Rawa Mazowiecka (LD1R)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej otrzymał kod wydziału: LD1R

Siedziba:

Kościuszki 17
96-201, Rawa Mazowiecka

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Łodzi
  • Sąd Apelacyjny w Łodzi
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Annosław, gm. Regnów
Antoninów, gm. Biała Rawska
Aleksandrów, gm. Biała Rawska
Amirowice, gm. Biała Rawska
Aleksandrówka, gm. Rawa Mazowiecka
Boguszyce Małe, gm. Rawa Mazowiecka
Babsk, gm. Biała Rawska
Byki, gm. Biała Rawska
Bogusławki Duże, gm. Rawa Mazowiecka
Biała Wieś, gm. Biała Rawska
Broniew, gm. Sadkowice
Błażejewice, gm. Biała Rawska
Budy Chojnackie, gm. Kowiesy
Białojanków, gm. Biała Rawska
Białynin-Południe, gm. Głuchów
Brzozówka, gm. Cielądz
Białynin, gm. Głuchów
Białynin-Podbór, gm. Głuchów
Byczki, gm. Biała Rawska
Białogórne, gm. Biała Rawska
Bujały, gm. Sadkowice
Borszyce, gm. Kowiesy
Borysław, gm. Głuchów
Bronisławów, gm. Biała Rawska
Biała Rawska, gm. Biała Rawska
Białynin-Latków, gm. Głuchów
Byszewice, gm. Rawa Mazowiecka
Bogusławki Małe, gm. Rawa Mazowiecka
Boguszyce, gm. Rawa Mazowiecka
Chojnatka, gm. Kowiesy
Celigów, gm. Głuchów
Chorbów, gm. Kowiesy
Chrząszczew, gm. Biała Rawska
Chrząszczewek, gm. Biała Rawska
Chrapy, gm. Głuchów
Chojnata, gm. Kowiesy
Chełmce-Towarzystwo, gm. Kowiesy
Cielądz, gm. Cielądz
Chrusty, gm. Rawa Mazowiecka
Chełmce, gm. Kowiesy
Chodnów, gm. Biała Rawska
Celinów, gm. Sadkowice
Chrzczonowice, gm. Kowiesy
Dziurdzioły, gm. Rawa Mazowiecka
Dańków, gm. Biała Rawska
Dębniak, gm. Kowiesy
Franciszków, gm. Kowiesy
Franklin, gm. Biała Rawska
Franopol, gm. Biała Rawska
Głuchówek, gm. Rawa Mazowiecka
Głuchów, gm. Głuchów
Galinki-Parcela, gm. Biała Rawska
Garłów, gm. Rawa Mazowiecka
Galinki, gm. Biała Rawska
Galiny Duże, gm. Biała Rawska
Grabice, gm. Cielądz
Gogolin, gm. Sadkowice
Gostynki, gm. Głuchów
Gortatowice, gm. Cielądz
Gułki, gm. Cielądz
Gołyń, gm. Biała Rawska
Gaj, gm. Rawa Mazowiecka
Gacpary, gm. Sadkowice
Gośliny, gm. Biała Rawska
Grzymkowice, gm. Biała Rawska
Helenów, gm. Rawa Mazowiecka
Huta Wałowska, gm. Rawa Mazowiecka
Huta Zawadzka, gm. Kowiesy
Janisławice, gm. Głuchów
Julianów Raducki, gm. Rawa Mazowiecka
Józefów, gm. Biała Rawska
Jeruzal, gm. Kowiesy
Jasień, gm. Głuchów
Janów, gm. Kowiesy
Jakubów, gm. Kowiesy
Julianów, gm. Rawa Mazowiecka
Jakubów, gm. Rawa Mazowiecka
Jaśminówka, gm. Kowiesy
Julianów Lesiewski, gm. Biała Rawska
Jelitów, gm. Biała Rawska
Jeruzal Poduchowny, gm. Kowiesy
Janolin, gm. Rawa Mazowiecka
Janów, gm. Biała Rawska
Jajkowice, gm. Sadkowice
Kłopoczyn, gm. Sadkowice
Komorów, gm. Cielądz
Kowiesy, gm. Kowiesy
Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka
Kaleń, gm. Rawa Mazowiecka
Kaleń, gm. Sadkowice
Kochanów, gm. Głuchów
Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka
Krukówka, gm. Biała Rawska
Kawęczynek, gm. Biała Rawska
Kaliszki, gm. Rawa Mazowiecka
Kurzeszynek, gm. Rawa Mazowiecka
Kazimierzów, gm. Regnów
Kuczyzna, gm. Cielądz
Koprzywna, gm. Biała Rawska
Księża Wola, gm. Rawa Mazowiecka
Konstantynów, gm. Biała Rawska
Klin, gm. Kowiesy
Linków, gm. Rawa Mazowiecka
Lesiew, gm. Biała Rawska
Lewin, gm. Sadkowice
Lutobory, gm. Sadkowice
Lubania, gm. Sadkowice
Lisna, gm. Kowiesy
Leopoldów, gm. Rawa Mazowiecka
Lipna, gm. Sadkowice
Lutkówka, gm. Rawa Mazowiecka
Łaszczyn, gm. Cielądz
Marianów, gm. Biała Rawska
Matyldów, gm. Rawa Mazowiecka
Małgorzatów, gm. Rawa Mazowiecka
Mroczkowice, gm. Cielądz
Marchaty, gm. Biała Rawska
Michałowice, gm. Kowiesy
Miłochniewice, gm. Głuchów
Michowice, gm. Głuchów
Mała Wieś, gm. Cielądz
Nastyczówka, gm. Kowiesy
Nowa Skarbkowa, gm. Sadkowice
Nowy Lindów, gm. Kowiesy
Nowe Przyłuski, gm. Biała Rawska
Nowe Sierzchowy, gm. Cielądz
Nowy Chodnów, gm. Biała Rawska
Niemgłowy, gm. Cielądz
Nowe Lutobory, gm. Sadkowice
Nowy Trębaczew, gm. Sadkowice
Nowa Wojska, gm. Rawa Mazowiecka
Nowy Kaleń, gm. Sadkowice
Nowe Zawady, gm. Kowiesy
Nowy Komorów, gm. Cielądz
Narty, gm. Biała Rawska
Nowa Mała Wieś, gm. Cielądz
Nowy Wylezin, gm. Kowiesy
Nowy Głuchówek, gm. Rawa Mazowiecka
Nowy Kłopoczyn, gm. Sadkowice
Nowa Rossocha, gm. Rawa Mazowiecka
Niemirowice, gm. Biała Rawska
Nowe Szwejki, gm. Sadkowice
Nowe Sadkowice, gm. Sadkowice
Nowy Regnów, gm. Regnów
Niwna, gm. Rawa Mazowiecka
Nowy Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka
Osada Dolna, gm. Rawa Mazowiecka
Ossa, gm. Biała Rawska
Ossowice, gm. Cielądz
Olszowa Wola, gm. Sadkowice
Orla Góra, gm. Biała Rawska
Pachy, gm. Biała Rawska
Przewodowice, gm. Rawa Mazowiecka
Podlesie, gm. Biała Rawska
Politowizna, gm. Kowiesy
Pilawy, gm. Sadkowice
Przyłuski, gm. Biała Rawska
Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka
Podskarbice Szlacheckie, gm. Regnów
Pasieka Wałowska, gm. Rawa Mazowiecka
Paprotnia, gm. Sadkowice
Pod Borem, gm. Głuchów
Przyłuski, gm. Sadkowice
Podsędkowice, gm. Biała Rawska
Pokrzywna, gm. Rawa Mazowiecka
Porady Górne, gm. Biała Rawska
Poduchowizna, gm. Rawa Mazowiecka
Parolice, gm. Cielądz
Pągów, gm. Biała Rawska
Podskarbice Królewskie, gm. Regnów
Pękoszew, gm. Kowiesy
Prusso, gm. Biała Rawska
Paplin, gm. Kowiesy
Paplinek, gm. Kowiesy
Prusy, gm. Głuchów
Podlas, gm. Rawa Mazowiecka
Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka
Rzeczków, gm. Biała Rawska
Rossocha, gm. Rawa Mazowiecka
Rzymiec, gm. Sadkowice
Rylsk, gm. Regnów
Rylsk Mały, gm. Regnów
Rudka, gm. Sadkowice
Reczul, gm. Głuchów
Rogówiec, gm. Rawa Mazowiecka
Rokszyce, gm. Biała Rawska
Rylsk Duży, gm. Regnów
Regnów, gm. Regnów
Rokitnica-Kąty, gm. Sadkowice
Rosławowice, gm. Biała Rawska
Stary Dwór, gm. Rawa Mazowiecka
Słupce, gm. Biała Rawska
Sanogoszcz, gm. Cielądz
Stary Wylezin, gm. Kowiesy
Sławków, gm. Regnów
Szczuki, gm. Biała Rawska
Studzianki, gm. Sadkowice
Soszyce, gm. Rawa Mazowiecka
Szwejki Małe, gm. Biała Rawska
Stara Wojska, gm. Rawa Mazowiecka
Skoczykłody, gm. Głuchów
Studzianek, gm. Biała Rawska
Stolniki, gm. Cielądz
Stara Rossocha, gm. Rawa Mazowiecka
Sierzchowy, gm. Cielądz
Szwejki Wielkie, gm. Sadkowice
Skarbkowa, gm. Sadkowice
Stara Wieś, gm. Biała Rawska
Stanisławów, gm. Biała Rawska
Sadkowice, gm. Sadkowice
Sowidół, gm. Regnów
Stare Byliny, gm. Rawa Mazowiecka
Stare Niemgłowy, gm. Cielądz
Świnice, gm. Rawa Mazowiecka
Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka
Turowa Wola, gm. Kowiesy
Trębaczew, gm. Sadkowice
Turobowice, gm. Sadkowice
Tuniki, gm. Biała Rawska
Teodozjów, gm. Biała Rawska
Teresin, gm. Biała Rawska
Tatar, gm. Rawa Mazowiecka
Ulaski, gm. Kowiesy
Uciąchy, gm. Biała Rawska
Wólka Jeruzalska, gm. Kowiesy
Wólka Lesiewska, gm. Biała Rawska
Wołucza, gm. Rawa Mazowiecka
Witoldów, gm. Głuchów
Wólka Babska, gm. Biała Rawska
Wędrogów, gm. Kowiesy
Wycinka Wolska, gm. Kowiesy
Wilcze Piętki, gm. Biała Rawska
Wisówka, gm. Cielądz
Wałowice, gm. Rawa Mazowiecka
Wólka Strońska, gm. Regnów
Wola-Chojnata, gm. Biała Rawska
Władysławów, gm. Sadkowice
Wysokienice, gm. Głuchów
Wymysłów, gm. Kowiesy
Wylezinek, gm. Cielądz
Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy
Wilkowice, gm. Rawa Mazowiecka
Zuski, gm. Cielądz
Zakrzew, gm. Biała Rawska
Zabłocie, gm. Sadkowice
Zawady, gm. Kowiesy
Zielone, gm. Rawa Mazowiecka
Zofianów, gm. Biała Rawska
Zawady, gm. Rawa Mazowiecka
Zagórze, gm. Rawa Mazowiecka
Zarzecze, gm. Rawa Mazowiecka
Złota, gm. Głuchów
Zaborze, gm. Sadkowice
Zofiów, gm. Biała Rawska
Żelazna, gm. Sadkowice
Żurawka, gm. Biała Rawska
Żydomice, gm. Rawa Mazowiecka
Żurawia, gm. Biała Rawska
Payu Dotpay