Wieliczka (KR1I)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Wieliczce otrzymał kod wydziału: KR1I

Siedziba:

Janińska 25
32-020, Wieliczka

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Brzeziny, gm. Wieliczka
Budziaki, gm. Wieliczka
Boczków, gm. Świątniki Górne
Biskupice, gm. Biskupice
Bugaj, gm. Wieliczka
Bielówka, gm. Świątniki Górne
Brzegi, gm. Wieliczka
Brodki, gm. Biskupice
Bukowiec, gm. Biskupice
Biskupie, gm. Wieliczka
Byszyce, gm. Wieliczka
Bogucice, gm. Wieliczka
Bodzanów, gm. Biskupice
Brody, gm. Wieliczka
Bania, gm. Wieliczka
Brzezowa, gm. Biskupice
Babiny, gm. Wieliczka
Budzyń, gm. Wieliczka
Czarnociny, gm. Wieliczka
Czekaj, gm. Biskupice
Centrala, gm. Wieliczka
Chorągwica, gm. Wieliczka
Czarnochowice, gm. Wieliczka
Chalakówka, gm. Wieliczka
Cosówka, gm. Świątniki Górne
Darczyce, gm. Biskupice
Dział, gm. Świątniki Górne
Dąbrowy, gm. Wieliczka
Dukla, gm. Biskupice
Dół, gm. Biskupice
Dolna Jankówka, gm. Wieliczka
Dołki, gm. Biskupice
Dulany, gm. Wieliczka
Dulany, gm. Świątniki Górne
Dobranowice, gm. Wieliczka
Dwór, gm. Wieliczka
Duża Grobla, gm. Wieliczka
Dębówka, gm. Wieliczka
Dołówki, gm. Biskupice
Folwark, gm. Wieliczka
Gęsiarnia, gm. Kłaj
Gazdy, gm. Świątniki Górne
Golkowice, gm. Wieliczka
Gorzków, gm. Wieliczka
Głęboczki, gm. Wieliczka
Gąsiory, gm. Wieliczka
Glinki, gm. Wieliczka
Granica, gm. Wieliczka
Grabówki, gm. Wieliczka
Grzybówki, gm. Wieliczka
Góra, gm. Biskupice
Gierasówki, gm. Świątniki Górne
Grajów, gm. Wieliczka
Grabie, gm. Wieliczka
Grabówki Dolne, gm. Wieliczka
Góry, gm. Świątniki Górne
Gościniec, gm. Wieliczka
Górna Jankówka, gm. Wieliczka
Gracówka, gm. Wieliczka
Gwoźnica, gm. Świątniki Górne
Huta, gm. Biskupice
Ignacówka, gm. Biskupice
Jaśkowice, gm. Skawina
Jaszek, gm. Skawina
Jawczyce, gm. Biskupice
Jankówka, gm. Wieliczka
Janaszki, gm. Wieliczka
Janowice, gm. Wieliczka
Kępie, gm. Biskupice
Kanowskie, gm. Skawina
Kąty, gm. Biskupice
Kulerzówka, gm. Świątniki Górne
Kokotów, gm. Wieliczka
Klasno, gm. Wieliczka
Kopaliny, gm. Świątniki Górne
Klin, gm. Wieliczka
Kawki, gm. Biskupice
Kamieniec, gm. Świątniki Górne
Kolonia, gm. Wieliczka
Kamionki, gm. Wieliczka
Kalinów, gm. Biskupice
Koszutka, gm. Wieliczka
Krzyż, gm. Wieliczka
Kopaliny, gm. Wieliczka
Kaźmierz, gm. Wieliczka
Krzewiny, gm. Wieliczka
Krzyszkowice, gm. Wieliczka
Krupy, gm. Wieliczka
Kosterka, gm. Świątniki Górne
Krzyżowa, gm. Wieliczka
Koźmice Małe, gm. Wieliczka
Kocowa, gm. Wieliczka
Kamieniec, gm. Wieliczka
Kaimówka, gm. Świątniki Górne
Kopce, gm. Wieliczka
Kłosów, gm. Wieliczka
Kresy, gm. Wieliczka
Koźmice Wielkie, gm. Wieliczka
Kopalina, gm. Wieliczka
Kraśnik, gm. Świątniki Górne
Lipowa, gm. Wieliczka
Lorańce, gm. Wieliczka
Lizawki, gm. Wieliczka
Lednica Górna, gm. Wieliczka
Liskówka, gm. Biskupice
Lednica Dolna, gm. Wieliczka
Leńce, gm. Świątniki Górne
Lasowisko, gm. Wieliczka
Lekarka, gm. Wieliczka
Lasowice, gm. Wieliczka
Leśniówka, gm. Biskupice
Łazany, gm. Biskupice
Łysa Góra, gm. Wieliczka
Łaziski, gm. Biskupice
Mietniów, gm. Wieliczka
Mogiłki, gm. Wieliczka
Mole, gm. Wieliczka
Mała Grobla, gm. Wieliczka
Mostki, gm. Wieliczka
Mała Wieś, gm. Wieliczka
Madejki, gm. Świątniki Górne
Na Krzyżowej, gm. Wieliczka
Nadlesie, gm. Wieliczka
Na Brzegu, gm. Wieliczka
Na Mostkach, gm. Wieliczka
Na Potoku, gm. Wieliczka
Na Lepiance, gm. Wieliczka
Na Gaiskach, gm. Wieliczka
Na Podlasiu, gm. Biskupice
Na Debrzy, gm. Świątniki Górne
Na Dziadku, gm. Wieliczka
Nawsie, gm. Wieliczka
Nowe Domy, gm. Wieliczka
Olszowice, gm. Świątniki Górne
Ochojno Dolne, gm. Świątniki Górne
Ochojno Górne, gm. Świątniki Górne
Ochojno, gm. Świątniki Górne
Osice, gm. Wieliczka
Podstawie, gm. Niepołomice
Polanka Hallera, gm. Skawina
Podjasienie, gm. Skawina
Psina, gm. Mogilany
Poddębowiec, gm. Wieliczka
Pode Dworem, gm. Wieliczka
Postolówka, gm. Wieliczka
Pastwiska, gm. Wieliczka
Podlas, gm. Świątniki Górne
Pasternik, gm. Wieliczka
Parcele, gm. Wieliczka
Polanki, gm. Wieliczka
Panciawa, gm. Świątniki Górne
Pod Pawlikowicami, gm. Wieliczka
Podjanowice, gm. Wieliczka
Przedgrojowie, gm. Wieliczka
Pawlikowice, gm. Wieliczka
Pagóry, gm. Wieliczka
Podzaglonki, gm. Świątniki Górne
Przebieczany, gm. Biskupice
Poręby, gm. Wieliczka
Podlesie, gm. Wieliczka
Podlesie, gm. Świątniki Górne
Panciawa, gm. Wieliczka
Pastwiska, gm. Świątniki Górne
Podsojka, gm. Biskupice
Podstolice, gm. Wieliczka
Przedewsie, gm. Wieliczka
Podryje, gm. Biskupice
Pogwizdów, gm. Wieliczka
Poddana, gm. Biskupice
Polanki, gm. Świątniki Górne
Pod Makową, gm. Biskupice
Przetakówka, gm. Wieliczka
Podlipowa, gm. Wieliczka
Pod Wałem, gm. Wieliczka
Przy Lesie, gm. Wieliczka
Pod Laskowcem, gm. Wieliczka
Pacówki, gm. Biskupice
Paryż, gm. Świątniki Górne
Przy Młynie, gm. Wieliczka
Poręby, gm. Świątniki Górne
Przymiarki, gm. Wieliczka
Paniekąt, gm. Wieliczka
Pod Wolę, gm. Biskupice
Podgorzków, gm. Wieliczka
Pod Lasem, gm. Biskupice
Pokrzywnica, gm. Świątniki Górne
Rzeszotary Dolne, gm. Świątniki Górne
Rożnowa, gm. Wieliczka
Ryje, gm. Biskupice
Równica, gm. Wieliczka
Rymarówka, gm. Biskupice
Raciborsko, gm. Wieliczka
Rędziny, gm. Świątniki Górne
Rzeszotary Górne, gm. Świątniki Górne
Ryje, gm. Wieliczka
Rola, gm. Wieliczka
Rędziny, gm. Biskupice
Rzeszotary, gm. Świątniki Górne
Surówki, gm. Biskupice
Sygneczów, gm. Wieliczka
Snoza, gm. Wieliczka
Sułów, gm. Biskupice
Sroczyce, gm. Wieliczka
Stara Droga, gm. Biskupice
Stawisko, gm. Wieliczka
Szwaby, gm. Wieliczka
Sławkowice, gm. Biskupice
Sosnowiec, gm. Wieliczka
Szydłowiec, gm. Wieliczka
Szczygłów, gm. Biskupice
Soboniówki, gm. Wieliczka
Spławy, gm. Wieliczka
Sułków, gm. Wieliczka
Sosnówki, gm. Biskupice
Słomiana, gm. Biskupice
Sieprawówka, gm. Wieliczka
Szczurów, gm. Wieliczka
Siercza, gm. Wieliczka
Słotwiny, gm. Biskupice
Strumiany, gm. Wieliczka
Śledziejowice, gm. Wieliczka
Ścieżki, gm. Biskupice
Świdówka, gm. Wieliczka
Świątniki Górne, gm. Świątniki Górne
Tarnówka, gm. Biskupice
Trąbki, gm. Biskupice
Taszyce, gm. Wieliczka
Tomaszkowice, gm. Biskupice
Ulice, gm. Skawina
Ulica, gm. Świątniki Górne
Ulica Gołębia, gm. Wieliczka
Ulica Kocia, gm. Wieliczka
Ulica, gm. Wieliczka
Wierzbanówka, gm. Skawina
Wielkie Pola, gm. Wieliczka
Wyczesana, gm. Biskupice
Wola Dobranowska, gm. Wieliczka
Widlichów, gm. Biskupice
Węgrzce Wielkie, gm. Wieliczka
Wysypka, gm. Wieliczka
Wieliczka, gm. Wieliczka
Wstronie, gm. Świątniki Górne
Wielopole, gm. Biskupice
Wola Podłazańska, gm. Biskupice
W Górze, gm. Wieliczka
Wzory, gm. Biskupice
Wzory, gm. Wieliczka
Witkowice, gm. Wieliczka
Wąwóz, gm. Świątniki Górne
Wolniki, gm. Wieliczka
Wolica, gm. Wieliczka
W Łąkach, gm. Wieliczka
Wierzchgóry, gm. Świątniki Górne
Wrząsowice, gm. Świątniki Górne
Wydarta, gm. Świątniki Górne
Wygon, gm. Wieliczka
Za Rzeką, gm. Mogilany
Zielona, gm. Świątniki Górne
Zborówek, gm. Biskupice
Za Koleją, gm. Wieliczka
Zamarzanka, gm. Wieliczka
Za Rzeką, gm. Biskupice
Zaglonki, gm. Świątniki Górne
Zawinnie, gm. Wieliczka
Zalesie, gm. Świątniki Górne
Zamłynie, gm. Wieliczka
Za Górą, gm. Wieliczka
Zarzecze, gm. Wieliczka
Zastawiszcze, gm. Wieliczka
Zabiele, gm. Biskupice
Zabłocie, gm. Biskupice
Zbój, gm. Wieliczka
Zabrze, gm. Wieliczka
Zadory, gm. Wieliczka
Zboiska, gm. Świątniki Górne
Zwały, gm. Biskupice
Zapanki, gm. Biskupice
Zwólka, gm. Wieliczka
Zabawa, gm. Wieliczka
Zagajszcze, gm. Biskupice
Zaprzygonie, gm. Świątniki Górne
Zalesie, gm. Wieliczka
Zabałwanie, gm. Wieliczka
Zagaje, gm. Biskupice
Zagrody, gm. Wieliczka
Zawildze, gm. Wieliczka
Za Górą, gm. Biskupice
Żabia Ulica, gm. Skawina
Żakowa, gm. Wieliczka
Żelazna, gm. Biskupice
Payu Dotpay