Proszowice (KR1H)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty otrzymał kod wydziału: KR1H

Siedziba:

Kosynierów 28
32-100, Proszowice

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Biórków Wielki, gm. Koniusza
Błociska, gm. Pałecznica
Bykowiec, gm. Koniusza
Bobin, gm. Proszowice
Brzoz, gm. Proszowice
Brzostek, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Błotko, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Brzegi, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Budziejowice, gm. Koniusza
Babia Góra, gm. Pałecznica
Błogocice, gm. Radziemice
Błonie, gm. Koniusza
Biskupice, gm. Koszyce
Bugaj, gm. Koniusza
Bolów, gm. Pałecznica
Biórków Mały, gm. Koniusza
Biedziny, gm. Pałecznica
Bania, gm. Koniusza
Besek, gm. Pałecznica
Błonie, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Cegielnia, gm. Proszowice
Czernichów, gm. Koniusza
Chełm, gm. Nowe Brzesko
Ciborowice, gm. Proszowice
Chorążyce, gm. Koniusza
Czuszów, gm. Pałecznica
Chełmy, gm. Nowe Brzesko
Chełmy, gm. Koszyce
Czajęczyce, gm. Proszowice
Czarny Dół, gm. Proszowice
Doły, gm. Koszyce
Daleszów, gm. Nowe Brzesko
Działki, gm. Koniusza
Drożyska, gm. Koniusza
Dolany, gm. Koszyce
Dalewice, gm. Koniusza
Dubinek, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Dalechów, gm. Proszowice
Dwór, gm. Pałecznica
Dobranowice, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Dodów, gm. Radziemice
Dalanów, gm. Koszyce
Folwark, gm. Proszowice
Filipowice, gm. Koszyce
Folwark, gm. Koniusza
Folwark, gm. Pałecznica
Federówka, gm. Koszyce
Folwark Pamięcki, gm. Pałecznica
Folwark, gm. Radziemice
Grobla, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Górna Parcela, gm. Koszyce
Gruszów, gm. Nowe Brzesko
Glew, gm. Koniusza
Góra, gm. Radziemice
Gościniec, gm. Proszowice
Gzichów, gm. Proszowice
Gościniec, gm. Nowe Brzesko
Gniazdowice, gm. Proszowice
Górka Jaklińska, gm. Koniusza
Guzie, gm. Pałecznica
Gnatowice, gm. Koniusza
Gacki, gm. Pałecznica
Gruszów, gm. Pałecznica
Góra, gm. Proszowice
Górka Stogniowska, gm. Proszowice
Grębocin, gm. Nowe Brzesko
Gliwki, gm. Koniusza
Glewiec, gm. Koniusza
Gać, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Gajowisko, gm. Koszyce
Hołdowiec, gm. Proszowice
Hektary, gm. Pałecznica
Hektary, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Hektary, gm. Proszowice
Hebdów, gm. Nowe Brzesko
Ibramowice, gm. Pałecznica
Jankowice, gm. Koszyce
Józefów, gm. Nowe Brzesko
Jatki, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Jagielnica, gm. Proszowice
Józefin, gm. Radziemice
Jakubowice, gm. Proszowice
Jaksice, gm. Koszyce
Jazdowiczki, gm. Proszowice
Janów, gm. Proszowice
Kalisz Głęboki, gm. Radziemice
Kolonia od Kuchar, gm. Proszowice
Kadzice, gm. Proszowice
Korea, gm. Pałecznica
Kolonia, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Kobiela, gm. Proszowice
Kujawy, gm. Koniusza
Kołek, gm. Pałecznica
Kwandra, gm. Koszyce
Kąty, gm. Koniusza
Książnice Małe, gm. Koszyce
Kuchary Leśne, gm. Nowe Brzesko
Kolonia Warszawska, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Koźlica, gm. Radziemice
Kmiecie, gm. Koniusza
Kowala, gm. Proszowice
Korycizna, gm. Koniusza
Kościelec, gm. Proszowice
Kluczówka, gm. Nowe Brzesko
Koniusza, gm. Koniusza
Kolonia nad Błoniem, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Kresy Wschodnie, gm. Koniusza
Koczanów, gm. Proszowice
Kępka, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Koźlica Igołomska, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Klasztorki, gm. Radziemice
Kresy, gm. Proszowice
Kopalina, gm. Koniusza
Kolonia Posiłowska, gm. Proszowice
Kąty, gm. Koszyce
Kresy Muniaczkowskie, gm. Koniusza
Krzemieniówka, gm. Pałecznica
Kacze Doły, gm. Nowe Brzesko
Kąty, gm. Radziemice
Kresy, gm. Pałecznica
Kolonia Nadzowska, gm. Pałecznica
Koźlica Tropiszowska, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Kaczowice, gm. Radziemice
Kuchary, gm. Nowe Brzesko
Kolonia, gm. Proszowice
Kępa Sokołowska, gm. Koszyce
Korea, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Kasin, gm. Koszyce
Kujawki, gm. Proszowice
Kamienna, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Korczak, gm. Koszyce
Karwin, gm. Koniusza
Koszyce, gm. Koszyce
Koźlica, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Kaptur, gm. Koniusza
Książnice Wielkie, gm. Koszyce
Krzyżówka, gm. Koniusza
Kresy, gm. Koniusza
Kolonia Świderska, gm. Koniusza
Koziarkówka, gm. Radziemice
Kolonia, gm. Koniusza
Kalisz-Wysiołek, gm. Radziemice
Kolonia Górna, gm. Proszowice
Kolonia, gm. Koszyce
Koźlica Węgrzynowska, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Karwin-Równia, gm. Koniusza
Kresy Północne, gm. Koniusza
Kresy, gm. Radziemice
Kobiela, gm. Radziemice
Kępa Dolna, gm. Koniusza
Kowary, gm. Radziemice
Kolawy, gm. Koniusza
Klimontów, gm. Proszowice
Lelowice-Kolonia, gm. Pałecznica
Lelowice, gm. Radziemice
Litwa, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Luborzyczka, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Łętkowice-Kolonia, gm. Radziemice
Łopaty, gm. Koniusza
Łąki, gm. Koniusza
Łaganów, gm. Proszowice
Łaganówek, gm. Proszowice
Łopatka, gm. Radziemice
Łapszów, gm. Koszyce
Łyszkowice, gm. Koniusza
Łętkowice, gm. Radziemice
Łaszów, gm. Pałecznica
Mysławczyce, gm. Proszowice
Mniszów, gm. Nowe Brzesko
Miodowo, gm. Koszyce
Modrzany, gm. Koszyce
Malina, gm. Koniusza
Morsko, gm. Koszyce
Majkowice, gm. Nowe Brzesko
Muniaczkowice, gm. Koniusza
Mszany, gm. Proszowice
Mniszów-Kolonia, gm. Nowe Brzesko
Macieczyna, gm. Koszyce
Morgi, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Malkowice, gm. Koszyce
Makocice, gm. Proszowice
Nowa Kolonia, gm. Proszowice
Noga, gm. Pałecznica
Nowa Wieś, gm. Koniusza
Nadzów, gm. Pałecznica
Nowe Brzesko, gm. Nowe Brzesko
Nowa Wieś, gm. Radziemice
Niegardów, gm. Koniusza
Niegardów-Kolonia, gm. Koniusza
Niwy, gm. Proszowice
Niwy, gm. Koniusza
Niezwojowice, gm. Pałecznica
Nawrotka, gm. Koniusza
Organy, gm. Pałecznica
Od Stacji, gm. Proszowice
Ogrodziska, gm. Proszowice
Odwiśle, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Opatkowice, gm. Proszowice
Odole, gm. Pałecznica
Ostrowiec, gm. Koniusza
Obory, gm. Koszyce
Obrażejowice, gm. Radziemice
Ogiernia, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Ostrów, gm. Proszowice
Od Igołomi, gm. Koniusza
Osiedle, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Od Szarbi, gm. Koniusza
Od Czulic, gm. Koniusza
Ostrowskie, gm. Proszowice
Pobiednik Wielki, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Psi Rynek, gm. Pałecznica
Podgórze, gm. Koniusza
Przypaść, gm. Radziemice
Parcelacja, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Podwale, gm. Proszowice
Pagórek, gm. Koniusza
Proszowice, gm. Proszowice
Przesławice, gm. Koniusza
Podżydów, gm. Koniusza
Przybysławice, gm. Nowe Brzesko
Podglewie, gm. Koniusza
Przemyków, gm. Koszyce
Poborowice, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Parcelacja, gm. Koszyce
Podgórz, gm. Radziemice
Piwniczyska, gm. Pałecznica
Podgórze, gm. Proszowice
Plebanki, gm. Koniusza
Podlesie, gm. Proszowice
Przezdno, gm. Koniusza
Polekarcice, gm. Koniusza
Parcela Dolna, gm. Koszyce
Przedmieście, gm. Koszyce
Przedżydowie, gm. Koniusza
Parcelacja, gm. Pałecznica
Podgaje, gm. Radziemice
Posiłów, gm. Proszowice
Przemęczany, gm. Radziemice
Podgaje Łapszowskie, gm. Koszyce
Przyłącze, gm. Koniusza
Pamięcice, gm. Pałecznica
Pagórek, gm. Nowe Brzesko
Piaski, gm. Proszowice
Piotrowice, gm. Koszyce
Piotrkowice Małe, gm. Koniusza
Podgaje Koszyckie, gm. Koszyce
Poćwiercie, gm. Koniusza
Pieczonogi, gm. Pałecznica
Płósy, gm. Radziemice
Pławowice, gm. Nowe Brzesko
Pod Wroninem, gm. Koniusza
Parcela-Morsko, gm. Koszyce
Pokrzywka, gm. Nowe Brzesko
Piekary, gm. Proszowice
Posądza, gm. Koniusza
Piekło, gm. Koniusza
Parszywka, gm. Proszowice
Pobiednik Mały, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Przezwody, gm. Proszowice
Podgaje, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Pałecznica, gm. Pałecznica
Podgaje, gm. Pałecznica
Podskale, gm. Koszyce
Piaski, gm. Koniusza
Parcelacja, gm. Koniusza
Pod Przesławicami, gm. Koniusza
Parcelacja, gm. Nowe Brzesko
Podwierzbie, gm. Proszowice
Podbobinie, gm. Proszowice
Polusy, gm. Koniusza
Przemęczanki, gm. Radziemice
Podgaje, gm. Koniusza
Pagórek, gm. Proszowice
Podgórze, gm. Pałecznica
Piotrkowice Wielkie, gm. Koniusza
Przymiarki, gm. Koniusza
Rogozie, gm. Koniusza
Równie, gm. Nowe Brzesko
Równia, gm. Koszyce
Rogatki, gm. Koniusza
Rachwałowice, gm. Koszyce
Rudno Dolne, gm. Nowe Brzesko
Reforma, gm. Koszyce
Radłów, gm. Koszyce
Rzędowice, gm. Koniusza
Rożna, gm. Proszowice
Rynek, gm. Pałecznica
Radocha, gm. Radziemice
Rudzienko, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Radziemice, gm. Radziemice
Rędzina, gm. Koniusza
Rakowice, gm. Koniusza
Siedliska, gm. Koszyce
Samorządka, gm. Pałecznica
Szczytniki-Kolonia, gm. Proszowice
Stawik, gm. Koniusza
Siedliska, gm. Koniusza
Stanisławice, gm. Koszyce
Szarbia, gm. Koniusza
Słotwiny, gm. Koniusza
Stara Kolonia, gm. Proszowice
Stręgoborzyce, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Stary Hebdów, gm. Nowe Brzesko
Skałka, gm. Koszyce
Szerzyzny, gm. Proszowice
Szpitary, gm. Nowe Brzesko
Stawiska, gm. Koniusza
Smoniowice, gm. Radziemice
Stara Wieś, gm. Koniusza
Siedliska-Kolonia, gm. Koniusza
Szpitalna, gm. Koniusza
Stara Wieś, gm. Pałecznica
Studzienki, gm. Koniusza
Stara Wieś, gm. Proszowice
Stara Wieś, gm. Radziemice
Sosnówka, gm. Koniusza
Siekierka, gm. Koszyce
Syberek, gm. Pałecznica
Stare Brzesko, gm. Nowe Brzesko
Szewski Dół, gm. Koszyce
Stogniowice, gm. Proszowice
Stara Wieś, gm. Nowe Brzesko
Sierosławice, gm. Nowe Brzesko
Sachalina, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Sudołek, gm. Pałecznica
Stoki, gm. Koniusza
Solcza, gm. Pałecznica
Stara Wieś, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Stara Wieś, gm. Koszyce
Szreniawa, gm. Proszowice
Spalonka, gm. Koniusza
Sokołowice, gm. Koszyce
Sachalina, gm. Koniusza
Szwaby, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Szczytniki, gm. Proszowice
Środek, gm. Radziemice
Ścieżczany, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Średnia Kolonia, gm. Koniusza
Śmiłowice, gm. Nowe Brzesko
Teresin, gm. Proszowice
Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Ukazowe, gm. Koniusza
Ulica, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Wojewódzka, gm. Proszowice
Wzorki, gm. Radziemice
Wymysłów, gm. Koszyce
Wygwizdów, gm. Koniusza
Wysiołek, gm. Koniusza
Wysiołek, gm. Pałecznica
Włostowice, gm. Koszyce
Wysiółek, gm. Proszowice
Wojciechówka, gm. Koszyce
Wygwizdów, gm. Proszowice
Wielka Droga, gm. Proszowice
Wygoda, gm. Proszowice
Wola Gruszowska, gm. Radziemice
Wzory, gm. Proszowice
Wielopole, gm. Proszowice
Wąsów, gm. Koniusza
W Łąkach, gm. Pałecznica
Wierzbno, gm. Koniusza
Więckowice, gm. Proszowice
Wawrzeńczyce, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Wronin, gm. Koniusza
Wrocimowice, gm. Radziemice
Wroczków, gm. Koszyce
Wroniec, gm. Koniusza
Wiktoryjka, gm. Koniusza
Witów, gm. Koszyce
Wierzbica, gm. Radziemice
Wawrzeszki, gm. Pałecznica
Wolwanowice, gm. Proszowice
W Kącie, gm. Koniusza
Wysiółek Biórkowski, gm. Koniusza
Wygnanów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Wnuków, gm. Pałecznica
Wołów, gm. Proszowice
Zakrzyzie, gm. Radziemice
Zagórze, gm. Radziemice
Zalesie, gm. Koniusza
Zarzecze, gm. Radziemice
Zabrowarz, gm. Koszyce
Za Górą, gm. Koniusza
Zarzecze, gm. Koniusza
Zielona, gm. Pałecznica
Zadębowiec, gm. Koniusza
Zaolzie, gm. Koszyce
Zalipie, gm. Koniusza
Zastodole, gm. Koniusza
Zosin, gm. Pałecznica
Złotniki-Kolonia, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Zakopiec, gm. Radziemice
Złotniki, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Zabagnie, gm. Koniusza
Zielona, gm. Koniusza
Zagaje Książnickie, gm. Koszyce
Zakopane, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Za Cmentarzem, gm. Radziemice
Zielenice, gm. Radziemice
Zakarczmie, gm. Koniusza
Zagaje, gm. Koniusza
Zofipole, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Zagrody, gm. Proszowice
Żerkowice, gm. Nowe Brzesko
Żębocin, gm. Proszowice
Żabiniec, gm. Radziemice
Żydów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce
Żabiniec, gm. Proszowice
Payu Dotpay