Zawiercie (CZ1Z)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Zawierciu otrzymał kod wydziału: CZ1Z

Siedziba:

Leśna 4
42-404, Zawiercie

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Częstochowie
  • Sąd Apelacyjny w Katowicach
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Argentyna, gm. Zawiercie
Blanowice, gm. Zawiercie
Biskupice, gm. Pilica
Borowe Pole, gm. Zawiercie
Barycz, gm. Żarnowiec
Borowiec, gm. Łazy
Bory, gm. Łazy
Bacholin, gm. Siewierz
Boguchwałowice, gm. Mierzęcice
Brudzowice, gm. Siewierz
Bzów, gm. Zawiercie
Borek, gm. Żarnowiec
Bukowa Góra, gm. Pilica
Baran, gm. Pilica
Błojec, gm. Łazy
Brzeziny, gm. Żarnowiec
Chruszczobród-Piaski, gm. Łazy
Ciągowice, gm. Łazy
Czekanka, gm. Siewierz
Chałupki, gm. Siewierz
Chałupki, gm. Pilica
Chruszczobród, gm. Łazy
Czerwone Domki, gm. Pilica
Chlina, gm. Żarnowiec
Chrzczonówka, gm. Pilica
Chlina Dolna, gm. Żarnowiec
Cisowa, gm. Pilica
Chlina Górna, gm. Żarnowiec
Chmielowskie, gm. Siewierz
Chrap, gm. Pilica
Czarny Las, gm. Pilica
Centuria, gm. Łazy
Dąbrowska, gm. Mierzęcice
Dzwonowice, gm. Pilica
Dziadówki, gm. Żarnowiec
Dobra-Kolonia, gm. Pilica
Dziadówki Brzezińskie, gm. Żarnowiec
Dolna Kolonia, gm. Żarnowiec
Doły, gm. Żarnowiec
Duża Kolonia, gm. Pilica
Domki, gm. Pilica
Dziechciarze, gm. Poręba
Dziewki, gm. Siewierz
Dobra, gm. Pilica
Dębina, gm. Łazy
Dzierżawa, gm. Siewierz
Dobraków, gm. Pilica
Dół, gm. Pilica
Dwór, gm. Pilica
Domiarki, gm. Pilica
Dzwono-Sierbowice, gm. Pilica
Engliszówka, gm. Pilica
Folwark, gm. Siewierz
Fugasówka, gm. Ogrodzieniec
Folwark, gm. Żarnowiec
Głazówka, gm. Łazy
Góra, gm. Pilica
Gzichów, gm. Łazy
Górka, gm. Pilica
Gołuchowice, gm. Siewierz
Gostów, gm. Mierzęcice
Godowa, gm. Mierzęcice
Górka, gm. Żarnowiec
Grabowa, gm. Łazy
Gulzów, gm. Ogrodzieniec
Gawronów, gm. Łazy
Górna Kolonia, gm. Żarnowiec
Giebło, gm. Ogrodzieniec
Grobla, gm. Żarnowiec
Gajówka, gm. Pilica
Gaj, gm. Mierzęcice
Hektary, gm. Siewierz
Hutki-Kanki, gm. Łazy
Huby, gm. Siewierz
Jasieniec, gm. Pilica
Jastrzębie, gm. Pilica
Jabłonowiec, gm. Pilica
Jeziorowice, gm. Łazy
Józefów, gm. Ogrodzieniec
Jeziorowice, gm. Żarnowiec
Joty, gm. Żarnowiec
Kolonia, gm. Żarnowiec
Kierszula, gm. Poręba
Kolonia Główna, gm. Siewierz
Kurowski Koniec, gm. Żarnowiec
Kalinówka, gm. Zawiercie
Kuźnica Podleśna, gm. Siewierz
Kuźnica Warężyńska, gm. Siewierz
Krawce, gm. Poręba
Kolonia Górna, gm. Pilica
Kuźnica Sulikowska, gm. Siewierz
Kidów, gm. Pilica
Kresy, gm. Pilica
Krzanów, gm. Siewierz
Kalugi, gm. Pilica
Kuźnica Piaskowa, gm. Siewierz
Kąty, gm. Łazy
Kuźnica Świętojańska, gm. Siewierz
Kleszczowa, gm. Pilica
Kromołów, gm. Zawiercie
Kocikowa, gm. Pilica
Kolejowe, gm. Łazy
Karsów, gm. Siewierz
Kolonia Podrędzinna, gm. Pilica
Kolonia Dolna, gm. Pilica
Komorne, gm. Mierzęcice
Karaśnik, gm. Żarnowiec
Kiełkowice, gm. Ogrodzieniec
Kazimierzów, gm. Siewierz
Kądzielów, gm. Łazy
Kowale, gm. Żarnowiec
Komorne, gm. Siewierz
Karlin, gm. Zawiercie
Kazimierówka, gm. Łazy
Kazimierówka, gm. Siewierz
Kosowska Niwa, gm. Zawiercie
Kolonia, gm. Ogrodzieniec
Krzemenda, gm. Poręba
Kolonia Cisowa, gm. Pilica
Kuźnica, gm. Siewierz
Kuźnica Masłońska, gm. Łazy
Kresy, gm. Żarnowiec
Korea, gm. Pilica
Koryczany, gm. Żarnowiec
Leśniaki, gm. Siewierz
Laskowa, gm. Łazy
Lachowizna, gm. Ogrodzieniec
Łośnice, gm. Zawiercie
Łany Średnie, gm. Żarnowiec
Łopaty, gm. Żarnowiec
Łany Wielkie, gm. Żarnowiec
Łubne, gm. Mierzęcice
Łysa Góra, gm. Siewierz
Łany, gm. Żarnowiec
Łany Małe, gm. Żarnowiec
Łazy, gm. Łazy
Łazy, gm. Pilica
Mała Kolonia, gm. Pilica
Markowizna, gm. Ogrodzieniec
Marcinków, gm. Siewierz
Mitręga, gm. Łazy
Mierzęcice, gm. Mierzęcice
Mokrus, gm. Ogrodzieniec
Morusy, gm. Ogrodzieniec
Małoszyce Środkowe, gm. Żarnowiec
Maleszyna, gm. Pilica
Majorat, gm. Żarnowiec
Mrowieniec, gm. Mierzęcice
Marciszów, gm. Zawiercie
Młynek, gm. Łazy
Małoszyce, gm. Żarnowiec
Na Drogach, gm. Pilica
Na Górze, gm. Żarnowiec
Nad Stoki, gm. Żarnowiec
Niweczka, gm. Siewierz
Niegowoniczki, gm. Łazy
Na Majoracie, gm. Żarnowiec
Nowa Wieś, gm. Mierzęcice
Nowa Wioska, gm. Siewierz
Niwa-Męczywoda, gm. Łazy
Na Błoniach, gm. Pilica
Niwa Zagórczańska, gm. Łazy
Najdziszów, gm. Mierzęcice
Na Dole, gm. Pilica
Niwki, gm. Poręba
Na Łąkach, gm. Pilica
Niegowonice, gm. Łazy
Niwiska, gm. Mierzęcice
Na Górze, gm. Pilica
Nowa Wieś, gm. Pilica
Namiarki, gm. Siewierz
Na Parku, gm. Pilica
Nowa Wieś, gm. Siewierz
Ogrodzieniec, gm. Ogrodzieniec
Ojców, gm. Pilica
Ostra Górka, gm. Żarnowiec
Otola, gm. Żarnowiec
Otola Mała, gm. Żarnowiec
Owczarnia, gm. Pilica
Pohulanka, gm. Żarnowiec
Podlesie, gm. Łazy
Pomrożyce, gm. Zawiercie
Pod Rzeką, gm. Żarnowiec
Podrzaże, gm. Siewierz
Pastwiska, gm. Siewierz
Pod Brudzowice, gm. Siewierz
Posady, gm. Siewierz
Podlasie, gm. Żarnowiec
Podlas, gm. Żarnowiec
Przy Kościele, gm. Mierzęcice
Przychody, gm. Pilica
Polichno, gm. Siewierz
Podleśna, gm. Pilica
Pierkowskie, gm. Siewierz
Piecki, gm. Zawiercie
Podechlinie, gm. Żarnowiec
Podzamcze, gm. Ogrodzieniec
Przeczyce, gm. Mierzęcice
Polska, gm. Pilica
Podlesie, gm. Pilica
Pasieka, gm. Mierzęcice
Pasieki, gm. Łazy
Pod Lasem, gm. Żarnowiec
Podwarężyn, gm. Siewierz
Piaski, gm. Łazy
Podrędzinie, gm. Pilica
Półćwiartki, gm. Żarnowiec
Podgórze, gm. Pilica
Pałęczak, gm. Mierzęcice
Podbagnie, gm. Siewierz
Podmłynie, gm. Mierzęcice
Pasternik, gm. Siewierz
Przy Szosie, gm. Mierzęcice
Pod Udorzem, gm. Żarnowiec
Pasternik, gm. Mierzęcice
Piwoń, gm. Siewierz
Piaski, gm. Pilica
Podskale, gm. Siewierz
Przysiółek, gm. Pilica
Przymiarki, gm. Żarnowiec
Przyborowie, gm. Pilica
Podlesie, gm. Siewierz
Podcisowie, gm. Pilica
Przykopy, gm. Pilica
Podedwór, gm. Pilica
Poręba, gm. Poręba
Przyłaźnie, gm. Żarnowiec
Podwarpie, gm. Siewierz
Przedmieście, gm. Żarnowiec
Pod Szycami, gm. Pilica
Pilica, gm. Pilica
Podoły, gm. Pilica
Rędziny, gm. Pilica
Rulików, gm. Pilica
Ryczów-Kolonia, gm. Ogrodzieniec
Raj, gm. Pilica
Ręby, gm. Zawiercie
Rogatka, gm. Pilica
Rokitno Szlacheckie, gm. Łazy
Ryczów, gm. Ogrodzieniec
Sachelin, gm. Pilica
Sulików, gm. Siewierz
Siadcza, gm. Pilica
Siedliski, gm. Żarnowiec
Solca, gm. Pilica
Sadowie Drugie, gm. Mierzęcice
Spaleniska, gm. Łazy
Skarżyce, gm. Zawiercie
Stara Wieś, gm. Pilica
Szyce, gm. Pilica
Sławniów, gm. Pilica
Sadowie Pierwsze, gm. Mierzęcice
Skałbania, gm. Łazy
Sławniów, gm. Mierzęcice
Słotwina, gm. Łazy
Sadowie, gm. Mierzęcice
Sulikowskie, gm. Siewierz
Siewierz, gm. Siewierz
Stara Wieś, gm. Żarnowiec
Szkolna, gm. Siewierz
Siustry, gm. Pilica
Słowik, gm. Siewierz
Skotnica, gm. Mierzęcice
Surma, gm. Siewierz
Stara Wieś, gm. Mierzęcice
Sierbowice, gm. Pilica
Smoleń, gm. Pilica
Śrubarnia, gm. Ogrodzieniec
Trojedzianka, gm. Siewierz
Toporowice, gm. Mierzęcice
Turza, gm. Łazy
Targoszyce, gm. Mierzęcice
Trójkąt, gm. Łazy
Trzebyczka, gm. Łazy
Tuliszów, gm. Siewierz
Udórz, gm. Żarnowiec
Wysoka, gm. Łazy
Warty, gm. Zawiercie
Wiesiółka, gm. Łazy
W Lasku, gm. Pilica
Wodąca, gm. Pilica
Wola Kocikowa, gm. Pilica
Wierczki, gm. Zawiercie
Wierbka-Osada, gm. Pilica
Wola Libertowska, gm. Żarnowiec
Wolskie Piaski, gm. Żarnowiec
Wydra Zielona, gm. Zawiercie
Wiesławów, gm. Pilica
Wierzbica, gm. Pilica
Wierbka, gm. Pilica
Warężyn, gm. Siewierz
Wojkowice Kościelne, gm. Siewierz
Wymysłów, gm. Żarnowiec
Wały, gm. Łazy
Zawodzie, gm. Żarnowiec
Zazdrość, gm. Łazy
Zagórze, gm. Pilica
Zarzecze, gm. Pilica
Zapazanie, gm. Pilica
Zabrodzie, gm. Żarnowiec
Zarzecze, gm. Mierzęcice
Zakościele, gm. Żarnowiec
Zawiercie, gm. Zawiercie
Zasadek, gm. Żarnowiec
Zadzień, gm. Mierzęcice
Zuzanka, gm. Zawiercie
Zakamień, gm. Mierzęcice
Zawada, gm. Mierzęcice
Zawądródź, gm. Łazy
Zawarpie, gm. Siewierz
Złożeniec, gm. Pilica
Zakościele, gm. Pilica
Złodziejów, gm. Żarnowiec
Za Stawem, gm. Pilica
Zagumnie, gm. Pilica
Za Przykopami, gm. Żarnowiec
Zamiechówka, gm. Żarnowiec
Zawodzie, gm. Siewierz
Zacisze, gm. Łazy
Żerkowice, gm. Zawiercie
Żelisławice, gm. Siewierz
Żarnowiec, gm. Żarnowiec
Żelazko, gm. Ogrodzieniec
Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin