Nowe Miasto Lubawskie (EL1N)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał kod wydziału: EL1N

Siedziba:

Grunwaldzka 28
13-300, Nowe Miasto Lubawskie

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Elblągu
  • Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Adrianka, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Berkienek, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Buchnowo, gm. Grodziczno
Biedaszek, gm. Kurzętnik
Blumbernia, gm. Grodziczno
Bagno, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Berchynek, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Brzoziak, gm. Kurzętnik
Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Brzozie Lubawskie, gm. Kurzętnik
Brzeziny, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Berlinek, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Borek Królewski, gm. Kurzętnik
Białobłoty, gm. Grodziczno
Boleszyn, gm. Grodziczno
Bratuszewo, gm. Kurzętnik
Cymbałowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Chrośle, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Chajdak, gm. Kurzętnik
Dunajki, gm. Kurzętnik
Dębno, gm. Kurzętnik
Działki, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Dubiele, gm. Grodziczno
Egipt, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Filipowo, gm. Grodziczno
Gaciarze, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Gruchacz, gm. Grodziczno
Gwiździnki, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Góralszczyzna, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Gdynia, gm. Kurzętnik
Gdynia, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Grodziczno, gm. Grodziczno
Glinki, gm. Kurzętnik
Gwiździny, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Gryźliny, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Iwanki, gm. Grodziczno
Jamielnik, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Jezioraki, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Janowo, gm. Grodziczno
Jakubkowo, gm. Grodziczno
Jarzębowo, gm. Kurzętnik
Kamionka, gm. Kurzętnik
Kurzętnik, gm. Kurzętnik
Kolonia nad Bagnem, gm. Grodziczno
Kurzętnik Dolny, gm. Kurzętnik
Kornatki, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Kaczek, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Kociołki, gm. Grodziczno
Kielerowo, gm. Grodziczno
Katarzynki, gm. Grodziczno
Kaługa, gm. Kurzętnik
Kurzętnik Górny, gm. Kurzętnik
Kowaliki, gm. Grodziczno
Katlewo, gm. Grodziczno
Kuligi, gm. Grodziczno
Kąciki, gm. Kurzętnik
Kacze Bagno, gm. Kurzętnik
Krakus, gm. Grodziczno
Krzemieniewo, gm. Kurzętnik
Lekarty, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Lorki-Młyn, gm. Grodziczno
Lorki Mortęskie, gm. Grodziczno
Lipowiec, gm. Kurzętnik
Linowskie Wybudowanie, gm. Grodziczno
Lorki, gm. Grodziczno
Lipowy Dwór, gm. Kurzętnik
Linowiec, gm. Grodziczno
Łąki Miejskie, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Łąki Bratiańskie, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Murawki, gm. Kurzętnik
Mała Nawra, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Marianowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Marzęcice, gm. Kurzętnik
Mścin, gm. Kurzętnik
Młyn na Kaczku, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Majkowizna, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Mrockie Budy, gm. Grodziczno
Mała Osówka, gm. Kurzętnik
Małe Bałówki, gm. Kurzętnik
Mroczenko, gm. Grodziczno
Meksyk, gm. Grodziczno
Mikołajki, gm. Kurzętnik
Małe Pacołtowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Montowo, gm. Grodziczno
Mroczno, gm. Grodziczno
Nad Stawem, gm. Kurzętnik
Na Mecu, gm. Grodziczno
Nad Torem, gm. Grodziczno
Nowy Dwór Bratiański, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Na Górach, gm. Grodziczno
Nad Strugą, gm. Grodziczno
Nielbark, gm. Kurzętnik
Nowe Osiedle, gm. Kurzętnik
Nowe Zajączkowo, gm. Grodziczno
Nad Jeziorem, gm. Grodziczno
Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno
Nowe Miasto Lubawskie, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Nowy Skarlin, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Nawra, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Na Gruntach, gm. Kurzętnik
Na Liboszce, gm. Kurzętnik
Na Stację, gm. Grodziczno
Na Cegielnię, gm. Kurzętnik
Nad Torem, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Nad Szosą, gm. Kurzętnik
Ostrzywilk, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Otręba, gm. Kurzętnik
Okop, gm. Kurzętnik
Ostrówki, gm. Kurzętnik
Orłowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Ostaszewo, gm. Grodziczno
Piecki, gm. Grodziczno
Podlas, gm. Grodziczno
Pręgowizna, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Pod Szafarnię, gm. Kurzętnik
Pod Nowy Dwór, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Pod Marianowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Pod Kąciki, gm. Kurzętnik
Pod Polskie Brzozie, gm. Kurzętnik
Pod Skarlin, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Pod Mątowo, gm. Grodziczno
Parowa, gm. Kurzętnik
Pod Mścin, gm. Kurzętnik
Pustki, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Pod Bałówki, gm. Kurzętnik
Pod Kamionkę, gm. Kurzętnik
Pod Kaługi, gm. Kurzętnik
Pacółtowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Piaski, gm. Grodziczno
Podlaszewo, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Pod Gwiździny, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Pod Cmentarzem, gm. Kurzętnik
Podzamcze, gm. Kurzętnik
Pod Tomaszewo, gm. Kurzętnik
Pod Dubiele, gm. Grodziczno
Pod Lekarty, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Przy Kamieniu, gm. Grodziczno
Plebanka, gm. Grodziczno
Peckowizna, gm. Grodziczno
Pólko, gm. Grodziczno
Pod Las, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Pod Leżno, gm. Grodziczno
Pod Lipowiec, gm. Kurzętnik
Pod Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Pod Nowe Miasto, gm. Kurzętnik
Rynek, gm. Piszczac
Rynek, gm. Radomyśl nad Sanem
Romanowo, gm. Kurzętnik
Repetajka, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Rybakówka, gm. Grodziczno
Rabusiewo, gm. Kurzętnik
Radomno, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Ruda, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Rojewo, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Rygiel, gm. Kurzętnik
Rynek, gm. Grodziczno
Szurowo, gm. Kurzętnik
Sybir, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Straszewy-Leśniczówka, gm. Grodziczno
Skarlin, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Szaleniec, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Sugajenko, gm. Kurzętnik
Stare Zajączkowo, gm. Grodziczno
Skowronkowo, gm. Grodziczno
Szafarnia, gm. Kurzętnik
Seperunek, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Szulcowizna, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Stare Grodziczno, gm. Grodziczno
Studa, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Śluzka, gm. Kurzętnik
Świniarnia, gm. Kurzętnik
Świniarc, gm. Grodziczno
Tereszewo, gm. Kurzętnik
Tama, gm. Grodziczno
Tyliczki, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Torfniaki, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Tomaszewo, gm. Kurzętnik
Tabory, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Taborowizna, gm. Kurzętnik
Trzcin, gm. Grodziczno
Tama za Wodą, gm. Grodziczno
Tylice, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Trzech Króli, gm. Grodziczno
Wielgrób, gm. Biskupiec
Wąs, gm. Grodziczno
Werder, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Wenecja, gm. Grodziczno
Wybudowanie Tylickie, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Wybudowanie Kowalickie, gm. Grodziczno
Wielkie Bałówki, gm. Kurzętnik
Wawrowice, gm. Kurzętnik
Wieś Kościelna, gm. Kurzętnik
Wybudowanie Nawrzańskie, gm. Nowe Miasto Lubawskie
Wielka Osówka, gm. Kurzętnik
Wybudowanie Mątowskie, gm. Grodziczno
Wesołowo, gm. Grodziczno
Wólka, gm. Grodziczno
Za Strugą, gm. Grodziczno
Za Wlem, gm. Grodziczno
Zwiniarz, gm. Grodziczno
Zajączkowo, gm. Grodziczno
Za Jeziorem, gm. Grodziczno
Payu Dotpay