Łódź (LD1M)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi otrzymał kod wydziału: LD1M

Siedziba:

Pomorska 21
90-202, Łódź

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Łodzi
  • Sąd Apelacyjny w Łodzi
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Andrespol, gm. Andrespol
Byszewy, gm. Nowosolna
Boginia, gm. Nowosolna
Bedoń-Wieś, gm. Andrespol
Bedoń Przykościelny, gm. Andrespol
Bukowiec, gm. Nowosolna
Borchówka, gm. Nowosolna
Borki, gm. Nowosolna
Dobieszków, gm. Nowosolna
Dąbrowa, gm. Nowosolna
Dąbrówka, gm. Nowosolna
Grabina Górna, gm. Nowosolna
Grabina Dolna, gm. Nowosolna
Grabina, gm. Nowosolna
Głogowiec, gm. Nowosolna
Hulanka, gm. Andrespol
Jerzmanów, gm. Nowosolna
Janówka, gm. Andrespol
Janów, gm. Nowosolna
Justynów, gm. Andrespol
Kotliny, gm. Brójce
Kraszew, gm. Andrespol
Kalonka, gm. Nowosolna
Ksawerów, gm. Nowosolna
Kopanka, gm. Nowosolna
Lipiny, gm. Nowosolna
Laski, gm. Nowosolna
Ludwików, gm. Andrespol
Łódź, gm. Łódź Miasto
Moskwa, gm. Nowosolna
Niecki, gm. Nowosolna
Nowe Skoszewy, gm. Nowosolna
Nowy Bedoń, gm. Andrespol
Natolin, gm. Nowosolna
Podwiączyń, gm. Nowosolna
Plichtów, gm. Nowosolna
Stróża, gm. Andrespol
Stare Skoszewy, gm. Nowosolna
Teolin, gm. Nowosolna
Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna
Wiśniowa Góra, gm. Andrespol
Wódka, gm. Nowosolna
Payu Dotpay