Niepołomice (KR2I)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Wieliczce otrzymał kod wydziału: KR2I

Siedziba:

Zamkowa 5
32-005, Niepołomice

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Brzezie, gm. Kłaj
Bliźniaki, gm. Niepołomice
Balachówka, gm. Niepołomice
Boryczów, gm. Niepołomice
Borek, gm. Niepołomice
Brzezówka, gm. Niepołomice
Babica, gm. Niepołomice
Błonia, gm. Niepołomice
Błoto, gm. Kłaj
Chysne, gm. Niepołomice
Chałupki, gm. Niepołomice
Chobot, gm. Niepołomice
Chuchaj, gm. Niepołomice
Ciemna Ulica, gm. Niepołomice
Dąbrowa, gm. Niepołomice
Diabłówka, gm. Kłaj
Duże Pastwisko, gm. Niepołomice
Dąbrówka, gm. Niepołomice
Dolne Staniątki, gm. Niepołomice
Dyle, gm. Niepołomice
Dąbrowa, gm. Kłaj
Flaga, gm. Niepołomice
Florianka, gm. Niepołomice
Gradowić, gm. Kłaj
Górne Staniątki, gm. Niepołomice
Goły Brzeg, gm. Kłaj
Gaj, gm. Niepołomice
Grzybówka, gm. Kłaj
Gruszki, gm. Kłaj
Grodkowice, gm. Kłaj
Grobla, gm. Niepołomice
Góra, gm. Niepołomice
Grochotowiec, gm. Niepołomice
Jeruzal, gm. Niepołomice
Jata, gm. Niepołomice
Jazy, gm. Niepołomice
Kłaj, gm. Kłaj
Kaganiec, gm. Niepołomice
Kla, gm. Niepołomice
Kmieciarnie, gm. Kłaj
Kaźmierz, gm. Niepołomice
Koźlica, gm. Niepołomice
Kępa, gm. Niepołomice
Kolanów, gm. Niepołomice
Krzyżowa, gm. Kłaj
Kąt, gm. Niepołomice
Łąki, gm. Niepołomice
Łaźnia, gm. Niepołomice
Łysokanie, gm. Kłaj
Łysa Góra, gm. Niepołomice
Łężkowice, gm. Kłaj
Mazówka, gm. Niepołomice
Miękiniówka, gm. Niepołomice
Mała Wieś, gm. Niepołomice
Mikoniowiec, gm. Niepołomice
Małe Pastwisko, gm. Niepołomice
Mszczęcin, gm. Niepołomice
Niepołomice, gm. Niepołomice
Nawsie, gm. Niepołomice
Nowa Wieś, gm. Niepołomice
Na Parcelach, gm. Kłaj
Na Grobli, gm. Niepołomice
Ochmanów, gm. Niepołomice
Ogrody, gm. Niepołomice
Odrzecze, gm. Niepołomice
Ostra, gm. Kłaj
Obrytki, gm. Niepołomice
Poszyna, gm. Kłaj
Podlas Gruszczański, gm. Kłaj
Pustki, gm. Niepołomice
Podoły, gm. Kłaj
Podcegielnia, gm. Niepołomice
Przedrudzie, gm. Niepołomice
Podłęże, gm. Niepołomice
Piaski, gm. Niepołomice
Przyborowie, gm. Niepołomice
Podlas, gm. Kłaj
Podkawcze, gm. Niepołomice
Podwale, gm. Niepołomice
Pożarnica, gm. Niepołomice
Przymiarki, gm. Kłaj
Ptakówka, gm. Kłaj
Podlas, gm. Niepołomice
Podborze, gm. Niepołomice
Podgrabie, gm. Niepołomice
Podbukowiec, gm. Niepołomice
Pasternik, gm. Niepołomice
Poszynka, gm. Kłaj
Piaskowa, gm. Kłaj
Pode Dworem, gm. Niepołomice
Psarka, gm. Niepołomice
Pagórki, gm. Niepołomice
Przeczka, gm. Niepołomice
Ruskie, gm. Niepołomice
Rudzica, gm. Niepołomice
Suchoraba, gm. Niepołomice
Sośnie, gm. Niepołomice
Szarów, gm. Kłaj
Skotnica, gm. Kłaj
Sołtysie, gm. Niepołomice
Staniątki, gm. Niepołomice
Sitowiec, gm. Niepołomice
Słomiróg, gm. Niepołomice
Świdowa, gm. Niepołomice
Targowisko, gm. Kłaj
Tarnówka, gm. Niepołomice
Ukraina, gm. Kłaj
Ulesie, gm. Niepołomice
Ulica, gm. Niepołomice
Wądoły, gm. Kłaj
Wieś, gm. Kłaj
Wężowiec, gm. Niepołomice
Wygon, gm. Niepołomice
Wola Batorska, gm. Niepołomice
Więcierzów, gm. Niepołomice
Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice
Zawsie, gm. Niepołomice
Zagrody, gm. Niepołomice
Zagaje, gm. Kłaj
Zagumnie, gm. Niepołomice
Zatoki, gm. Kłaj
Zamogilice, gm. Niepołomice
Zabierzów Bocheński, gm. Niepołomice
Za Szosą, gm. Kłaj
Zakrzowiec, gm. Niepołomice
Zakrzów, gm. Niepołomice
Zamoście, gm. Kłaj
Zakościele, gm. Niepołomice
Za Gajem, gm. Niepołomice
Zbój, gm. Niepołomice
Zakrzeniec, gm. Niepołomice
Zagaj, gm. Kłaj
Zagórze, gm. Niepołomice
Zaborcze, gm. Niepołomice
Żabiniec, gm. Niepołomice
Payu Dotpay