jacków-Pustkowie, gm. Kruszyna
Janów, gm. Janów
Julianka-Nadleśnictwo, gm. Janów
Jaskrów, gm. Mstów
Koski Pierwsze, gm. Panki
Kozi Borek, gm. Panki
Kusięta Małe, gm. Olsztyn
Kizielewszczyzna, gm. Janów
Kamienica, gm. Janów
Kuźle, gm. Janów
Komorniki, gm. Mykanów
Kolonia Hutki, gm. Konopiska
Klepaczka, gm. Starcza
Kuchary, gm. Mstów
Kobyłczyce, gm. Mstów
Konin, gm. Rędziny
Kuźnica Lechowa, gm. Mykanów
Kizielany, gm. Janów
Karolinów, gm. Kruszyna
Krzemionka, gm. Olsztyn
Kuźnica Kiedrzyńska, gm. Mykanów
Kacze Błota, gm. Janów
Kopalnia, gm. Konopiska
Kumiałka, gm. Janów
Kuźnica, gm. Kłomnice
Krzaczki, gm. Kruszyna
Karczewice, gm. Kłomnice
Kolonia Chorońska, gm. Olsztyn
Kładziewo, gm. Janów
Kwasówka, gm. Janów
Kuźnica, gm. Kruszyna
Kolonia Lusławska, gm. Janów
Kłobukowice, gm. Mstów
Konopiska, gm. Konopiska
Kijas, gm. Konopiska
Kolonia Łojki, gm. Blachownia
Kokawa, gm. Mykanów
Kościelec, gm. Rędziny
Kąty, gm. Olsztyn
Kępa, gm. Kłomnice
Krasne, gm. Janów
Krasawa, gm. Olsztyn
Kolonia Poczesna, gm. Poczesna
Kolonia Borek, gm. Poczesna
Kowale, gm. Konopiska
Kusięta, gm. Olsztyn
Kijów, gm. Kruszyna
Kierzek-Gajówka, gm. Blachownia
Kołaczów, gm. Janów
Kamieńskie, gm. Mykanów
Kolonia Wierzchowisko, gm. Mykanów
Kłomnice, gm. Kłomnice
Korwinów, gm. Poczesna
Kuśmierki, gm. Mstów
Krótka Wieś, gm. Olsztyn
Kruszyna, gm. Kruszyna
Konradów, gm. Blachownia
Kamienna Góra, gm. Janów
Kuplisk, gm. Janów
Korzonek, gm. Konopiska
Karolina, gm. Rędziny
Konary, gm. Kłomnice
Krasice, gm. Mstów
Lipnik, gm. Janów
Leśniczówka Zrębice, gm. Olsztyn
Lechowe, gm. Mykanów
Lipówka, gm. Rędziny
Leśniczówka Mykanów, gm. Mykanów
Latosówka, gm. Mstów
Lgoczanka, gm. Janów
Leśniaki, gm. Konopiska
Lipnik-Gajówka, gm. Janów
Lipicze, gm. Kłomnice
Lubojna, gm. Mykanów
Lusławice, gm. Janów
Lemańsk, gm. Mykanów
Leśniczówka Dębowiec, gm. Olsztyn
Lubojenka, gm. Mykanów
Lgota Mała, gm. Kruszyna
Łochynia, gm. Mykanów
Łubianka, gm. Janów
Łysiec, gm. Starcza
Łazy, gm. Starcza
Łęg, gm. Kruszyna
Łączki, gm. Janów
Łojki, gm. Blachownia
Łysa Góra, gm. Kłomnice
Łaziec, gm. Konopiska
Łuszczyn, gm. Mstów
Mykanów, gm. Mykanów
Małusy Wielkie, gm. Mstów
Marianka Rędzińska, gm. Rędziny
Marchelówka, gm. Janów
Mostki, gm. Kłomnice
Małusy Małe, gm. Mstów
Mościsko, gm. Kłomnice
Mazury, gm. Poczesna
Mykanów-Okupniki, gm. Mykanów
Malice, gm. Blachownia
Michałów Rudnicki, gm. Kłomnice
Michałów, gm. Poczesna
Mstów, gm. Mstów
Madalin, gm. Rędziny
Młynek, gm. Poczesna
Mokrzesz, gm. Mstów
Mykanów-Kolonia, gm. Mykanów
Michałów, gm. Kłomnice
Młynek, gm. Kruszyna
Nowy Folwark, gm. Miedźno
Nowe Rudniki, gm. Rędziny
Nowy Broniszew, gm. Mykanów
Niwa, gm. Mykanów
Nowe Bukowno, gm. Olsztyn
Nowokolno, gm. Janów
Nowy Kocin, gm. Mykanów
Nalesie, gm. Kłomnice
Nierada, gm. Poczesna
Nowowola, gm. Janów
Nowiny, gm. Blachownia
Niwki, gm. Kłomnice
Nowy Janów, gm. Janów
Na Pańskim, gm. Janów
Nieznanice, gm. Kłomnice
Nowa Wieś, gm. Poczesna
Nowe Biskupice, gm. Olsztyn
Nowa Rybna, gm. Mykanów
Nowa Gorzelnia, gm. Blachownia
Ostrynka, gm. Janów
Osiedle Robotnicze, gm. Poczesna
Olsztyn, gm. Olsztyn
Ottonów, gm. Blachownia
Ostrężnik, gm. Janów
Olsztyn, gm. Olsztyn
Osiny, gm. Mykanów
Okręcie, gm. Olsztyn
Ostrowy, gm. Blachownia
Okupniki, gm. Mykanów
Okrąglik, gm. Janów
Odrzykoń, gm. Olsztyn
Ostrów-Leśniczówka, gm. Janów
Panki, gm. Panki
Podbudno, gm. Janów
Pieńki Szczepockie, gm. Kruszyna
Pniaki Mokrzeskie, gm. Mstów
Pałysz, gm. Konopiska
Przymiłowice-Podgrabie, gm. Olsztyn
Pabianice, gm. Janów
Parkowe-Leśniczówka, gm. Janów
Pustkowie, gm. Mykanów
Pacierzów, gm. Kłomnice
Podłubianka, gm. Janów
Ponik, gm. Janów
Parcele, gm. Mykanów
Piła, gm. Konopiska
Pasieka, gm. Mykanów
Pustkowie, gm. Kłomnice
Przerębów, gm. Kruszyna
Przysieka, gm. Blachownia
Podostrynka, gm. Janów
Pod Cykarzewem, gm. Mykanów
Podrudawka, gm. Janów
Pod Lasem, gm. Mykanów
Przybyłów, gm. Kłomnice
Poddąbek, gm. Kłomnice
Przedkocin, gm. Mykanów
Przymiłowice-Kotysów, gm. Olsztyn
Piekło, gm. Janów
Piasek, gm. Janów
Pustkowie Kłomnickie, gm. Kłomnice
Podlasie, gm. Mykanów
Poczesna, gm. Poczesna
Podtrzcianka, gm. Janów
Przymiłowice, gm. Olsztyn
Przystawka, gm. Janów
Pańska Kolonia, gm. Mykanów
Piszczków, gm. Janów
Pod Fabryką, gm. Kłomnice
Raków, gm. Kłomnice
Rększowice, gm. Konopiska
Rzeki Wielkie-Kolonia, gm. Kłomnice
Rzeki Małe, gm. Kłomnice
Rędziny-Wyrazów, gm. Rędziny
Rędziny-Okupniki, gm. Rędziny
Rusinów, gm. Mykanów
Rzeki Wielkie, gm. Kłomnice
Rędziny-Ołowianka, gm. Rędziny
Radostków, gm. Mykanów
Rzyczniaki, gm. Mykanów
Rudawka, gm. Janów
Rudniki, gm. Rędziny
Rędziny, gm. Rędziny
Rzerzęczyce, gm. Kłomnice
Rędziny-Osiedle, gm. Rędziny
Rędziny-Kolonia, gm. Rędziny
Rędziny, gm. Olsztyn
Rudnik Mały, gm. Starcza
Rajsko, gm. Mstów
Radostków-Kolonia, gm. Mykanów
Rybna, gm. Mykanów
Szyszków, gm. Lipie
Skrzydlów, gm. Kłomnice
Skrajnica, gm. Olsztyn
Sitkowo, gm. Janów
Słomkowa Góra, gm. Janów
Szczuki, gm. Janów
Starcza, gm. Starcza
Siedlec, gm. Janów
Sokole Góry, gm. Olsztyn
Sadzawki, gm. Kruszyna
Stary Broniszew, gm. Mykanów
Sygontka-Leśniczówka, gm. Janów
Stary Cykarzew, gm. Mykanów
Sosnowe Bagno, gm. Janów
Sokole Pole, gm. Janów
Skidlewo, gm. Janów
Soroczy Mostek, gm. Janów
Sobuczyna, gm. Poczesna
Srocko, gm. Mstów
Studzieńczyna, gm. Janów
Sitawka, gm. Janów
Suliszowice-Szczypie, gm. Olsztyn
Stary Kocin, gm. Mykanów
Stawki, gm. Olsztyn
Szyszków, gm. Kruszyna
Siedlec, gm. Mstów
Saternus, gm. Kruszyna
Słowik, gm. Poczesna
Skowronów, gm. Janów
Smardzew, gm. Kłomnice
Stara Gorzelnia, gm. Blachownia
Śmiertny Dąb, gm. Janów
Śmiertny Dąb-Leśniczówka, gm. Janów
Śliwaków, gm. Kłomnice
Turów Górny, gm. Olsztyn
Trzcianka, gm. Janów
Trząska-Zawodzie, gm. Kłomnice
Topolów, gm. Mykanów
Trofimówka, gm. Janów
Teodorów, gm. Janów
Turów, gm. Olsztyn
Trzepizury, gm. Blachownia
Teodorów-Gajówka, gm. Janów
Turów Dolny, gm. Olsztyn
Teklinów, gm. Kruszyna
Tylin, gm. Mykanów
Wysrowek, gm. Mykanów
Widzówek, gm. Kruszyna
Wola Kiedrzyńska, gm. Mykanów
Wapiennik-Leśniczówka, gm. Kruszyna
Wierzchowisko, gm. Mykanów
Witkowice, gm. Kłomnice
Wilczy Dół, gm. Blachownia
Wasilówka, gm. Janów
Widzów, gm. Kruszyna
Wąsosz, gm. Konopiska
Wymysłów, gm. Kłomnice
Wancerzów, gm. Mstów
Wyrazów, gm. Blachownia
Walaszczyki, gm. Konopiska
Wolnica, gm. Olsztyn
Wikłów, gm. Kruszyna
Wodnica, gm. Rędziny
Wodząca, gm. Janów
Wrzosowa, gm. Poczesna
Wygoda-Górka, gm. Konopiska
Wygoda, gm. Konopiska
Warszawka, gm. Olsztyn
Własna, gm. Starcza
Wola Hankowska, gm. Mykanów
Zagórniki, gm. Kłobuck
Złoty Potok, gm. Janów
Zdrowa, gm. Kłomnice
Zielona Góra, gm. Olsztyn
Zagórze, gm. Janów
Zawodzie, gm. Mykanów
Zasmole, gm. Mykanów
Zawodzie, gm. Poczesna
Zawidzówek, gm. Kruszyna
Zrębice Pierwsze, gm. Olsztyn
Zapasieka, gm. Olsztyn
Zrębice, gm. Olsztyn
Zielony Gaj, gm. Janów
Zawada, gm. Mstów
Zbereżka, gm. Kłomnice
Zielone Górki, gm. Starcza
Zawada, gm. Kłomnice
Zrębice Drugie, gm. Olsztyn
Żuraw, gm. Janów
Payu Dotpay