Kłobuck (CZ2C)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Częstochowie otrzymał kod wydziału: CZ2C

Siedziba:

Wieluńska 17
42-100, Kłobuck

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Częstochowie
  • Sąd Apelacyjny w Katowicach
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Annolesie, gm. Popów
Aleksandrów, gm. Panki
Antonie, gm. Popów
Aleksandrów, gm. Opatów
Albertów, gm. Lipie
Adamów, gm. Opatów
Antonów, gm. Przystajń
Borowe, gm. Wręczyca Wielka
Brzózki, gm. Lipie
Bugaj, gm. Lipie
Bartkówka, gm. Kłobuck
Brzeziny, gm. Przystajń
Bartłomieje, gm. Opatów
Borlocha, gm. Przystajń
Błota, gm. Opatów
Brzeziny, gm. Krzepice
Bujecko, gm. Miedźno
Borowe-Osada Leśna, gm. Wręczyca Wielka
Borowa, gm. Miedźno
Biała, gm. Kłobuck
Brzezie-Wieś, gm. Opatów
Balbinów, gm. Opatów
Brody-Malina, gm. Kłobuck
Bagna, gm. Przystajń
Borowianka, gm. Kłobuck
Brzezie-Kolonia, gm. Opatów
Biała Górna, gm. Kłobuck
Brzezie, gm. Opatów
Brzezinki, gm. Wręczyca Wielka
Bieżeń, gm. Wręczyca Wielka
Biała Dolna, gm. Kłobuck
Brzezinki, gm. Opatów
Borowe-Gajówka, gm. Wręczyca Wielka
Bór Zapilski, gm. Wręczyca Wielka
Bór Zajaciński, gm. Przystajń
Borek, gm. Panki
Brzózki, gm. Popów
Czarna Wieś, gm. Wręczyca Wielka
Czerników Opatowski, gm. Opatów
Cegielnia, gm. Opatów
Ceglarze, gm. Panki
Czerników Karski, gm. Opatów
Cyganka, gm. Wręczyca Wielka
Cegielnia-Grabarze, gm. Lipie
Chałków, gm. Lipie
Cyganka, gm. Panki
Chyry, gm. Panki
Cmentarna, gm. Opatów
Długi Kąt, gm. Wręczyca Wielka
Dołek, gm. Popów
Dębie-Leśniczówka, gm. Popów
Dankowice Drugie, gm. Krzepice
Drozdki, gm. Krzepice
Dolisko, gm. Opatów
Dąbrówka, gm. Opatów
Dankowice-Piaski, gm. Krzepice
Dębie, gm. Popów
Duże Kołaczkowice, gm. Miedźno
Dziury, gm. Opatów
Dąbrówka, gm. Popów
Danków, gm. Lipie
Dziekańska, gm. Opatów
Dankowice Pierwsze, gm. Krzepice
Danków-Osada, gm. Lipie
Dwór, gm. Opatów
Doły, gm. Miedźno
Dębiniec, gm. Miedźno
Dzierążnia, gm. Opatów
Doły, gm. Przystajń
Działki, gm. Panki
Dankowice Trzecie, gm. Krzepice
Dąbrowa, gm. Przystajń
Do Młyna, gm. Panki
Dąbrowa, gm. Popów
Dwór, gm. Kłobuck
Florianów, gm. Popów
Folwark, gm. Kłobuck
Feliksów, gm. Popów
Górki, gm. Przystajń
Góry, gm. Opatów
Golce, gm. Wręczyca Wielka
Gojców-Kolonia, gm. Opatów
Galińskie, gm. Przystajń
Góra, gm. Opatów
Gajówka Kalej, gm. Wręczyca Wielka
Gibki, gm. Opatów
Golczewo, gm. Miedźno
Grabarze, gm. Lipie
Góra, gm. Miedźno
Gruszewnia, gm. Kłobuck
Gajówka Kocin, gm. Kłobuck
Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka
Górnik, gm. Popów
Giętkowizna, gm. Lipie
Gajówka Bieżeń, gm. Wręczyca Wielka
Gajówka Zwierzyniec, gm. Panki
Gajówka Sudół, gm. Miedźno
Gajówka Konieczki, gm. Panki
Gatka, gm. Opatów
Gojców, gm. Opatów
Huby, gm. Miedźno
Hutka, gm. Wręczyca Wielka
Hajda, gm. Przystajń
Iwanowice-Naboków, gm. Opatów
Iwanowice-Sołectwo, gm. Opatów
Iwanowice Małe, gm. Opatów
Iwanowice Duże, gm. Opatów
Izbiska, gm. Miedźno
Iwanowice-Młodnik, gm. Opatów
Jeleniec, gm. Opatów
Józefów, gm. Opatów
Julianów, gm. Lipie
Jaciska-Gajówka, gm. Panki
Jędrowizna, gm. Wręczyca Wielka
Jawor, gm. Krzepice
Jezioro, gm. Wręczyca Wielka
Janówek, gm. Opatów
Jałowęsy, gm. Opatów
Jaciska, gm. Panki
Jagnin, gm. Opatów
Janiki, gm. Panki
Julianów, gm. Opatów
Julianów Drugi, gm. Lipie
Jurkowice, gm. Opatów
Krzyżówka, gm. Panki
Kolonia na Podworskiem, gm. Opatów
Kostrzyna, gm. Panki
Kolonie Wschodnie, gm. Opatów
Kolonia Miedźno, gm. Miedźno
Kule, gm. Popów
Kopskie, gm. Wręczyca Wielka
Kostrzyna, gm. Wręczyca Wielka
Klepaczka, gm. Opatów
Kostrzyna, gm. Przystajń
Kuźnica Nowa, gm. Przystajń
Kuźniczka, gm. Krzepice
Kopy, gm. Wręczyca Wielka
Kobylany, gm. Opatów
Kawki, gm. Panki
Konieczki, gm. Panki
Kitajka, gm. Lipie
Komorniki, gm. Popów
Koty, gm. Popów
Kochle, gm. Panki
Kamieńszczyzna, gm. Popów
Kleć, gm. Opatów
Kalej, gm. Wręczyca Wielka
Kopiec, gm. Kłobuck
Kolonia Opatowska, gm. Opatów
Karsy, gm. Opatów
Kolonia Ostrowy, gm. Miedźno
Krowiniec, gm. Opatów
Kolany, gm. Panki
Kotary, gm. Panki
Kolonie, gm. Opatów
Kozi Rynek, gm. Opatów
Kamińsko, gm. Przystajń
Kania, gm. Opatów
Kuligi, gm. Popów
Kamieńszczyzna Dolna, gm. Popów
Kleśniska, gm. Lipie
Kurzelów, gm. Opatów
Kołaczkowice, gm. Miedźno
Kolonia Starokrzepice, gm. Krzepice
Kuleje, gm. Wręczyca Wielka
Krzepice, gm. Krzepice
Koski-Gajówka, gm. Panki
Kantoria, gm. Opatów
Koski Drugie, gm. Panki
Kornacice, gm. Opatów
Karcze, gm. Lipie
Kolonia Łobodno, gm. Kłobuck
Kostrzyna, gm. Krzepice
Kluczno, gm. Przystajń
Kamyk, gm. Kłobuck
Kuków, gm. Krzepice
Kochówek, gm. Opatów
Kłobuck, gm. Kłobuck
Kolonia, gm. Opatów
Kuźnica Stara, gm. Przystajń
Koniec, gm. Miedźno
Koszary, gm. Popów
Kałmuki, gm. Panki
Kolonia Druga, gm. Opatów
Klepaczka, gm. Wręczyca Wielka
Kobylanki, gm. Opatów
Krzyżówka, gm. Miedźno
Kozaki, gm. Panki
Karwów, gm. Opatów
Kochów, gm. Opatów
Leśniczówka Kocin, gm. Kłobuck
Lipowa Poduchowna, gm. Opatów
Lgota, gm. Kłobuck
Lutrowskie, gm. Krzepice
Ludzka Krzywda, gm. Opatów
Lelity, gm. Popów
Lipie, gm. Lipie
Lindów, gm. Lipie
Lipowa, gm. Opatów
Libidza, gm. Kłobuck
Leszcze, gm. Opatów
Ług, gm. Wręczyca Wielka
Łyki, gm. Popów
Łobodno, gm. Kłobuck
Łękawica, gm. Krzepice
Łyżniaki, gm. Lipie
Ługi-Radły, gm. Przystajń
Ługi, gm. Przystajń
Majorat, gm. Krzepice
Meksyk, gm. Popów
Młyn, gm. Krzepice
Mokra, gm. Miedźno
Mrówczak, gm. Przystajń
Mokra Pierwsza, gm. Miedźno
Murowaniec, gm. Opatów
Marianin, gm. Lipie
Małe Kołaczkowice, gm. Miedźno
Modzel, gm. Opatów
Mazówki, gm. Miedźno
Michalinów, gm. Przystajń
Miedźno, gm. Miedźno
Młodzianowa, gm. Miedźno
Marianów, gm. Popów
Magreta, gm. Krzepice
Mokra Druga, gm. Miedźno
Mokra Trzecia, gm. Miedźno
Marianów, gm. Miedźno
Marcinkowice, gm. Opatów
Małe Izbiska, gm. Miedźno
Nadleśnictwo Kłobuck, gm. Kłobuck
Na Łąkach, gm. Opatów
Nowa Szarlejka, gm. Wręczyca Wielka
Niwa-Skrzeszów, gm. Kłobuck
Niwka, gm. Kłobuck
Nowa Wieś, gm. Kłobuck
Nikisiałka Duża-Kolonia, gm. Opatów
Nowa Wieś, gm. Popów
Nowiny, gm. Wręczyca Wielka
Na Polu, gm. Lipie
Napoleon, gm. Lipie
Nowokrzepice, gm. Krzepice
Na Dukcie, gm. Lipie
Nikisiałka Duża, gm. Opatów
Natolin, gm. Lipie
Nikisiałka Mała, gm. Opatów
Osiedle Waleńczów, gm. Opatów
Opatów, gm. Opatów
Olszówka, gm. Kłobuck
Opatów Poduchowny, gm. Opatów
Osoki-Pustkowie, gm. Kłobuck
Okalina-Kolonia, gm. Opatów
Oficjałów, gm. Opatów
Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno
Osada Leśna, gm. Wręczyca Wielka
Opatów, gm. Opatów
Ogonów, gm. Wręczyca Wielka
Od Miasta, gm. Opatów
Okalina-Wieś, gm. Opatów
Osiniec, gm. Popów
Olki, gm. Opatów
Przystajń, gm. Przystajń
Pod Górą, gm. Popów
Podłęże Szlacheckie, gm. Przystajń
Pogorzele, gm. Kłobuck
Piła, gm. Kłobuck
Parzymiechy, gm. Lipie
Prochownia, gm. Opatów
Paciepniki, gm. Panki
Pąchały, gm. Krzepice
Pacanów, gm. Panki
Pod Dąbrową, gm. Panki
Piła Pierwsza, gm. Wręczyca Wielka
Podlasie, gm. Lipie
Podole-Kolonia, gm. Opatów
Parcele, gm. Krzepice
Puszczew, gm. Wręczyca Wielka
Posadówka, gm. Opatów
Podlesie, gm. Wręczyca Wielka
Piaski, gm. Kłobuck
Podkochów, gm. Opatów
Podgaj, gm. Wręczyca Wielka
Popowice, gm. Opatów
Podole, gm. Opatów
Podłęże Królewskie, gm. Krzepice
Praga, gm. Krzepice
Pobroszyn, gm. Opatów
Parcele, gm. Lipie
Pod Lasem, gm. Wręczyca Wielka
Pod Lasem, gm. Popów
Piła Druga, gm. Wręczyca Wielka
Popowice, gm. Popów
Pod Grodziskiem, gm. Wręczyca Wielka
Podrzecze, gm. Opatów
Pod Traktem, gm. Popów
Piła, gm. Lipie
Pipała, gm. Opatów
Popów, gm. Popów
Przecinka, gm. Opatów
Parchowiec, gm. Wręczyca Wielka
Pod Lasem, gm. Opatów
Podpapiernia, gm. Kłobuck
Polakówka, gm. Opatów
Przy Szosie, gm. Opatów
Poprzeczka, gm. Wręczyca Wielka
Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka
Posada Kraszewskich, gm. Miedźno
Ptkanów, gm. Opatów
Podkurnia, gm. Krzepice
Połamaniec-Gajówka, gm. Wręczyca Wielka
Paryż, gm. Lipie
Połamaniec, gm. Wręczyca Wielka
Pod Połamańcem, gm. Wręczyca Wielka
Praszczyki, gm. Panki
Podlesie, gm. Opatów
Pogorzałka, gm. Opatów
Pola, gm. Przystajń
Przybyłów, gm. Kłobuck
Przy Łagowskiej Szosie, gm. Opatów
Płaczki, gm. Popów
Piła-Młyn, gm. Wręczyca Wielka
Rzym, gm. Opatów
Rybno, gm. Kłobuck
Rosochy-Kolonia, gm. Opatów
Rywaczki, gm. Miedźno
Rozalin, gm. Lipie
Rębielice Szlacheckie, gm. Lipie
Rogatka, gm. Kłobuck
Różal, gm. Opatów
Rosochy, gm. Opatów
Raków, gm. Miedźno
Rębielice Królewskie, gm. Popów
Regina, gm. Lipie
Resztówka, gm. Opatów
Rębielice, gm. Miedźno
Rudki, gm. Opatów
Stare Miedźno, gm. Miedźno
Stanki, gm. Krzepice
Starokrzepice-Zawodzie, gm. Krzepice
Strzyżowice, gm. Opatów
Smugi, gm. Kłobuck
Siekiery, gm. Krzepice
Strębce, gm. Popów
Sabaty, gm. Popów
Smolarze, gm. Popów
Starokrzepice, gm. Krzepice
Siekierowizna, gm. Przystajń
Stara Wieś, gm. Opatów
Stawy, gm. Lipie
Stawki, gm. Lipie
Szarlejka, gm. Wręczyca Wielka
Sachalin, gm. Przystajń
Stany, gm. Przystajń
Stawki, gm. Kłobuck
Szarlejka, gm. Krzepice
Sachalin-Zajeździn, gm. Opatów
Stanisławów, gm. Lipie
Szarki, gm. Krzepice
Smugi, gm. Przystajń
Serwituty, gm. Miedźno
Suchany, gm. Miedźno
Środkowa Wieś, gm. Miedźno
Świercze, gm. Miedźno
Środek, gm. Opatów
Ślusarze, gm. Panki
Tomaszów, gm. Opatów
Tałaje, gm. Miedźno
Tudorowiec, gm. Opatów
Towarzystwo, gm. Kłobuck
Truskolasy, gm. Wręczyca Wielka
Tudorów, gm. Opatów
Teofilów, gm. Kłobuck
Troniny, gm. Lipie
Turki, gm. Popów
Tudorów-Folwark, gm. Opatów
Tuczarnia, gm. Opatów
Ukraina, gm. Opatów
Węglowice, gm. Wręczyca Wielka
Władysławów, gm. Miedźno
Wymysłów, gm. Opatów
Wąworków-Kolonia, gm. Opatów
Wręczyca, gm. Wręczyca Wielka
Wilkowiecko, gm. Opatów
Witocin, gm. Opatów
Więcki, gm. Popów
Węzina, gm. Przystajń
Waleńczów, gm. Opatów
Wąsosz Dolny, gm. Popów
Wąsosz-Parcela, gm. Popów
Wrzosy, gm. Popów
Wapiennik-Gajówka, gm. Lipie
Wąsosz Poduchowny, gm. Popów
Wąsosz Górny, gm. Popów
Wilcza Góra, gm. Przystajń
Wąworków, gm. Opatów
Wapiennik, gm. Kłobuck
Wręczyca Wielka, gm. Wręczyca Wielka
Wrzosy, gm. Opatów
W Łąkach, gm. Opatów
Wydra, gm. Wręczyca Wielka
Wapiennik-Drabiki, gm. Lipie
Wąsosz, gm. Popów
Wręczyca Mała, gm. Wręczyca Wielka
Wapiennik, gm. Miedźno
Wapiennik, gm. Lipie
Wiktorów, gm. Miedźno
Wrzosy, gm. Przystajń
Zwierzyniec-Leśniczówka, gm. Panki
Zarzecze, gm. Opatów
Zajączki Drugie, gm. Krzepice
Za Rzeką, gm. Opatów
Zabrodzie, gm. Miedźno
Zadworze, gm. Miedźno
Zajączki Pierwsze-Ruda, gm. Krzepice
Zbory-Młyn, gm. Popów
Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka
Zajączki Pierwsze, gm. Krzepice
Zbrojewsko, gm. Lipie
Zochcinek, gm. Opatów
Zawady, gm. Popów
Zadworze, gm. Opatów
Zwierzyniec Drugi, gm. Opatów
Złochowice, gm. Opatów
Zwierzyniec Trzeci, gm. Panki
Zakrzew, gm. Kłobuck
Zwierzyniec Pierwszy, gm. Opatów
Zagórze, gm. Kłobuck
Za Stokiem, gm. Opatów
Zimnowoda, gm. Lipie
Zawodzie, gm. Popów
Zagony, gm. Przystajń
Za Wodą, gm. Panki
Zbory, gm. Popów
Żerdzina, gm. Panki
Żabia Ulica, gm. Wręczyca Wielka
Żółczyce, gm. Opatów
Payu Dotpay