Dobczyce (KR2Y)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Myślenicach otrzymał kod wydziału: KR2Y

Siedziba:

Rynek 22A
32-410, Dobczyce

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krakowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Bogaczówka, gm. Wiśniowa
Burdelówka, gm. Wiśniowa
Blich, gm. Wiśniowa
Balice, gm. Wiśniowa
Bór, gm. Dobczyce
Brzeziny, gm. Dobczyce
Bukownik, gm. Raciechowice
Bednarzówka, gm. Wiśniowa
Browarzysko, gm. Wiśniowa
Brzezowa, gm. Dobczyce
Bydlówka, gm. Gdów
Burdele, gm. Raciechowice
Budy Różańskie, gm. Wiśniowa
Brzegi, gm. Dobczyce
Bigórzówka, gm. Raciechowice
Brzezie, gm. Raciechowice
Borek, gm. Gdów
Bilczyce, gm. Gdów
Bieńkowice, gm. Dobczyce
Bajerówka, gm. Wiśniowa
Bukowina, gm. Wiśniowa
Berdechów, gm. Wiśniowa
Bukowe Budy, gm. Wiśniowa
Bielany, gm. Raciechowice
Buniorówka, gm. Wiśniowa
Bąkówka, gm. Wiśniowa
Burdak, gm. Raciechowice
Bojańczyce, gm. Raciechowice
Brzączowice, gm. Dobczyce
Brzeg, gm. Wiśniowa
Brzeziny, gm. Raciechowice
Bystrzyca, gm. Dobczyce
Brzezowa, gm. Gdów
Burletka, gm. Dobczyce
Czernin, gm. Wiśniowa
Chebdówka, gm. Wiśniowa
Cibówka, gm. Wiśniowa
Czerwona, gm. Dobczyce
Capówka, gm. Wiśniowa
Czasław, gm. Raciechowice
Ciepciówka, gm. Wiśniowa
Cieniawa, gm. Gdów
Czyżów, gm. Gdów
Cyganówka, gm. Wiśniowa
Ciastoniówka, gm. Wiśniowa
Dziekanka, gm. Dobczyce
Dębina, gm. Gdów
Dział, gm. Dobczyce
Dominówka, gm. Wiśniowa
Dłużyzny, gm. Gdów
Dominikówka, gm. Wiśniowa
Działek, gm. Wiśniowa
Dziudża, gm. Dobczyce
Drabówka, gm. Wiśniowa
Dziekanowice, gm. Dobczyce
Dzilik, gm. Wiśniowa
Dół, gm. Wiśniowa
Dział, gm. Wiśniowa
Dudniacz, gm. Wiśniowa
Dąbie, gm. Raciechowice
Dębnik, gm. Dobczyce
Działy, gm. Dobczyce
Dudy, gm. Gdów
Dziurak, gm. Dobczyce
Dąbrowy, gm. Gdów
Dobrzyców, gm. Gdów
Drożdżówka, gm. Wiśniowa
Doły, gm. Wiśniowa
Dziekanka, gm. Gdów
Dwór, gm. Wiśniowa
Dulany, gm. Dobczyce
Dyrdoszówka, gm. Wiśniowa
Dół, gm. Gdów
Dwór, gm. Raciechowice
Dzielce, gm. Raciechowice
Dół, gm. Wiśniowa
Drożyska, gm. Gdów
Dobczyce, gm. Dobczyce
Dziadkówka, gm. Wiśniowa
Działy, gm. Wiśniowa
Dział, gm. Gdów
Dubielówka, gm. Gdów
Dąbrowy, gm. Raciechowice
Drogi, gm. Raciechowice
Dział, gm. Wiśniowa
Dwór, gm. Gdów
Dębowa, gm. Dobczyce
Folwark, gm. Gdów
Feledówka, gm. Raciechowice
Foszczkówka, gm. Wiśniowa
Fałkowice, gm. Gdów
Flakówka, gm. Wiśniowa
Gaik, gm. Dobczyce
Górki, gm. Gdów
Granice, gm. Dobczyce
Glichów, gm. Wiśniowa
Grabowa, gm. Dobczyce
Granice, gm. Raciechowice
Gruszówek, gm. Raciechowice
Gaiska, gm. Dobczyce
Gdów, gm. Gdów
Górki, gm. Dobczyce
Gruszów, gm. Raciechowice
Gwoździówka, gm. Dobczyce
Gaj, gm. Gdów
Gary, gm. Wiśniowa
Grzybowa, gm. Gdów
Góralówka, gm. Gdów
Granice, gm. Wiśniowa
Góry, gm. Wiśniowa
Góra, gm. Wiśniowa
Gaj, gm. Dobczyce
Gazdówka, gm. Wiśniowa
Grabiny, gm. Wiśniowa
Górka, gm. Gdów
Górkówka, gm. Dobczyce
Galejówka, gm. Wiśniowa
Granice, gm. Wiśniowa
Grobla, gm. Gdów
Hucisko, gm. Gdów
Jamrozówka, gm. Wiśniowa
Judaszówka, gm. Wiśniowa
Jaszczurowa, gm. Wiśniowa
Jazowa, gm. Wiśniowa
Janów, gm. Gdów
Janiówka, gm. Wiśniowa
Jurkówka, gm. Wiśniowa
Jaroszówka, gm. Gdów
Kopaliny, gm. Raciechowice
Kornatka, gm. Dobczyce
Krakuszowice, gm. Gdów
Kawec, gm. Raciechowice
Korbielów, gm. Gdów
Kaczków, gm. Gdów
Kalembina, gm. Wiśniowa
Krzysztorówka, gm. Wiśniowa
Kędzierzynka, gm. Dobczyce
Kucmówka, gm. Wiśniowa
Kluzówka, gm. Wiśniowa
Książnice, gm. Gdów
Kąty, gm. Wiśniowa
Krzyżówki, gm. Dobczyce
Kolonia, gm. Wiśniowa
Kolawy, gm. Raciechowice
Kozia Góra, gm. Gdów
Kowalówka, gm. Wiśniowa
Kuszówka, gm. Wiśniowa
Krosno, gm. Wiśniowa
Kopce, gm. Gdów
Kaniówka, gm. Wiśniowa
Kozłówek, gm. Wiśniowa
Kwapinka, gm. Raciechowice
Kalisówka, gm. Wiśniowa
Kobielnik, gm. Wiśniowa
Komorniki, gm. Raciechowice
Koziarki, gm. Gdów
Klęczana, gm. Gdów
Kawalcówka, gm. Gdów
Kurpielówka, gm. Wiśniowa
Kozińce, gm. Dobczyce
Kudłaczówka, gm. Wiśniowa
Koło Cerkwi, gm. Wiśniowa
Kośmidrówka, gm. Wiśniowa
Krzesławice, gm. Raciechowice
Kusówka, gm. Wiśniowa
Kożuchów, gm. Wiśniowa
Kobyle, gm. Raciechowice
Kunice, gm. Gdów
Kwasowice, gm. Raciechowice
Krzemionki, gm. Raciechowice
Konieczniówka, gm. Wiśniowa
Kociarnia, gm. Gdów
Krzyworzeka, gm. Raciechowice
Kaszówka, gm. Dobczyce
Liplas, gm. Gdów
Leśniakówka, gm. Wiśniowa
Lipie, gm. Gdów
Lipnik, gm. Wiśniowa
Lasowe Domy, gm. Gdów
Lanckorona, gm. Wiśniowa
Lisówka, gm. Wiśniowa
Liwek, gm. Wiśniowa
Leszczyny, gm. Wiśniowa
Libiaszówka, gm. Wiśniowa
Las, gm. Wiśniowa
Łazy, gm. Raciechowice
Łążek, gm. Gdów
Łyskówka, gm. Wiśniowa
Łęki, gm. Gdów
Łyskówka, gm. Raciechowice
Międzylesie, gm. Raciechowice
Marwin, gm. Dobczyce
Marolówka, gm. Wiśniowa
Matrosie, gm. Raciechowice
Mierzeń, gm. Raciechowice
Mogiłki, gm. Raciechowice
Młyn, gm. Wiśniowa
Marszowice, gm. Gdów
Morajkówka, gm. Wiśniowa
Markówka, gm. Wiśniowa
Murzynówka, gm. Wiśniowa
Mały Las, gm. Wiśniowa
Matejkówka, gm. Wiśniowa
Markuszowa, gm. Wiśniowa
Majdówka, gm. Wiśniowa
Moczury, gm. Raciechowice
Mutówka, gm. Wiśniowa
Michalikówka, gm. Wiśniowa
Nadedwór, gm. Raciechowice
Niebylec, gm. Wiśniowa
Nieznanowice, gm. Gdów
Niegowić, gm. Gdów
Nowiny, gm. Wiśniowa
Nalesie, gm. Raciechowice
Niewodna, gm. Wiśniowa
Nawsie, gm. Wiśniowa
Nowa Wieś, gm. Dobczyce
Niewiarów, gm. Gdów
Nowa Wieś, gm. Wiśniowa
Niżowa, gm. Gdów
Nowa Wieś, gm. Gdów
Olejarzówka, gm. Wiśniowa
Oleskówka, gm. Wiśniowa
Osicze, gm. Dobczyce
Obszary, gm. Wiśniowa
Obrytka, gm. Gdów
Osteria, gm. Gdów
Obajtkówka, gm. Wiśniowa
Olszyny, gm. Raciechowice
Podlas, gm. Gdów
Podybie, gm. Raciechowice
Poręba, gm. Raciechowice
Packi, gm. Gdów
Podlas, gm. Raciechowice
Przedewsie, gm. Gdów
Podlesie, gm. Dobczyce
Podgiełdzie, gm. Raciechowice
Podoły, gm. Gdów
Porąbka, gm. Gdów
Pisarzówka, gm. Wiśniowa
Pierzchowiec, gm. Gdów
Patelówka, gm. Raciechowice
Pilchówka, gm. Wiśniowa
Pniaki, gm. Wiśniowa
Pasternik, gm. Gdów
Podgrodzisko, gm. Wiśniowa
Podkawiec, gm. Raciechowice
Pstrągówka, gm. Wiśniowa
Padoły, gm. Raciechowice
Polakówka, gm. Wiśniowa
Podlesie, gm. Gdów
Podstroń, gm. Gdów
Podogród, gm. Raciechowice
Pod Młynem, gm. Wiśniowa
Pod Górą, gm. Dobczyce
Ponikwa, gm. Wiśniowa
Poddębina, gm. Raciechowice
Poznachowice Dolne, gm. Wiśniowa
Podegrodzie, gm. Gdów
Podlesie, gm. Wiśniowa
Pająkówka, gm. Wiśniowa
Podwale, gm. Gdów
Pałączki, gm. Wiśniowa
Podgóra, gm. Raciechowice
Pod Górą, gm. Gdów
Poczekana, gm. Gdów
Pastwiska, gm. Gdów
Podgórz, gm. Gdów
Podolany, gm. Gdów
Pisiówka, gm. Gdów
Poznachowice Górne, gm. Raciechowice
Podlesie, gm. Wiśniowa
Półanki, gm. Wiśniowa
Podkamień, gm. Raciechowice
Pod Granicą, gm. Dobczyce
Podjaworzyce, gm. Wiśniowa
Przylaskówka, gm. Wiśniowa
Pod Lasem, gm. Wiśniowa
Podlubomierz, gm. Raciechowice
Pierzchów, gm. Gdów
Podlas, gm. Wiśniowa
Parylówka, gm. Wiśniowa
Przylaski, gm. Wiśniowa
Porabie, gm. Dobczyce
Pasternik, gm. Wiśniowa
Podskale, gm. Gdów
Podsojka, gm. Gdów
Podszczepie, gm. Gdów
Piasek, gm. Wiśniowa
Podedwór, gm. Gdów
Przymiarki, gm. Dobczyce
Podlas, gm. Dobczyce
Podgórze, gm. Gdów
Podgrodzie, gm. Gdów
Piaski, gm. Gdów
Pod Gościńcem, gm. Wiśniowa
Rzeka, gm. Raciechowice
Rokoszówka, gm. Wiśniowa
Rudnik, gm. Dobczyce
Rola, gm. Gdów
Rola, gm. Dobczyce
Rzeka, gm. Wiśniowa
Różanka, gm. Wiśniowa
Resztówka, gm. Gdów
Radoniówka, gm. Wiśniowa
Raciechowice, gm. Raciechowice
Równie, gm. Raciechowice
Rogóska, gm. Gdów
Rykszawy, gm. Wiśniowa
Rudy, gm. Gdów
Rakówki, gm. Gdów
Rakówki, gm. Wiśniowa
Rzeki, gm. Wiśniowa
Ryczoń, gm. Gdów
Rędzina, gm. Wiśniowa
Rzeki, gm. Raciechowice
Stadniki, gm. Dobczyce
Sieraków, gm. Dobczyce
Stojowice, gm. Dobczyce
Szczałb, gm. Gdów
Sosnowa, gm. Raciechowice
Stawiska, gm. Wiśniowa
Sarnulki, gm. Dobczyce
Sotołówka, gm. Gdów
Solarzówka, gm. Wiśniowa
Sarnulki, gm. Raciechowice
Sternalówka, gm. Wiśniowa
Samołkowiec, gm. Gdów
Sikorzyniec, gm. Dobczyce
Sakówka, gm. Gdów
Szynalówka, gm. Wiśniowa
Skrzynka, gm. Dobczyce
Szczytniki, gm. Gdów
Skałka, gm. Gdów
Stryszowa, gm. Gdów
Siciny, gm. Dobczyce
Suktówka, gm. Wiśniowa
Szufnarowa, gm. Wiśniowa
Spólniki, gm. Raciechowice
Siwiałkówka, gm. Wiśniowa
Sawa, gm. Raciechowice
Świerczyna, gm. Wiśniowa
Środek, gm. Wiśniowa
Śmiglówka, gm. Wiśniowa
Świątniki Dolne, gm. Gdów
Świrna, gm. Wiśniowa
Talisówki, gm. Gdów
Tuczarnia, gm. Gdów
Tułkowice, gm. Wiśniowa
Tokarzówka, gm. Wiśniowa
Targoszyna, gm. Dobczyce
Tomerówka, gm. Wiśniowa
Tłoki, gm. Raciechowice
Talisówki, gm. Raciechowice
Tokarzowa, gm. Wiśniowa
Ulice, gm. Gdów
Ukraina, gm. Gdów
Wiśniowa, gm. Wiśniowa
Wielka Góra, gm. Dobczyce
Węglówka, gm. Wiśniowa
Wieniec, gm. Gdów
Wygon, gm. Gdów
Wierzysko, gm. Raciechowice
Wzory, gm. Raciechowice
Wieża, gm. Raciechowice
Wierzchowina, gm. Raciechowice
Walasówka, gm. Wiśniowa
Wosiówka, gm. Wiśniowa
Wilkówka, gm. Wiśniowa
Wiatowice, gm. Gdów
Wachlówka, gm. Gdów
Wądolista, gm. Raciechowice
Winiary, gm. Gdów
Wiśniowa, gm. Wiśniowa
Wolica, gm. Raciechowice
Wierzbanowa, gm. Wiśniowa
Węgierskie, gm. Wiśniowa
Wiatrowice, gm. Dobczyce
Weszkówka, gm. Wiśniowa
Widoma, gm. Raciechowice
Wrzosy, gm. Raciechowice
Węgielnik, gm. Dobczyce
Węglarzówka, gm. Wiśniowa
Wytrząska, gm. Wiśniowa
Węgielnica, gm. Dobczyce
Wilki, gm. Wiśniowa
Wólka Zręczycka, gm. Gdów
Wielka Droga, gm. Wiśniowa
Zalesie, gm. Raciechowice
Zabawie, gm. Dobczyce
Za Górą, gm. Wiśniowa
Za Wodą, gm. Wiśniowa
Zawale, gm. Raciechowice
Zarębówka, gm. Gdów
Zarabie, gm. Dobczyce
Zalas, gm. Gdów
Zabrzegi, gm. Raciechowice
Zalesie, gm. Dobczyce
Zbyszkówka, gm. Dobczyce
Zawiszówka, gm. Wiśniowa
Zajedle, gm. Gdów
Zagórzany, gm. Gdów
Zegartowice, gm. Raciechowice
Zaprzykopie, gm. Gdów
Zagościniec, gm. Gdów
Zalesiany, gm. Gdów
Zadziele, gm. Dobczyce
Zwierzówka, gm. Wiśniowa
Zalesie, gm. Gdów
Zarzecze, gm. Wiśniowa
Zarabie, gm. Gdów
Za Krzyżem, gm. Wiśniowa
Zaolszyny, gm. Gdów
Zręczyce, gm. Gdów
Zagroda, gm. Wiśniowa
Zagórze, gm. Wiśniowa
Zapac, gm. Raciechowice
Zagaje, gm. Gdów
Za Torem, gm. Wiśniowa
Zborczyce, gm. Gdów
Zadworze, gm. Gdów
Zygmuntów, gm. Gdów
Zielona, gm. Gdów
Za Górą, gm. Wiśniowa
Zarębki, gm. Raciechowice
Zaulice, gm. Gdów
Żerosławice, gm. Raciechowice
Payu Dotpay