Staszów (KI1A)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Staszowie otrzymał kod wydziału: KI1A

Siedziba:

Opatowska 31
28-203, Staszów

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Kielcach
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Adamówka, gm. Rytwiany
Adamówka, gm. Staszów
Brodowa Góra, gm. Bogoria
Batogi, gm. Bogoria
Brzeziny, gm. Bogoria
Brzozowa, gm. Połaniec
Bartne, gm. Łubnice
Błonie, gm. Łubnice
Brzeziny Duże, gm. Szydłów
Barabaszówka, gm. Bogoria
Brzegi, gm. Bogoria
Buczyna, gm. Bogoria
Budy, gm. Bogoria
Brzeziny Małe, gm. Szydłów
Bogoria, gm. Bogoria
Brzeziny, gm. Szydłów
Brzezina, gm. Łubnice
Borki, gm. Łubnice
Browary, gm. Staszów
Budziska, gm. Łubnice
Barszczówka, gm. Połaniec
Betleem, gm. Łubnice
Beszowa, gm. Łubnice
Borki, gm. Szydłów
Czernica, gm. Staszów
Ceber-Kolonia, gm. Bogoria
Czajków, gm. Łubnice
Czajków Północny, gm. Staszów
Ceber, gm. Bogoria
Czajków Południowy, gm. Staszów
Czarzyzna, gm. Łubnice
Dorozów, gm. Szydłów
Dobra, gm. Staszów
Doły Osowskie, gm. Szydłów
Domaradzice, gm. Bogoria
Dąbrówka, gm. Staszów
Dziadówka, gm. Staszów
Daszyn, gm. Połaniec
Folwark, gm. Szydłów
Folwark, gm. Łubnice
Grabowa, gm. Łubnice
Góry Jabłonickie, gm. Szydłów
Grabki Duże, gm. Szydłów
Golejów, gm. Staszów
Góry Moszyńskie, gm. Bogoria
Gacki Nowe, gm. Szydłów
Golejów, gm. Rytwiany
Gace Słupieckie, gm. Łubnice
Gaj Koniemłocki, gm. Staszów
Gorzków, gm. Bogoria
Gościniec, gm. Bogoria
Gacki Dolne, gm. Szydłów
Górki, gm. Szydłów
Grobla, gm. Staszów
Góra, gm. Łubnice
Górka, gm. Łubnice
Grzybów, gm. Staszów
Grzybów, gm. Bogoria
Górajki, gm. Łubnice
Gaj Święcicki, gm. Rytwiany
Granicznik, gm. Staszów
Gacki Górne, gm. Szydłów
Gacki, gm. Szydłów
Grobla, gm. Rytwiany
Jurkowice, gm. Bogoria
Jurkowice-Kamieniołom, gm. Bogoria
Józefów Witowicki, gm. Bogoria
Jasień, gm. Staszów
Józefów, gm. Staszów
Jatki, gm. Łubnice
Jabłonica, gm. Szydłów
Ksawerów, gm. Bogoria
Kolonia Kotuszów, gm. Szydłów
Kolonia Miłoszowice, gm. Bogoria
Kłoda-Kolonia, gm. Rytwiany
Kolonia Domaradzice, gm. Bogoria
Kaczkówka, gm. Bogoria
Kamionka, gm. Staszów
Kolonia Grzybów, gm. Bogoria
Kasztelan, gm. Staszów
Kuców, gm. Szydłów
Kłoda, gm. Rytwiany
Krzywołęcz, gm. Staszów
Korytka, gm. Szydłów
Krzyżyki, gm. Łubnice
Kolonia Połaniec, gm. Połaniec
Klasztor, gm. Rytwiany
Kocowa, gm. Łubnice
Kaczkówka, gm. Staszów
Kolonia, gm. Łubnice
Koniemłoty, gm. Staszów
Kiełczyna, gm. Bogoria
Kamieniec, gm. Łubnice
Krutyczki, gm. Rytwiany
Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria
Kolonia Gorzków, gm. Bogoria
Koło Rzeki, gm. Łubnice
Karolinów, gm. Bogoria
Kolonia Strzegomek, gm. Rytwiany
Kolonia Bogoria, gm. Bogoria
Krzywda, gm. Rytwiany
Kolonia Wysoki Małe, gm. Bogoria
Kopanina, gm. Staszów
Kolonia Kiełczyna, gm. Bogoria
Kolonia Ujazdek, gm. Bogoria
Kamionki, gm. Staszów
Koło Kościoła, gm. Łubnice
Kamieniec, gm. Połaniec
Kolonia Szczeglice, gm. Bogoria
Kurozwęki, gm. Staszów
Karolinów, gm. Staszów
Kierdany, gm. Szydłów
Korytnica, gm. Szydłów
Krzczonowice, gm. Staszów
Kotuszów, gm. Szydłów
Kolanka, gm. Szydłów
Kmiecie, gm. Szydłów
Kamienna Góra, gm. Szydłów
Kolonia Pęcławice, gm. Bogoria
Kopaliny, gm. Rytwiany
Księża Niwa, gm. Szydłów
Kraśnik, gm. Połaniec
Kapkaz, gm. Łubnice
Kolonia, gm. Połaniec
Lipnik, gm. Osiek
Lelonka, gm. Łubnice
Luszyca, gm. Połaniec
Lenartowice, gm. Staszów
Łazienki, gm. Staszów
Łęg, gm. Połaniec
Łyczba, gm. Łubnice
Łukawica, gm. Staszów
Łagówka, gm. Bogoria
Łubnice, gm. Łubnice
Łaziska, gm. Staszów
Łepki, gm. Staszów
Łańca, gm. Szydłów
Mikoszki, gm. Łubnice
Malkowice, gm. Bogoria
Monastyrek, gm. Rytwiany
Mała Wieś, gm. Bogoria
Modrzewiec, gm. Szydłów
Malkowice Dolne, gm. Bogoria
Maśnik, gm. Połaniec
Malkowice Górne, gm. Bogoria
Mostki, gm. Staszów
Miłoszowice, gm. Bogoria
Maziarka, gm. Staszów
Moszyny, gm. Bogoria
Maleniec, gm. Staszów
Mokre, gm. Szydłów
Niemirów, gm. Bogoria
Niedźwiedź-Kolonia, gm. Bogoria
Nowakówka, gm. Staszów
Niedźwiedź, gm. Bogoria
Niwy, gm. Rytwiany
Nowa Wieś, gm. Szydłów
Niemścice, gm. Staszów
Nowy Solec, gm. Szydłów
Niwa, gm. Łubnice
Niedziałki, gm. Rytwiany
Nowa Wieś, gm. Łubnice
Ossala, gm. Osiek
Orleckie, gm. Łubnice
Orzelec Duży, gm. Łubnice
Opalina, gm. Staszów
Obręb, gm. Bogoria
Okrągła, gm. Połaniec
Oględów, gm. Staszów
Osówka, gm. Szydłów
Osówka Nowa, gm. Szydłów
Orzelec Mały, gm. Łubnice
Osówka Stara, gm. Szydłów
Połać, gm. Łubnice
Poddębowiec, gm. Staszów
Podlesie, gm. Łubnice
Podskale, gm. Połaniec
Pluskawa, gm. Staszów
Pęcławice Górne, gm. Bogoria
Półczwartki, gm. Szydłów
Pod Cegielnią, gm. Rytwiany
Podkłodzie, gm. Rytwiany
Przyjmy, gm. Staszów
Piaski, gm. Rytwiany
Piekło, gm. Staszów
Pocieszka, gm. Staszów
Pipała, gm. Staszów
Ponik, gm. Staszów
Pod Budziskami, gm. Łubnice
Przeczów, gm. Łubnice
Pacanówka, gm. Rytwiany
Przedmieście Krakowskie, gm. Szydłów
Poręba Kiełczyńska, gm. Bogoria
Połaniec, gm. Połaniec
Pastwisko, gm. Szydłów
Pod Lasem, gm. Łubnice
Podmaleniec, gm. Staszów
Przedmieście Opatowskie, gm. Szydłów
Pełczyce Dolne, gm. Bogoria
Pełczyce, gm. Bogoria
Potok, gm. Szydłów
Poręby, gm. Rytwiany
Potok Rządowy, gm. Szydłów
Podborek, gm. Rytwiany
Przyborowice, gm. Bogoria
Podlesie, gm. Bogoria
Pod Rzeką, gm. Łubnice
Pełczyce Górne, gm. Bogoria
Rosołówka, gm. Bogoria
Rudniki, gm. Połaniec
Ruda, gm. Rytwiany
Rytwiany, gm. Rytwiany
Rybitwy, gm. Połaniec
Ruszcza, gm. Połaniec
Radzików, gm. Staszów
Rudki Małe, gm. Szydłów
Rejterówka, gm. Łubnice
Rudki, gm. Szydłów
Rogoźno, gm. Bogoria
Rogatka, gm. Szydłów
Rudki Duże, gm. Szydłów
Rychterówka, gm. Połaniec
Szczeglice, gm. Bogoria
Staszówek, gm. Staszów
Strzegom, gm. Rytwiany
Skoczylas, gm. Bogoria
Sachalin, gm. Szydłów
Strzelcówka, gm. Staszów
Stary Słupiec, gm. Łubnice
Strzegomek, gm. Rytwiany
Słupiec, gm. Łubnice
Skrzypiec, gm. Rytwiany
Staszów, gm. Staszów
Stefanówek, gm. Staszów
Stary Solec, gm. Szydłów
Stara Łyczba, gm. Łubnice
Stawy-Sieragi, gm. Połaniec
Strzeleckie, gm. Szydłów
Smerdyna Dolna, gm. Staszów
Smerdyna Górna, gm. Staszów
Sichów Duży, gm. Rytwiany
Sydzyna, gm. Rytwiany
Solec-Piaski, gm. Szydłów
Szydłów, gm. Szydłów
Sichów Mały, gm. Rytwiany
Sielec, gm. Staszów
Skrzynka, gm. Łubnice
Samotnia, gm. Bogoria
Swoboda, gm. Bogoria
Stara Wieś, gm. Łubnice
Szczebrzusz, gm. Łubnice
Sztombergi, gm. Staszów
Szczeka, gm. Rytwiany
Smerdyna, gm. Staszów
Święcica, gm. Rytwiany
Tuklęcz, gm. Rytwiany
Tarnowce, gm. Łubnice
Tursko Małe, gm. Połaniec
Tursko Małe-Kolonia, gm. Połaniec
Trzcianka, gm. Szydłów
Ujazd Kiełczyński, gm. Bogoria
Ujazdek, gm. Bogoria
Wierzbka, gm. Bogoria
Włoszczowa, gm. Łubnice
Wolica, gm. Łubnice
Wola Podleśna, gm. Szydłów
Widanka, gm. Szydłów
Wronia Góra, gm. Staszów
Wola Żyzna, gm. Szydłów
Wola Malkowska, gm. Bogoria
Wymysłów, gm. Połaniec
Wymysłów, gm. Łubnice
Winnica, gm. Połaniec
Wygoda, gm. Staszów
Wycinek, gm. Rytwiany
Wysoki Średnie, gm. Bogoria
Wiśniówka, gm. Rytwiany
Wola Osowa, gm. Staszów
Wiśniowa Poduchowna, gm. Staszów
Wólka Żabna, gm. Staszów
Wiązownica-Kolonia, gm. Staszów
Wola Wiśniowska, gm. Staszów
Witoldów, gm. Bogoria
Wysoki Małe, gm. Bogoria
Wolica, gm. Bogoria
Wymysłów, gm. Szydłów
Wzory, gm. Rytwiany
Wilkowa, gm. Łubnice
Wiązownica Mała, gm. Staszów
Wola Kiełczyńska, gm. Bogoria
W Ogrodach, gm. Łubnice
Wiązownica Duża, gm. Staszów
Wolica, gm. Szydłów
Wagnerówka, gm. Bogoria
Wola Poduchowna, gm. Szydłów
Wólka Łaziska, gm. Staszów
Witowice, gm. Bogoria
Wiśniowa, gm. Staszów
Wysoki Duże, gm. Bogoria
Zwierzyniec, gm. Oleśnica
Zajeziorze, gm. Łubnice
Zapusta, gm. Szydłów
Zdzieci Nowe, gm. Połaniec
Zagumnie, gm. Łubnice
Zielonka, gm. Szydłów
Za Rzeką, gm. Łubnice
Zrębin, gm. Połaniec
Zawadówka, gm. Staszów
Zofiówka, gm. Łubnice
Za Jeziorem, gm. Łubnice
Zawada, gm. Połaniec
Zalesie, gm. Łubnice
Zagrody, gm. Staszów
Zagrodniki, gm. Szydłów
Zimnowoda, gm. Bogoria
Zaraź, gm. Staszów
Zakupne, gm. Łubnice
Za Mostem, gm. Łubnice
Ziemblice, gm. Staszów
Zagorzyce, gm. Bogoria
Zdzieci Stare, gm. Połaniec
Zakupniki, gm. Łubnice
Zagrody, gm. Łubnice
Żapniów, gm. Połaniec
Payu Dotpay