Sanok (KS1S)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Sanoku otrzymał kod wydziału: KS1S

Siedziba:

Kościuszki 5
38-501, Sanok

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Krośnie
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Besko, gm. Besko
Borysówka, gm. Sanok
Bukowsko, gm. Bukowsko
Brzozowiec, gm. Zagórz
Brzeg, gm. Zarszyn
Bełchówka, gm. Bukowsko
Bażanówka, gm. Zarszyn
Biała Góra, gm. Sanok
Bania, gm. Zagórz
Brogówka, gm. Bukowsko
Błonie, gm. Sanok
Bykowce, gm. Sanok
Balnica, gm. Komańcza
Brzózka, gm. Tyrawa Wołoska
Blich, gm. Sanok
Balowskie, gm. Sanok
Czaszyn, gm. Zagórz
Czerteż, gm. Sanok
Czerteż, gm. Tyrawa Wołoska
Czekaj, gm. Zagórz
Czystogarb, gm. Komańcza
Czerkiesy, gm. Sanok
Duszatyn, gm. Komańcza
Dąbrówka Ruska, gm. Sanok
Dolinki, gm. Sanok
Dolina, gm. Zagórz
Dobra, gm. Sanok
Dołoszyce, gm. Sanok
Dział, gm. Zagórz
Dolny Koniec, gm. Komańcza
Dwór, gm. Sanok
Darów, gm. Komańcza
Dudyńce, gm. Bukowsko
Dębna, gm. Sanok
Dołżyca, gm. Komańcza
Długie, gm. Zarszyn
Dwór, gm. Bukowsko
Dobrzanka, gm. Sanok
Dąbrówka Polska, gm. Sanok
Dąbrowa, gm. Tyrawa Wołoska
Falejówka, gm. Sanok
Grabień, gm. Besko
Granice, gm. Zagórz
Granice, gm. Bukowsko
Glinice, gm. Sanok
Góry, gm. Besko
Górna Wieś, gm. Komańcza
Górny Koniec, gm. Komańcza
Grędówka, gm. Zarszyn
Granicznik, gm. Zarszyn
Huty, gm. Tyrawa Wołoska
Hyclówka, gm. Sanok
Hołuczków, gm. Tyrawa Wołoska
Hłomcza, gm. Sanok
Huczkowa, gm. Zarszyn
Jędruszkowce, gm. Sanok
Jurowce, gm. Sanok
Jutna, gm. Sanok
Jaćmierz, gm. Zarszyn
Jasiel, gm. Komańcza
Jawornik, gm. Komańcza
Kuczmiaki, gm. Sanok
Kocaby, gm. Zagórz
Karlików, gm. Bukowsko
Koło Hryszka, gm. Komańcza
Koszary, gm. Zarszyn
Kożuszne, gm. Komańcza
Kostarowce, gm. Sanok
Kulaszne, gm. Komańcza
Korea, gm. Sanok
Kopalnia, gm. Zagórz
Kocaby, gm. Sanok
Kolonia, gm. Sanok
Kąty, gm. Zagórz
Koszary, gm. Sanok
Księżówka, gm. Sanok
Kolonia, gm. Bukowsko
Kąt, gm. Sanok
Kalnica, gm. Zagórz
Kamienne, gm. Bukowsko
Kreców, gm. Tyrawa Wołoska
Kopalnia, gm. Sanok
Komańcza, gm. Komańcza
Kiczory, gm. Sanok
Kiliczawa, gm. Zagórz
Lalin, gm. Sanok
Letnisko, gm. Komańcza
Liszna, gm. Sanok
Lachowa, gm. Tyrawa Wołoska
Łodzina, gm. Sanok
Łany, gm. Zagórz
Łukowe, gm. Zagórz
Łazy, gm. Sanok
Łazy, gm. Bukowsko
Łysa Góra, gm. Zagórz
Łazy, gm. Zarszyn
Łąki, gm. Sanok
Morchownica, gm. Zagórz
Mymoń, gm. Besko
Moszczaniec, gm. Komańcza
Mokre, gm. Zagórz
Mrzygłód, gm. Sanok
Mazury, gm. Sanok
Madraszówka, gm. Zarszyn
Moczary, gm. Tyrawa Wołoska
Mików, gm. Komańcza
Międzykąty, gm. Tyrawa Wołoska
Mroczkówki, gm. Zarszyn
Markowce, gm. Sanok
Maniów, gm. Komańcza
Młyniska, gm. Tyrawa Wołoska
Morochów, gm. Zagórz
Modrza, gm. Bukowsko
Międzybrodzie, gm. Sanok
Miasteczko, gm. Bukowsko
Na Zagrodziu, gm. Zagórz
Nędze, gm. Bukowsko
Na Bagnie, gm. Zagórz
Nowotaniec, gm. Bukowsko
Nadolany, gm. Bukowsko
Nagórzany, gm. Bukowsko
Na Tartak, gm. Sanok
Nowy Łupków, gm. Komańcza
Nowosielce, gm. Zarszyn
Nowy Zagórz, gm. Zagórz
Na Kamieniach, gm. Sanok
Na Dębie, gm. Sanok
Na Moście, gm. Sanok
Niebieszczany, gm. Sanok
Osiedle A, gm. Komańcza
Osiedle B, gm. Komańcza
Osiedle C, gm. Komańcza
Osiedle, gm. Zarszyn
Olchowce, gm. Sanok
Osławica, gm. Komańcza
Olchowa, gm. Zagórz
Odrzechowa, gm. Zarszyn
Okołowiczówka, gm. Sanok
Odrzechówki, gm. Zarszyn
Przysiółek, gm. Sanok
Pakoszówka, gm. Łabowa
Przykopy, gm. Sanok
Pod Gajem, gm. Sanok
Podmiechy, gm. Sanok
Potoki, gm. Sanok
Podglinice, gm. Sanok
Podwroczeń, gm. Sanok
Pod Obszarem, gm. Sanok
Pastwiska, gm. Zarszyn
Pobiedno, gm. Bukowsko
Przybyszów, gm. Bukowsko
Podklasztorne, gm. Zagórz
Posada Zarszyńska, gm. Zarszyn
Poraż, gm. Zagórz
Pod Kiczerą, gm. Zagórz
Podgaj, gm. Sanok
Pod Dębiną, gm. Sanok
Podlas, gm. Sanok
Posada Sanocka, gm. Sanok
Przerwy, gm. Tyrawa Wołoska
Pod Lasem, gm. Sanok
Prełuki, gm. Komańcza
Polany Surowiczne, gm. Komańcza
Popiele, gm. Sanok
Płowce, gm. Sanok
Podgaj, gm. Sanok
Płonna, gm. Bukowsko
Posada Jaćmierska, gm. Zarszyn
Pod Lasem, gm. Sanok
Piła, gm. Tyrawa Wołoska
Pleszawa, gm. Sanok
Pod Porażem, gm. Zagórz
Podczerniawa, gm. Sanok
Posada Olchowska, gm. Sanok
Pakoszówka, gm. Sanok
Poręby, gm. Besko
Prusiek, gm. Sanok
Pisarowce, gm. Sanok
Pielnia, gm. Zarszyn
Rakowa, gm. Tyrawa Wołoska
Rudawka Jaśliska, gm. Komańcza
Raczkowa, gm. Sanok
Rzeczki, gm. Sanok
Rozpucie, gm. Tyrawa Wołoska
Radoszyce, gm. Komańcza
Rzepedź, gm. Komańcza
Ratnawica, gm. Bukowsko
Ropy, gm. Zagórz
Równie, gm. Bukowsko
Srogów Górny, gm. Sanok
Stefanówka, gm. Zarszyn
Strachocina, gm. Sanok
Surowica, gm. Komańcza
Siemowica, gm. Sanok
Szczerbanówka, gm. Komańcza
Szklana Góra, gm. Sanok
Stróże Małe, gm. Sanok
Sanoczki, gm. Bukowsko
Smolnik, gm. Komańcza
Sigoć, gm. Sanok
Stary Łupków, gm. Komańcza
Skowronówka, gm. Zagórz
Sadziska, gm. Tyrawa Wołoska
Szczawne, gm. Komańcza
Szkudliki, gm. Sanok
Siemuszowa, gm. Tyrawa Wołoska
Sucha Wieś, gm. Besko
Sukowate, gm. Zagórz
Srogów Dolny, gm. Sanok
Sanok, gm. Sanok
Stróże Wielkie, gm. Sanok
Strachanów, gm. Zarszyn
Sanoczek, gm. Sanok
Stawiska, gm. Sanok
Śródmieście, gm. Sanok
Średnie Wielkie, gm. Zagórz
Tuchorz, gm. Sanok
Tyrawa Wołoska, gm. Tyrawa Wołoska
Tarnawka, gm. Tyrawa Wołoska
Tyrawa Solna, gm. Sanok
Tokarnia, gm. Bukowsko
Trepcza, gm. Sanok
Tarnawa Górna, gm. Zagórz
Turzańsk, gm. Komańcza
Tarnawa Dolna, gm. Zagórz
Wola, gm. Besko
Wygnanka, gm. Bukowsko
Wisłok Górny, gm. Komańcza
Wola Piotrowa, gm. Bukowsko
Wójtostwo, gm. Sanok
Wola Michowa, gm. Komańcza
Wola Sękowa, gm. Bukowsko
Wisłok Wielki, gm. Komańcza
Wolica, gm. Bukowsko
Wujski, gm. Sanok
Wygnanka, gm. Komańcza
Wielopole, gm. Zagórz
Wysoczany, gm. Komańcza
Wodnica, gm. Bukowsko
Wólka, gm. Zarszyn
Wola Jaworowa, gm. Bukowsko
Wujskie, gm. Sanok
Wygoda, gm. Zarszyn
Wólka, gm. Bukowsko
W Łęgu, gm. Sanok
Wisłok Dolny, gm. Komańcza
Wola Krecowska, gm. Tyrawa Wołoska
Zasław, gm. Zagórz
Zboiska, gm. Bukowsko
Za Dudyńcami, gm. Zarszyn
Zahutyń, gm. Zagórz
Zagródki, gm. Sanok
Zabłotce, gm. Sanok
Zakącie, gm. Besko
Za Sanoczkiem, gm. Sanok
Załuż, gm. Sanok
Zawadka, gm. Sanok
Zarzeki, gm. Sanok
Za Rzeką, gm. Zagórz
Zawisłocze, gm. Zarszyn
Za Kościołem, gm. Sanok
Za Sanem, gm. Sanok
Zamalówka, gm. Tyrawa Wołoska
Zapowiedź, gm. Besko
Zawadka Morochowska, gm. Zagórz
Zubeńsko, gm. Komańcza
Zarszyn, gm. Zarszyn
Zeniówka, gm. Zarszyn
Za Rzeką, gm. Sanok
Zagórz, gm. Zagórz
Zagronie, gm. Zagórz
Żabnik, gm. Zagórz
Payu Dotpay