Ostrowiec Świętokrzyski (KI1O)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał kod wydziału: KI1O

Siedziba:

Tadeusza Kościuszki 1
27-406, Ostrowiec Świętokrzyski

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Kielcach
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Antoniów, gm. Bałtów
Antoniów Mały, gm. Bałtów
Antoniów Duży, gm. Bałtów
Bieliny, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Boleszyn-Kolonie, gm. Waśniów
Biechów-Kolonie, gm. Kunów
Bielowa, gm. Łagów
Bracikowo, gm. Łagów
Bodzechów, gm. Bodzechów
Barańszczyzna, gm. Kunów
Boguczyzna, gm. Bałtów
Bidzińszczyzna, gm. Bałtów
Brzezinki, gm. Łagów
Boksycka, gm. Kunów
Bałtów, gm. Bałtów
Baraniec, gm. Łagów
Broniszowice, gm. Bodzechów
Baszowice-Resztówka, gm. Nowa Słupia
Brandys, gm. Nowa Słupia
Borcuchy, gm. Bałtów
Boksyce, gm. Waśniów
Biechów, gm. Kunów
Berdyszów, gm. Nowa Słupia
Brzeźniak, gm. Bodzechów
Boleszyn, gm. Waśniów
Bukowiec, gm. Łagów
Bodzechów-Folwark, gm. Bodzechów
Bielów, gm. Nowa Słupia
Baszowice, gm. Nowa Słupia
Bartoszowiny, gm. Nowa Słupia
Bukowie, gm. Kunów
Bukowa, gm. Łagów
Bidziny, gm. Waśniów
Cegielnia, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Chmielów, gm. Bodzechów
Czajęcice, gm. Waśniów
Cegielnia, gm. Bodzechów
Czażów, gm. Waśniów
Cegielnia, gm. Łagów
Ciołek, gm. Kunów
Chojny, gm. Łagów
Czyżów, gm. Łagów
Częstocice, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Cukrownia, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Cegielnia, gm. Bałtów
Chmielówek, gm. Bodzechów
Ciemna, gm. Nowa Słupia
Czyste, gm. Łagów
Czartów, gm. Łagów
Chojny, gm. Bałtów
Chocimów, gm. Kunów
Cząstków, gm. Nowa Słupia
Chocimów-Dwór, gm. Kunów
Czernichów, gm. Łagów
Czażów-Kolonia, gm. Waśniów
Dębno, gm. Nowa Słupia
Dąbrówki, gm. Łagów
Dwór, gm. Bodzechów
Dolna Połać, gm. Bodzechów
Doły Biskupie, gm. Kunów
Dunale, gm. Bodzechów
Dwór, gm. Waśniów
Doły, gm. Bałtów
Dolna Wieś, gm. Nowa Słupia
Dobruchna, gm. Waśniów
Działki Nosowskie, gm. Kunów
Dębina, gm. Bodzechów
Dębniak, gm. Nowa Słupia
Duraczów, gm. Łagów
Denków, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Denkówek, gm. Bodzechów
Długa Wieś, gm. Kunów
Dule, gm. Łagów
Doły Opacie, gm. Kunów
Dworaki, gm. Kunów
Folwark, gm. Bałtów
Folwark, gm. Bodzechów
Folwark, gm. Waśniów
Garbacz, gm. Waśniów
Gwiździowa, gm. Łagów
Grabówka, gm. Kunów
Górna Droga, gm. Łagów
Gronów, gm. Łagów
Gutwin, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Góry, gm. Nowa Słupia
Gorzelnia, gm. Waśniów
Gęsice, gm. Łagów
Góry, gm. Łagów
Garbacz-Jeziorko, gm. Waśniów
Góra, gm. Bałtów
Gajówka, gm. Nowa Słupia
Gajówka, gm. Waśniów
Granica, gm. Bodzechów
Grzegorzowice-Kolonia, gm. Waśniów
Gajówka Melonek, gm. Łagów
Gułaczów, gm. Łagów
Górki, gm. Waśniów
Gronów-Winiarnia, gm. Łagów
Garbacz-Skała, gm. Waśniów
Grzmiąca Góra, gm. Bodzechów
Goździelin, gm. Bodzechów
Grelce, gm. Bodzechów
Górki, gm. Bałtów
Gromadzice, gm. Bodzechów
Grzegorzowice, gm. Waśniów
Góry, gm. Bałtów
Góry, gm. Bodzechów
Gajówka Małacentów, gm. Łagów
Górna Połać, gm. Bodzechów
Glina, gm. Bałtów
Gródek, gm. Kunów
Horodelszczyzna, gm. Bodzechów
Huta, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Henryków, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Hucisko, gm. Nowa Słupia
Henryków, gm. Bodzechów
Ignacówka, gm. Bałtów
Jeziorko, gm. Bodzechów
Józefówka, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Jeleniów-Kolonia, gm. Nowa Słupia
Janik Drugi, gm. Kunów
Jeżów, gm. Waśniów
Jędrzejowice, gm. Bodzechów
Janik-Kolonia, gm. Kunów
Jeleniów, gm. Nowa Słupia
Jopówek, gm. Waśniów
Jarugi, gm. Bodzechów
Jabłonka, gm. Waśniów
Jeziorko, gm. Nowa Słupia
Jeleniec, gm. Kunów
Janowice, gm. Waśniów
Jesionna, gm. Waśniów
Jędrzejowice-Kolonie, gm. Bodzechów
Jędrzejów, gm. Bodzechów
Jelenia Góra, gm. Bodzechów
Jemiołów, gm. Łagów
Janik, gm. Kunów
Jesionki, gm. Łagów
Kąty, gm. Łagów
Kolonia Robotnicza, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Kościelec, gm. Bodzechów
Kozłów, gm. Łagów
Kłodnica, gm. Łagów
Kolonia Piaski, gm. Kunów
Karczma, gm. Waśniów
Kijewo, gm. Łagów
Kolonia Pierwsza, gm. Nowa Słupia
Kępa, gm. Nowa Słupia
Kosobudki, gm. Łagów
Komorniki, gm. Waśniów
Kotarszyn-Kolonia, gm. Waśniów
Kunin, gm. Waśniów
Kunów-Kolonia, gm. Kunów
Kąty Denkowskie, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Kolonia, gm. Waśniów
Kąty, gm. Bodzechów
Karpaty, gm. Waśniów
Kolonia Druga, gm. Nowa Słupia
Krupka, gm. Bałtów
Kolonie Piotrowskie, gm. Łagów
Kazimierzówka, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Kąty Leśne, gm. Bodzechów
Kącik, gm. Łagów
Kolonijki, gm. Nowa Słupia
Kunów, gm. Kunów
Kozianka, gm. Kunów
Kaplica, gm. Kunów
Kraszków, gm. Waśniów
Kozie Górki, gm. Łagów
Kolonia Inwalidzka, gm. Kunów
Kosory, gm. Łagów
Kolonia Miłkowska, gm. Bodzechów
Kapkaz, gm. Nowa Słupia
Karczma, gm. Łagów
Kozłowiec, gm. Bodzechów
Kąt, gm. Łagów
Kędziorka, gm. Łagów
Koszary, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Kozia Ulica, gm. Kunów
Kopanina, gm. Bałtów
Kozi Ogon, gm. Waśniów
Kazimierzówka, gm. Bałtów
Kosowice, gm. Bodzechów
Kolonie Dudy, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Kurzacze, gm. Kunów
Komorniki, gm. Kunów
Kuźnia, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Kotarszyn, gm. Waśniów
Kolonia Piaski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Kowalkowice, gm. Waśniów
Krzeszowiec, gm. Bałtów
Kotówka, gm. Bodzechów
Ludwików, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Leśniczówka Potoczek, gm. Bałtów
Leśniczówka Paprocice, gm. Łagów
Lechówek, gm. Łagów
Lipie, gm. Waśniów
Lemierze, gm. Bałtów
Łazki, gm. Łagów
Łagówek, gm. Łagów
Łagów, gm. Łagów
Łagów, gm. Łagów
Łazy, gm. Nowa Słupia
Łazy, gm. Łagów
Łągiew, gm. Łagów
Łapiguz, gm. Waśniów
Łączki, gm. Bodzechów
Mychów, gm. Bodzechów
Miłkowska Kolonia, gm. Kunów
Miłkowska Karczma, gm. Kunów
Młyn, gm. Bodzechów
Momina, gm. Waśniów
Madejówka, gm. Bodzechów
Mirocice, gm. Nowa Słupia
Michałów, gm. Bałtów
Mirogonowice, gm. Waśniów
Magonie, gm. Bodzechów
Mychów-Gotówki, gm. Bodzechów
Mizeratka, gm. Bodzechów
Majorat, gm. Łagów
Maksymilianów, gm. Bałtów
Małachów, gm. Kunów
Momina Poduchowna, gm. Waśniów
Masłowiec, gm. Łagów
Marianków Bankowy, gm. Bodzechów
Moczydło, gm. Bodzechów
Milejowice, gm. Waśniów
Małe Jodło, gm. Kunów
Mychów-Kolonia, gm. Bodzechów
Małacentów, gm. Łagów
Marianków, gm. Bodzechów
Milanowska Wólka, gm. Nowa Słupia
Mirkowice-Kolonia, gm. Bodzechów
Mychów Poduchowny, gm. Bodzechów
Muliszki, gm. Nowa Słupia
Milejowice-Kolonia, gm. Waśniów
Mirkowice, gm. Bodzechów
Mychów-Serwituty, gm. Bodzechów
Miłków, gm. Bodzechów
Majdan, gm. Nowa Słupia
Melonek, gm. Łagów
Mirkówka, gm. Bodzechów
Nowa Słupia, gm. Nowa Słupia
Nowa Wieś, gm. Łagów
Nietulisko Górne, gm. Kunów
Nowy Skoszyn, gm. Waśniów
Niwka, gm. Bodzechów
Nowy Staw, gm. Łagów
Niedźwiedź, gm. Łagów
Nowa Dębowa Wola, gm. Bodzechów
Na Wiatraku, gm. Bodzechów
Nowa Sosnówka, gm. Nowa Słupia
Nadkoszary, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Nietulisko Fabryczne, gm. Kunów
Nosów, gm. Waśniów
Nowe Baszowice, gm. Nowa Słupia
Nietulisko Duże, gm. Kunów
Nowa Zbelutka, gm. Łagów
Na Górze, gm. Bałtów
Na Folwarku, gm. Waśniów
Nosów-Kolonie, gm. Waśniów
Na Serwitucie, gm. Bodzechów
Niwka, gm. Łagów
Na Karczmarkach, gm. Bodzechów
Nagorzyce, gm. Waśniów
Nietulisko Małe, gm. Kunów
Na Koloniach, gm. Waśniów
Nowy Cząstków, gm. Nowa Słupia
Niziny, gm. Bałtów
Nowa Wieś, gm. Kunów
Orłowiny, gm. Łagów
Olszówka, gm. Bodzechów
Osada Młyńska, gm. Waśniów
Osiedle Górne, gm. Nowa Słupia
Okół, gm. Bałtów
Olesica, gm. Bałtów
Od Waśniowa, gm. Kunów
Okręglica, gm. Bałtów
Osiedle Robotnicze, gm. Bodzechów
Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Obręczyca-Czworaki, gm. Bodzechów
Osada Fabryczna, gm. Kunów
Olszowiec, gm. Łagów
Osiedle Stare, gm. Nowa Słupia
Okręglica, gm. Łagów
Ostrówek, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Prusinowice, gm. Waśniów
Poręby, gm. Kunów
Przy Zofiówce, gm. Bodzechów
Podłazy, gm. Łagów
Paulinów, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Podszkodzie, gm. Bodzechów
Przy Szosie, gm. Bodzechów
Pasałka, gm. Łagów
Podlesie, gm. Bodzechów
Płucki, gm. Łagów
Przyborów, gm. Bodzechów
Pod Lasem, gm. Bałtów
Parcela, gm. Nowa Słupia
Posada, gm. Kunów
Pod Kopcem, gm. Waśniów
Paprocice, gm. Nowa Słupia
Podlesie, gm. Kunów
Parcela, gm. Kunów
Praga, gm. Bodzechów
Płatkowizna, gm. Bodzechów
Porębiska, gm. Łagów
Piaski Kunowskie, gm. Kunów
Przygłówek, gm. Łagów
Pod Szosą, gm. Bodzechów
Podlubienik, gm. Kunów
Pod Lasem, gm. Nowa Słupia
Piaskowy, gm. Bodzechów
Pękosławice, gm. Waśniów
Papiernia, gm. Bodzechów
Płucki-Łąki, gm. Łagów
Prawęcin Dolny, gm. Kunów
Pola Płuckie, gm. Łagów
Pod Łąkami, gm. Bałtów
Poźrzadło, gm. Łagów
Poduchowne, gm. Łagów
Pokrzywianka Górna, gm. Nowa Słupia
Piotrów-Kolonie, gm. Łagów
Pniaki, gm. Nowa Słupia
Pokrzywianka, gm. Nowa Słupia
Podgórze, gm. Kunów
Przydanki, gm. Waśniów
Podlesie, gm. Waśniów
Pod Brzezinami, gm. Waśniów
Ponik, gm. Bałtów
Poraj, gm. Bałtów
Prawęcin, gm. Kunów
Prawęcin Górny, gm. Kunów
Piotrów, gm. Waśniów
Podkościele, gm. Bałtów
Poddanie, gm. Łagów
Piaski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Pokrzywianka Dolna, gm. Nowa Słupia
Poprzeczna Wieś, gm. Kunów
Podchełmie, gm. Nowa Słupia
Pod Skałą, gm. Waśniów
Pokrzywianka-Hektary, gm. Nowa Słupia
Płaszczyzna, gm. Bałtów
Pętkowice-Kolonia, gm. Bałtów
Podskale, gm. Łagów
Pętkowice, gm. Bałtów
Poręba, gm. Bodzechów
Parcela, gm. Waśniów
Pozorek, gm. Bodzechów
Rudka, gm. Kunów
Rudka-Kolonia, gm. Kunów
Romanów, gm. Bodzechów
Rudki, gm. Nowa Słupia
Rofszczyzna, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Rzeczki, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Rudy, gm. Waśniów
Roztylice, gm. Waśniów
Radoszów, gm. Nowa Słupia
Rogatki, gm. Nowa Słupia
Rudka Bałtowska, gm. Bałtów
Ruda, gm. Łagów
Rajki, gm. Kunów
Resztówka, gm. Kunów
Romanów, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Stara Szewna, gm. Bodzechów
Sosnówka-Cegielnia, gm. Nowa Słupia
Sosnówka, gm. Nowa Słupia
Schaby, gm. Łagów
Stary Gościniec, gm. Bodzechów
Serwitut Sławęcki, gm. Kunów
Szwarszowice, gm. Bodzechów
Szyby, gm. Bodzechów
Swoboda, gm. Bałtów
Sosnówka-Łąki, gm. Nowa Słupia
Skarbka Górna, gm. Bałtów
Sławęcice, gm. Waśniów
Sowia Góra, gm. Bodzechów
Stok, gm. Łagów
Stara Wieś, gm. Nowa Słupia
Stary Cząstków, gm. Nowa Słupia
Szarotka, gm. Waśniów
Sieniawa-Osiedle Górnicze, gm. Łagów
Sieniawa, gm. Łagów
Szymanów, gm. Bodzechów
Stara Rudka, gm. Kunów
Sudół Górny, gm. Bodzechów
Sudół Dolny, gm. Bodzechów
Szewna Górna, gm. Bodzechów
Stara Wieś Pierwsza, gm. Łagów
Sarnówek Mały, gm. Bodzechów
Skarszyny, gm. Bodzechów
Sadłowizna, gm. Kunów
Skowroniec, gm. Nowa Słupia
Smyków, gm. Waśniów
Stara Wieś, gm. Łagów
Stara Słupia, gm. Nowa Słupia
Serwis, gm. Nowa Słupia
Stefania, gm. Kunów
Skarbka Dolna, gm. Bałtów
Szewna-Kolonia, gm. Bodzechów
Stara Sosnówka, gm. Nowa Słupia
Siedliszki, gm. Nowa Słupia
Stara Wieś Górna, gm. Waśniów
Stara Dębowa Wola, gm. Bodzechów
Stawki, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Sarnia Zwola, gm. Waśniów
Stary Skoszyn, gm. Waśniów
Sarnia Zwola-Folwark, gm. Waśniów
Stara Wieś, gm. Bodzechów
Szewna, gm. Bodzechów
Stara Zbelutka, gm. Łagów
Skały, gm. Nowa Słupia
Stara Słupia-Kolonia Druga, gm. Nowa Słupia
Skarbka, gm. Bałtów
Strupice-Kolonia, gm. Waśniów
Stara Wieś, gm. Kunów
Strupice, gm. Waśniów
Sudół, gm. Bodzechów
Stara Słupia-Kolonia Pierwsza, gm. Nowa Słupia
Sadków, gm. Łagów
Strupice-Folwark, gm. Waśniów
Stryczowice, gm. Waśniów
Stare Baszowice, gm. Nowa Słupia
Stara Wieś Druga, gm. Łagów
Struga, gm. Waśniów
Szwarszowice-Kolonia, gm. Bodzechów
Sarnówek Duży, gm. Bodzechów
Stara Wieś, gm. Waśniów
Sędek, gm. Łagów
Świrna, gm. Bodzechów
Świącie, gm. Waśniów
Śnieżkowice, gm. Waśniów
Średnia, gm. Kunów
Święty Krzyż, gm. Nowa Słupia
Świrzanki, gm. Bodzechów
Trzecia Wieś, gm. Kunów
Trzciany Dół, gm. Bałtów
Toporów, gm. Łagów
Trochowiny, gm. Nowa Słupia
Troszki, gm. Łagów
Trzcianka, gm. Nowa Słupia
Urzyce, gm. Bodzechów
Udziców Górny, gm. Kunów
Ulów, gm. Bałtów
Udziców, gm. Kunów
Udziców Dolny, gm. Kunów
Wyczyna, gm. Łagów
Wólka-Parcela, gm. Nowa Słupia
Wielgus, gm. Waśniów
Wojteczki, gm. Kunów
Wólka Pętkowska, gm. Bałtów
Włochy, gm. Nowa Słupia
Waśniów-Poduchowne, gm. Waśniów
Worowice, gm. Waśniów
Wiatraki, gm. Kunów
Wojciechowice, gm. Waśniów
Wesołówka, gm. Waśniów
Wólka Trzemecka, gm. Bałtów
Waśniów, gm. Waśniów
Wronów, gm. Waśniów
Wierzbątowice, gm. Waśniów
Wólka Bodzechowska, gm. Bodzechów
Wałsnów, gm. Waśniów
Wołyń, gm. Łagów
Wymysłów, gm. Kunów
Włochy-Wieś, gm. Nowa Słupia
Winna-Kolonia, gm. Łagów
Wielopole, gm. Łagów
Włochy-Kresy, gm. Nowa Słupia
Wola Łagowska, gm. Łagów
Włochy-Kolonia, gm. Nowa Słupia
Winnica, gm. Nowa Słupia
Witulin, gm. Kunów
Wrzosy, gm. Bodzechów
Wycinka, gm. Bałtów
Wodziradz, gm. Bodzechów
Witosławice, gm. Waśniów
Wygnanów, gm. Bałtów
W Dołach, gm. Bodzechów
Woźna Góra, gm. Bodzechów
Widoki, gm. Bodzechów
Włochy-Nowa Wieś, gm. Nowa Słupia
W Łąkach, gm. Waśniów
Wiśniowa, gm. Łagów
Winna, gm. Łagów
Wojciechowice-Kolonia, gm. Waśniów
Woźniakówka, gm. Bodzechów
Wólka Bałtowska, gm. Bałtów
Zajączkowice, gm. Waśniów
Zasuwa, gm. Łagów
Złota Woda, gm. Łagów
Zygmuntówka, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Zakanale, gm. Bodzechów
Zofiówka, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
Zamkowa Wola, gm. Łagów
Zagaje, gm. Bodzechów
Zajączkowice-Dwór, gm. Waśniów
Zamęt, gm. Łagów
Zagaje Boleszyńskie, gm. Waśniów
Zarzecze, gm. Bałtów
Zamoście, gm. Bałtów
Zamłynie, gm. Bodzechów
Zagacki, gm. Nowa Słupia
Zarzecze, gm. Bodzechów
Zabiele, gm. Łagów
Zbelutka-Stara Wieś, gm. Łagów
Zagościniec, gm. Łagów
Zbelutka-Garbacz, gm. Łagów
Zamłynie, gm. Nowa Słupia
Zaręby, gm. Łagów
Zagaje Grzegorzowskie, gm. Waśniów
Zwierzyniec, gm. Kunów
Zagroda Inwalidów, gm. Kunów
Żelechów, gm. Łagów
Żurawka, gm. Bodzechów
Payu Dotpay