Olkusz (KR1O)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Olkuszu otrzymał kod wydziału: KR1O

Siedziba:

Króla Kazimierza Wielkiego 45
32-305, Olkusz

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Bogucin Duży, gm. Klucze
Bór Biskupi, gm. Bukowno
Bydlin, gm. Klucze
Budzyń, gm. Wolbrom
Brzezina, gm. Wolbrom
Brzozówka, gm. Wolbrom
Barcelówka, gm. Wolbrom
Buczyna, gm. Wolbrom
Braciejówka, gm. Olkusz
Boża Wola, gm. Wolbrom
Borek, gm. Klucze
Brzeg, gm. Wolbrom
Bukowno, gm. Bukowno
Bagno, gm. Klucze
Bagno, gm. Bukowno
Bogucin Mały, gm. Olkusz
Blok, gm. Wolbrom
Cieplanka, gm. Wolbrom
Chełm, gm. Wolbrom
Chechło, gm. Klucze
Czarny Las, gm. Olkusz
Cieplice, gm. Trzyciąż
Chrząstowice, gm. Wolbrom
Czarna Góra, gm. Olkusz
Cieślin, gm. Klucze
Cerkiewska Góra, gm. Wolbrom
Dół, gm. Wolbrom
Dębiniec, gm. Wolbrom
Dziubdzielowska Góra, gm. Wolbrom
Dłużec, gm. Wolbrom
Dodatki Pomorskie, gm. Olkusz
Do Baraków, gm. Olkusz
Działy, gm. Olkusz
Do Chogna, gm. Olkusz
Dwór, gm. Klucze
Dolna Parcela, gm. Trzyciąż
Dołki, gm. Wolbrom
Druga Kolonia, gm. Olkusz
Drzewie, gm. Wolbrom
Domaniewice, gm. Wolbrom
Druga Kolonia, gm. Wolbrom
Dworskie, gm. Olkusz
Działka, gm. Wolbrom
Dół, gm. Olkusz
Domiarki, gm. Wolbrom
Dworskie, gm. Wolbrom
Dołek, gm. Bukowno
Działki, gm. Wolbrom
Glinianki, gm. Klucze
Górna Kolonia, gm. Trzyciąż
Gołaczewy, gm. Wolbrom
Grabie, gm. Wolbrom
Gajówka, gm. Wolbrom
Godawica, gm. Klucze
Grabowiec, gm. Wolbrom
Gorenice, gm. Olkusz
Góry Bydlińskie, gm. Klucze
Gościniec, gm. Wolbrom
Góra, gm. Wolbrom
Gościniec, gm. Olkusz
Gołębia Góra, gm. Trzyciąż
Glanów, gm. Trzyciąż
Golczowice, gm. Klucze
Góra, gm. Olkusz
Hucisko Kwaśniowskie, gm. Klucze
Iły, gm. Wolbrom
Imbramowice, gm. Trzyciąż
Jaroszowiec, gm. Klucze
Jangrot Poduchowny, gm. Trzyciąż
Jeżówka, gm. Wolbrom
Jabłoń, gm. Bukowno
Jeziorki, gm. Bukowno
Jangrot, gm. Trzyciąż
Kąty, gm. Klucze
Kaliś, gm. Wolbrom
Kosmolów, gm. Olkusz
Kamyk, gm. Olkusz
Kolonia Górna, gm. Trzyciąż
Kosmolów, gm. Trzyciąż
Kamionki, gm. Wolbrom
Krzemionka, gm. Trzyciąż
Kąt, gm. Olkusz
Kleparz, gm. Bukowno
Kolonia Południowa, gm. Trzyciąż
Kasprzyki, gm. Olkusz
Kolonia Dolna, gm. Trzyciąż
Kresy, gm. Trzyciąż
Kocatówka-Dodatki, gm. Olkusz
Kolonia Kąpielowska, gm. Wolbrom
Kochman, gm. Olkusz
Kolonia, gm. Wolbrom
Klucze, gm. Klucze
Kolbark, gm. Klucze
Kresy, gm. Klucze
Krzywopłoty, gm. Klucze
Kolonia Glanowska, gm. Trzyciąż
Kamienna Góra, gm. Wolbrom
Kolonia Suska, gm. Wolbrom
Kogutek, gm. Olkusz
Kąpiołki, gm. Wolbrom
Kolonia Chełmska, gm. Wolbrom
Kobyliniec, gm. Klucze
Kolonia Północna, gm. Trzyciąż
Kwaśniów Górny, gm. Klucze
Klucze-Osada, gm. Klucze
Kozina, gm. Wolbrom
Kąty, gm. Wolbrom
Kopaniny, gm. Wolbrom
Kolonia Szkolna, gm. Trzyciąż
Kolonia, gm. Trzyciąż
Kąpiele Wielkie, gm. Wolbrom
Kobylica, gm. Klucze
Krechowa, gm. Trzyciąż
Koło Janinej Góry, gm. Bukowno
Kwaśniów Dolny, gm. Klucze
Kolonia Zimkówka, gm. Olkusz
Lgota Leśna, gm. Wolbrom
Lgota Wolbromska, gm. Wolbrom
Lizak, gm. Wolbrom
Lidwinówka, gm. Klucze
Laski, gm. Klucze
Lgota Wielka, gm. Wolbrom
Lgota-Wieś, gm. Wolbrom
Łężcze, gm. Klucze
Łupnik, gm. Wolbrom
Łazy, gm. Olkusz
Łobzów, gm. Wolbrom
Milonki, gm. Trzyciąż
Miechówka, gm. Wolbrom
Majorat, gm. Wolbrom
Małyszyce, gm. Trzyciąż
Mazaniec, gm. Olkusz
Marusowska Góra, gm. Wolbrom
Michałówka, gm. Trzyciąż
Mokradła, gm. Olkusz
Młyny, gm. Klucze
Mamlochy, gm. Wolbrom
Marianów, gm. Wolbrom
Mały Koniec, gm. Trzyciąż
Na Pagórach, gm. Wolbrom
Nowe Miasto, gm. Wolbrom
Nademłynie, gm. Wolbrom
Na Wsi, gm. Olkusz
Niesułowice, gm. Olkusz
Nowa Łąka, gm. Wolbrom
Na Dole, gm. Klucze
Na Górze, gm. Olkusz
Na Brzegu, gm. Trzyciąż
Nawsie, gm. Trzyciąż
Na Górach, gm. Wolbrom
Na Górze, gm. Klucze
Nowa Wieś, gm. Wolbrom
Na Dołku, gm. Bukowno
Nawsie, gm. Olkusz
Na Pastwie, gm. Olkusz
Nowa Łąka-Żydy, gm. Wolbrom
Nawsie, gm. Klucze
Na Bagnie, gm. Klucze
Na Dole, gm. Olkusz
Nadmłynie, gm. Wolbrom
Osiek, gm. Olkusz
Ostrysz, gm. Trzyciąż
Olkusz, gm. Olkusz
Okupniki, gm. Wolbrom
Ostra Górka, gm. Klucze
Opłotki, gm. Wolbrom
Olewin, gm. Olkusz
Podolec, gm. Wolbrom
Pustki, gm. Klucze
Parcze, gm. Olkusz
Pod Chliną, gm. Wolbrom
Porąbka, gm. Trzyciąż
Pszeń, gm. Bukowno
Podlesie, gm. Bukowno
Podgaj, gm. Olkusz
Pazurek, gm. Olkusz
Parcze Dolne, gm. Olkusz
Poręba Górna, gm. Wolbrom
Pod Zagajem, gm. Trzyciąż
Pomorzany, gm. Olkusz
Pasieka, gm. Olkusz
Piaski, gm. Bukowno
Parcze Górne, gm. Olkusz
Podlesie, gm. Olkusz
Pod Lasem, gm. Klucze
Psiarskie, gm. Wolbrom
Piekło, gm. Wolbrom
Parcela Północna, gm. Trzyciąż
Polis, gm. Bukowno
Piaski, gm. Trzyciąż
Pod Kadzielnią, gm. Olkusz
Pierwsza Kolonia, gm. Olkusz
Podwrzosie, gm. Trzyciąż
Piaski, gm. Olkusz
Przecinka, gm. Wolbrom
Pod Krzyżem, gm. Klucze
Poduchowne, gm. Wolbrom
Pod Michałówką, gm. Trzyciąż
Przymiarki, gm. Bukowno
Pierwsza Kolonia, gm. Wolbrom
Pisarówka, gm. Wolbrom
Podjangrocie, gm. Trzyciąż
Pustkowie, gm. Klucze
Pod Szosą, gm. Trzyciąż
Pastwa, gm. Olkusz
Ponik, gm. Olkusz
Pod Lasem, gm. Trzyciąż
Podlesice Drugie, gm. Wolbrom
Poręba Dzierżna, gm. Wolbrom
Podkrzewie, gm. Trzyciąż
Pod Witańcem, gm. Olkusz
Przełajka, gm. Klucze
Podpolis, gm. Bukowno
Piaski, gm. Wolbrom
Przeczna Droga, gm. Wolbrom
Podgrabie, gm. Olkusz
Pod Zagórową, gm. Trzyciąż
Przebój, gm. Wolbrom
Pakuska, gm. Olkusz
Powodnik, gm. Wolbrom
Pod Lasem, gm. Olkusz
Podchybie, gm. Trzyciąż
Parcela, gm. Trzyciąż
Pod Tarnawą, gm. Trzyciąż
Przykopa, gm. Wolbrom
Ryczówek, gm. Klucze
Rogoniowska Góra, gm. Wolbrom
Rabsztyn, gm. Olkusz
Rodaki, gm. Klucze
Rędziny, gm. Wolbrom
Radocha, gm. Wolbrom
Razusowska Góra, gm. Wolbrom
Rogatki, gm. Wolbrom
Rzeka, gm. Klucze
Radacka Ulica, gm. Klucze
Rozdarta Wrona, gm. Wolbrom
Szwajcary, gm. Wolbrom
Sulisławice, gm. Wolbrom
Stare Bukowno, gm. Bukowno
Stary Olkusz, gm. Olkusz
Skałczański Koniec, gm. Klucze
Sieradzkie, gm. Wolbrom
Szpital, gm. Wolbrom
Starczynów-Kolonia, gm. Bukowno
Stoczki, gm. Olkusz
Stara Wieś, gm. Trzyciąż
Skalskie, gm. Olkusz
Syber, gm. Wolbrom
Skotnica, gm. Bukowno
Strzegowa, gm. Wolbrom
Studzianki, gm. Trzyciąż
Skotnica, gm. Trzyciąż
Skałki, gm. Trzyciąż
Suska Górka, gm. Trzyciąż
Sikorka, gm. Klucze
Sucha, gm. Trzyciąż
Słowiki, gm. Olkusz
Studzianki, gm. Wolbrom
Sośliny, gm. Wolbrom
Stara Wieś, gm. Bukowno
Stoki, gm. Klucze
Skałka, gm. Bukowno
Stasiurowska Góra, gm. Wolbrom
Stara Wieś, gm. Wolbrom
Studniska, gm. Wolbrom
Sieniczno, gm. Olkusz
Stare Miasto, gm. Wolbrom
Stradomie, gm. Olkusz
Starczynów, gm. Bukowno
Szczygłów Tartak, gm. Olkusz
Sikorka, gm. Olkusz
Stroniczki, gm. Trzyciąż
Skoroszowy, gm. Wolbrom
Skałka, gm. Wolbrom
Sarnie Doły, gm. Wolbrom
Sadziska, gm. Wolbrom
Środkowa Wieś, gm. Wolbrom
Świniuszka, gm. Klucze
Ściborzyce, gm. Trzyciąż
Świnia Góra, gm. Bukowno
Tarnawa, gm. Trzyciąż
Tłukienka, gm. Bukowno
Tarnówka, gm. Klucze
Trzecia Kolonia, gm. Olkusz
Trzyciąż, gm. Trzyciąż
Troks, gm. Olkusz
Ujków Nowy, gm. Bolesław
U Granic, gm. Olkusz
Wiśliczka, gm. Olkusz
Wymysłów, gm. Wolbrom
Wolbrom, gm. Wolbrom
Wodąca, gm. Bukowno
Wielki Dół, gm. Trzyciąż
Witeradów, gm. Olkusz
Warszawa, gm. Wolbrom
Wierzchowisko, gm. Wolbrom
Wysiołek, gm. Wolbrom
Węgry, gm. Wolbrom
Wygiełza, gm. Bukowno
Wygon, gm. Wolbrom
Wapiennik, gm. Bukowno
Zawadka, gm. Klucze
Zalas, gm. Olkusz
Zagaje, gm. Olkusz
Zawada Pierwsza, gm. Olkusz
Zarole, gm. Klucze
Zarzecze, gm. Wolbrom
Zawsie, gm. Olkusz
Zawada Druga, gm. Olkusz
Zaogrodzie, gm. Wolbrom
Zadole Kosmolowskie, gm. Olkusz
Zagórcze, gm. Olkusz
Zielona, gm. Wolbrom
Załęże, gm. Wolbrom
Zagaje, gm. Trzyciąż
Zederman, gm. Olkusz
Zakopek, gm. Bukowno
Zakrzacze, gm. Klucze
Zagórowa, gm. Trzyciąż
Zapilniki, gm. Wolbrom
Za Górą, gm. Olkusz
Zalesie Golczowskie, gm. Klucze
Zabagnie, gm. Wolbrom
Zasępiec, gm. Wolbrom
Zawada, gm. Olkusz
Zadroże, gm. Trzyciąż
Za Skałami, gm. Olkusz
Zimnodół, gm. Olkusz
Zadole, gm. Olkusz
Zaskale, gm. Wolbrom
Żurada, gm. Olkusz
Żabiniec, gm. Wolbrom
Żabiniec, gm. Klucze
Żabi Port, gm. Olkusz
Payu Dotpay