Miechów (KR1M)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Miechowie otrzymał kod wydziału: KR1M

Siedziba:

Plac Tadeusza Kościuszki 3A
32-200, Miechów

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Adama, gm. Książ Wielki
Adamowice, gm. Gołcza
Antolka, gm. Książ Wielki
Augustynów, gm. Charsznica
Brzuchańskie Dziadówki, gm. Miechów
Bógdołek, gm. Charsznica
Boleszówka, gm. Słaboszów
Bocieniec, gm. Gołcza
Bryzdzyn, gm. Kozłów
Barani Dół, gm. Gołcza
Bogdanów-Kolonia, gm. Kozłów
Buszków, gm. Słaboszów
Brzeziny, gm. Książ Wielki
Brzeziny, gm. Charsznica
Biskupice, gm. Miechów
Brzuchania, gm. Miechów
Brzeżki, gm. Charsznica
Boczkowice, gm. Książ Wielki
Brzozowiec, gm. Kozłów
Biały Dół, gm. Racławice
Bogdanów, gm. Kozłów
Burzyniec, gm. Słaboszów
Buk, gm. Gołcza
Bukowska Wola, gm. Miechów
Brzuchańskie Góry, gm. Miechów
Błonie, gm. Racławice
Biała Góra, gm. Słaboszów
Cisie, gm. Książ Wielki
Chodowiec, gm. Charsznica
Charścina, gm. Książ Wielki
Ciszowice, gm. Charsznica
Cisie-Gajówka, gm. Książ Wielki
Cyprianów, gm. Słaboszów
Celiny Pojałowskie, gm. Miechów
Cieplice, gm. Gołcza
Cisia Wola, gm. Książ Wielki
Charsznica, gm. Charsznica
Czaple Małe, gm. Gołcza
Częstoszowice, gm. Książ Wielki
Chodów, gm. Charsznica
Ciołkowiec, gm. Charsznica
Celiny Przesławickie, gm. Miechów
Chrapy, gm. Kozłów
Chodów-Przystanek, gm. Charsznica
Chobędza, gm. Gołcza
Czaple Wielkie, gm. Gołcza
Dziadówki Celińskie, gm. Miechów
Dziadówki, gm. Miechów
Dosłońce, gm. Racławice
Dąbrówka, gm. Gołcza
Dziaduszyce, gm. Słaboszów
Dale, gm. Racławice
Dąbrówka, gm. Charsznica
Doły Komorowskie, gm. Miechów
Dąbie, gm. Racławice
Diabli Dół, gm. Książ Wielki
Duża Strona, gm. Książ Wielki
Dziemięrzyce, gm. Racławice
Dołki, gm. Racławice
Dziadówki, gm. Charsznica
Doły, gm. Miechów
Domiarki, gm. Gołcza
Długa Wieś, gm. Miechów
Dziadówki Szczepanowskie, gm. Miechów
Doły, gm. Książ Wielki
Dziadówki, gm. Gołcza
Dąbrowiec, gm. Charsznica
Działki, gm. Charsznica
Dziewięcioły, gm. Miechów
Druga Kolonia za Górą, gm. Kozłów
Ewelinów, gm. Gołcza
Florentynów, gm. Kozłów
Falniów-Wysiołek, gm. Miechów
Folwark, gm. Gołcza
Falniów, gm. Miechów
Góry, gm. Gołcza
Gaik, gm. Książ Wielki
Góry, gm. Kozłów
Giebułtów, gm. Książ Wielki
Góry, gm. Miechów
Gruszawa, gm. Gołcza
Głogowiany-Stara Wieś, gm. Książ Wielki
Głupczów, gm. Racławice
Góry Miechowskie, gm. Racławice
Gołcza, gm. Gołcza
Gościniec, gm. Racławice
Górka Kościejowska, gm. Racławice
Gajówka, gm. Charsznica
Górka Moniakowska, gm. Miechów
Grzymałów, gm. Słaboszów
Gluzy, gm. Słaboszów
Głogowiany-Wrzosy, gm. Książ Wielki
Goleźnia, gm. Miechów
Góry Raszowskie, gm. Słaboszów
Góry, gm. Charsznica
Gałeczki, gm. Miechów
Górki, gm. Racławice
Glinica, gm. Miechów
Gacki, gm. Charsznica
Helenówka, gm. Racławice
Helenów-Januszyn, gm. Miechów
Ilkowice, gm. Słaboszów
Igóra-Bidziny, gm. Racławice
Jelcza, gm. Charsznica
Józefów, gm. Książ Wielki
Janowiczki, gm. Książ Wielki
Jaworzec, gm. Książ Wielki
Janowice, gm. Słaboszów
Jaksice, gm. Miechów
Jeziorko, gm. Racławice
Jazdowice, gm. Słaboszów
Janowiczki, gm. Racławice
Kępie, gm. Kozłów
Koralówki, gm. Miechów
Komorów, gm. Miechów
Kolonia Podleśna, gm. Kozłów
Kościejów, gm. Racławice
Krzyżówka, gm. Miechów
Koło Szosy, gm. Miechów
Koryczany, gm. Kozłów
Kliny Dalskie, gm. Racławice
Kamieniec, gm. Słaboszów
Kolonie, gm. Książ Wielki
Kalina-Wysiołek, gm. Słaboszów
Kamionka, gm. Kozłów
Korea, gm. Gołcza
Kalina-Lisiniec, gm. Miechów
Książ Wielki, gm. Książ Wielki
Kozłówka, gm. Miechów
Kozłów, gm. Kozłów
Kamieniec, gm. Miechów
Kamyk, gm. Gołcza
Kalina Wielka, gm. Słaboszów
Kropidło, gm. Słaboszów
Kałuża, gm. Racławice
Kozie Główki, gm. Miechów
Kozia Ulica, gm. Książ Wielki
Krępa, gm. Gołcza
Książ Mały, gm. Książ Wielki
Księża Kolonia, gm. Charsznica
Kruchy, gm. Gołcza
Kopanina, gm. Miechów
Kolonia, gm. Miechów
Kolonia Podworska, gm. Kozłów
Koński Dół, gm. Gołcza
Kresy, gm. Książ Wielki
Kamieniec, gm. Książ Wielki
Książ Mały-Kolonia, gm. Książ Wielki
Krzeszówka, gm. Książ Wielki
Komorowska Góra, gm. Miechów
Kopanina, gm. Gołcza
Kamienica, gm. Gołcza
Kondej, gm. Gołcza
Kopanina, gm. Charsznica
Kondej Uliny Małej, gm. Gołcza
Kamieniec, gm. Gołcza
Kolonia, gm. Gołcza
Kalina Mała, gm. Miechów
Kozłówka, gm. Książ Wielki
Klonów, gm. Racławice
Kropidło Nowe, gm. Słaboszów
Kolonia, gm. Słaboszów
Kresy, gm. Miechów
Kolonia, gm. Książ Wielki
Kustodia, gm. Książ Wielki
Kolonia, gm. Charsznica
Karczowice, gm. Kozłów
Kalina-Rędziny, gm. Miechów
Kozinki, gm. Kozłów
Konaszówka, gm. Książ Wielki
Kalina Zarzeczna, gm. Słaboszów
Kamieńczyce, gm. Miechów
Kolonijki, gm. Miechów
Kolonia Maćkarnia, gm. Słaboszów
Kocia Góra, gm. Gołcza
Kalenice, gm. Miechów
Ligota, gm. Miechów
Laski Dolne, gm. Racławice
Lgota, gm. Miechów
Ludwinów, gm. Charsznica
Laskowiec, gm. Miechów
Lisiny, gm. Miechów
Letnoga, gm. Książ Wielki
Laski Dworskie, gm. Gołcza
Laski Górne, gm. Racławice
Lisiny, gm. Książ Wielki
Łany, gm. Miechów
Łąka, gm. Gołcza
Łazy, gm. Książ Wielki
Miroszów, gm. Racławice
Moczydło, gm. Książ Wielki
Mokradle, gm. Słaboszów
Mostek, gm. Gołcza
Marcinkowice, gm. Charsznica
Mały Gaj, gm. Książ Wielki
Maków, gm. Gołcza
Młynarka, gm. Słaboszów
Miechowice, gm. Miechów
Marianów, gm. Charsznica
Mazurówka, gm. Charsznica
Maciejów, gm. Słaboszów
Miechów, gm. Miechów
Mianocice, gm. Książ Wielki
Mirów-Zamek, gm. Książ Wielki
Marchocice, gm. Racławice
Małoszów, gm. Książ Wielki
Miechów-Charsznica, gm. Charsznica
Marcinowice, gm. Kozłów
Miechówka, gm. Kozłów
Mała Strona, gm. Książ Wielki
Narta, gm. Kozłów
Nowa Wieś, gm. Książ Wielki
Nasiechowice, gm. Miechów
Nawsie, gm. Kozłów
Nowy Maciejów, gm. Słaboszów
Nowy Bryzdzyn, gm. Kozłów
Nieszków, gm. Słaboszów
Nowiny Mirowskie, gm. Racławice
Nowopole, gm. Racławice
Nowiny, gm. Racławice
Obarka, gm. Gołcza
Opacz, gm. Książ Wielki
Opaty, gm. Racławice
Ogiernia, gm. Miechów
Olszyny, gm. Charsznica
Ogrodzieniec, gm. Gołcza
Parcel, gm. Miechów
Praga, gm. Książ Wielki
Poręba, gm. Książ Wielki
Podlesie, gm. Kozłów
Podwale, gm. Książ Wielki
Podlesice, gm. Charsznica
Przysłońce, gm. Racławice
Podleśna Wola, gm. Miechów
Podkale, gm. Książ Wielki
Podlesie, gm. Gołcza
Przybysławice, gm. Gołcza
Płużki, gm. Słaboszów
Perzówka, gm. Charsznica
Parcelacja, gm. Miechów
Podbucze, gm. Gołcza
Paulinów, gm. Książ Wielki
Prochownia, gm. Miechów
Prusy, gm. Gołcza
Pod Lisinami, gm. Racławice
Podzawadzie, gm. Gołcza
Podbukowiec, gm. Miechów
Pokusa, gm. Książ Wielki
Półanki, gm. Racławice
Podemłynie, gm. Racławice
Podleśna Wola Górna, gm. Miechów
Parcela, gm. Charsznica
Parcelacja, gm. Racławice
Piotrowice, gm. Miechów
Pojałowice, gm. Miechów
Przysłonki, gm. Charsznica
Podkościele, gm. Charsznica
Parkoszowice, gm. Miechów
Przysieka, gm. Kozłów
Pierwsza Kolonia za Górą, gm. Kozłów
Podpojałowskie, gm. Miechów
Podgórze, gm. Miechów
Podmiejska Wola, gm. Miechów
Podlipie, gm. Miechów
Pogwizdów, gm. Charsznica
Poradów, gm. Miechów
Pieczeniegi, gm. Słaboszów
Podworze, gm. Gołcza
Parcelanty, gm. Słaboszów
Podgaje, gm. Gołcza
Piekło, gm. Miechów
Piekło, gm. Kozłów
Podbógdale, gm. Charsznica
Piaski, gm. Kozłów
Podgruszawie, gm. Gołcza
Podmstyczów, gm. Kozłów
Podbrzezie, gm. Książ Wielki
Podbudzynie, gm. Gołcza
Przymiarki, gm. Słaboszów
Podkrępie, gm. Gołcza
Podlesie, gm. Książ Wielki
Przy Szosie, gm. Miechów
Psiarków, gm. Gołcza
Przybysławice, gm. Kozłów
Podleśna, gm. Kozłów
Przesławice, gm. Miechów
Pstroszyce Drugie, gm. Miechów
Podworskie, gm. Książ Wielki
Pstroszyce Pierwsze, gm. Miechów
Piaseczna, gm. Słaboszów
Pod Lasem, gm. Kozłów
Parcela, gm. Miechów
Pod Chliną, gm. Charsznica
Rędziny-Borek, gm. Słaboszów
Racławice, gm. Racławice
Rędziny, gm. Gołcza
Rządowa Strona, gm. Miechów
Rzemiędzice, gm. Słaboszów
Rzędówka, gm. Kozłów
Rzeżuśnia, gm. Gołcza
Rzeczyska, gm. Miechów
Rzeżuski Koniec, gm. Gołcza
Rogów, gm. Kozłów
Rozpierzchów, gm. Miechów
Raszówek, gm. Słaboszów
Rzędowice, gm. Książ Wielki
Rędziny Zbigalskie, gm. Słaboszów
Słaboszów, gm. Słaboszów
Szarkówka, gm. Charsznica
Sołtyśnica, gm. Charsznica
Sławice Szlacheckie, gm. Miechów
Stara Wieś, gm. Charsznica
Szreniawa, gm. Gołcza
Stare Lisiny, gm. Miechów
Szczepanowice, gm. Miechów
Stara Wieś, gm. Słaboszów
Serwity, gm. Charsznica
Sucha, gm. Charsznica
Stara Wieś, gm. Kozłów
Słupów, gm. Słaboszów
Strzeżów Drugi, gm. Miechów
Sołtysi Koniec, gm. Miechów
Suśnia, gm. Charsznica
Swojczany, gm. Charsznica
Staszyn, gm. Kozłów
Srogowie, gm. Kozłów
Stary Bryzdzyn, gm. Kozłów
Spławy, gm. Książ Wielki
Szlachecka Strona, gm. Miechów
Siedliska, gm. Miechów
Stara Wieś, gm. Racławice
Smolny Dół, gm. Racławice
Szarkowiec, gm. Charsznica
Sławice Duchowne, gm. Miechów
Strzeżów Pierwszy, gm. Miechów
Stara Wieś, gm. Książ Wielki
Skrzypie, gm. Racławice
Sztuka, gm. Książ Wielki
Studniewice, gm. Gołcza
Suśna, gm. Charsznica
Ściegna, gm. Miechów
Święcice Małe, gm. Słaboszów
Śladów, gm. Słaboszów
Ścięgna, gm. Charsznica
Święcice, gm. Słaboszów
Trzonów, gm. Książ Wielki
Toporów, gm. Słaboszów
Tczyca Włościańska, gm. Charsznica
Trzebienice, gm. Gołcza
Tczyca Duchowna, gm. Charsznica
Trzonówek-Podsośnina, gm. Książ Wielki
Tartak, gm. Racławice
Trzonówek, gm. Książ Wielki
Tczyca, gm. Charsznica
Trąby, gm. Książ Wielki
Tochołów, gm. Książ Wielki
Trzonówek-Kamionki, gm. Książ Wielki
Tczyca Pańska, gm. Charsznica
Ulina Wielka, gm. Gołcza
Uniejów-Rędziny, gm. Charsznica
Uniejów-Kolonia, gm. Charsznica
Ulina Mała, gm. Gołcza
Uniejów-Parcela, gm. Charsznica
Wydmuchów, gm. Słomniki
Wolica, gm. Kozłów
Wiktorka, gm. Gołcza
Wierzbica, gm. Kozłów
Wesółka, gm. Gołcza
Wygoda, gm. Gołcza
Walusin, gm. Racławice
Wiśniówka, gm. Kozłów
Wały Dolne, gm. Książ Wielki
Wysiołek, gm. Racławice
Wielka Wieś, gm. Książ Wielki
Wierzbie, gm. Charsznica
Witówka, gm. Charsznica
Winnica, gm. Gołcza
Wysocice, gm. Gołcza
Widnica, gm. Miechów
Witowice, gm. Charsznica
W Dołach, gm. Miechów
Wielka Droga, gm. Miechów
Wymysłów, gm. Miechów
Wysiołek, gm. Książ Wielki
Wielkanoc, gm. Gołcza
Wielki Dół, gm. Miechów
Wodynówki, gm. Charsznica
Wysyłek, gm. Gołcza
Wygoda, gm. Charsznica
Wały, gm. Książ Wielki
Wielki Dwór, gm. Książ Wielki
Włodzimierka, gm. Słaboszów
Wymysłów, gm. Słaboszów
Wilkus, gm. Książ Wielki
Wielkanocki Koniec, gm. Gołcza
Zagawańcze, gm. Miechów
Zadole, gm. Miechów
Zawodzie, gm. Charsznica
Zakopane, gm. Charsznica
Zagaje, gm. Miechów
Zagórze, gm. Książ Wielki
Zaszosie, gm. Charsznica
Zakościele, gm. Racławice
Zagorzany, gm. Słaboszów
Zapiecki, gm. Miechów
Zarzecze, gm. Kozłów
Zakupniki, gm. Racławice
Zawadka, gm. Gołcza
Zagumnie, gm. Kozłów
Zadworze, gm. Słaboszów
Zbigały, gm. Słaboszów
Zarogów, gm. Miechów
Zdarcica, gm. Charsznica
Zaryszyn, gm. Książ Wielki
Zagumnie, gm. Racławice
Zarzecze, gm. Książ Wielki
Zygmuntów, gm. Książ Wielki
Zabiedrze, gm. Gołcza
Zagonie, gm. Kozłów
Zawodzie, gm. Miechów
Zagościńcze, gm. Racławice
Zatorze, gm. Charsznica
Zagaje Zarogowskie, gm. Miechów
Za Stacją, gm. Kozłów
Zagorzyce, gm. Miechów
Za Górą, gm. Kozłów
Zagaje Pojałowskie, gm. Miechów
Za Cmentarzem, gm. Miechów
Zapustka, gm. Miechów
Zagrody, gm. Miechów
Zielone Dołki, gm. Miechów
Żabieniec, gm. Kozłów
Żabieniec, gm. Racławice
Żarnowica, gm. Gołcza
Payu Dotpay