Czernichów (KR1K)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy otrzymał kod wydziału: KR1K

Siedziba:

Sportowa 10
32-070, Czernichów

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Adamki, gm. Czernichów
Bednarze, gm. Czernichów
Budzyń, gm. Liszki
Barabasze, gm. Czernichów
Bagienki, gm. Liszki
Borowiec, gm. Liszki
Bugaj, gm. Czernichów
Borowa Górka, gm. Czernichów
Bory, gm. Liszki
Bory Cholerzyńskie, gm. Liszki
Brzeg, gm. Czernichów
Bagienna, gm. Czernichów
Bańdy, gm. Czernichów
Bór, gm. Czernichów
Baczyn, gm. Liszki
Bunar, gm. Czernichów
Barcza, gm. Liszki
Boroniówka, gm. Czernichów
Chrosna, gm. Liszki
Czernichów, gm. Czernichów
Czamarze, gm. Czernichów
Czernichów, gm. Czernichów
Cholerzyn, gm. Liszki
Czułówek, gm. Czernichów
Czułów, gm. Liszki
Cendrzaki, gm. Czernichów
Chałupki, gm. Liszki
Czworak, gm. Czernichów
Czernichówek, gm. Czernichów
Chrobacza Łąka, gm. Czernichów
Czulaki, gm. Czernichów
Do Fliska, gm. Czernichów
Dół, gm. Czernichów
Dziady, gm. Liszki
Dudki, gm. Czernichów
Do Ogórka, gm. Czernichów
Dziadówka, gm. Czernichów
Dół, gm. Liszki
Dolina, gm. Czernichów
Do Doliny, gm. Czernichów
Dąbrowa Szlachecka, gm. Czernichów
Dąbrowa, gm. Czernichów
Duża Morawica, gm. Liszki
Dzikowiec, gm. Liszki
Furtakowie, gm. Czernichów
Furtaki, gm. Czernichów
Głodny Kąt, gm. Liszki
Galatówka, gm. Czernichów
Górka, gm. Liszki
Gliniska, gm. Liszki
Gawinki, gm. Liszki
Góra, gm. Czernichów
Granice, gm. Liszki
Groniaki, gm. Czernichów
Górka, gm. Czernichów
Gawora, gm. Liszki
Grobel, gm. Liszki
Góra, gm. Liszki
Gancarze, gm. Czernichów
Grzesiaki, gm. Czernichów
Gaik, gm. Liszki
Grotowa, gm. Czernichów
Górskie Domy, gm. Liszki
Hankusi, gm. Czernichów
Janasówka, gm. Czernichów
Jesionka, gm. Czernichów
Jeziorzany, gm. Liszki
Jantosiki, gm. Czernichów
Klimczaki, gm. Czernichów
Koniec, gm. Czernichów
Kryspinów, gm. Liszki
Kręplowie, gm. Czernichów
Kąty, gm. Liszki
Ku Gościńcu, gm. Czernichów
Kutek, gm. Liszki
Kłokoczyn, gm. Czernichów
Kępa, gm. Czernichów
Kamień, gm. Czernichów
Koszarzyska, gm. Czernichów
Kukówka, gm. Czernichów
Kosy, gm. Czernichów
Karasiówka, gm. Czernichów
Kmiecie, gm. Liszki
Kmiecie, gm. Czernichów
Klisiowie, gm. Czernichów
Kucie, gm. Czernichów
Krzemionik, gm. Czernichów
Kasperki, gm. Czernichów
Kucoroszec, gm. Czernichów
Klękowie, gm. Czernichów
Kaszów, gm. Liszki
Krzemionki, gm. Liszki
Laszczaki, gm. Czernichów
Liszki, gm. Liszki
Lipowiec, gm. Czernichów
Łysa Góra, gm. Liszki
Łazy, gm. Czernichów
Łąki, gm. Liszki
Łazy, gm. Czernichów
Międzybrodzie Bialskie, gm. Czernichów
Mała Morawica, gm. Liszki
Martyniakowie, gm. Czernichów
Majdaki, gm. Czernichów
Młyn, gm. Liszki
Międzybrodzie Żywieckie, gm. Czernichów
Morawica, gm. Liszki
Micherdy, gm. Czernichów
Morgi, gm. Czernichów
Mników, gm. Liszki
Michalaki, gm. Czernichów
Marchwice, gm. Czernichów
Nowa Wieś Szlachecka, gm. Czernichów
Niwka, gm. Czernichów
Nowy Świat, gm. Czernichów
Na Beskidzie, gm. Czernichów
Na Żarze, gm. Czernichów
Nad Sołą, gm. Czernichów
Nad Wisłą, gm. Czernichów
Nawsie, gm. Liszki
Nowy Świat, gm. Czernichów
Orawczaki, gm. Czernichów
Olejarze, gm. Czernichów
Oczkosie, gm. Czernichów
Podłęże, gm. Czernichów
Podpowieszon, gm. Czernichów
Pod Górą, gm. Czernichów
Podskale, gm. Liszki
Przeginia Narodowa, gm. Czernichów
Podskale, gm. Czernichów
Przeginia Duchowna, gm. Czernichów
Podzagacie, gm. Czernichów
Pod Zarębkami, gm. Czernichów
Przy Murowanej, gm. Czernichów
Przedewsie, gm. Czernichów
Podgórcze, gm. Czernichów
Piła, gm. Liszki
Piaski, gm. Czernichów
Pod Magurką, gm. Czernichów
Pod Górą, gm. Liszki
Powieszon, gm. Liszki
Pod Lipą, gm. Liszki
Psie Kąty, gm. Czernichów
Podedwór, gm. Liszki
Podlesie, gm. Liszki
Piekary, gm. Liszki
Podświerkle, gm. Czernichów
Przebińdówka, gm. Czernichów
Pod Kaplicą, gm. Czernichów
Podfigurze, gm. Liszki
Pichonówka, gm. Czernichów
Ponikiew, gm. Czernichów
Pod Górą, gm. Czernichów
Pasieka, gm. Czernichów
Pod Górkami, gm. Czernichów
Pastwisko, gm. Liszki
Przy Ulicy, gm. Czernichów
Pod Skałą, gm. Liszki
Pod Ostrą, gm. Czernichów
Pustki, gm. Czernichów
Podlas, gm. Liszki
Podegrodzie, gm. Liszki
Potoczek, gm. Liszki
Podedwór, gm. Czernichów
Płonkowie, gm. Czernichów
Podwale, gm. Liszki
Pod Cholerzynem, gm. Liszki
Rusocice, gm. Czernichów
Ratanice, gm. Czernichów
Rączna, gm. Liszki
Reteryjka, gm. Czernichów
Rybna, gm. Czernichów
Raki, gm. Czernichów
Sroki, gm. Liszki
Skałka, gm. Liszki
Sobina, gm. Czernichów
Szataniki, gm. Czernichów
Szatany, gm. Czernichów
Skotnia, gm. Czernichów
Skałki, gm. Liszki
Słowiaki, gm. Czernichów
Składy, gm. Czernichów
Surkowie, gm. Czernichów
Skały, gm. Liszki
Sadliki, gm. Czernichów
Sułkowa, gm. Czernichów
Sobusie, gm. Czernichów
Ściejowice, gm. Liszki
Tresna Mała, gm. Czernichów
Tałachy, gm. Czernichów
Tresna, gm. Czernichów
Ubocz, gm. Czernichów
U Garów, gm. Czernichów
Wyspa, gm. Czernichów
Waleczki, gm. Czernichów
Wrzosy, gm. Czernichów
Wielka Droga, gm. Liszki
Wołowice, gm. Czernichów
Wyźrał, gm. Czernichów
Wyjrzał, gm. Czernichów
Zakamycze, gm. Czernichów
Zakracie, gm. Czernichów
Zarymnie, gm. Liszki
Za Roztoki, gm. Czernichów
Zalas, gm. Czernichów
Zarzecze, gm. Liszki
Za Obłazem, gm. Czernichów
Załawcze, gm. Czernichów
Zagórze, gm. Czernichów
Załącze, gm. Liszki
Zagórze, gm. Liszki
Za Górą, gm. Liszki
Zawale, gm. Czernichów
Zagacie, gm. Czernichów
Zręby, gm. Liszki
Zagórcze, gm. Czernichów
Za Jeziorem, gm. Liszki
Zoniowie, gm. Czernichów
Zagrody, gm. Liszki
Zajazie, gm. Czernichów
Zawierzbie, gm. Czernichów
Załęg, gm. Czernichów
Za Kościołem, gm. Liszki
Zastawie, gm. Liszki
Zagrodniki, gm. Liszki
Żarnówka Mała, gm. Czernichów
Żar, gm. Czernichów
Żarnówka Duża, gm. Czernichów
Payu Dotpay