Jędrzejów (KI1J)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Jędrzejowie otrzymał kod wydziału: KI1J

Siedziba:

11 Listopada 11
28-310, Jędrzejów

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Kielcach
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Aleksandrów, gm. Sędziszów
Antoninów, gm. Jędrzejów
Antoniów, gm. Imielno
Brodki, gm. Małogoszcz
Bocheniec, gm. Małogoszcz
Borów, gm. Jędrzejów
Białowieża, gm. Sędziszów
Brodek, gm. Oksa
Bugaj, gm. Sędziszów
Brus, gm. Jędrzejów
Bugaj, gm. Wodzisław
Biały Ogon, gm. Nagłowice
Brzeźno, gm. Sobków
Brzegi, gm. Sobków
Bizoręda, gm. Sobków
Borszowice, gm. Sędziszów
Błonie, gm. Małogoszcz
Błonie, gm. Oksa
Brynica Sucha, gm. Jędrzejów
Błogoszów, gm. Oksa
Bugaj, gm. Sobków
Borszowice, gm. Imielno
Boleścice, gm. Sędziszów
Byczów, gm. Wodzisław
Brzegi Małe, gm. Sobków
Bugaj, gm. Imielno
Borowiec, gm. Jędrzejów
Bołdyn, gm. Małogoszcz
Brzeźnica, gm. Jędrzejów
Brzeście, gm. Wodzisław
Baraki, gm. Nagłowice
Bugaj Sędowski, gm. Wodzisław
Bizorędki, gm. Sobków
Borki, gm. Małogoszcz
Borki, gm. Jędrzejów
Brzezinki, gm. Małogoszcz
Brzezinki, gm. Wodzisław
Bąkowiec, gm. Sędziszów
Błonie, gm. Sobków
Bugaj, gm. Małogoszcz
Brzezie, gm. Wodzisław
Borek, gm. Oksa
Brunonów, gm. Jędrzejów
Brynica Mokra, gm. Nagłowice
Bełk, gm. Imielno
Cierno Poduchowne, gm. Nagłowice
Czepiec, gm. Sędziszów
Czekaj, gm. Sędziszów
Chojny, gm. Wodzisław
Choiny, gm. Sobków
Caców-Dziadówki, gm. Nagłowice
Chomentów, gm. Sobków
Chorzewa, gm. Jędrzejów
Czarnocice, gm. Jędrzejów
Chabasów, gm. Sobków
Cierno-Żabieniec, gm. Nagłowice
Cierno-Kamieniec, gm. Jędrzejów
Cieśle, gm. Małogoszcz
Caców, gm. Nagłowice
Cierno-Zaszosie, gm. Jędrzejów
Czerwona Ruś, gm. Wodzisław
Czostków, gm. Sędziszów
Chycza-Brzóstki, gm. Nagłowice
Chorzewka, gm. Jędrzejów
Choinki Zdanowskie, gm. Nagłowice
Chycza, gm. Nagłowice
Choiny, gm. Imielno
Cegła, gm. Jędrzejów
Caców-Kolonia, gm. Nagłowice
Cierno Plebańskie, gm. Nagłowice
Chwaścice, gm. Jędrzejów
Dębiany, gm. Wodzisław
Działek Czwarty, gm. Oksa
Dwór, gm. Wodzisław
Działek Trzeci, gm. Oksa
Dziadówki Cacewskie, gm. Nagłowice
Dębina Druga, gm. Oksa
Dziadówki, gm. Wodzisław
Dąbrowa, gm. Imielno
Doły, gm. Nagłowice
Droblin, gm. Wodzisław
Dziadówki Krzcięcickie, gm. Sędziszów
Dalechowy, gm. Imielno
Dzierążnia, gm. Oksa
Dołki, gm. Małogoszcz
Dębina, gm. Sędziszów
Działek Pierwszy, gm. Oksa
Dębówka, gm. Jędrzejów
Deszno, gm. Nagłowice
Diament, gm. Jędrzejów
Dodatki, gm. Wodzisław
Dziadówki, gm. Jędrzejów
Dzierszyn, gm. Imielno
Dziadówki Zdanowskie, gm. Nagłowice
Dzierganka, gm. Wodzisław
Dziadówki Małe, gm. Jędrzejów
Dębowa Góra, gm. Sędziszów
Dropiówka, gm. Wodzisław
Doły, gm. Małogoszcz
Dziadówki, gm. Małogoszcz
Dębina Pierwsza, gm. Oksa
Działek Drugi, gm. Oksa
Emilianów Duży, gm. Wodzisław
Ewcin, gm. Wodzisław
Emilianów Mały, gm. Wodzisław
Folga Druga, gm. Jędrzejów
Folga Pierwsza, gm. Jędrzejów
Feliksówka, gm. Sobków
Folga Pierwsza, gm. Wodzisław
Folga, gm. Wodzisław
Folwark, gm. Jędrzejów
Gniewięcin, gm. Sędziszów
Gielówki, gm. Wodzisław
Górki, gm. Sędziszów
Górki, gm. Oksa
Gawrony, gm. Oksa
Gościniec, gm. Oksa
Gawronówka, gm. Imielno
Gaj, gm. Jędrzejów
Góry Lasochowskie, gm. Małogoszcz
Gajówka, gm. Sobków
Grupa, gm. Imielno
Grobla, gm. Małogoszcz
Górajek, gm. Małogoszcz
Gródek, gm. Sędziszów
Gawron, gm. Imielno
Gniewów, gm. Wodzisław
Gozna, gm. Jędrzejów
Grązów, gm. Sędziszów
Grudzyny, gm. Imielno
Górka, gm. Małogoszcz
Górka, gm. Nagłowice
Helenówka, gm. Imielno
Hektary, gm. Małogoszcz
Henryków, gm. Małogoszcz
Huta, gm. Nagłowice
Imielnica, gm. Imielno
Imielno, gm. Imielno
Ignacówka, gm. Jędrzejów
Ignaców, gm. Nagłowice
Ignacówka-Kolonia, gm. Jędrzejów
Jawór, gm. Sobków
Janinów, gm. Sędziszów
Jaronowice, gm. Nagłowice
Judasze, gm. Wodzisław
Jaców, gm. Małogoszcz
Jeziorówka, gm. Wodzisław
Jarczyn, gm. Jędrzejów
Jannopol, gm. Wodzisław
Janów, gm. Sobków
Jędrzejów, gm. Jędrzejów
Jakubów, gm. Imielno
Jeziorki, gm. Wodzisław
Józefów, gm. Jędrzejów
Józefowskie, gm. Wodzisław
Jeżów, gm. Sędziszów
Jasionna, gm. Jędrzejów
Jelonek, gm. Małogoszcz
Jawór Stawski, gm. Imielno
Janów, gm. Wodzisław
Józefów, gm. Sędziszów
Jarków, gm. Małogoszcz
Jawor, gm. Małogoszcz
Jadwinów, gm. Jędrzejów
Kresy, gm. Jędrzejów
Ku Ogarce, gm. Oksa
Kalinówka, gm. Wodzisław
Krzelów, gm. Sędziszów
Kajtanów, gm. Sobków
Kawęczyn, gm. Imielno
Kozłów, gm. Małogoszcz
Karsy, gm. Sobków
Korea, gm. Nagłowice
Kopaniny, gm. Jędrzejów
Kapkazik, gm. Sędziszów
Karolówka, gm. Imielno
Kowalów Dolny, gm. Wodzisław
Kwasków, gm. Imielno
Klimontów, gm. Sędziszów
Kolonie, gm. Imielno
Kępa, gm. Małogoszcz
Kopaniny, gm. Małogoszcz
Kowalów Górny, gm. Wodzisław
Kurzaków, gm. Sobków
Kościelna Górka, gm. Wodzisław
Kamieniec, gm. Imielno
Kamieniec, gm. Jędrzejów
Krysin, gm. Wodzisław
Kresy, gm. Wodzisław
Kurliki, gm. Jędrzejów
Kolonia Dolna, gm. Sędziszów
Kolonia, gm. Wodzisław
Kolonie, gm. Sobków
Kulczyzna, gm. Jędrzejów
Kolonia Mierzwińska, gm. Imielno
Książe-Skroniów, gm. Jędrzejów
Klemencice, gm. Wodzisław
Karczówka, gm. Wodzisław
Kargów, gm. Jędrzejów
Konary, gm. Wodzisław
Kuźnice, gm. Nagłowice
Krztyk, gm. Nagłowice
Klimontówek, gm. Sędziszów
Karsznice, gm. Małogoszcz
Kozia Góra, gm. Wodzisław
Koszarka, gm. Jędrzejów
Kresy, gm. Sobków
Kaziny, gm. Wodzisław
Kaletówka, gm. Jędrzejów
Kowalów, gm. Wodzisław
Kucaków, gm. Sędziszów
Kruk, gm. Jędrzejów
Korytnica, gm. Sobków
Ku Jaronowicom, gm. Nagłowice
Krzaki, gm. Wodzisław
Kolonie, gm. Wodzisław
Korea, gm. Oksa
Kopanina, gm. Jędrzejów
Kolonie, gm. Małogoszcz
Ku Zakrzowiu, gm. Oksa
Kapkaz, gm. Sędziszów
Kresy, gm. Oksa
Karczunek, gm. Imielno
Karczma, gm. Jędrzejów
Kierzki, gm. Nagłowice
Karczunek, gm. Wodzisław
Krzcięcice, gm. Sędziszów
Krężoły, gm. Wodzisław
Kępiotka, gm. Imielno
Lelów, gm. Wodzisław
Leśnica, gm. Małogoszcz
Lejbówka, gm. Wodzisław
Lipno, gm. Oksa
Las Klimontowski, gm. Sędziszów
Lipie, gm. Sędziszów
Las, gm. Jędrzejów
Lubcza, gm. Wodzisław
Lścin, gm. Jędrzejów
Ludwinów, gm. Jędrzejów
Ludwinów, gm. Wodzisław
Laskowa, gm. Wodzisław
Ludwinów, gm. Małogoszcz
Laskowa, gm. Sędziszów
Lasków, gm. Jędrzejów
Lipnica, gm. Małogoszcz
Lasochów, gm. Małogoszcz
Leśniczówka, gm. Małogoszcz
Leśniak, gm. Małogoszcz
Lipa, gm. Sobków
Leflerówka, gm. Sobków
Lipówka, gm. Sobków
Łopatki, gm. Oksa
Łączyn, gm. Jędrzejów
Łajzce, gm. Sobków
Łazek, gm. Sobków
Ługi, gm. Oksa
Łopata, gm. Nagłowice
Łopata, gm. Oksa
Ława, gm. Małogoszcz
Łany, gm. Wodzisław
Łysaków Drugi, gm. Jędrzejów
Łowinia, gm. Sędziszów
Łysaków Kawęczyński, gm. Jędrzejów
Łysaków pod Lasem, gm. Jędrzejów
Mierzyn, gm. Sędziszów
Małogoszcz, gm. Małogoszcz
Młynek, gm. Oksa
Michalinówka, gm. Sobków
Mstyczów, gm. Sędziszów
Młynówka, gm. Wodzisław
Mierzawa, gm. Wodzisław
Mierzwin, gm. Imielno
Mały Skroniów, gm. Jędrzejów
Maciejówka, gm. Jędrzejów
Marianów, gm. Sędziszów
Mecznik, gm. Imielno
Mnichów, gm. Jędrzejów
Malina Druga, gm. Imielno
Marianów, gm. Nagłowice
Makowszczyzna, gm. Jędrzejów
Mzurowa, gm. Sobków
Motkowice, gm. Imielno
Mokrsko Górne, gm. Sobków
Miąsowa, gm. Sobków
Mała Wieś, gm. Oksa
Mogiły, gm. Jędrzejów
Mokrsko Dolne, gm. Sobków
Mieronice, gm. Wodzisław
Modrzejów, gm. Jędrzejów
Marianów, gm. Wodzisław
Mikołajewskie, gm. Wodzisław
Milianów, gm. Małogoszcz
Malina, gm. Imielno
Malina Pierwsza, gm. Imielno
Mieronice, gm. Małogoszcz
Mniszek, gm. Małogoszcz
Nowe Kotlice, gm. Sobków
Niegosławice, gm. Wodzisław
Nowa Wieś, gm. Wodzisław
Niziny, gm. Sobków
Nowakówka, gm. Wodzisław
Na Sieńsku, gm. Nagłowice
Nagłowice, gm. Nagłowice
Nagłowice-Kolonia, gm. Nagłowice
Nowe Kanice, gm. Oksa
Niwa, gm. Oksa
Nowik, gm. Jędrzejów
Nawarzyce Leśne, gm. Wodzisław
Nad Stawami, gm. Oksa
Niebyła, gm. Jędrzejów
Nowa Wieś, gm. Małogoszcz
Nowa Olszówka, gm. Wodzisław
Nawarzyce, gm. Wodzisław
Nowa Wieś, gm. Nagłowice
Nalesie, gm. Wodzisław
Nowizna Strzeszkowska, gm. Wodzisław
Opatkowice Pojałowskie, gm. Imielno
Osiedle Murowane, gm. Sędziszów
Olbrachcice, gm. Wodzisław
Od Tarnawy, gm. Sędziszów
Osiedle Drewniane, gm. Sędziszów
Okupniki Pierwsze, gm. Małogoszcz
Okupniki, gm. Nagłowice
Opoczka, gm. Sędziszów
Opatkowice Cysterskie, gm. Imielno
Olszowiec, gm. Imielno
Opatkowice Murowane, gm. Imielno
Opłotki, gm. Imielno
Osowa, gm. Sobków
Okupniki, gm. Sędziszów
Oksa, gm. Oksa
Ośrodek, gm. Jędrzejów
Olszynka, gm. Imielno
Okupniki Drugie, gm. Małogoszcz
Opatkowice Drewniane, gm. Imielno
Okupniki, gm. Imielno
Okupniki, gm. Małogoszcz
Podsadek Średni, gm. Sędziszów
Przyłęczek, gm. Wodzisław
Podlaszcze, gm. Kroczyce
Przyłęk, gm. Wodzisław
Piaski, gm. Sobków
Przysów, gm. Jędrzejów
Pękosław, gm. Wodzisław
Podwyspa, gm. Małogoszcz
Polesie, gm. Małogoszcz
Podsieńszcze, gm. Nagłowice
Piła, gm. Sędziszów
Pierzchnica, gm. Małogoszcz
Podedwór, gm. Jędrzejów
Pogrzebiec, gm. Imielno
Psikus, gm. Sędziszów
Podlesie, gm. Sędziszów
Poduchowne, gm. Sobków
Podworzec, gm. Sobków
Pastwisko, gm. Imielno
Podzaborowie, gm. Oksa
Półanki, gm. Sobków
Pałeczki, gm. Małogoszcz
Pećkelów, gm. Sobków
Pod Lasem, gm. Sędziszów
Podklasztorze, gm. Jędrzejów
Podsadek Dolny, gm. Sędziszów
Podgózd, gm. Imielno
Prząsław Mały, gm. Jędrzejów
Parcelanki, gm. Wodzisław
Prząsław, gm. Jędrzejów
Podsędziszów, gm. Sędziszów
Przyrąb, gm. Wodzisław
Pinechówka, gm. Wodzisław
Podłącze, gm. Jędrzejów
Pipidówka, gm. Sędziszów
Poduchowne, gm. Jędrzejów
Piekło, gm. Sędziszów
Przypuśnica, gm. Sobków
Piasek, gm. Sędziszów
Pawęzów, gm. Oksa
Potok Złoty, gm. Jędrzejów
Piekło, gm. Sobków
Pod Karczmą, gm. Sędziszów
Polesie, gm. Jędrzejów
Podworskie, gm. Nagłowice
Pokrzywnica, gm. Wodzisław
Parcela, gm. Małogoszcz
Pod Stokiem, gm. Sędziszów
Pniak, gm. Małogoszcz
Piotrkowice, gm. Wodzisław
Podedwór, gm. Małogoszcz
Popodlesie, gm. Sobków
Podzagaje, gm. Jędrzejów
Pusta, gm. Sobków
Podchojny, gm. Jędrzejów
Piaski Wodzisławskie, gm. Wodzisław
Pawłowice, gm. Sędziszów
Przezwody, gm. Wodzisław
Podsadek, gm. Sędziszów
Popowice, gm. Oksa
Poprzeczaki, gm. Małogoszcz
Pod Kościołem, gm. Sobków
Promyk, gm. Wodzisław
Piskorzowice, gm. Wodzisław
Przedmoszczany, gm. Sędziszów
Potok, gm. Jędrzejów
Potok Mały, gm. Jędrzejów
Podlesie, gm. Oksa
Prytków, gm. Nagłowice
Piachy, gm. Imielno
Piołunka, gm. Sędziszów
Pólko, gm. Jędrzejów
Potok Wielki, gm. Jędrzejów
Podlesie, gm. Wodzisław
Przełaj, gm. Sędziszów
Piaski, gm. Nagłowice
Podlesie, gm. Jędrzejów
Parcelacja, gm. Wodzisław
Przełaj Czepiecki, gm. Sędziszów
Podpastwie, gm. Oksa
Pręty, gm. Małogoszcz
Podlaszcze, gm. Jędrzejów
Piaski, gm. Jędrzejów
Raków, gm. Jędrzejów
Rakówek, gm. Jędrzejów
Rzeszówek, gm. Oksa
Rejowiec, gm. Nagłowice
Rosochatka, gm. Jędrzejów
Resztówka, gm. Nagłowice
Rajchotka, gm. Imielno
Rajskie, gm. Wodzisław
Rembieszyce, gm. Małogoszcz
Rakoszyn, gm. Nagłowice
Rembiechowa, gm. Oksa
Raj, gm. Sędziszów
Rajsko, gm. Sędziszów
Rogalów, gm. Imielno
Raj, gm. Nagłowice
Rudki, gm. Jędrzejów
Stare Kotlice, gm. Sobków
Sędziszów, gm. Sędziszów
Szałas, gm. Sędziszów
Serwitut, gm. Oksa
Sadki, gm. Sędziszów
Sośnina, gm. Wodzisław
Sudół, gm. Jędrzejów
Skroniów Fabryczny, gm. Jędrzejów
Stara Wieś, gm. Oksa
Stawy, gm. Imielno
Suwałki, gm. Małogoszcz
Stara Olszówka, gm. Wodzisław
Stoczki, gm. Małogoszcz
Sadki Janowskie, gm. Wodzisław
Stara Wieś, gm. Jędrzejów
Stacja Małogoszcz, gm. Małogoszcz
Stara Wieś, gm. Małogoszcz
Sokołów Dolny, gm. Sobków
Słaboszowice, gm. Sędziszów
Słupek, gm. Małogoszcz
Sobowice, gm. Imielno
Swaryszów, gm. Sędziszów
Stary Sosnowiec, gm. Sędziszów
Stok, gm. Sobków
Sokołów Górny, gm. Sobków
Stare Kanice, gm. Oksa
Stara Warszawa, gm. Oksa
Sadki-Modrzewie, gm. Wodzisław
Skroniów, gm. Jędrzejów
Sabianów, gm. Małogoszcz
Sosnowiec, gm. Sędziszów
Stara Wieś, gm. Wodzisław
Sielec, gm. Wodzisław
Siwica, gm. Oksa
Staniowice, gm. Sobków
Siekiera, gm. Imielno
Szczery Bór, gm. Imielno
Smyków, gm. Sobków
Szczepanów, gm. Sobków
Stoki, gm. Małogoszcz
Sobków, gm. Sobków
Sadki, gm. Wodzisław
Stara Wieś, gm. Nagłowice
Smugi, gm. Sobków
Stara Wieś, gm. Sędziszów
Szerokie Pola, gm. Wodzisław
Skorupków, gm. Sędziszów
Strzeszkowice, gm. Wodzisław
Sianożątka, gm. Oksa
Sobków-Nida, gm. Sobków
Szubienica, gm. Małogoszcz
Sobków-Przystanek, gm. Sobków
Ścięgna, gm. Sobków
Średnica, gm. Wodzisław
Ślęcin, gm. Nagłowice
Świątniki, gm. Wodzisław
Tomaszówka, gm. Jędrzejów
Tarnia, gm. Sędziszów
Tarszawa, gm. Jędrzejów
Trzebionka, gm. Jędrzejów
Torfie, gm. Sędziszów
Tarnawa-Wydanka, gm. Sędziszów
Tarnawa, gm. Sędziszów
Tyniec, gm. Oksa
Tyniec-Kolonia, gm. Oksa
Trzciniec, gm. Nagłowice
Ujazd, gm. Jędrzejów
Ukazowe, gm. Wodzisław
Ustronie, gm. Nagłowice
Wilcza Grobla, gm. Nagłowice
Wrzosy, gm. Imielno
Węgleszyn-Dębina, gm. Oksa
Występ, gm. Sędziszów
Warzyn Drugi, gm. Nagłowice
Węgleniec, gm. Jędrzejów
Wodzisław, gm. Wodzisław
Warzyn Pierwszy, gm. Nagłowice
Wiśnicz, gm. Małogoszcz
Wincentynów, gm. Jędrzejów
Wola Tesserowa, gm. Małogoszcz
Wyspa, gm. Sobków
Wygoda, gm. Jędrzejów
Wólka, gm. Jędrzejów
Września, gm. Wodzisław
Wolica, gm. Jędrzejów
Wrona, gm. Oksa
Wojciechowice, gm. Sędziszów
Węgleszyn, gm. Oksa
Warszawka, gm. Jędrzejów
Wodacz, gm. Wodzisław
Wrzosówka, gm. Małogoszcz
Wilanów, gm. Jędrzejów
Wierzbica, gm. Sobków
Wikle, gm. Wodzisław
Wymysłów, gm. Jędrzejów
Wymysłów, gm. Sobków
Wólka Kawęcka, gm. Sobków
Wierzbica Górna, gm. Sobków
W Lesie, gm. Oksa
Wygoda, gm. Imielno
Węgleszyn-Ogrody, gm. Oksa
Wola Lubecka, gm. Wodzisław
Wygnanów, gm. Małogoszcz
Wanat, gm. Jędrzejów
Wojciechów, gm. Sędziszów
Za Olszynką, gm. Imielno
Za Górą, gm. Jędrzejów
Zdanowice, gm. Nagłowice
Zapusty, gm. Imielno
Zapusty, gm. Wodzisław
Zielonki, gm. Sędziszów
Zagórze, gm. Wodzisław
Zabrzezinie, gm. Jędrzejów
Zabłocie, gm. Jędrzejów
Zakrucze, gm. Małogoszcz
Zwierciadłki, gm. Jędrzejów
Zagaje, gm. Sędziszów
Zamłynie, gm. Imielno
Zapusty, gm. Sędziszów
Zarzecze, gm. Wodzisław
Zagórze, gm. Jędrzejów
Zagórze, gm. Sobków
Zacisze, gm. Wodzisław
Zabłocie, gm. Wodzisław
Zarzecze, gm. Sędziszów
Zakarczmie, gm. Oksa
Zalesie, gm. Oksa
Za Przegoną, gm. Jędrzejów
Złotniki, gm. Małogoszcz
Zagórze, gm. Oksa
Zegartowice, gm. Imielno
Za Lasem, gm. Wodzisław
Zielonki, gm. Sobków
Zakrzów, gm. Oksa
Zawady, gm. Jędrzejów
Zastawy, gm. Małogoszcz
Zawodzie, gm. Wodzisław
Zalesie, gm. Nagłowice
Załącze, gm. Oksa
Zagóra, gm. Wodzisław
Zakupniki, gm. Sobków
Załącze, gm. Jędrzejów
Zabrodzie, gm. Oksa
Zagaje, gm. Jędrzejów
Zagórze, gm. Nagłowice
Żarczyce Małe, gm. Małogoszcz
Żabiniec, gm. Małogoszcz
Żarczyce Duże, gm. Małogoszcz
Żabiniec, gm. Jędrzejów
Żerniki, gm. Sobków
Żabieniec, gm. Sędziszów
Żabiniec, gm. Imielno
Payu Dotpay