Sucha Beskidzka (KR1B)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Suchej Beskidzkiej otrzymał kod wydziału: KR1B

Siedziba:

Adama Mickiewicza 11
34-200, Sucha Beskidzka

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Antałówka, gm. Jordanów
Adamkówka, gm. Budzów
Adamowa, gm. Maków Podhalański
Adamy, gm. Stryszawa
Burzy, gm. Stryszawa
Bochenkówka, gm. Maków Podhalański
Brodaniec, gm. Jordanów
Bogacze, gm. Stryszawa
Bogaczowa, gm. Jordanów
Biskupowa, gm. Maków Podhalański
Bory, gm. Maków Podhalański
Burligówka, gm. Budzów
Barankowa, gm. Zawoja
Barcikówka, gm. Maków Podhalański
Buroniowa, gm. Maków Podhalański
Bachorzowa, gm. Bystra-Sidzina
Bieguny, gm. Stryszawa
Bajerska Maszyna, gm. Zawoja
Biedrawowa, gm. Maków Podhalański
Błażyczkówka, gm. Maków Podhalański
Bujary, gm. Stryszawa
Bębny Górne, gm. Zawoja
Bednarzowa, gm. Maków Podhalański
Borówka, gm. Maków Podhalański
Bednarzówka, gm. Jordanów
Baczyn, gm. Budzów
Błachuty, gm. Sucha Beskidzka
Biernaciki, gm. Stryszawa
Burdele, gm. Zawoja
Buktówka, gm. Budzów
Bartoszki, gm. Stryszawa
Białka, gm. Maków Podhalański
Bąkałówka, gm. Jordanów
Bucałówka, gm. Sucha Beskidzka
Biłki, gm. Stryszawa
Bubiaki, gm. Zawoja
Budzów, gm. Budzów
Bartyle, gm. Stryszawa
Buki, gm. Zawoja
Baniówka, gm. Budzów
Beskid, gm. Zawoja
Banasiówka Górna, gm. Maków Podhalański
Bąbolowa, gm. Jordanów
Bieńkówka, gm. Budzów
Basiówka, gm. Zembrzyce
Betleje, gm. Maków Podhalański
Budkówka, gm. Jordanów
Barany, gm. Zawoja
Bacowa, gm. Jordanów
Bartusie, gm. Stryszawa
Byrtkowa, gm. Stryszawa
Budowna, gm. Zawoja
Bachulowa, gm. Jordanów
Bachnatowa, gm. Bystra-Sidzina
Babcówka, gm. Stryszawa
Brykowa, gm. Bystra-Sidzina
Bębny Dolne, gm. Zawoja
Bory, gm. Zawoja
Budowa, gm. Jordanów
Barańce, gm. Zawoja
Błędna, gm. Zawoja
Buczkowa, gm. Bystra-Sidzina
Błachówka, gm. Zembrzyce
Budzinówka, gm. Stryszawa
Babiarze, gm. Stryszawa
Bednarzówka, gm. Jordanów
Borusiówka, gm. Stryszawa
Burmistrzówka, gm. Jordanów
Barutowa, gm. Maków Podhalański
Buczynka, gm. Stryszawa
Balcarzówka, gm. Jordanów
Bubiakowa, gm. Zawoja
Borowi, gm. Zawoja
Burdylówka, gm. Maków Podhalański
Bielasy, gm. Zawoja
Bańcerówka, gm. Jordanów
Borkówka, gm. Zembrzyce
Białoniowa, gm. Jordanów
Bacowie, gm. Zembrzyce
Bystra, gm. Bystra-Sidzina
Boskówka, gm. Maków Podhalański
Burkowa, gm. Bystra-Sidzina
Barańcowa, gm. Zawoja
Burdyle, gm. Zawoja
Bańdury, gm. Sucha Beskidzka
Błądzonka, gm. Sucha Beskidzka
Brańkówka, gm. Stryszawa
Bandurowa, gm. Jordanów
Brzeg, gm. Zawoja
Bogunie, gm. Stryszawa
Bielowa, gm. Jordanów
Bartoszówka, gm. Maków Podhalański
Bisagi, gm. Maków Podhalański
Bogdanówka, gm. Sucha Beskidzka
Bielarze, gm. Stryszawa
Bargłowa, gm. Jordanów
Budzonie, gm. Zawoja
Brożynówka, gm. Zembrzyce
Bacówka, gm. Stryszawa
Blech, gm. Stryszawa
Brzeźniówka, gm. Jordanów
Burmistrzówka, gm. Jordanów
Bryndzówka, gm. Maków Podhalański
Brzanowa, gm. Jordanów
Bałosówka, gm. Maków Podhalański
Balcery, gm. Stryszawa
Bachorzówka, gm. Stryszawa
Banasiówka Dolna, gm. Maków Podhalański
Bańkowskie, gm. Stryszawa
Boguniówka, gm. Zembrzyce
Brzeźniówka, gm. Jordanów
Babiarzówka, gm. Jordanów
Baranówka, gm. Jordanów
Bednarzowa, gm. Bystra-Sidzina
Buczyna, gm. Zawoja
Bartyzele, gm. Zawoja
Brzanki, gm. Maków Podhalański
Bolowa, gm. Jordanów
Banasie, gm. Stryszawa
Bogaczówka, gm. Maków Podhalański
Błachutówka, gm. Sucha Beskidzka
Ciaki, gm. Stryszawa
Chrobacze, gm. Jordanów
Ciągówka, gm. Budzów
Chwałówka, gm. Budzów
Ciepałowa, gm. Bystra-Sidzina
Carchla, gm. Maków Podhalański
Chowaniacy, gm. Zawoja
Cyrchel, gm. Zawoja
Chorążowa, gm. Bystra-Sidzina
Ciszczonkowa, gm. Jordanów
Chłapkowa, gm. Maków Podhalański
Charwatówka, gm. Jordanów
Czarnotowa, gm. Jordanów
Czajowa, gm. Maków Podhalański
Cyrchel, gm. Zembrzyce
Czubakówka, gm. Stryszawa
Ciśniawy, gm. Bystra-Sidzina
Chrząszcze, gm. Stryszawa
Cyganówka, gm. Maków Podhalański
Czarnotowa, gm. Zawoja
Chorążakowa, gm. Bystra-Sidzina
Cebulowa, gm. Jordanów
Ciapałowa, gm. Jordanów
Czelakówka, gm. Budzów
Ceremugowa, gm. Maków Podhalański
Czarnowa, gm. Bystra-Sidzina
Czopowa, gm. Bystra-Sidzina
Czerna, gm. Stryszawa
Cioćki, gm. Zawoja
Czepelówka, gm. Stryszawa
Chlebkowa, gm. Jordanów
Chmiele, gm. Stryszawa
Chuściajkówka, gm. Stryszawa
Chabinówka, gm. Jordanów
Cygany, gm. Stryszawa
Czarnówka, gm. Maków Podhalański
Chromówka, gm. Maków Podhalański
Chojnówka, gm. Budzów
Cyrhel, gm. Zawoja
Chaśnikówka, gm. Stryszawa
Chopy, gm. Zawoja
Cyrchel, gm. Stryszawa
Chudziaki, gm. Sucha Beskidzka
Cadyń, gm. Maków Podhalański
Chudówka, gm. Jordanów
Centrum, gm. Zawoja
Ciszczonowa, gm. Jordanów
Czubinowa, gm. Jordanów
Chrząszczówka, gm. Stryszawa
Cieślakowa, gm. Jordanów
Chodanówka, gm. Jordanów
Carzaki, gm. Stryszawa
Czatoża, gm. Zawoja
Ćwiękałówka, gm. Stryszawa
Decówka, gm. Maków Podhalański
Dulskówka, gm. Sucha Beskidzka
Dudkówka, gm. Jordanów
Dziadkówka, gm. Budzów
Dziubkówka, gm. Maków Podhalański
Drożdżyna, gm. Maków Podhalański
Dyduchy, gm. Stryszawa
Do Kamieńskiego, gm. Bystra-Sidzina
Dolina, gm. Zawoja
Dziwiszówka, gm. Jordanów
Drożdżówka, gm. Budzów
Dział, gm. Maków Podhalański
Durajówka, gm. Budzów
Dział, gm. Jordanów
Dwór, gm. Maków Podhalański
Dział, gm. Budzów
Działkowa Dolna, gm. Jordanów
Dwór, gm. Jordanów
Drabówka, gm. Maków Podhalański
Dąbie, gm. Zembrzyce
Działkówka, gm. Maków Podhalański
Dyduchówka, gm. Stryszawa
Diabla Góra, gm. Jordanów
Drabinówka, gm. Budzów
Dyrdowa, gm. Maków Podhalański
Dąbrowa, gm. Zembrzyce
Drabowa, gm. Bystra-Sidzina
Dolny Kuków, gm. Stryszawa
Dupaki, gm. Sucha Beskidzka
Drwalówka, gm. Maków Podhalański
Dolny Kardel, gm. Bystra-Sidzina
Drewianki, gm. Stryszawa
Dolne Zagrody, gm. Budzów
Dudówka, gm. Jordanów
Dudy, gm. Stryszawa
Dyrdówka, gm. Budzów
Działkowa Górna, gm. Jordanów
Doboszówka, gm. Budzów
Dudowa, gm. Jordanów
Dudrakówka, gm. Maków Podhalański
Dolinka, gm. Zawoja
Działówka, gm. Maków Podhalański
Dejówka, gm. Maków Podhalański
Dybówka, gm. Jordanów
Drabikówka, gm. Zembrzyce
Diabli Młyn, gm. Zawoja
Dyrdałówka, gm. Jordanów
Elżbieciakówka, gm. Stryszawa
Flakowa, gm. Jordanów
Fujacy, gm. Zawoja
Figórowa, gm. Jordanów
Firkówka, gm. Budzów
Fujówka, gm. Budzów
Frontowo, gm. Zawoja
Folwark, gm. Jordanów
Florkówka, gm. Budzów
Flakówka, gm. Jordanów
Folwarskówka, gm. Jordanów
Filarówka, gm. Budzów
Figury, gm. Zawoja
Fiedorówka, gm. Zawoja
Frączkowa, gm. Bystra-Sidzina
Filipów, gm. Maków Podhalański
Firkówka, gm. Jordanów
Fitkówka, gm. Zawoja
Frydle, gm. Maków Podhalański
Franule, gm. Zawoja
Fludrówka, gm. Stryszawa
Głodówka, gm. Maków Podhalański
Grubarzowa, gm. Jordanów
Gizowa, gm. Bystra-Sidzina
Gigoniowa, gm. Maków Podhalański
Grzechynia Górna, gm. Maków Podhalański
Gołuszki, gm. Stryszawa
Głowicówka, gm. Budzów
Gielatówka, gm. Budzów
Galasówka, gm. Budzów
Gorylowa, gm. Jordanów
Gliniki, gm. Jordanów
Gancarzyki, gm. Stryszawa
Gąsiorówka, gm. Jordanów
Gronik, gm. Zawoja
Gliśnica, gm. Zawoja
Grzybkówka, gm. Jordanów
Garbatówka, gm. Budzów
Gronie, gm. Maków Podhalański
Gawły, gm. Zawoja
Grudówka, gm. Budzów
Gieraty, gm. Maków Podhalański
Garce, gm. Sucha Beskidzka
Guziki, gm. Maków Podhalański
Gorzutkówka, gm. Jordanów
Gnidówka, gm. Stryszawa
Gałowa, gm. Jordanów
Gorylówka, gm. Budzów
Głodówka, gm. Budzów
Gorylowa Górna, gm. Bystra-Sidzina
Gąsiorowa, gm. Jordanów
Grajnówka, gm. Stryszawa
Granica, gm. Zawoja
Grzechynkówka, gm. Maków Podhalański
Górny Kardel, gm. Bystra-Sidzina
Górnica, gm. Zawoja
Gołowa, gm. Bystra-Sidzina
Grapa, gm. Maków Podhalański
Górki, gm. Maków Podhalański
Gwiazdoniówka, gm. Jordanów
Gajówka, gm. Zawoja
Grygle, gm. Zembrzyce
Górki, gm. Stryszawa
Granica, gm. Stryszawa
Giertugowa, gm. Zawoja
Głuszki, gm. Stryszawa
Gustawy, gm. Stryszawa
Garncarzowa, gm. Jordanów
Glinnik, gm. Budzów
Gilowscy, gm. Stryszawa
Głodówka, gm. Stryszawa
Giertugi, gm. Zawoja
Grzechynia, gm. Maków Podhalański
Grzechynia Dolna, gm. Maków Podhalański
Gwiżdżówka, gm. Jordanów
Głowaczówka, gm. Budzów
Gałówka, gm. Budzów
Gibasówka, gm. Budzów
Gościejowa, gm. Jordanów
Gwiżdżówka, gm. Budzów
Gołynia, gm. Zawoja
Gąski, gm. Maków Podhalański
Goczałówka, gm. Budzów
Gronkówka, gm. Jordanów
Guziakówka, gm. Stryszawa
Gorzałkówka, gm. Maków Podhalański
Głowicówka, gm. Maków Podhalański
Głodkowa, gm. Jordanów
Gawłówka, gm. Stryszawa
Gawrony, gm. Stryszawa
Grychówka, gm. Budzów
Gorylowa Dolna, gm. Bystra-Sidzina
Hyćkowa, gm. Bystra-Sidzina
Hrabkowa, gm. Zawoja
Hotałowa, gm. Bystra-Sidzina
Hucisko, gm. Zawoja
Holydówka, gm. Budzów
Harężówka, gm. Budzów
Hajdówka, gm. Jordanów
Hubówka, gm. Budzów
Heretykowa, gm. Bystra-Sidzina
Hujdy, gm. Zawoja
Hurbalówka, gm. Zawoja
Hamernia, gm. Maków Podhalański
Halkówka, gm. Jordanów
Hanulówka, gm. Maków Podhalański
Hyrby, gm. Sucha Beskidzka
Hajdyłów, gm. Sucha Beskidzka
Hucisko, gm. Stryszawa
Hyrb, gm. Zawoja
Hujdowa, gm. Zawoja
Heredówka, gm. Stryszawa
Hetmańczyki, gm. Stryszawa
Handzele, gm. Stryszawa
Huta, gm. Maków Podhalański
Ićki, gm. Stryszawa
Ispówka, gm. Stryszawa
Igłówka, gm. Budzów
Jurczakówka, gm. Stryszawa
Janiki, gm. Stryszawa
Jaroszówka, gm. Stryszawa
Jachówka, gm. Budzów
Judaszówka, gm. Maków Podhalański
Jopkówka, gm. Stryszawa
Jaworskie, gm. Stryszawa
Jeżówka, gm. Budzów
Jaworkówka, gm. Maków Podhalański
Juszczyńskie Polany, gm. Maków Podhalański
Jurki, gm. Maków Podhalański
Jasnochowa, gm. Sucha Beskidzka
Juszczyn, gm. Maków Podhalański
Juszczynkowa, gm. Maków Podhalański
Jurkówka, gm. Maków Podhalański
Jazy, gm. Maków Podhalański
Jaskółkowa Dolna, gm. Bystra-Sidzina
Jackowa, gm. Maków Podhalański
Jabconiowa, gm. Jordanów
Józefiaki, gm. Sucha Beskidzka
Jordanów, gm. Jordanów
Jany, gm. Sucha Beskidzka
Janeczkówka, gm. Stryszawa
Janikowa, gm. Jordanów
Jarominy, gm. Bystra-Sidzina
Janiczakówka, gm. Maków Podhalański
Jaworki, gm. Zembrzyce
Jąkałówka, gm. Jordanów
Jaworzyna Pierwsza, gm. Stryszawa
Judaszówka, gm. Budzów
Jakubczęciowa, gm. Jordanów
Janeczkówka, gm. Jordanów
Janiki pod Magurką, gm. Stryszawa
Jaworkowa, gm. Maków Podhalański
Jakubowa, gm. Jordanów
Jedzinne, gm. Maków Podhalański
Józefy, gm. Sucha Beskidzka
Jurki, gm. Stryszawa
Janowa, gm. Maków Podhalański
Jędrzeje, gm. Maków Podhalański
Jasionkowa, gm. Jordanów
Jaworzyna Druga, gm. Stryszawa
Jędrasy, gm. Zembrzyce
Janeczkowa, gm. Bystra-Sidzina
Jędrzejaki, gm. Sucha Beskidzka
Jeżowice, gm. Stryszawa
Jochymówka, gm. Zembrzyce
Janikówka, gm. Zembrzyce
Jaworskie, gm. Zawoja
Jaskółkowa Górna, gm. Bystra-Sidzina
Janiczki, gm. Stryszawa
Jagusiowa, gm. Jordanów
Kalówka, gm. Stryszawa
Kaniastowa, gm. Maków Podhalański
Karasiówka, gm. Budzów
Krupiaki, gm. Stryszawa
Kołtonówka, gm. Budzów
Karówka, gm. Stryszawa
Księża Rola, gm. Budzów
Kojsowa, gm. Bystra-Sidzina
Koskowa, gm. Maków Podhalański
Kwaśniówka, gm. Budzów
Koźle, gm. Zembrzyce
Klimasory Górne, gm. Stryszawa
Kozinowa, gm. Bystra-Sidzina
Klimoszówka, gm. Budzów
Kuków, gm. Stryszawa
Kubasiaki, gm. Sucha Beskidzka
Kotówka, gm. Budzów
Korblowa, gm. Maków Podhalański
Krzeszów Górny, gm. Stryszawa
Kotelnica, gm. Stryszawa
Kramarki, gm. Zembrzyce
Kościelnowa, gm. Jordanów
Kwaki, gm. Stryszawa
Kiełbasówka, gm. Jordanów
Kurki, gm. Stryszawa
Kąkole, gm. Zawoja
Kutkówka, gm. Maków Podhalański
Koziny, gm. Zawoja
Kurzeńcowa, gm. Bystra-Sidzina
Klimale Górne, gm. Maków Podhalański
Krzeszów, gm. Stryszawa
Kalina Dolna, gm. Zawoja
Kolisty Groń, gm. Zawoja
Królowa, gm. Maków Podhalański
Konasówka, gm. Zembrzyce
Klimasowa, gm. Jordanów
Kozłówka, gm. Budzów
Kalina Górna, gm. Zawoja
Kostkowa, gm. Bystra-Sidzina
Kulakowa, gm. Bystra-Sidzina
Korelówka, gm. Budzów
Kojszówka, gm. Maków Podhalański
Kiczorka, gm. Zawoja
Karbowa, gm. Jordanów
Krupowa Hala, gm. Bystra-Sidzina
Kudzie, gm. Zawoja
Krupowa, gm. Bystra-Sidzina
Krzystki, gm. Stryszawa
Kulawówka, gm. Maków Podhalański
Kysiówka, gm. Sucha Beskidzka
Korzeniówka, gm. Stryszawa
Kozikówka, gm. Sucha Beskidzka
Kaszubówka, gm. Jordanów
Kuraskowa, gm. Maków Podhalański
Kotowa, gm. Jordanów
Kapalówka, gm. Stryszawa
Kubaczkowa, gm. Bystra-Sidzina
Kowalówka, gm. Jordanów
Kamieńce, gm. Zawoja
Krale, gm. Stryszawa
Koziany, gm. Maków Podhalański
Kiecka, gm. Zawoja
Kurów, gm. Stryszawa
Kudziówka, gm. Zembrzyce
Karczówka, gm. Stryszawa
Krzywiczkowa, gm. Bystra-Sidzina
Kubińce, gm. Stryszawa
Kasperkówka, gm. Jordanów
Karelusowa, gm. Maków Podhalański
Kurkówka, gm. Budzów
Krzystanówka, gm. Budzów
Kubińcówka, gm. Stryszawa
Krzonka, gm. Zawoja
Kochnicówka Górna, gm. Budzów
Kurówka, gm. Jordanów
Kobiele, gm. Zawoja
Książkowa, gm. Jordanów
Knapikowa, gm. Jordanów
Księża Polana, gm. Zawoja
Kolanowa, gm. Bystra-Sidzina
Kozówka, gm. Jordanów
Kaźmierzakówka, gm. Stryszawa
Kotliny, gm. Stryszawa
Kurdasy, gm. Maków Podhalański
Klimalówka Dolna, gm. Maków Podhalański
Kachlówka, gm. Stryszawa
Kępa, gm. Stryszawa
Knapiki, gm. Sucha Beskidzka
Korea, gm. Budzów
Kącina, gm. Zawoja
Kojsowa, gm. Maków Podhalański
Kapicówka, gm. Stryszawa
Koszorek, gm. Zawoja
Kocury, gm. Sucha Beskidzka
Kiczora, gm. Zawoja
Kramarzówka, gm. Stryszawa
Kubinkówka, gm. Jordanów
Kubaczkowa, gm. Jordanów
Kotliki, gm. Stryszawa
Kowalówka, gm. Budzów
Kwiatek, gm. Zawoja
Kijakowa, gm. Zawoja
Kulakówka, gm. Jordanów
Kadelówka, gm. Zembrzyce
Knapiakówka, gm. Stryszawa
Karczmarzówka, gm. Jordanów
Kachnówka, gm. Maków Podhalański
Karczmarczyki, gm. Stryszawa
Kubielasówka, gm. Stryszawa
Koprskowa, gm. Jordanów
Kąkolowa, gm. Zawoja
Kaniówka, gm. Budzów
Krzaki, gm. Stryszawa
Kadelówka, gm. Stryszawa
Krzysie, gm. Stryszawa
Kolędy, gm. Stryszawa
Końcówka, gm. Budzów
Kaselówka, gm. Zawoja
Kowalczykowa, gm. Bystra-Sidzina
Kowalowa, gm. Jordanów
Kolędówka, gm. Zawoja
Kudziówka, gm. Maków Podhalański
Kozłowa, gm. Maków Podhalański
Kapałów Potok, gm. Stryszawa
Kuklowa, gm. Zawoja
Kurdasowa, gm. Maków Podhalański
Kamienna, gm. Sucha Beskidzka
Koniówkówka, gm. Jordanów
Kowalówka, gm. Zembrzyce
Knapikowa, gm. Bystra-Sidzina
Krzeszów Dolny, gm. Stryszawa
Kwaśniówka, gm. Maków Podhalański
Kowalowa, gm. Zawoja
Kopaliny, gm. Sucha Beskidzka
Klimasory Dolne, gm. Stryszawa
Kępy, gm. Stryszawa
Kulkowa, gm. Bystra-Sidzina
Kowalczykowa, gm. Jordanów
Knapówka, gm. Sucha Beskidzka
Kluskówka, gm. Bystra-Sidzina
Kurdasówka, gm. Maków Podhalański
Krzemienna, gm. Zawoja
Książki, gm. Sucha Beskidzka
Kowale, gm. Stryszawa
Kubasy, gm. Sucha Beskidzka
Kawówka, gm. Stryszawa
Kukle, gm. Zawoja
Kochnicówka Dolna, gm. Budzów
Kudłata, gm. Zawoja
Kudziówka Zarąbska, gm. Maków Podhalański
Kowalówka, gm. Maków Podhalański
Klimówka, gm. Budzów
Krupkówka, gm. Budzów
Kułasówka, gm. Sucha Beskidzka
Kowalczęciowa, gm. Jordanów
Kowaliczki, gm. Stryszawa
Leśniakówka, gm. Jordanów
Lasówka, gm. Maków Podhalański
Listwanówka, gm. Sucha Beskidzka
Lenartówka, gm. Sucha Beskidzka
Lenarty, gm. Sucha Beskidzka
Laskowa, gm. Maków Podhalański
Leśniakówka, gm. Budzów
Limierzyska, gm. Zawoja
Lizakowa, gm. Maków Podhalański
Lipowa, gm. Zembrzyce
Lachy, gm. Zawoja
Lenikówka, gm. Budzów
Liszkówka, gm. Budzów
Lachowa, gm. Jordanów
Lasikowa, gm. Maków Podhalański
Lipowa, gm. Bystra-Sidzina
Ligusówka, gm. Stryszawa
Laskowa, gm. Bystra-Sidzina
Laliki, gm. Stryszawa
Lawrowa, gm. Jordanów
Limów, gm. Zawoja
Lempartówka, gm. Budzów
Lasiki, gm. Stryszawa
Listwany, gm. Sucha Beskidzka
Lechówka, gm. Stryszawa
Lachowice, gm. Stryszawa
Lipkowa, gm. Bystra-Sidzina
Lasowa, gm. Maków Podhalański
Łętownia, gm. Jordanów
Łazy, gm. Zawoja
Łazy, gm. Maków Podhalański
Łyszczarzówka, gm. Budzów
Łabędziówka, gm. Maków Podhalański
Łachy, gm. Zembrzyce
Łosiowa, gm. Bystra-Sidzina
Łatki, gm. Zawoja
Łabędzie, gm. Zawoja
Łazarzówka, gm. Jordanów
Łaciaki, gm. Stryszawa
Magurka, gm. Zawoja
Moskalówka Górna, gm. Budzów
Mosorowa, gm. Maków Podhalański
Marcyniówka Górna, gm. Maków Podhalański
Malikowa, gm. Maków Podhalański
Morawy, gm. Zawoja
Mącznianka, gm. Stryszawa
Mazurowy Potok, gm. Zawoja
Miłosierna, gm. Zawoja
Maliny, gm. Zawoja
Mamczarzów, gm. Sucha Beskidzka
Maciaszkówka, gm. Jordanów
Morgi, gm. Zawoja
Matusy, gm. Stryszawa
Marcówka-Dwór, gm. Zembrzyce
Macakówka, gm. Maków Podhalański
Magdziakówka, gm. Budzów
Mączne, gm. Stryszawa
Miki, gm. Stryszawa
Matyje Górne, gm. Maków Podhalański
Maryniaki, gm. Maków Podhalański
Mrozkówka, gm. Zembrzyce
Mętle, gm. Zawoja
Mirkowa, gm. Jordanów
Markówka, gm. Stryszawa
Malejowa, gm. Jordanów
Matułówka, gm. Jordanów
Misierówka, gm. Stryszawa
Magiery, gm. Stryszawa
Mierniczakówka, gm. Jordanów
Mychówka, gm. Budzów
Młynarczykówka, gm. Budzów
Miśkowa, gm. Maków Podhalański
Makuch Wyżni, gm. Jordanów
Marcyniówka Dolna, gm. Maków Podhalański
Madejowa, gm. Maków Podhalański
Marki, gm. Zawoja
Motorniowa, gm. Bystra-Sidzina
Morawówka, gm. Jordanów
Makówka, gm. Zembrzyce
Moskalówka Dolna, gm. Budzów
Morągówka, gm. Budzów
Maliki, gm. Zawoja
Mleczna, gm. Zawoja
Maków Podhalański, gm. Maków Podhalański
Munkacz, gm. Jordanów
Maryniacy, gm. Zawoja
Marchwiakowa, gm. Bystra-Sidzina
Marszałki, gm. Zawoja
Makuch Niżni, gm. Jordanów
Młynica, gm. Zembrzyce
Mentelówka, gm. Jordanów
Miśkowcowa, gm. Maków Podhalański
Matyje Dolne, gm. Maków Podhalański
Majchrzakówka, gm. Maków Podhalański
Marszałkowa, gm. Maków Podhalański
Maślakówka, gm. Jordanów
Mikołajki, gm. Zembrzyce
Majowa, gm. Bystra-Sidzina
Markowa, gm. Zawoja
Matuszyki, gm. Zembrzyce
Mikusy, gm. Stryszawa
Mierkówka, gm. Stryszawa
Moćkówka, gm. Budzów
Miśkowa, gm. Bystra-Sidzina
Migasy, gm. Bystra-Sidzina
Malikówka, gm. Maków Podhalański
Majerzowa, gm. Bystra-Sidzina
Magierówka, gm. Jordanów
Mazurówka, gm. Maków Podhalański
Madejczyki, gm. Stryszawa
Mędralówka, gm. Maków Podhalański
Międzygronia, gm. Stryszawa
Miasto, gm. Stryszawa
Mikutówka, gm. Maków Podhalański
Matyjaszkowa, gm. Bystra-Sidzina
Martusakówka, gm. Budzów
Michałki, gm. Maków Podhalański
Mraźnica, gm. Jordanów
Mrózkowa, gm. Bystra-Sidzina
Mylne Młaki, gm. Zawoja
Magurka, gm. Maków Podhalański
Marcówka, gm. Zembrzyce
Mrowcówka, gm. Jordanów
Makowska Polana, gm. Maków Podhalański
Makówka, gm. Bystra-Sidzina
Mizioły, gm. Stryszawa
Młyny, gm. Maków Podhalański
Małysy, gm. Stryszawa
Mirochówka, gm. Maków Podhalański
Mętylówka, gm. Budzów
Malinowo, gm. Bystra-Sidzina
Mikowa, gm. Bystra-Sidzina
Miśkowcowa Zagroda, gm. Maków Podhalański
Micorówka, gm. Budzów
Można, gm. Zawoja
Markowe Szczawiny, gm. Zawoja
Mąrgosiaki, gm. Stryszawa
Matuszki, gm. Sucha Beskidzka
Masówka, gm. Zawoja
Makowski Dział, gm. Maków Podhalański
Madziarówka, gm. Budzów
Mirochówka, gm. Budzów
Mosorne, gm. Zawoja
Makosiowa, gm. Zawoja
Mazury, gm. Zawoja
Malicka, gm. Zawoja
Malikowa, gm. Zawoja
Majchrówka, gm. Budzów
Makowa, gm. Maków Podhalański
Madziarowa, gm. Zawoja
Miśkowce, gm. Zawoja
Misarzówka, gm. Jordanów
Na Patoręcznej, gm. Zawoja
Na Tarniu, gm. Zembrzyce
Nowe Osiedle, gm. Zawoja
Natanówka, gm. Budzów
Na Policach, gm. Bystra-Sidzina
Nędzówka, gm. Maków Podhalański
Nosale, gm. Zembrzyce
Nutówka, gm. Maków Podhalański
Na Madejce, gm. Zawoja
Na Polanie, gm. Maków Podhalański
Niedźwiedziówka Górna, gm. Budzów
Nad Stawami, gm. Jordanów
Nowakówka, gm. Budzów
Noculówka, gm. Budzów
Na Dzwonku, gm. Zawoja
Nieckulówka, gm. Maków Podhalański
Nagiełówka, gm. Budzów
Nowy Świat, gm. Sucha Beskidzka
Na Pabisce, gm. Zawoja
Nowakówka, gm. Maków Podhalański
Niziołówka, gm. Jordanów
Na Wytrzyszczonie, gm. Stryszawa
Na Łęgu, gm. Maków Podhalański
Na Stawach, gm. Zembrzyce
Niedźwiedziówka Dolna, gm. Budzów
Na Biskupce, gm. Zawoja
Na Tokarnem, gm. Zawoja
Na Groniu, gm. Jordanów
Naprawa, gm. Jordanów
Na Sołtystwie, gm. Budzów
Norczak, gm. Zawoja
Na Matusowej, gm. Zawoja
Na Piekle, gm. Zembrzyce
Nizień, gm. Zembrzyce
Na Pańskim, gm. Bystra-Sidzina
Olejarzówka, gm. Stryszawa
Ocieczkowa, gm. Maków Podhalański
Oblica, gm. Zawoja
Orblowa, gm. Maków Podhalański
Obłaźna, gm. Zawoja
Oleksówka, gm. Jordanów
Oleksowa, gm. Maków Podhalański
Obidowa, gm. Zawoja
Olszówkowa, gm. Maków Podhalański
Opaczne, gm. Zawoja
Ogon, gm. Zawoja
Ogarówka, gm. Budzów
Ostrysz, gm. Maków Podhalański
Obłapiana, gm. Zawoja
Orkiszówka, gm. Stryszawa
Osielec, gm. Jordanów
Pale, gm. Stryszawa
Paleczni, gm. Zembrzyce
Pyrowa, gm. Maków Podhalański
Pod Górą, gm. Zembrzyce
Pod Lasem, gm. Stryszawa
Piotrówka, gm. Jordanów
Polanki, gm. Stryszawa
Pieczarówka, gm. Budzów
Papieżowa, gm. Maków Podhalański
Potoczki, gm. Zembrzyce
Palcza, gm. Budzów
Pod Lasem, gm. Bystra-Sidzina
Polana, gm. Zawoja
Prymulówka, gm. Budzów
Pod Górą, gm. Maków Podhalański
Pasierbiaki, gm. Sucha Beskidzka
Podlaski, gm. Jordanów
Pod Grapą, gm. Maków Podhalański
Polany, gm. Stryszawa
Podsot, gm. Zawoja
Pająkówka, gm. Stryszawa
Policzne, gm. Zawoja
Płasonie, gm. Zawoja
Pyciakowa, gm. Zawoja
Piekarzówka, gm. Maków Podhalański
Pasiówka, gm. Jordanów
Pertkówka, gm. Budzów
Pająkówka, gm. Budzów
Płonkówka, gm. Stryszawa
Pluchy, gm. Stryszawa
Pitkówka, gm. Maków Podhalański
Pykowa, gm. Maków Podhalański
Piecałówka, gm. Jordanów
Pawlicówka, gm. Maków Podhalański
Patrysiaki, gm. Zembrzyce
Podksięże, gm. Sucha Beskidzka
Panki, gm. Stryszawa
Pindelówka, gm. Zembrzyce
Podbucznik, gm. Stryszawa
Pankówka, gm. Maków Podhalański
Płonkówka, gm. Zembrzyce
Pagaczówka, gm. Zembrzyce
Pierogówka, gm. Maków Podhalański
Pewelka, gm. Stryszawa
Pertkowa Dolna, gm. Bystra-Sidzina
Pertkowa Górna, gm. Bystra-Sidzina
Pochopniówka, gm. Maków Podhalański
Polakowo, gm. Maków Podhalański
Piergiesowe Polanki, gm. Zawoja
Pod Słońce, gm. Maków Podhalański
Polańszczyki, gm. Stryszawa
Przysłop, gm. Zawoja
Paskówka, gm. Budzów
Penowa, gm. Maków Podhalański
Piątkówka, gm. Budzów
Pod Grapą, gm. Zawoja
Pająki Górne, gm. Zembrzyce
Podleśna, gm. Bystra-Sidzina
Potok, gm. Stryszawa
Putyrówka, gm. Budzów
Plebańska, gm. Bystra-Sidzina
Piąstkówka, gm. Maków Podhalański
Podryżowana, gm. Zawoja
Przymiarki, gm. Jordanów
Pająki, gm. Zawoja
Podgórze, gm. Zawoja
Pod Polaną, gm. Zawoja
Pagórek, gm. Stryszawa
Polana, gm. Bystra-Sidzina
Pieskowa, gm. Jordanów
Polanki, gm. Zawoja
Pisulowa, gm. Jordanów
Petułowa, gm. Zawoja
Pietyry, gm. Stryszawa
Putyrówka, gm. Zembrzyce
Plutówka, gm. Zembrzyce
Pietrusy, gm. Stryszawa
Pęczkówka, gm. Maków Podhalański
Pilarczyki, gm. Stryszawa
Pod Kiczorką, gm. Zawoja
Papajowa, gm. Bystra-Sidzina
Przykiec, gm. Jordanów
Pastwowa, gm. Bystra-Sidzina
Pasternakowa, gm. Bystra-Sidzina
Pykówka, gm. Budzów
Polanka, gm. Stryszawa
Pająkowa, gm. Jordanów
Piergiesi, gm. Zawoja
Ptasiówka, gm. Jordanów
Podkoźle, gm. Stryszawa
Paniczkówka, gm. Stryszawa
Podoły, gm. Stryszawa
Piątkowa, gm. Zawoja
Przybysiowa, gm. Bystra-Sidzina
Pawlicówka, gm. Budzów
Polany, gm. Budzów
Przysłop, gm. Maków Podhalański
Paracowie, gm. Zembrzyce
Pierwszy Pagórek, gm. Maków Podhalański
Paluchówka, gm. Zawoja
Pilchówka, gm. Zembrzyce
Pękalówka, gm. Budzów
Polana, gm. Maków Podhalański
Pierchałówka, gm. Stryszawa
Potok, gm. Jordanów
Pietrzykowa, gm. Jordanów
Petkówka, gm. Maków Podhalański
Partykówka Dolna, gm. Budzów
Piorunówka, gm. Zembrzyce
Potok, gm. Maków Podhalański
Pisiak, gm. Stryszawa
Pod Brzegiem, gm. Zawoja
Pagórek, gm. Zembrzyce
Polakowa, gm. Maków Podhalański
Piskówka, gm. Budzów
Pająkówka, gm. Zawoja
Pustki, gm. Maków Podhalański
Polakówka, gm. Maków Podhalański
Pociągowa, gm. Bystra-Sidzina
Palichlebówka, gm. Stryszawa
Peliwówka, gm. Jordanów
Pikieta, gm. Sucha Beskidzka
Polaki, gm. Zawoja
Pękale, gm. Zembrzyce
Pieczygrochówka, gm. Jordanów
Podpolice, gm. Zawoja
Pawłówka, gm. Maków Podhalański
Podświaniarka, gm. Zawoja
Pod Chłapkiem, gm. Maków Podhalański
Polany Jurkowe, gm. Jordanów
Paczkówka, gm. Stryszawa
Pająki Dolne, gm. Zembrzyce
Pasieka, gm. Zawoja
Partykówka Górna, gm. Budzów
Rączkowa, gm. Jordanów
Rumiaków, gm. Stryszawa
Rola Hulbujowa, gm. Stryszawa
Rzeczki, gm. Stryszawa
Ruski, gm. Zembrzyce
Rówieniec, gm. Zembrzyce
Repelówka, gm. Jordanów
Ryżowana, gm. Zawoja
Rybna, gm. Zawoja
Rabowa, gm. Maków Podhalański
Rusinówka, gm. Maków Podhalański
Rapaczówka, gm. Jordanów
Rusinowa, gm. Jordanów
Rzepki, gm. Stryszawa
Rysiówka, gm. Jordanów
Ruskówka, gm. Budzów
Rojkówka, gm. Budzów
Rosołowa, gm. Jordanów
Radwanówka, gm. Maków Podhalański
Radwanówka, gm. Budzów
Role, gm. Sucha Beskidzka
Radaniowa, gm. Bystra-Sidzina
Rzadkówka, gm. Budzów
Rusiniaki, gm. Stryszawa
Roztoki, gm. Stryszawa
Rąbaniska, gm. Zawoja
Sałaciaki, gm. Zawoja
Szewczykówka, gm. Maków Podhalański
Sagułówka, gm. Jordanów
Szczyptówka, gm. Jordanów
Skrzypkówka, gm. Maków Podhalański
Szpitalisko, gm. Zembrzyce
Sadkówka, gm. Zembrzyce
Szpakówka, gm. Maków Podhalański
Spólnikówka, gm. Budzów
Sochówka, gm. Budzów
Sołtystwo, gm. Budzów
Stolarka, gm. Zawoja
Szałasiska, gm. Stryszawa
Sikorówka, gm. Stryszawa
Sobańskie, gm. Stryszawa
Sitarzówka, gm. Zembrzyce
Stawiakówka, gm. Stryszawa
Skupniówka, gm. Stryszawa
Stróże, gm. Zawoja
Skotówka, gm. Budzów
Szczygłówka, gm. Stryszawa
Skupniowa, gm. Bystra-Sidzina
Sobalówka, gm. Stryszawa
Szczurkówka, gm. Zawoja
Stanaszkówka, gm. Stryszawa
Syce Górne, gm. Maków Podhalański
Sejkówka, gm. Stryszawa
Sabałówka, gm. Budzów
Swalisko, gm. Zawoja
Słoninowa, gm. Jordanów
Stachówka Dolna, gm. Stryszawa
Stypułówka, gm. Zembrzyce
Sulkówka, gm. Maków Podhalański
Sitarzówka, gm. Maków Podhalański
Suwajówka, gm. Budzów
Smyraki, gm. Zawoja
Smykówka, gm. Budzów
Szewcowa, gm. Bystra-Sidzina
Sołtystwo, gm. Zawoja
Szklarczyki, gm. Sucha Beskidzka
Semikówka, gm. Sucha Beskidzka
Stanaszkowa, gm. Maków Podhalański
Stachury, gm. Stryszawa
Stopkowa, gm. Bystra-Sidzina
Sucha Beskidzka, gm. Sucha Beskidzka
Szczurkówka, gm. Maków Podhalański
Sałapatkowa, gm. Maków Podhalański
Sołtystwo, gm. Maków Podhalański
Sidzinka Mała, gm. Bystra-Sidzina
Snozy, gm. Maków Podhalański
Sale, gm. Stryszawa
Salowa, gm. Maków Podhalański
Stachurzy, gm. Sucha Beskidzka
Strącze, gm. Jordanów
Surówkowa, gm. Jordanów
Szwajcowa, gm. Jordanów
Siwce, gm. Stryszawa
Szczepanki, gm. Maków Podhalański
Stokłoskowa, gm. Bystra-Sidzina
Sikory, gm. Stryszawa
Sularzówka, gm. Budzów
Sobańszczówka, gm. Maków Podhalański
Skupniówka, gm. Budzów
Skupnie, gm. Zawoja
Składy, gm. Zawoja
Sobalówka, gm. Budzów
Sycowa, gm. Maków Podhalański
Szczurki, gm. Zawoja
Skawica, gm. Zawoja
Satławówka, gm. Maków Podhalański
Sarnówka, gm. Jordanów
Saponiówka, gm. Budzów
Susówka, gm. Budzów
Sępkówka, gm. Jordanów
Stryszawa, gm. Stryszawa
Szyszkowa, gm. Jordanów
Sitarka, gm. Zawoja
Stankówka, gm. Budzów
Snakówka, gm. Stryszawa
Skrzypki, gm. Sucha Beskidzka
Sołtysiki, gm. Stryszawa
Słotówka, gm. Zembrzyce
Smętkowo, gm. Bystra-Sidzina
Surzynówka, gm. Maków Podhalański
Sekułówka, gm. Stryszawa
Strzelcowa, gm. Jordanów
Sałapatkówka, gm. Maków Podhalański
Sule, gm. Zawoja
Spyrki, gm. Stryszawa
Snoza, gm. Maków Podhalański
Sarnowa, gm. Maków Podhalański
Szczerbakówka, gm. Budzów
Stąporowa, gm. Jordanów
Stachówka Górna, gm. Stryszawa
Stramkowa, gm. Bystra-Sidzina
Surmiaki, gm. Zawoja
Surzyny, gm. Stryszawa
Stonów, gm. Zawoja
Steczki, gm. Stryszawa
Sarleje, gm. Stryszawa
Sędrówka, gm. Jordanów
Strzępek, gm. Zembrzyce
Smołówka, gm. Jordanów
Sternalówka, gm. Budzów
Skupniówka, gm. Maków Podhalański
Sółki, gm. Maków Podhalański
Skutowa, gm. Zawoja
Strączkówka, gm. Budzów
Stańkówka, gm. Maków Podhalański
Sajnogówka, gm. Stryszawa
Szewcowa, gm. Jordanów
Stasikowa, gm. Maków Podhalański
Surzyny, gm. Zawoja
Swałtówka, gm. Jordanów
Szwaby, gm. Stryszawa
Sikorowiec, gm. Stryszawa
Staszkowie, gm. Bystra-Sidzina
Sołtystwo, gm. Bystra-Sidzina
Sołtystwo, gm. Jordanów
Sołkówka, gm. Maków Podhalański
Szpakowa, gm. Bystra-Sidzina
Sumerówka, gm. Sucha Beskidzka
Saguchowa, gm. Jordanów
Sidzina, gm. Bystra-Sidzina
Sucha Góra, gm. Zawoja
Surówka, gm. Stryszawa
Sutorowa, gm. Bystra-Sidzina
Sitarze, gm. Zawoja
Sosnówka, gm. Zembrzyce
Smolikówka, gm. Sucha Beskidzka
Sitkówka, gm. Zawoja
Salawówka, gm. Jordanów
Stasinka, gm. Bystra-Sidzina
Sochowa, gm. Bystra-Sidzina
Śpikówka, gm. Zawoja
Świerkoszówka, gm. Stryszawa
Śleszowice, gm. Zembrzyce
Śmiechówka, gm. Zembrzyce
Śmietany, gm. Zawoja
Świerkówka, gm. Budzów
Ślubarzówka, gm. Sucha Beskidzka
Świstkowa, gm. Jordanów
Świdrówka, gm. Jordanów
Śpiewakówka, gm. Budzów
Świniarka, gm. Zawoja
Ścieżkówka, gm. Stryszawa
Świerkosze nad Kościołem, gm. Stryszawa
Średnie, gm. Zawoja
Śpiwle, gm. Sucha Beskidzka
Turlejówka, gm. Budzów
Traczowa, gm. Bystra-Sidzina
Topory, gm. Stryszawa
Tomczyki, gm. Stryszawa
Tatarowa, gm. Maków Podhalański
Telapkowa Górna, gm. Bystra-Sidzina
Toczki, gm. Zawoja
Tłukówka, gm. Jordanów
Trzopy, gm. Stryszawa
Teprówka, gm. Jordanów
Tępkowa, gm. Bystra-Sidzina
Tarnawska Góra, gm. Zembrzyce
Trzebuniaki, gm. Zawoja
Targoszów, gm. Stryszawa
Topory, gm. Zawoja
Trybały, gm. Zawoja
Tochówka, gm. Maków Podhalański
Tochowa, gm. Bystra-Sidzina
Toporzysko, gm. Jordanów
Telapkowa Dolna, gm. Bystra-Sidzina
Tarnawa Dolna, gm. Zembrzyce
Tatarówka, gm. Maków Podhalański
Tomczykowa, gm. Jordanów
Tarnawa Górna, gm. Zembrzyce
Traczykowa, gm. Bystra-Sidzina
Trzopowa, gm. Bystra-Sidzina
Tatarkowa, gm. Jordanów
Turkowa, gm. Maków Podhalański
Targoszowa, gm. Jordanów
U Burego, gm. Sucha Beskidzka
U Piły, gm. Zembrzyce
U Walęgów, gm. Stryszawa
U Głuca, gm. Budzów
U Maliny, gm. Budzów
U Jończyków, gm. Maków Podhalański
U Szarleja, gm. Zawoja
U Chajosta, gm. Budzów
U Nieckuli, gm. Budzów
U Żurka, gm. Zawoja
Uczniowa, gm. Maków Podhalański
U Dudy, gm. Zembrzyce
U Janów, gm. Zembrzyce
U Szczepana, gm. Budzów
U Mierochy Dolnej, gm. Budzów
U Barana, gm. Zawoja
U Liszki, gm. Budzów
U Kowali, gm. Zawoja
U Kachla, gm. Zembrzyce
U Stacji, gm. Stryszawa
U Kocurków, gm. Zawoja
U Palucha, gm. Zawoja
U Wiewiórki, gm. Budzów
U Wrony Dolnej, gm. Budzów
U Sitarzy, gm. Maków Podhalański
U Stachonia, gm. Budzów
U Stachury, gm. Budzów
Urbanówka, gm. Maków Podhalański
U Czarnego, gm. Zawoja
U Ficków Dolnych, gm. Zawoja
U Fiedora, gm. Zawoja
U Rusina, gm. Zawoja
U Kopra, gm. Maków Podhalański
U Małysy, gm. Zawoja
U Kiełbusa, gm. Budzów
U Pawlika, gm. Budzów
U Orawców, gm. Zawoja
U Majerza, gm. Zawoja
U Grzesicy, gm. Stryszawa
U Pitka, gm. Maków Podhalański
U Zemlika, gm. Zawoja
U Dyrdów, gm. Maków Podhalański
U Sale, gm. Maków Podhalański
U Wiechcia, gm. Zawoja
U Bartonków, gm. Zawoja
U Łakoty, gm. Budzów
U Sitarza, gm. Zawoja
U Bukowskiego, gm. Budzów
U Wojtyczka, gm. Zawoja
U Chuchra, gm. Budzów
U Gielaty, gm. Budzów
U Wroniaka, gm. Budzów
U Lacha Dolnego, gm. Budzów
U Mierochy Górnej, gm. Budzów
U Rajdochy, gm. Budzów
U Sałapata, gm. Budzów
U Goryla, gm. Budzów
U Szczerby, gm. Budzów
U Ciorka, gm. Budzów
U Mruca, gm. Budzów
U Jończyka, gm. Budzów
U Franików, gm. Zembrzyce
U Franczaka, gm. Zawoja
U Pająka, gm. Budzów
U Migasa, gm. Zawoja
U Lacha na Górze, gm. Budzów
U Chabosia, gm. Budzów
U Polańskich, gm. Maków Podhalański
U Haręży, gm. Budzów
U Jędrzejaka, gm. Budzów
U Chwały, gm. Budzów
U Kachla, gm. Stryszawa
U Kani, gm. Zawoja
U Skuty, gm. Zawoja
U Ficków Górnych, gm. Zawoja
U Kocura, gm. Zawoja
U Oleksy, gm. Maków Podhalański
U Sarleja, gm. Zawoja
U Sołtysa, gm. Zawoja
U Warty, gm. Zawoja
U Pabisa, gm. Budzów
U Wenca, gm. Budzów
U Zaręby, gm. Zawoja
U Buby Dolnego, gm. Zawoja
U Stróża, gm. Budzów
U Celaka, gm. Budzów
U Gronia, gm. Maków Podhalański
U Wrony Górnej, gm. Budzów
U Marca, gm. Budzów
U Buby Górnego, gm. Zawoja
Urbanówka, gm. Budzów
U Kojsa, gm. Budzów
U Krużla, gm. Budzów
U Steca, gm. Zawoja
U Pacygi, gm. Zawoja
Wronkówka, gm. Jordanów
Worownikówka, gm. Budzów
Wilkówka, gm. Maków Podhalański
Wyrwówka, gm. Stryszawa
Wielkie Pole, gm. Stryszawa
Witkówka, gm. Budzów
Wieprzec, gm. Maków Podhalański
Wielka Polana, gm. Bystra-Sidzina
Wicusie, gm. Maków Podhalański
W Potoku, gm. Zawoja
Wróble, gm. Stryszawa
Wawrzelakówka, gm. Maków Podhalański
Wierzbeczkówka, gm. Jordanów
Wiertelowa Górna, gm. Bystra-Sidzina
Wełcza, gm. Zawoja
Wale, gm. Stryszawa
Wicherkówka, gm. Maków Podhalański
Wójcikówka, gm. Jordanów
Wawrzyńcówka, gm. Jordanów
Wełczoń, gm. Zawoja
Wichrowa, gm. Jordanów
Witkówka, gm. Maków Podhalański
Wilczna, gm. Zawoja
Woźnówka, gm. Maków Podhalański
Wójtowiczówka, gm. Jordanów
Wyrodówka, gm. Maków Podhalański
Wołcówka, gm. Zembrzyce
Wątrobówka, gm. Stryszawa
Włochów, gm. Sucha Beskidzka
Wielka Polana, gm. Maków Podhalański
Wyjadaczowa, gm. Bystra-Sidzina
Wartówka, gm. Budzów
Wronówka, gm. Budzów
Wojdyłówka, gm. Jordanów
Wierchy, gm. Zembrzyce
Wartowa, gm. Zawoja
Wronowa, gm. Bystra-Sidzina
Warzechówka, gm. Zawoja
Wątrobówka, gm. Maków Podhalański
Wojtankówka, gm. Budzów
Wajdówka, gm. Sucha Beskidzka
Wojewody, gm. Stryszawa
Warchałówka, gm. Budzów
Włosianka, gm. Zawoja
Wiertelowa Dolna, gm. Bystra-Sidzina
Walasówka, gm. Jordanów
Wajdówka, gm. Stryszawa
Wiertelowa, gm. Bystra-Sidzina
Wygoda, gm. Stryszawa
Wsiarz, gm. Stryszawa
Włóczykijówka, gm. Budzów
Wierzbowa, gm. Jordanów
Wysoka, gm. Jordanów
Wróblówka, gm. Zembrzyce
Wrzodkówka, gm. Budzów
Wyrobkowa, gm. Maków Podhalański
Wojtaszki, gm. Stryszawa
Widły, gm. Zawoja
Za Groniem, gm. Zawoja
Zagrody, gm. Jordanów
Za Wodą, gm. Maków Podhalański
Zajdówka, gm. Maków Podhalański
Zarąbki, gm. Maków Podhalański
Zawadówka, gm. Jordanów
Zagrody Górne, gm. Budzów
Zakopaniec, gm. Zawoja
Zemliki, gm. Zawoja
Zagrody Dolne, gm. Maków Podhalański
Zagroda Ujczakowa, gm. Jordanów
Za Potokiem, gm. Zawoja
Zadorówka, gm. Zembrzyce
Zalas, gm. Zawoja
Zagrody Niżnie, gm. Jordanów
Zapadliny, gm. Stryszawa
Zagroda, gm. Budzów
Zbój, gm. Sucha Beskidzka
Zimna Dziura, gm. Zawoja
Zagroda, gm. Maków Podhalański
Za Wodą, gm. Zawoja
Zagroda Ligusowa, gm. Jordanów
Zarębowa, gm. Jordanów
Zagrody, gm. Bystra-Sidzina
Zawsie, gm. Zembrzyce
Zagrody, gm. Stryszawa
Zielone Osiedle, gm. Zawoja
Zmarzówka, gm. Budzów
Zagrody, gm. Budzów
Za Wodą, gm. Sucha Beskidzka
Zagrody, gm. Jordanów
Zwięgadłowa, gm. Jordanów
Zagrodniki, gm. Maków Podhalański
Zawale, gm. Maków Podhalański
Zamłynie, gm. Zembrzyce
Za Madejką, gm. Zawoja
Ziętkowa Dolna, gm. Bystra-Sidzina
Zaręby, gm. Zawoja
Za Potokiem, gm. Zembrzyce
Zagrody Wyżnie, gm. Jordanów
Ziajowa Górna, gm. Bystra-Sidzina
Ziajowa Dolna, gm. Bystra-Sidzina
Zającówka, gm. Budzów
Zachełmna, gm. Budzów
Zakamień, gm. Zawoja
Za Miedzą, gm. Zembrzyce
Zgudowa, gm. Maków Podhalański
Zawiłówka, gm. Stryszawa
Zabór, gm. Zawoja
Zającówka, gm. Maków Podhalański
Zagroda Błażkowa, gm. Jordanów
Zawodzie, gm. Stryszawa
Zagrody Górne, gm. Maków Podhalański
Zające, gm. Zawoja
Za Polaną, gm. Zawoja
Zarębówka, gm. Budzów
Zagroda, gm. Jordanów
Zimzielówka, gm. Budzów
Za Górą, gm. Maków Podhalański
Zębalowa, gm. Jordanów
Za Potokiem, gm. Maków Podhalański
Zagórze, gm. Maków Podhalański
Zasepnica, gm. Sucha Beskidzka
Ziętkowa Górna, gm. Bystra-Sidzina
Zarębki, gm. Zembrzyce
Zawoja, gm. Zawoja
Zającówka, gm. Jordanów
Zwaliściaki, gm. Sucha Beskidzka
Zembrzyce, gm. Zembrzyce
Za Dział, gm. Jordanów
Zarębki, gm. Stryszawa
Zgudówka, gm. Maków Podhalański
Żarnówka, gm. Maków Podhalański
Żdziebel, gm. Stryszawa
Żakówka, gm. Stryszawa
Żywczaki, gm. Zawoja
Żegleniówka Dolna, gm. Jordanów
Żmijówka, gm. Zembrzyce
Żmije, gm. Sucha Beskidzka
Żmudówka, gm. Budzów
Żegleniówka Górna, gm. Jordanów
Payu Dotpay