Mysłowice (KA1L)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Mysłowicach otrzymał kod wydziału: KA1L

Siedziba:

Krakowska 2
41-400, Mysłowice

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Katowicach
  • Sąd Apelacyjny w Katowicach
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Cisowiec, gm. Imielin
Granice, gm. Imielin
Imielin, gm. Imielin
Imielin-Jazd, gm. Imielin
Jamnice, gm. Imielin
Mysłowice, gm. Mysłowice
Nowa Gać, gm. Imielin
Pasieczki, gm. Imielin
Stara Gać, gm. Imielin
Wioski, gm. Imielin
Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin