Brzozów (KS1B)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Brzozowie otrzymał kod wydziału: KS1B

Siedziba:

3-go Maja 2a
36-200, Brzozów

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krośnie
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Bukowskie Góry, gm. Haczów
Budzyń, gm. Haczów
Bucznik, gm. Dydnia
Baniówka, gm. Brzozów
Bośnia, gm. Dydnia
Bukowskie Góry, gm. Brzozów
Budzisz, gm. Domaradz
Barszczówki, gm. Nozdrzec
Baranówki, gm. Nozdrzec
Borkówka, gm. Brzozów
Banachówka, gm. Nozdrzec
Brzozów, gm. Brzozów
Biała Woda, gm. Domaradz
Baranów, gm. Nozdrzec
Buków, gm. Haczów
Blich, gm. Brzozów
Berskie, gm. Nozdrzec
Baranówka, gm. Brzozów
Bazelówka, gm. Brzozów
Bielówka, gm. Brzozów
Budy, gm. Haczów
Bobrówka, gm. Domaradz
Białówka, gm. Brzozów
Budy, gm. Brzozów
Babińskie, gm. Dydnia
Buczkówka, gm. Brzozów
Barycz, gm. Domaradz
Chomieńskie, gm. Nozdrzec
Czekaj, gm. Haczów
Cichówka, gm. Domaradz
Dżyłówka, gm. Nozdrzec
Dział, gm. Nozdrzec
Duża Strona, gm. Brzozów
Dół, gm. Domaradz
Dół, gm. Dydnia
Dolina, gm. Nozdrzec
Domaradz, gm. Domaradz
Dydnia, gm. Dydnia
Dzilec, gm. Dydnia
Dół, gm. Brzozów
Debrza, gm. Domaradz
Dział, gm. Dydnia
Dziedzicówka, gm. Domaradz
Dół, gm. Nozdrzec
Drykowa, gm. Domaradz
Dziki Gaj, gm. Brzozów
Doboszówka, gm. Domaradz
Dół, gm. Haczów
Dębina, gm. Haczów
Futówka, gm. Brzozów
Filipówka, gm. Domaradz
Folwark, gm. Dydnia
Folwark, gm. Brzozów
Filówka, gm. Nozdrzec
Grabiec, gm. Haczów
Góralówka, gm. Nozdrzec
Gołaszówka, gm. Brzozów
Góry, gm. Brzozów
Grządzielówka, gm. Domaradz
Grabiec, gm. Brzozów
Grabówka, gm. Dydnia
Góra, gm. Brzozów
Grabownica Starzeńska, gm. Brzozów
Graboniówka, gm. Brzozów
Gacówki, gm. Nozdrzec
Góra, gm. Haczów
Góra, gm. Domaradz
Grabnik, gm. Nozdrzec
Górki, gm. Brzozów
Gdyczyna, gm. Nozdrzec
Górka, gm. Nozdrzec
Golcowa, gm. Domaradz
Górka, gm. Domaradz
Góra, gm. Dydnia
Humniska, gm. Brzozów
Hadamówka, gm. Domaradz
Hroszówka, gm. Dydnia
Huta Poręby, gm. Nozdrzec
Herb, gm. Nozdrzec
Haczów, gm. Haczów
Huty, gm. Dydnia
Hłudno, gm. Nozdrzec
Hektary, gm. Haczów
Horb, gm. Nozdrzec
Izdebki, gm. Nozdrzec
Jabłonka, gm. Dydnia
Jastrzębówka, gm. Domaradz
Jaszcz, gm. Nozdrzec
Jasionów, gm. Nozdrzec
Jasionów, gm. Haczów
Jakla Mała, gm. Brzozów
Jabłonica Polska, gm. Haczów
Jasna Góra, gm. Domaradz
Jasek, gm. Brzozów
Jama, gm. Nozdrzec
Jantoniówka, gm. Nozdrzec
Jahońka, gm. Domaradz
Jakla Wielka, gm. Brzozów
Jajkówka, gm. Brzozów
Jabłonica Ruska, gm. Dydnia
Jakla Duża, gm. Brzozów
Koźliniec, gm. Haczów
Krąg, gm. Nozdrzec
Kudłówka, gm. Domaradz
Kruhel, gm. Nozdrzec
Kąty, gm. Dydnia
Kijowiec, gm. Brzozów
Kamieniec, gm. Dydnia
Kamieniec, gm. Nozdrzec
Korea, gm. Brzozów
Końskie, gm. Dydnia
Kopaniska, gm. Dydnia
Krzywe, gm. Dydnia
Ksawerów, gm. Brzozów
Krzywa, gm. Domaradz
Krzemienna, gm. Dydnia
Kozubówka, gm. Domaradz
Kiczórki, gm. Dydnia
Lemciówka, gm. Nozdrzec
Łapajówka, gm. Nozdrzec
Łazy, gm. Brzozów
Łęg, gm. Haczów
Łąka, gm. Nozdrzec
Łucówka, gm. Nozdrzec
Łaz, gm. Dydnia
Łazy, gm. Dydnia
Magierów, gm. Nozdrzec
Miasteczko, gm. Brzozów
Magierów, gm. Dydnia
Mogiły, gm. Haczów
Mazurówka, gm. Brzozów
Morawa, gm. Haczów
Magierów, gm. Domaradz
Miasteczko, gm. Haczów
Malinówka, gm. Haczów
Mała Strona, gm. Brzozów
Mistakówka, gm. Nozdrzec
Mikosiówka, gm. Brzozów
Miasto, gm. Domaradz
Miasteczko, gm. Domaradz
Mała Strona, gm. Dydnia
Nozdrzec, gm. Nozdrzec
Niebocko, gm. Dydnia
Nowiny, gm. Brzozów
Nad Borsukami, gm. Nozdrzec
Niemcówki, gm. Nozdrzec
Niebylec, gm. Haczów
Nowiny, gm. Domaradz
Niewistka, gm. Dydnia
Nowa Wieś, gm. Haczów
Obszar, gm. Brzozów
Oleńskie, gm. Brzozów
Olszańce, gm. Nozdrzec
Obszar, gm. Domaradz
Obojówka, gm. Brzozów
Obarzym, gm. Dydnia
Od Lalina, gm. Dydnia
Od Folwarku, gm. Dydnia
Ostrowiec, gm. Brzozów
Psiarnia, gm. Nozdrzec
Przysietnica, gm. Brzozów
Poręby, gm. Dydnia
Przylaski, gm. Dydnia
Podlas, gm. Domaradz
Pańska Góra, gm. Brzozów
Poręby, gm. Nozdrzec
Poddoliny, gm. Dydnia
Potoki, gm. Dydnia
Półanki, gm. Nozdrzec
Początkówka, gm. Domaradz
Płosina, gm. Domaradz
Plac, gm. Haczów
Podgórze, gm. Brzozów
Paniczówka, gm. Haczów
Potoki, gm. Nozdrzec
Podmagierów, gm. Domaradz
Politówka, gm. Nozdrzec
Potok, gm. Domaradz
Przedmieście, gm. Dydnia
Pierogówka, gm. Nozdrzec
Popodwał, gm. Dydnia
Potok, gm. Brzozów
Pilchówka, gm. Domaradz
Podolszyna, gm. Nozdrzec
Podgóra, gm. Brzozów
Podole, gm. Haczów
Półanek, gm. Domaradz
Pasterniki, gm. Brzozów
Podlesie, gm. Brzozów
Polana, gm. Brzozów
Poręby, gm. Domaradz
Pietrykówka, gm. Brzozów
Pańska Góra, gm. Domaradz
Perczówka, gm. Nozdrzec
Poręby, gm. Brzozów
Podhyb, gm. Domaradz
Poddąb, gm. Nozdrzec
Porąbki, gm. Domaradz
Podlesie, gm. Nozdrzec
Podchełm, gm. Nozdrzec
Potok, gm. Nozdrzec
Pilasówka, gm. Nozdrzec
Poręba, gm. Dydnia
Różanka, gm. Haczów
Rymarczyna, gm. Nozdrzec
Rębówka, gm. Brzozów
Role, gm. Domaradz
Rudawiec, gm. Nozdrzec
Rzeki pod Mordaniem, gm. Dydnia
Rygłówka, gm. Brzozów
Rzeki, gm. Dydnia
Rzeki Hłudzieńskie, gm. Nozdrzec
Ryta Górka, gm. Nozdrzec
Różanka, gm. Domaradz
Rosochy, gm. Nozdrzec
Rzeki nad Sanem, gm. Dydnia
Rzeka, gm. Dydnia
Rzeki, gm. Nozdrzec
Ropa, gm. Domaradz
Ryta Górka, gm. Domaradz
Równie, gm. Brzozów
Rzepkówka, gm. Brzozów
Rynki, gm. Domaradz
Ruda, gm. Haczów
Skała, gm. Nozdrzec
Siedliska, gm. Nozdrzec
Statki, gm. Brzozów
Skokówka, gm. Brzozów
Stanclówka, gm. Domaradz
Sowówka, gm. Domaradz
Stańkówka, gm. Domaradz
Stara Wieś, gm. Brzozów
Szum, gm. Dydnia
Sicina, gm. Haczów
Seniusiówka, gm. Nozdrzec
Smorogówka, gm. Nozdrzec
Stecówka, gm. Domaradz
Stadnikówka, gm. Nozdrzec
Stawki, gm. Nozdrzec
Śmiglówka, gm. Domaradz
Ściborówka, gm. Brzozów
Śmiałkówka, gm. Domaradz
Tłoki, gm. Haczów
Turze Pole, gm. Brzozów
Turoniówka, gm. Nozdrzec
Trześniówka, gm. Haczów
Trześniów, gm. Haczów
Temeszów, gm. Dydnia
Terchówka, gm. Brzozów
Tarnki, gm. Nozdrzec
Ulucz, gm. Dydnia
Uryciówka, gm. Nozdrzec
Ujazdy, gm. Nozdrzec
Wola Dydyńska, gm. Dydnia
Wypchaj, gm. Dydnia
Wygoda, gm. Haczów
Wydrna, gm. Dydnia
Wygon, gm. Brzozów
Wanicówka, gm. Domaradz
Wolanówka, gm. Domaradz
Wola, gm. Brzozów
Wielka Strona, gm. Dydnia
Widacz, gm. Brzozów
Wójcikówka, gm. Domaradz
Wara, gm. Nozdrzec
Widły, gm. Brzozów
Wesoła, gm. Nozdrzec
Witryłów, gm. Dydnia
Warszawa, gm. Nozdrzec
Wytrząska, gm. Haczów
Wieliwiszczyzna, gm. Brzozów
Wzdów, gm. Haczów
Warzyce, gm. Nozdrzec
Widacz, gm. Nozdrzec
Wołodź, gm. Nozdrzec
Wola Górecka, gm. Brzozów
Wolajnówka, gm. Brzozów
Zakopiec, gm. Nozdrzec
Zublówka, gm. Brzozów
Zagroda, gm. Brzozów
Zalas, gm. Brzozów
Zatyle, gm. Domaradz
Za Chomem, gm. Dydnia
Zakarczma, gm. Domaradz
Zakościół, gm. Domaradz
Zmiennica, gm. Brzozów
Zaciepłe, gm. Dydnia
Żurawiec, gm. Nozdrzec
Payu Dotpay