Skała (KR2P)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Krakowa-Podgórza otrzymał kod wydziału: KR2P

Siedziba:

Rynek 29
32-043, Skała

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Ameryka, gm. Sułoszowa
Bocieniec, gm. Skała
Bukówki, gm. Skała
Blech, gm. Sułoszowa
Borkowa, gm. Skała
Brzeziny, gm. Skała
Bukowiec, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Barbarka, gm. Skała
Cianowice Małe, gm. Skała
Chmielarze, gm. Skała
Cianowice Duże, gm. Skała
Czyżówki, gm. Skała
Czubrowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Dąbki, gm. Skała
Długa, gm. Sułoszowa
Dół, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Do Mostu, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Do Marcina, gm. Skała
Dąbrówka, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Doły, gm. Skała
Gościniec, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Gołyszyn, gm. Skała
Góra, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Górka, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Gotkowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Góra, gm. Skała
Grodzisko, gm. Skała
Grodzisko, gm. Sułoszowa
Gierot, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Hektary, gm. Skała
Herianówka, gm. Sułoszowa
Jeziorko, gm. Skała
Jerzmanowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Kalinów, gm. Sułoszowa
Króbka, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Kapkazy, gm. Skała
Kaliski, gm. Sułoszowa
Koło Kapliczki, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Kopaniny, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Kołowrót, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Kapkazy, gm. Sułoszowa
Kolbuszowa, gm. Skała
Kolonia Wschodnia, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Krzemieńce, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Kolonia Zachodnia, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Kamieniec, gm. Sułoszowa
Koło Szkoły, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Kopanina, gm. Skała
Kolencin, gm. Skała
Kresy, gm. Skała
Lemierzysko, gm. Sułoszowa
Lipki, gm. Skała
Lepianka, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Lubawka, gm. Skała
Łazy, gm. Skała
Łazy-Jawor, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Łazy, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Miotełka, gm. Skała
Minoga, gm. Skała
Młyny, gm. Sułoszowa
Margiel, gm. Sułoszowa
Maszyce, gm. Skała
Międzygórze, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Młynnik, gm. Sułoszowa
Młyny Pieskoskalskie, gm. Sułoszowa
Masalina Góra, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Miasto, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Marianów, gm. Skała
Nowa Wieś, gm. Skała
Na Skotnicy, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Na Brodle, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Na Dole, gm. Skała
Na Odolu, gm. Skała
Na Świerczynie, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Na Skale, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Na Klinach, gm. Skała
Na Brzegach, gm. Skała
Nowa Wieś, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Na Księżym Polu, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Niebyła, gm. Skała
Na Pańskie, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Nowa Wieś, gm. Sułoszowa
Ojców, gm. Skała
Owczarniki, gm. Skała
Podborkowie, gm. Skała
Pod Boruszanką, gm. Skała
Poręba, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Pod Naramskim, gm. Skała
Prądnik Ojcowski, gm. Skała
Psia Górka, gm. Sułoszowa
Pod Lasem, gm. Skała
Pieskowa Skała, gm. Sułoszowa
Pogorzelec, gm. Skała
Podgóry, gm. Skała
Pod Działkami, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Podkalinowie, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Psia Górka, gm. Skała
Poręba Laskowska, gm. Skała
Polesie, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Peperówka, gm. Skała
Półanki, gm. Skała
Poprzeczna, gm. Sułoszowa
Popowiec-Leśniczówka, gm. Skała
Przeginia, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Przybysławice, gm. Skała
Przeczówki, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Pieronka, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Podjedle, gm. Skała
Podbodzanek, gm. Sułoszowa
Pod Zamkiem, gm. Sułoszowa
Poręba, gm. Skała
Podgaje, gm. Skała
Podzapusty, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Pod Bożą Męką, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Podmaszyckie, gm. Skała
Pod Skałą, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Podlesie, gm. Sułoszowa
Pod Brodłem, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Podzamcze, gm. Sułoszowa
Pod Górą, gm. Skała
Pod Ostrą Górą, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Pod Skałkami, gm. Skała
Rzeplin, gm. Skała
Racławice, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Rzeczki, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Strona Kościelna, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Stoki, gm. Skała
Smardzowice, gm. Skała
Szklary, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Sobiesęki, gm. Skała
Słupianka, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Sąspów, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Skotnica, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Strona Góralska, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Stara Wieś, gm. Skała
Szczodrkowice, gm. Skała
Stopina Góra, gm. Sułoszowa
Skałka, gm. Sułoszowa
Stara Wieś, gm. Sułoszowa
Spławy, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Skała, gm. Skała
Słoneczna, gm. Sułoszowa
Sąspówka-Kąty, gm. Skała
Sułoszowa, gm. Sułoszowa
Sokolec, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Stasinkowa Góra, gm. Sułoszowa
Ściborka, gm. Skała
Świnczów, gm. Skała
Ściborki, gm. Skała
Świńska Ulica, gm. Skała
W Dole, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Wola Kalinowska, gm. Sułoszowa
Wesoła, gm. Sułoszowa
Wesoła, gm. Skała
Wysyłka, gm. Skała
Wymysłów, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Warszawka, gm. Skała
Wielmoża, gm. Sułoszowa
Zamłynie, gm. Skała
Zadołki, gm. Skała
Zabugaje, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Złota Góra, gm. Skała
Zagardle, gm. Skała
Za Wieżą, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Zazamcze, gm. Skała
Zacisze, gm. Sułoszowa
Żarnowiec, gm. Jerzmanowice-Przeginia
Payu Dotpay