Pleszew (KZ1P)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Pleszewie otrzymał kod wydziału: KZ1P

Siedziba:

Malińska 21
63-301, Pleszew

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Kaliszu
  • Sąd Apelacyjny w Łodzi
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Baranówek, gm. Pleszew
Borczysko, gm. Gołuchów
Biała Królikowska, gm. Gizałki
Bogusławice, gm. Gołuchów
Brzezie, gm. Pleszew
Bielawy, gm. Gołuchów
Białobłoty, gm. Gizałki
Bronów, gm. Pleszew
Bogusław, gm. Gołuchów
Borucin, gm. Pleszew
Bógwidze, gm. Pleszew
Brudzewek, gm. Chocz
Czarnuszka, gm. Dobrzyca
Chorzew, gm. Pleszew
Chrzanów, gm. Pleszew
Chocz, gm. Chocz
Cieśle, gm. Gołuchów
Czechel, gm. Gołuchów
Czerminek, gm. Gołuchów
Czołnochów, gm. Gizałki
Dobra Nadzieja, gm. Pleszew
Dobrzyca, gm. Dobrzyca
Dziewiń Duży, gm. Gizałki
Folusz, gm. Pleszew
Fabianów, gm. Dobrzyca
Gołuchów, gm. Gołuchów
Glapiniec, gm. Dobrzyca
Grodzisko, gm. Pleszew
Galew, gm. Dobrzyca
Gizałki, gm. Gizałki
Gustawów, gm. Dobrzyca
Gminka, gm. Pleszew
Gizałki-Las, gm. Gizałki
Izbiczno, gm. Dobrzyca
Janków, gm. Pleszew
Józefina, gm. Pleszew
Jarmużew, gm. Dobrzyca
Jedlec, gm. Gołuchów
Józefów, gm. Chocz
Krzyżówki, gm. Gołuchów
Kowalew, gm. Pleszew
Karsy, gm. Gołuchów
Krzywosądów, gm. Gołuchów
Karminek, gm. Dobrzyca
Kuchary, gm. Gołuchów
Korzkwy, gm. Pleszew
Krzyżówka, gm. Gizałki
Kuźnia, gm. Chocz
Kuczków, gm. Pleszew
Karminiec, gm. Dobrzyca
Karmin, gm. Dobrzyca
Kolonia Obory, gm. Gizałki
Karczemka, gm. Pleszew
Kucharki, gm. Gołuchów
Kajew, gm. Gołuchów
Koźminiec, gm. Dobrzyca
Kotarby, gm. Pleszew
Kościelna Wieś, gm. Gołuchów
Kolonia Ostrowska, gm. Gizałki
Kwileń, gm. Chocz
Lubomierz, gm. Pleszew
Leszczyca, gm. Gizałki
Ludwina, gm. Pleszew
Lutynia, gm. Dobrzyca
Lenartowice, gm. Pleszew
Łęg, gm. Czermin
Łaszew, gm. Pleszew
Mamoty, gm. Czermin
Marszew, gm. Pleszew
Malinie, gm. Pleszew
Marianów, gm. Dobrzyca
Macew, gm. Gołuchów
Nowa Wieś, gm. Pleszew
Nowa Kaźmierka, gm. Chocz
Nowy Świat, gm. Dobrzyca
Nowy Karmin, gm. Dobrzyca
Nowolipsk, gm. Chocz
Nowa Wieś, gm. Gizałki
Niniew, gm. Chocz
Nowy Olesiec, gm. Chocz
Olesie, gm. Dobrzyca
Obory, gm. Gizałki
Orlina Duża, gm. Gizałki
Orlina Mała, gm. Gizałki
Ordzin, gm. Gołuchów
Piła, gm. Chocz
Pardelak, gm. Pleszew
Przekupów, gm. Gołuchów
Podlesie, gm. Gołuchów
Perkanów, gm. Dobrzyca
Przydziałki, gm. Pleszew
Popówek, gm. Gołuchów
Pleszew, gm. Pleszew
Paulinów, gm. Gołuchów
Pleszówka, gm. Gołuchów
Prokopów, gm. Pleszew
Piekarzew, gm. Pleszew
Pacanowice, gm. Pleszew
Polskie Olędry, gm. Dobrzyca
Podborek, gm. Gołuchów
Przepadłe, gm. Pleszew
Rokutów, gm. Pleszew
Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki
Ruda, gm. Dobrzyca
Stary Olesiec, gm. Chocz
Stara Kaźmierka, gm. Chocz
Szkudła, gm. Gołuchów
Strzyżew, gm. Dobrzyca
Suchorzew, gm. Pleszew
Sośniczka, gm. Dobrzyca
Sulęcin, gm. Pleszew
Szymanowice, gm. Gizałki
Sowina, gm. Pleszew
Sowina Błotna, gm. Pleszew
Sośnica, gm. Dobrzyca
Studzianka, gm. Gizałki
Śmieja-Młyn, gm. Pleszew
Świerczyna, gm. Gizałki
Tursko, gm. Gołuchów
Toporów, gm. Gizałki
Trzebin, gm. Dobrzyca
Tomice, gm. Gizałki
Tomice-Las, gm. Gizałki
Turowy, gm. Pleszew
Taczanów Pierwszy, gm. Pleszew
Tomice-Młynik, gm. Gizałki
Tomaszew, gm. Pleszew
Trzebowa, gm. Dobrzyca
Taczanów Drugi, gm. Pleszew
Wierzchy, gm. Gizałki
Wszołów, gm. Gołuchów
Wronów, gm. Gizałki
Zawidowice, gm. Pleszew
Zawady, gm. Pleszew
Zielona Łąka, gm. Pleszew
Żychlin, gm. Gołuchów
Payu Dotpay