Słomniki (KR1S)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia otrzymał kod wydziału: KR1S

Siedziba:

Osiedle Karola Świerczewskiego 4
32-090, Słomniki

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Borek, gm. Słomniki
Brończyce, gm. Słomniki
Biskupice, gm. Iwanowice
Brzozówka, gm. Iwanowice
Babia Góra, gm. Iwanowice
Błonie, gm. Słomniki
Brus, gm. Słomniki
Brzózki, gm. Iwanowice
Cybina, gm. Iwanowice
Czechy, gm. Słomniki
Celiny, gm. Iwanowice
Dziadówki Prandockie, gm. Słomniki
Dwór, gm. Słomniki
Damice, gm. Iwanowice
Dziadówki, gm. Słomniki
Doły, gm. Iwanowice
Domiarki, gm. Iwanowice
Folwark, gm. Iwanowice
Gościniec, gm. Słomniki
Gąsawy, gm. Słomniki
Glinki, gm. Słomniki
Grzegorzowice Małe, gm. Iwanowice
Grzegorzowice Wielkie, gm. Iwanowice
Góry, gm. Iwanowice
Gaik, gm. Słomniki
Góry, gm. Słomniki
Gęsi Rynek, gm. Słomniki
Granów, gm. Słomniki
Iwanowice Włościańskie, gm. Iwanowice
Iwanowice Dworskie, gm. Iwanowice
Janikowice, gm. Słomniki
Jeziorko, gm. Słomniki
Januszowice, gm. Słomniki
Krajgaje, gm. Iwanowice
Kopalina, gm. Iwanowice
Kwietnica, gm. Słomniki
Krasieniec Stary, gm. Iwanowice
Kleśnia, gm. Słomniki
Kozi Dół, gm. Iwanowice
Kępa, gm. Słomniki
Kacice, gm. Słomniki
Kamieniec, gm. Iwanowice
Kolonie Trątnowskie, gm. Słomniki
Kolonia, gm. Słomniki
Kopanina, gm. Iwanowice
Krasieniec Zakupny, gm. Iwanowice
Kolonia, gm. Iwanowice
Konsulka, gm. Słomniki
Kapkaz, gm. Iwanowice
Lesieniec, gm. Iwanowice
Lipna Wola, gm. Słomniki
Lipówki, gm. Iwanowice
Lubawka, gm. Iwanowice
Łaziec, gm. Iwanowice
Miłocice, gm. Słomniki
Maszków, gm. Iwanowice
Moczyłki, gm. Słomniki
Muniakowice, gm. Słomniki
Nowa Wieś, gm. Słomniki
Niedźwiedź, gm. Słomniki
Narama, gm. Iwanowice
Nadział, gm. Słomniki
Nowy Poskwitów, gm. Iwanowice
Nowa Sosnówka, gm. Słomniki
Nowy Dwór, gm. Słomniki
Ośrodek, gm. Słomniki
Orłów, gm. Słomniki
Ogrodzonka, gm. Iwanowice
Ojrzanów, gm. Słomniki
Prandocin, gm. Słomniki
Podskale, gm. Iwanowice
Polanowice, gm. Słomniki
Pod Górami, gm. Słomniki
Podgaje, gm. Iwanowice
Półanki, gm. Iwanowice
Pałac, gm. Słomniki
Przestańsko, gm. Iwanowice
Podlesie, gm. Słomniki
Pod Lasem, gm. Słomniki
Prandocin-Iły, gm. Słomniki
Prandocin-Wysiołek, gm. Słomniki
Poskwitów, gm. Iwanowice
Ruska Wieś, gm. Iwanowice
Ratajów, gm. Słomniki
Ratajów Górny, gm. Słomniki
Ratajów Dolny, gm. Słomniki
Rędziny, gm. Słomniki
Sucha, gm. Iwanowice
Szulcówki, gm. Iwanowice
Słomiana, gm. Iwanowice
Szarysz, gm. Słomniki
Słomniki, gm. Słomniki
Szklana, gm. Słomniki
Szczepanowice, gm. Słomniki
Sułkowice, gm. Iwanowice
Słowik, gm. Słomniki
Stary Poskwitów, gm. Iwanowice
Stara Wieś, gm. Słomniki
Sosnówka, gm. Słomniki
Stara Wieś, gm. Iwanowice
Stary Wężerów, gm. Słomniki
Szosa, gm. Słomniki
Stolica, gm. Iwanowice
Słomniczki, gm. Słomniki
Smroków, gm. Słomniki
Sieciechowice, gm. Iwanowice
Toporek, gm. Iwanowice
Trątnowice, gm. Słomniki
Topola, gm. Słomniki
Targowisko, gm. Słomniki
Ulica, gm. Iwanowice
Wężerów Górny, gm. Słomniki
Wały, gm. Iwanowice
Władysław, gm. Iwanowice
Wymysłów, gm. Iwanowice
Wielki Dół, gm. Iwanowice
Wężerów, gm. Słomniki
Waganowice, gm. Słomniki
Wysiołek Niedźwiedzki, gm. Słomniki
Wesoła, gm. Słomniki
Wądołki, gm. Słomniki
Widoma, gm. Iwanowice
Zakrasieniec, gm. Iwanowice
Zaborze, gm. Słomniki
Zawsie, gm. Słomniki
Zagaje, gm. Słomniki
Zaborze-Folwark, gm. Słomniki
Zatorze, gm. Słomniki
Zamoście, gm. Słomniki
Zamek, gm. Iwanowice
Zalesie, gm. Iwanowice
Zagórze, gm. Słomniki
Zakościele, gm. Iwanowice
Zagaje Smrokowskie, gm. Słomniki
Zaborze Drugie, gm. Słomniki
Zagaje, gm. Iwanowice
Zabrzezie, gm. Iwanowice
Zamłynie, gm. Iwanowice
Zaborze-Rędziny, gm. Słomniki
Zagórze, gm. Iwanowice
Żerkowice, gm. Iwanowice
Payu Dotpay