Myślenice (KR1Y)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Myślenicach otrzymał kod wydziału: KR1Y

Siedziba:

Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
32-400, Myślenice

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Adamcowa, gm. Lubień
Bąkowo, gm. Pcim
Bargłowa, gm. Tokarnia
Burtanowa, gm. Pcim
Balowo, gm. Pcim
Bylicówka, gm. Pcim
Banowice, gm. Myślenice
Banasiówka, gm. Sułkowice
Burmistrzowa, gm. Lubień
Bugaj, gm. Myślenice
Balinkowa, gm. Pcim
Bulina, gm. Myślenice
Balczakowa, gm. Lubień
Bryle, gm. Tokarnia
Bogdałówka, gm. Sułkowice
Budzoniówka, gm. Sułkowice
Batorówka, gm. Sułkowice
Bogdanówka, gm. Tokarnia
Baranówka, gm. Myślenice
Babia Góra, gm. Myślenice
Burzowa, gm. Lubień
Bułówka, gm. Siepraw
Bierówki, gm. Tokarnia
Banasiówka, gm. Lubień
Biertowice, gm. Sułkowice
Bryle, gm. Pcim
Borutowa, gm. Lubień
Borzyny, gm. Myślenice
Błachutówka, gm. Pcim
Bednarzówka, gm. Tokarnia
Blech, gm. Tokarnia
Bylicówka, gm. Tokarnia
Blakówka, gm. Sułkowice
Bugaje, gm. Tokarnia
Brzeżki, gm. Myślenice
Borzęta, gm. Myślenice
Budziaki, gm. Myślenice
Brzezina, gm. Sułkowice
Bułasowa, gm. Lubień
Bęczarka, gm. Myślenice
Biedroniowa, gm. Lubień
Bajakowa, gm. Lubień
Bartosza, gm. Tokarnia
Brzeg, gm. Myślenice
Bysina, gm. Myślenice
Brzeg, gm. Siepraw
Bania, gm. Pcim
Burtanowa, gm. Lubień
Betlejem, gm. Myślenice
Bargłówka, gm. Sułkowice
Brzegi, gm. Tokarnia
Cichawa, gm. Gdów
Chorwatówka, gm. Pcim
Chełm, gm. Myślenice
Czechówka, gm. Siepraw
Ciastkowa, gm. Lubień
Chalabówka, gm. Sułkowice
Czoskówka, gm. Sułkowice
Czopkowa, gm. Tokarnia
Chabiedy, gm. Pcim
Czopowa, gm. Tokarnia
Czarny Las, gm. Myślenice
Choboty, gm. Tokarnia
Czarnotowa, gm. Lubień
Chorynowa, gm. Tokarnia
Cupiny, gm. Pcim
Chodników, gm. Sułkowice
Cyrla, gm. Tokarnia
Chałupniki, gm. Pcim
Czarny Potok, gm. Tokarnia
Ciusiowo, gm. Pcim
Czechówka, gm. Lubień
Czubinowa, gm. Lubień
Dwór, gm. Myślenice
Działy, gm. Pcim
Działy, gm. Siepraw
Działowa, gm. Lubień
Dworskie, gm. Myślenice
Dziury, gm. Tokarnia
Dział, gm. Siepraw
Dziubkowa, gm. Pcim
Droginia, gm. Myślenice
Dudówka, gm. Sułkowice
Druzgałowa, gm. Lubień
Drągówka, gm. Sułkowice
Działy, gm. Lubień
Działy, gm. Myślenice
Dział, gm. Myślenice
Dudowa, gm. Lubień
Dół, gm. Sułkowice
Druzdały, gm. Pcim
Dół, gm. Myślenice
Dragoszówka, gm. Tokarnia
Dąbrowa, gm. Myślenice
Dziadki, gm. Pcim
Dyrdy, gm. Pcim
Dziubras, gm. Tokarnia
Dolne Przedmieście, gm. Myślenice
Durkowa, gm. Tokarnia
Dział Niżny, gm. Tokarnia
Dziurówka, gm. Sułkowice
Dolniakowa, gm. Lubień
Dział, gm. Sułkowice
Dzielce, gm. Lubień
Dział, gm. Pcim
Dworzysko, gm. Tokarnia
Dział Wyżny, gm. Tokarnia
Fuczkowa, gm. Tokarnia
Fułowa, gm. Tokarnia
Filipówka, gm. Sułkowice
Folwark, gm. Myślenice
Flagowa, gm. Lubień
Folusznikówka, gm. Pcim
Filipcowa, gm. Lubień
Folwark, gm. Lubień
Firkowo, gm. Pcim
Florkówka, gm. Tokarnia
Granice, gm. Siepraw
Gracze, gm. Pcim
Gajówki, gm. Siepraw
Grabkowo, gm. Pcim
Gieratówka, gm. Tokarnia
Gawlakowa, gm. Tokarnia
Gościniec, gm. Myślenice
Góra, gm. Sułkowice
Górniaki, gm. Pcim
Gać, gm. Myślenice
Gacorówka, gm. Sułkowice
Gancarzówka, gm. Pcim
Górniówka, gm. Lubień
Guzikówka, gm. Sułkowice
Gębkowa, gm. Tokarnia
Grzebieniówka, gm. Myślenice
Główkowa, gm. Lubień
Górne Przedmieście, gm. Myślenice
Głogoczów, gm. Myślenice
Gwizdowa, gm. Tokarnia
Golcowa, gm. Lubień
Gackówka, gm. Lubień
Grygi, gm. Tokarnia
Guzówka, gm. Tokarnia
Grapa, gm. Tokarnia
Górniowa, gm. Lubień
Górki, gm. Sułkowice
Gazdówka, gm. Myślenice
Grzonkowa, gm. Lubień
Granice, gm. Tokarnia
Gorzutkowa, gm. Lubień
Góra, gm. Myślenice
Górzany, gm. Pcim
Granica, gm. Myślenice
Gierczynowo, gm. Pcim
Godawówka, gm. Pcim
Grotówka, gm. Myślenice
Graczowa, gm. Lubień
Goryle Wyżnie, gm. Tokarnia
Gromkówka, gm. Pcim
Gilowa, gm. Lubień
Gapkowa, gm. Tokarnia
Gorylowo, gm. Pcim
Grabie, gm. Siepraw
Goryle Niżnie, gm. Tokarnia
Gracze, gm. Tokarnia
Granice, gm. Myślenice
Hajostowa, gm. Tokarnia
Hodurkowo, gm. Pcim
Hanuski, gm. Tokarnia
Harbutowice, gm. Sułkowice
Hajdukówka, gm. Tokarnia
Hajduki, gm. Pcim
Hajdamaki, gm. Pcim
Hołujówka, gm. Myślenice
Harnikówka, gm. Sułkowice
Handzlówka, gm. Lubień
Jaz, gm. Pcim
Jaworze, gm. Sułkowice
Jobkowo, gm. Pcim
Jąkowa, gm. Lubień
Janiówka, gm. Myślenice
Jaworzna, gm. Myślenice
Jochymówka, gm. Myślenice
Jędrzejaki, gm. Pcim
Jugi, gm. Tokarnia
Jamrózkowa, gm. Lubień
Jawornik, gm. Myślenice
Jeleniowo, gm. Pcim
Jugowa, gm. Lubień
Jerysiówka, gm. Tokarnia
Jasiurówka, gm. Lubień
Jamrozy, gm. Tokarnia
Jaworzyny, gm. Tokarnia
Juszczakowa, gm. Lubień
Jaroszowo, gm. Pcim
Jasienica, gm. Myślenice
Janicki, gm. Tokarnia
Jadamczówka, gm. Lubień
Jaworzna, gm. Sułkowice
Jamrozówka, gm. Pcim
Krzeczówka, gm. Lubień
Kretówki, gm. Wiśniowa
Krawcy, gm. Pcim
Kosmandowa, gm. Tokarnia
Kluski, gm. Tokarnia
Karczmiska, gm. Tokarnia
Krzywańskowa, gm. Lubień
Kozówka, gm. Sułkowice
Knapowa, gm. Tokarnia
Kobylica, gm. Myślenice
Koczury, gm. Pcim
Klubowo, gm. Pcim
Klaklowo, gm. Pcim
Końcawieś, gm. Myślenice
Karczmiskowa Rola, gm. Lubień
Korzeniowscy, gm. Pcim
Kluzikówka, gm. Sułkowice
Kęsoniowa, gm. Pcim
Kotoń, gm. Pcim
Kamieniec, gm. Siepraw
Knapy, gm. Tokarnia
Kowalowo, gm. Pcim
Kamionka, gm. Siepraw
Krupówka, gm. Myślenice
Kuce, gm. Pcim
Kaniówka, gm. Sułkowice
Kozakówka, gm. Sułkowice
Kubice, gm. Pcim
Kobylak, gm. Siepraw
Kołki, gm. Pcim
Kucałówka, gm. Tokarnia
Kutrybkowa, gm. Lubień
Krzywoniówka, gm. Sułkowice
Krzyszkowice, gm. Myślenice
Kawęciny, gm. Siepraw
Koźmice, gm. Pcim
Kośmidrowa, gm. Lubień
Korzenie, gm. Tokarnia
Kołatkowa, gm. Lubień
Kozakowa, gm. Lubień
Kolonia, gm. Siepraw
Klimasy, gm. Pcim
Koskowa, gm. Tokarnia
Krętowa, gm. Lubień
Kudówka, gm. Sułkowice
Kołodziejowa, gm. Tokarnia
Kostruchy, gm. Tokarnia
Kowalówka, gm. Myślenice
Kudły, gm. Tokarnia
Kopyrówka, gm. Tokarnia
Kowalowa, gm. Pcim
Krzywice, gm. Pcim
Kudłacze, gm. Pcim
Kaletowa, gm. Tokarnia
Kasperki, gm. Tokarnia
Karpierzowa, gm. Lubień
Krzysztowiakówka, gm. Lubień
Kobiałki, gm. Tokarnia
Kolbówka, gm. Pcim
Kumosiówka, gm. Pcim
Kępa, gm. Pcim
Kwintówka, gm. Myślenice
Kozakówka, gm. Pcim
Kusikowa, gm. Tokarnia
Kowalowa, gm. Lubień
Kowalówka, gm. Tokarnia
Koperkówka, gm. Myślenice
Kotoń, gm. Myślenice
Karpieńcowa, gm. Lubień
Kiełtyki, gm. Tokarnia
Kusiki, gm. Tokarnia
Kmiecie, gm. Myślenice
Kotarby, gm. Tokarnia
Klubino, gm. Pcim
Kuligowo, gm. Pcim
Kluskowa, gm. Lubień
Kubińcowa, gm. Lubień
Kunowa, gm. Lubień
Karkoszkowa, gm. Tokarnia
Kaniówka, gm. Myślenice
Krzywaczka, gm. Sułkowice
Kalitówka, gm. Sułkowice
Kołodziejowa, gm. Lubień
Krzysiowa, gm. Lubień
Krzczonów, gm. Tokarnia
Kijówka, gm. Sułkowice
Końcówka, gm. Sułkowice
Klaklino, gm. Pcim
Kubiakówka, gm. Tokarnia
Krzeczów, gm. Lubień
Klępówka, gm. Myślenice
Kanie, gm. Tokarnia
Kowalikowo, gm. Pcim
Kolbiarze, gm. Pcim
Kucharze, gm. Pcim
Koczury, gm. Tokarnia
Luberdy, gm. Tokarnia
Leksandrowa, gm. Lubień
Leśniakówka, gm. Lubień
Ligusowa, gm. Lubień
Leśniczówka, gm. Pcim
Leśniakowa, gm. Lubień
Leśniakówka, gm. Myślenice
Leksandrówka, gm. Pcim
Leksandrówka, gm. Lubień
Leśni, gm. Tokarnia
Lachy, gm. Lubień
Lubień, gm. Lubień
Lachówka, gm. Lubień
Lachówka, gm. Tokarnia
Latoniówka, gm. Sułkowice
Leśniczówka, gm. Myślenice
Lebiedówka, gm. Sułkowice
Ligęzy, gm. Pcim
Łyżniaki, gm. Pcim
Łysina, gm. Pcim
Łysa Góra Druga, gm. Siepraw
Łubianka, gm. Sułkowice
Łyskowa, gm. Lubień
Łocki, gm. Tokarnia
Łopaty, gm. Pcim
Łysa Góra Pierwsza, gm. Siepraw
Łatasówka, gm. Pcim
Łyczanka, gm. Siepraw
Łopatowa, gm. Lubień
Łazy, gm. Tokarnia
Łany, gm. Siepraw
Łęki, gm. Myślenice
Międzydebrze, gm. Raciechowice
Matyjówka, gm. Wiśniowa
Morgi, gm. Tokarnia
Mleczkowo, gm. Pcim
Marytowo, gm. Pcim
Mastele, gm. Pcim
Matląkowa, gm. Lubień
Mąkowa, gm. Tokarnia
Madoń, gm. Pcim
Mierzwowa, gm. Lubień
Michalakowa, gm. Lubień
Maciągówka, gm. Myślenice
Miłogoszcz, gm. Pcim
Moskalowo, gm. Pcim
Morgi, gm. Myślenice
Misowa, gm. Lubień
Morycówka, gm. Myślenice
Marszałkowa, gm. Lubień
Młyny, gm. Tokarnia
Madejki, gm. Siepraw
Majdówka, gm. Tokarnia
Matlakówka, gm. Pcim
Myślenice, gm. Myślenice
Maciołowa, gm. Lubień
Mońkowa, gm. Lubień
Madejówka, gm. Sułkowice
Mielcowa, gm. Lubień
Morgi Sołtysie, gm. Lubień
Mizerówka, gm. Pcim
Mała Sucha, gm. Pcim
Mirkowa, gm. Tokarnia
Mosny, gm. Tokarnia
Malikówka, gm. Sułkowice
Mała Gromada, gm. Pcim
Mizerowa, gm. Tokarnia
Maliny, gm. Myślenice
Maślankowa, gm. Tokarnia
Mirkówka, gm. Pcim
Morusówka, gm. Myślenice
Mentolowo, gm. Pcim
Mikułowa, gm. Lubień
Molusy, gm. Tokarnia
Mertówka, gm. Sułkowice
Mosnowo, gm. Pcim
Marszałkówka, gm. Pcim
Marchówka, gm. Pcim
Mastelowa, gm. Lubień
Mądrowo, gm. Pcim
Mizery, gm. Tokarnia
Małe Ulmany, gm. Pcim
Młynarzówka, gm. Sułkowice
Moskałowa, gm. Lubień
Mirochnowo, gm. Pcim
Madonie, gm. Tokarnia
Młynarczykówka, gm. Pcim
Niwa, gm. Raciechowice
Niezdów, gm. Dobczyce
Niwa, gm. Pcim
Niedźwiedziowo, gm. Pcim
Nowa Wieś, gm. Myślenice
Niżnie Zarębki, gm. Lubień
Nychówka, gm. Pcim
Na Dział, gm. Myślenice
Nowakówka, gm. Lubień
Niżnie Zagrody, gm. Lubień
Opydówka, gm. Myślenice
Obajtki, gm. Pcim
Olejarze, gm. Pcim
Ornatówka, gm. Pcim
Oleksy, gm. Tokarnia
Orawinowo, gm. Pcim
Osieczany, gm. Myślenice
Otrębowa, gm. Lubień
Ostoje, gm. Tokarnia
Pochoniówka, gm. Myślenice
Piesaki, gm. Myślenice
Pindelowa, gm. Tokarnia
Psiary, gm. Myślenice
Pasiowa, gm. Lubień
Piłatowa, gm. Lubień
Płaczkowo, gm. Pcim
Ptasznica, gm. Sułkowice
Poddziele, gm. Pcim
Pustki, gm. Lubień
Perówka, gm. Myślenice
Podlesie, gm. Siepraw
Piszczki, gm. Pcim
Paczkowa, gm. Lubień
Panusiówka, gm. Myślenice
Pustelnikowa, gm. Lubień
Płoszczycowo, gm. Pcim
Podłaty, gm. Pcim
Poręba, gm. Myślenice
Pajkowa, gm. Lubień
Pod Dębiną, gm. Myślenice
Piłogrzbiet, gm. Myślenice
Pachurówka, gm. Lubień
Pod Górą, gm. Pcim
Polakowa, gm. Lubień
Pagórek, gm. Sułkowice
Podoły, gm. Pcim
Pod Kamiennikiem, gm. Myślenice
Pabiski, gm. Pcim
Pachury, gm. Tokarnia
Pękale, gm. Tokarnia
Protoszowo, gm. Pcim
Pakuz, gm. Siepraw
Pawliki, gm. Tokarnia
Psiara, gm. Siepraw
Polana, gm. Tokarnia
Potok, gm. Myślenice
Paszkówka, gm. Pcim
Parchule, gm. Tokarnia
Pustać, gm. Myślenice
Przymiarek, gm. Myślenice
Potok, gm. Lubień
Piątkowa, gm. Lubień
Poddaństwo, gm. Sułkowice
Przylesie, gm. Myślenice
Próśniakowa, gm. Lubień
Polakowa, gm. Tokarnia
Pabisówka, gm. Pcim
Piszczkowo, gm. Pcim
Pałki, gm. Myślenice
Przysłop, gm. Tokarnia
Podlas, gm. Siepraw
Poręby, gm. Myślenice
Pasternik, gm. Siepraw
Pszołówka, gm. Sułkowice
Podlesie, gm. Myślenice
Pytlowa, gm. Lubień
Pcim, gm. Pcim
Perły, gm. Tokarnia
Półkówka, gm. Sułkowice
Pieruniaki, gm. Pcim
Piątkówka, gm. Sułkowice
Pańskie, gm. Tokarnia
Proszki, gm. Tokarnia
Polanka, gm. Myślenice
Pola, gm. Siepraw
Proszkowa, gm. Tokarnia
Pierony, gm. Tokarnia
Podgościniec, gm. Myślenice
Rozumówka, gm. Myślenice
Radlanki, gm. Myślenice
Rogowo, gm. Pcim
Raki, gm. Tokarnia
Ruskówka, gm. Sułkowice
Rejestówka, gm. Pcim
Rapaczowa, gm. Lubień
Raźniaki, gm. Pcim
Rusnaki, gm. Tokarnia
Rogi, gm. Pcim
Rudnik, gm. Sułkowice
Srokówka, gm. Lubień
Słowikowo, gm. Pcim
Słowiakowa, gm. Lubień
Sułkowice, gm. Sułkowice
Solawy, gm. Pcim
Sroki, gm. Tokarnia
Siepraw, gm. Siepraw
Strączkowa, gm. Pcim
Syberia, gm. Myślenice
Spyrki, gm. Tokarnia
Szostkowo, gm. Pcim
Sabały, gm. Tokarnia
Sękówka, gm. Myślenice
Suwajowa, gm. Tokarnia
Skomielna Biała, gm. Lubień
Swachtowo, gm. Pcim
Spyrowo, gm. Pcim
Szewcówka, gm. Tokarnia
Sępowa, gm. Tokarnia
Szałasowa, gm. Tokarnia
Sikorzyniec, gm. Siepraw
Starcówka, gm. Sułkowice
Sobalowa, gm. Lubień
Siódmowo, gm. Pcim
Szczepańcowa, gm. Lubień
Sragówka, gm. Pcim
Smugawa, gm. Lubień
Słoninowa, gm. Tokarnia
Siedlaczowa, gm. Lubień
Sowówka, gm. Sułkowice
Skokówka, gm. Lubień
Stradom, gm. Myślenice
Szewcówka, gm. Pcim
Szczerbakówka, gm. Sułkowice
Styrek, gm. Myślenice
Słowikówka, gm. Pcim
Spyrlówka, gm. Sułkowice
Swałkowa, gm. Lubień
Sekułowo, gm. Pcim
Stróża, gm. Pcim
Szyszkowa, gm. Lubień
Sucha Góra, gm. Sułkowice
Sobczakowa, gm. Lubień
Skotnica, gm. Myślenice
Skrzeczkowa, gm. Pcim
Skotnica, gm. Sułkowice
Sufletowa, gm. Pcim
Szczerbowa, gm. Lubień
Surlasowa, gm. Tokarnia
Stopkowo, gm. Pcim
Serwiniec, gm. Myślenice
Skomielna Czarna, gm. Tokarnia
Stojebowa, gm. Lubień
Susiowa, gm. Lubień
Salwówka, gm. Tokarnia
Setlówka, gm. Myślenice
Szwaby, gm. Myślenice
Świdrowa, gm. Lubień
Świątki, gm. Pcim
Średnia Sucha, gm. Pcim
Śliwiakówka, gm. Pcim
Tulej, gm. Myślenice
Tokarnia, gm. Tokarnia
Tyrol, gm. Myślenice
Trzemeśnia, gm. Myślenice
Talagówka, gm. Myślenice
Tekielówka, gm. Tokarnia
Talarowa, gm. Tokarnia
Trzebunka, gm. Pcim
Tatowo, gm. Pcim
Tyrpułowo, gm. Pcim
Tomczykowa, gm. Lubień
Trzebunia, gm. Pcim
Trybałowa, gm. Tokarnia
Tajsy, gm. Tokarnia
Tarnówka, gm. Myślenice
Turciakowa, gm. Lubień
Tondyrówka, gm. Sułkowice
Tuptówka, gm. Pcim
Tenczyn, gm. Lubień
Tajsowa Rola, gm. Tokarnia
Urbany, gm. Tokarnia
Uchaczowa, gm. Lubień
U Kota, gm. Tokarnia
Uchacze, gm. Pcim
U Florka, gm. Tokarnia
Walczakowa, gm. Tokarnia
Wieś Pierwsza, gm. Siepraw
Wilkówka, gm. Myślenice
Wronowa, gm. Lubień
Wnękowa, gm. Pcim
Wątorowo, gm. Pcim
Więciórka, gm. Tokarnia
Witkówka, gm. Lubień
Wiśnicz, gm. Siepraw
Wołówki, gm. Myślenice
Wójcikowa Niżna, gm. Lubień
Więcierza, gm. Tokarnia
Wincanty, gm. Pcim
Węgry, gm. Sułkowice
Wróble, gm. Tokarnia
Wronowo, gm. Pcim
Wójcikowo, gm. Pcim
Wieś Druga, gm. Siepraw
Witkówka, gm. Pcim
Wieś, gm. Siepraw
Wojtowce, gm. Tokarnia
Wójcikowa Wyżna, gm. Lubień
Wnękówka, gm. Tokarnia
Wincentówka, gm. Myślenice
Wójcikówka, gm. Lubień
Wielkie Ulmany, gm. Pcim
Wojtkówka, gm. Tokarnia
Wróblowa, gm. Tokarnia
Witkówka, gm. Sułkowice
Wilczakowa, gm. Lubień
Wielka Sucha, gm. Pcim
Wronówka, gm. Tokarnia
Woźnikowa, gm. Lubień
Wierdonki, gm. Tokarnia
Wołkówka, gm. Myślenice
Wojtówkowa, gm. Lubień
Wilkowa, gm. Tokarnia
Wawrzyńcowa, gm. Lubień
Wacławikowa, gm. Lubień
Wądoły, gm. Siepraw
Warzechowa, gm. Lubień
Wrzosy, gm. Myślenice
Wierciakowo, gm. Pcim
Wojtanowa, gm. Lubień
Woźnicowa, gm. Pcim
Wojtaszkowa, gm. Lubień
Wątorówka, gm. Myślenice
Wronówka, gm. Sułkowice
Zasań, gm. Myślenice
Zagroda, gm. Pcim
Zawada, gm. Myślenice
Zawadka, gm. Tokarnia
Zagroda, gm. Tokarnia
Zagórze, gm. Sułkowice
Zakliczyn, gm. Siepraw
Zagrody Słoneczne, gm. Pcim
Za Górą, gm. Tokarnia
Zagórze, gm. Siepraw
Zagroda, gm. Myślenice
Zamłynie, gm. Myślenice
Zięby, gm. Pcim
Zarębówka, gm. Myślenice
Zagrody, gm. Lubień
Zagórskowa, gm. Lubień
Zadziele, gm. Siepraw
Zarębki, gm. Lubień
Zięby, gm. Tokarnia
Zarębek, gm. Sułkowice
Zagrody, gm. Myślenice
Zalas, gm. Siepraw
Zarębek, gm. Lubień
Zakościele, gm. Myślenice
Zarusinki, gm. Siepraw
Zarębki, gm. Pcim
Za Górą, gm. Sułkowice
Zalas, gm. Myślenice
Zagórzyniec, gm. Myślenice
Zarębek, gm. Tokarnia
Ziemlówka, gm. Sułkowice
Zarębek Plebański, gm. Pcim
Zagumnie, gm. Sułkowice
Zamkówka, gm. Tokarnia
Zalesie, gm. Lubień
Zarabie, gm. Pcim
Zagrody, gm. Siepraw
Zagrody Wyżnie, gm. Lubień
Zielona, gm. Sułkowice
Ziębowo, gm. Pcim
Zającówka, gm. Tokarnia
Zarabie, gm. Myślenice
Zagrody Zapaczne, gm. Pcim
Załyczanka, gm. Siepraw
Zagrody, gm. Tokarnia
Zarębek Wyżni, gm. Lubień
Żabowo Górne, gm. Pcim
Żurowa, gm. Lubień
Żyłówka Niżna, gm. Tokarnia
Żołądkówka, gm. Pcim
Żurówka, gm. Lubień
Żelaźnikowa, gm. Lubień
Żabowo Dolne, gm. Pcim
Żądłówka, gm. Lubień
Żyłówka Wyżna, gm. Tokarnia
Payu Dotpay