Łęczyca (LD1Y)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Łęczycy otrzymał kod wydziału: LD1Y

Siedziba:

Marii Konopnickiej 16
99-101, Łęczyca

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Łodzi
  • Sąd Apelacyjny w Łodzi
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Anusin, gm. Witonia
Augustopol, gm. Dąbrowice
Adamów, gm. Daszyna
Aleksandrówek, gm. Grabów
Ambrożew-Parcele, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Ambrożew, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Bugaj, gm. Grabów
Baby, gm. Dąbrowice
Bronno-Kolonia, gm. Łęczyca
Bachorza, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Bazylia, gm. Łęczyca
Bardzinek, gm. Krośniewice
Budki, gm. Grabów
Borów, gm. Łęczyca
Biadawka, gm. Łęczyca
Borów, gm. Grabów
Boguszyce, gm. Piątek
Bogdańczew, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Bogdańczew-Parcele, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Bielawy, gm. Świnice Warckie
Bryski-Kolonia, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Błonie, gm. Krośniewice
Budki, gm. Witonia
Błonie, gm. Łęczyca
Borki-Parcela, gm. Łęczyca
Błonie, gm. Piątek
Biała Góra, gm. Grabów
Besiekiery, gm. Grabów
Borek, gm. Łęczyca
Balków, gm. Piątek
Besiekiery-Kolonia, gm. Grabów
Byszew, gm. Grabów
Bujak, gm. Grabów
Błota, gm. Nowe Ostrowy
Bałuty, gm. Świnice Warckie
Bronno, gm. Łęczyca
Byszew-Parcele, gm. Grabów
Bielice, gm. Piątek
Broników, gm. Piątek
Biedaszków, gm. Witonia
Bielice, gm. Krośniewice
Bzówki, gm. Nowe Ostrowy
Brudzeń, gm. Grabów
Błonie Poduchowne, gm. Łęczyca
Błowice, gm. Grabów
Bowętów, gm. Grabów
Borki, gm. Łęczyca
Borucice, gm. Grabów
Borowiec, gm. Piątek
Bryski, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Bieliczki, gm. Krośniewice
Chorzepin, gm. Świnice Warckie
Czerników, gm. Piątek
Ciasna, gm. Grabów
Cygany, gm. Krośniewice
Cudniki, gm. Krośniewice
Chrząstówek, gm. Łęczyca
Chęcin, gm. Świnice Warckie
Chorzepinek, gm. Świnice Warckie
Chrapków, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Cieleburzyna, gm. Dąbrowice
Chorki, gm. Grabów
Celinów, gm. Grabów
Czajki, gm. Grabów
Choina, gm. Daszyna
Czarnopole, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Chwalborzyce, gm. Świnice Warckie
Dobrogosty, gm. Łęczyca
Daszyna, gm. Daszyna
Dzierzbiętów Mały, gm. Łęczyca
Działy, gm. Dąbrowice
Dąbie, gm. Łęczyca
Dzierzbiętów Duży-Kolonia, gm. Łęczyca
Dzierzbiętów Duży, gm. Łęczyca
Dąbrowice, gm. Dąbrowice
Dzięgost, gm. Dąbrowice
Dziadowice, gm. Grabów
Dąbie-Kolonia, gm. Łęczyca
Drzykozy, gm. Daszyna
Dołek, gm. Witonia
Drozdów, gm. Świnice Warckie
Dudły, gm. Łęczyca
Dunaj, gm. Piątek
Franki, gm. Krośniewice
Filipów, gm. Grabów
Góry Chwalborskie, gm. Świnice Warckie
Góry, gm. Świnice Warckie
Grochówek, gm. Nowe Ostrowy
Grodno, gm. Nowe Ostrowy
Gozdków, gm. Witonia
Góra Świętej Małgorzaty, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Gajew, gm. Witonia
Gać-Parcele, gm. Grabów
Goszczędza-Parcele, gm. Grabów
Glinki, gm. Daszyna
Gąsiorów, gm. Daszyna
Grabinka, gm. Krośniewice
Golbice, gm. Grabów
Gledzianów, gm. Witonia
Gusin, gm. Świnice Warckie
Głogowa, gm. Krośniewice
Gąsiorówek, gm. Daszyna
Grodzisko, gm. Świnice Warckie
Górki Łubnickie, gm. Piątek
Głogowiec, gm. Świnice Warckie
Garbalin, gm. Łęczyca
Głupiejew, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Górki Pęcławskie, gm. Piątek
Grabów-Cegielnia, gm. Grabów
Gadka, gm. Piątek
Grabów-Dwór, gm. Grabów
Gawrony-Parcela, gm. Łęczyca
Goślub, gm. Piątek
Gledzianówek, gm. Witonia
Grabów, gm. Grabów
Gołocice, gm. Witonia
Grochów, gm. Nowe Ostrowy
Gawrony, gm. Łęczyca
Górka, gm. Witonia
Górka, gm. Grabów
Gaj, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Goszczynno-Parcele, gm. Daszyna
Goszczędza, gm. Grabów
Gawronki, gm. Łęczyca
Górki Miłońskie, gm. Krośniewice
Głaznów, gm. Krośniewice
Godzięby, gm. Krośniewice
Goszczynno, gm. Daszyna
Grabinka, gm. Grabów
Gać, gm. Grabów
Goślub-Osada, gm. Piątek
Holendry, gm. Świnice Warckie
Helenów, gm. Łęczyca
Hektary, gm. Świnice Warckie
Huby, gm. Grabów
Imielno, gm. Nowe Ostrowy
Iwiczna, gm. Krośniewice
Imielinek, gm. Nowe Ostrowy
Izabelin, gm. Daszyna
Iwiny, gm. Dąbrowice
Janówek, gm. Piątek
Jacków, gm. Daszyna
Jastrzębia, gm. Grabów
Józefów, gm. Witonia
Jaworów, gm. Grabów
Janowice, gm. Piątek
Janów, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Janów, gm. Grabów
Józinki, gm. Witonia
Jacków-Parcele, gm. Daszyna
Jamy, gm. Grabów
Jasionna, gm. Piątek
Jarochów-Parcele, gm. Daszyna
Jankowice, gm. Krośniewice
Jarochówek, gm. Daszyna
Jarochów, gm. Daszyna
Janice, gm. Daszyna
Janków, gm. Łęczyca
Janków, gm. Piątek
Jabłonna, gm. Daszyna
Krokorczyce, gm. Witonia
Kotków-Parcele, gm. Grabów
Karłów, gm. Łęczyca
Kamień, gm. Daszyna
Krzewie, gm. Krośniewice
Kajew, gm. Krośniewice
Kadzidłowa-Borki, gm. Grabów
Kostusin, gm. Witonia
Kadzidłowa-Brzezinka, gm. Grabów
Kosew, gm. Świnice Warckie
Kobyle, gm. Grabów
Koziny, gm. Grabów
Karsznice, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Kuchary, gm. Witonia
Kotków, gm. Grabów
Konarzew, gm. Piątek
Karkoszki-Parcele, gm. Daszyna
Kadzidłowa-Karolewo, gm. Grabów
Kraski, gm. Świnice Warckie
Karkosy, gm. Łęczyca
Kocirady, gm. Łęczyca
Kołomia, gm. Nowe Ostrowy
Kaznówek, gm. Świnice Warckie
Kamionka, gm. Łęczyca
Kwiatkówek, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Konstancin, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Kurzjama, gm. Grabów
Krzepocin Drugi, gm. Łęczyca
Kadzidłowa, gm. Grabów
Kosiorów, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Krośniewice, gm. Krośniewice
Kliny, gm. Grabów
Ksawerów, gm. Grabów
Koryta, gm. Daszyna
Krzepocin Pierwszy, gm. Łęczyca
Kozuby-Parcela, gm. Łęczyca
Kontrowers, gm. Grabów
Kadzidłowa-Adamów, gm. Grabów
Karabinka, gm. Witonia
Kosin, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Kozia Noga, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Karkoszki, gm. Daszyna
Kadzidłowa-Grabinka, gm. Grabów
Kępina, gm. Grabów
Kopyta, gm. Krośniewice
Kierz, gm. Nowe Ostrowy
Kozanki Podleśne, gm. Świnice Warckie
Kały, gm. Nowe Ostrowy
Kotowice, gm. Grabów
Ksawerówek, gm. Grabów
Krężelewice, gm. Daszyna
Kały-Towarzystwo, gm. Nowe Ostrowy
Klasa, gm. Łęczyca
Kobylak, gm. Łęczyca
Kaznów, gm. Świnice Warckie
Krzyszkowice, gm. Piątek
Kozuby, gm. Łęczyca
Kopy, gm. Krośniewice
Lipiny, gm. Nowe Ostrowy
Leżajna, gm. Piątek
Leszno, gm. Grabów
Liliopol, gm. Dąbrowice
Leszcze, gm. Łęczyca
Lubień-Parcela, gm. Łęczyca
Liszki, gm. Łęczyca
Ludwików, gm. Krośniewice
Lubień, gm. Łęczyca
Lubinek, gm. Łęczyca
Leźnica Mała, gm. Łęczyca
Lucjanów, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Lipówka, gm. Daszyna
Luboradz, gm. Krośniewice
Łętków, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Łojewka, gm. Dąbrowice
Ładawy, gm. Świnice Warckie
Łyków, gm. Świnice Warckie
Łęka, gm. Piątek
Łęczyca, gm. Łęczyca
Łubno, gm. Daszyna
Łubnica, gm. Piątek
Łyżki, gm. Grabów
Łubinek, gm. Daszyna
Łęka, gm. Łęczyca
Łęka-Kolonia, gm. Łęczyca
Łęczyca Poduchowna, gm. Łęczyca
Marynin, gm. Krośniewice
Miecanki, gm. Świnice Warckie
Moraków, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Mętlew-Parcele, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Michały, gm. Witonia
Marynki, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Michałowice, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Morawce, gm. Krośniewice
Mniszki-Parcela, gm. Łęczyca
Miniszew, gm. Świnice Warckie
Mazew, gm. Daszyna
Margaska, gm. Świnice Warckie
Miksztal, gm. Nowe Ostrowy
Mierczyn, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Miłonice, gm. Krośniewice
Marysin, gm. Daszyna
Mniszki, gm. Łęczyca
Mariopol, gm. Dąbrowice
Młynów, gm. Piątek
Mazew-Kolonia, gm. Daszyna
Miroszewice, gm. Daszyna
Moraków-Kolonia, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Miłosna, gm. Krośniewice
Michałówka, gm. Piątek
Mchowice, gm. Piątek
Majdany, gm. Dąbrowice
Mysłówka, gm. Piątek
Mikołajew, gm. Łęczyca
Maciejów, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Majdany, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Mętlew, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Nowy Sławoszew, gm. Daszyna
Nowe Jankowice, gm. Krośniewice
Nowe Baby, gm. Dąbrowice
Nowe-Kolonia, gm. Krośniewice
Nagórki, gm. Grabów
Nowe Kutnowskie, gm. Krośniewice
Nowa Żelazna, gm. Daszyna
Nowe Grodno, gm. Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy, gm. Nowe Ostrowy
Nędzerzew, gm. Witonia
Nowy Besk, gm. Grabów
Niedziałki, gm. Piątek
Nowy Gaj, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Nowa Wieś, gm. Grabów
Nowa Wieś, gm. Nowe Ostrowy
Nowe, gm. Krośniewice
Nowa Sobótka, gm. Grabów
Nowe Probostwo, gm. Krośniewice
Niechcianów, gm. Nowe Ostrowy
Orszewice-Kolonia, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Orądki, gm. Piątek
Ostrowy-Cukrownia, gm. Nowe Ostrowy
Ostrówek, gm. Grabów
Odrada, gm. Świnice Warckie
Osędowice, gm. Daszyna
Obrywka, gm. Łęczyca
Opiesinek, gm. Daszyna
Odechów, gm. Grabów
Ostrówek, gm. Łęczyca
Orszewice, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Ostałów, gm. Krośniewice
Odechówek, gm. Grabów
Olszewa, gm. Grabów
Orenice, gm. Piątek
Ostrówek-Kolonia, gm. Grabów
Opiesin, gm. Daszyna
Osędowice-Parcele, gm. Daszyna
Olesice, gm. Witonia
Ostrówki, gm. Dąbrowice
Oraczew, gm. Witonia
Obrywka, gm. Łęczyca
Ostrowy, gm. Nowe Ostrowy
Osiny, gm. Grabów
Ogrodzona, gm. Daszyna
Pustki, gm. Świnice Warckie
Pokrzywnia, gm. Grabów
Pilichy, gm. Łęczyca
Piaski, gm. Świnice Warckie
Przedmieście Ozorkowskie, gm. Łęczyca
Polamy, gm. Grabów
Protektorat, gm. Grabów
Piaski, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Przymusy, gm. Daszyna
Prusinowice, gm. Łęczyca
Piotrówka, gm. Świnice Warckie
Przyłogi, gm. Witonia
Parski, gm. Świnice Warckie
Podgórze, gm. Świnice Warckie
Piaski, gm. Witonia
Pęcławice-Parcele, gm. Piątek
Prusinowice-Kolonia, gm. Łęczyca
Pokrzywnica, gm. Piątek
Pawlikowice-Parcele, gm. Krośniewice
Potrzasków, gm. Grabów
Pniewko, gm. Krośniewice
Probostwo, gm. Łęczyca
Pusta Wieś, gm. Grabów
Polusin, gm. Świnice Warckie
Podłęże, gm. Świnice Warckie
Pieńki, gm. Świnice Warckie
Piekło, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Praga, gm. Witonia
Piotrowo, gm. Dąbrowice
Podgórzyce, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Perna, gm. Nowe Ostrowy
Pieczew, gm. Grabów
Pomarzany, gm. Krośniewice
Pociecha, gm. Grabów
Pawlikowice, gm. Krośniewice
Piekacie, gm. Łęczyca
Piątek, gm. Piątek
Pęcławice, gm. Piątek
Piaski, gm. Grabów
Pruchyniec, gm. Grabów
Poprzeczka, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Pruszki, gm. Łęczyca
Pilichy-Parcela, gm. Łęczyca
Podgórzyce-Kolonia, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Piachy, gm. Łęczyca
Prusinowice-Parcela, gm. Łęczyca
Piekary, gm. Piątek
Prądzew, gm. Łęczyca
Pieczew Poduchowny, gm. Grabów
Podjarochówek, gm. Daszyna
Pełczyska, gm. Łęczyca
Piotrkówek, gm. Grabów
Probostwo, gm. Grabów
Rogulice-Kolonia, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Rybitwy, gm. Witonia
Rogów, gm. Świnice Warckie
Raszynek, gm. Krośniewice
Rogulice, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Rzędków, gm. Daszyna
Rudniki, gm. Witonia
Rochów, gm. Grabów
Romartów, gm. Witonia
Rochówek, gm. Grabów
Rogaszyn, gm. Piątek
Rybnik, gm. Grabów
Radzyń, gm. Grabów
Rozpacz, gm. Krośniewice
Rydzyna, gm. Świnice Warckie
Rozopol, gm. Dąbrowice
Rdutów, gm. Nowe Ostrowy
Szubina, gm. Krośniewice
Stare Piaski, gm. Piątek
Stawy, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Skrzynki, gm. Daszyna
Stary Sławoszew, gm. Daszyna
Szarowizna, gm. Łęczyca
Skrzynki-Parcele, gm. Daszyna
Siemszyce, gm. Łęczyca
Stary Gaj, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Siedlec-Parcele, gm. Łęczyca
Stary Besk, gm. Grabów
Siedlew, gm. Daszyna
Szubina-Parcel, gm. Krośniewice
Suchodoły, gm. Krośniewice
Szubsk Duży, gm. Krośniewice
Sułkowice Pierwsze, gm. Piątek
Sobotczyzna, gm. Łęczyca
Szubsk-Towarzystwo, gm. Krośniewice
Siedlec, gm. Łęczyca
Szubsk Mały, gm. Krośniewice
Sobótka-Kolonia, gm. Grabów
Szubinka, gm. Krośniewice
Smardzew-Osada, gm. Grabów
Szłapy, gm. Grabów
Stanisławki, gm. Grabów
Sobótka Poduchowna, gm. Grabów
Szamów, gm. Witonia
Stara Wieś, gm. Krośniewice
Stara Sobótka, gm. Grabów
Skłóty, gm. Krośniewice
Sławęcin-Parcele, gm. Grabów
Sypin, gm. Piątek
Smardzew, gm. Grabów
Stemplew, gm. Świnice Warckie
Srebrna Wieś, gm. Grabów
Smolice-Parcele, gm. Grabów
Smolice, gm. Grabów
Stawiszynek, gm. Świnice Warckie
Sułkowice Drugie, gm. Piątek
Stare Morawce, gm. Krośniewice
Srebrna, gm. Grabów
Sługi, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Smolągi, gm. Grabów
Symonia, gm. Witonia
Strachów, gm. Świnice Warckie
Sławęcin, gm. Grabów
Stara Żelazna, gm. Daszyna
Świnice Warckie-Kolonia, gm. Świnice Warckie
Śladków Rozlazły, gm. Piątek
Śladków Podleśny, gm. Piątek
Świnice Warckie, gm. Świnice Warckie
Teresin, gm. Krośniewice
Topola Królewska, gm. Łęczyca
Topola Poduchowna, gm. Łęczyca
Tolów, gm. Świnice Warckie
Teofilki, gm. Grabów
Tumidaj, gm. Krośniewice
Topola Katowa, gm. Łęczyca
Toboły, gm. Daszyna
Topola Szlachecka, gm. Łęczyca
Tum Poduchowny, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Trupianka, gm. Łęczyca
Upale, gm. Daszyna
Upale-Kolonia, gm. Daszyna
Uwielinek-Folwark, gm. Witonia
Uwielinek, gm. Witonia
Upale-Parcele, gm. Daszyna
Wola Nowska, gm. Krośniewice
Walewek, gm. Daszyna
Wąkczew-Parcele, gm. Łęczyca
Witów, gm. Krośniewice
Wychny-Parcela, gm. Krośniewice
Wygorzele, gm. Grabów
Wacławów, gm. Daszyna
Wymysłów, gm. Krośniewice
Wichrów, gm. Łęczyca
Wysoka Mała, gm. Krośniewice
Wilczkowice nad Szosą, gm. Łęczyca
Wypychów, gm. Łęczyca
Wymysłów, gm. Grabów
Węglewice-Kolonia, gm. Witonia
Wilczkowice Dolne, gm. Łęczyca
Wołodrza, gm. Nowe Ostrowy
Wychny, gm. Krośniewice
Walew-Kolonia, gm. Daszyna
Walew-Parcele, gm. Daszyna
Wisiołki, gm. Daszyna
Walew, gm. Daszyna
Wylazłów, gm. Świnice Warckie
Wąkczew, gm. Łęczyca
Wilczkowice Średnie, gm. Łęczyca
Wola Świniecka, gm. Świnice Warckie
Włostowice-Parcele, gm. Piątek
Wola-Olesin, gm. Świnice Warckie
Wola Pierowa, gm. Nowe Ostrowy
Węglewice, gm. Witonia
Wargawa, gm. Witonia
Wincentów, gm. Łęczyca
Wargawka Młoda, gm. Witonia
Witonia, gm. Witonia
Wichrów-Kolonia, gm. Łęczyca
Wąkczew-Kolonia, gm. Łęczyca
Władysławów, gm. Świnice Warckie
Wilczkowice Górne, gm. Łęczyca
Witów, gm. Piątek
Witawa, gm. Dąbrowice
Wargawka Stara, gm. Witonia
Wilczkowice, gm. Daszyna
Witaszewice, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Witaszewiczki, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Wartoły, gm. Krośniewice
Wyganów, gm. Świnice Warckie
Włostowice, gm. Piątek
Zagaj, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Zięciówek, gm. Świnice Warckie
Zawada Górna, gm. Łęczyca
Zbylczyce, gm. Świnice Warckie
Zalesie, gm. Krośniewice
Zimne, gm. Świnice Warckie
Zagróbki, gm. Daszyna
Zduny-Kolonia, gm. Łęczyca
Zachciałki, gm. Grabów
Zgórze, gm. Dąbrowice
Zieleniec, gm. Nowe Ostrowy
Zosinek, gm. Krośniewice
Zagórze, gm. Świnice Warckie
Zawada, gm. Łęczyca
Zieleniew, gm. Krośniewice
Zduny, gm. Łęczyca
Zieleniew, gm. Daszyna
Zacisza, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Zduny-Parcele, gm. Łęczyca
Źrebięta, gm. Grabów
Żakowiec, gm. Dąbrowice
Żale, gm. Grabów
Żaczki, gm. Grabów
Żakowiec Poduchowny, gm. Dąbrowice
Żabokrzeki, gm. Daszyna
Żale, gm. Góra Świętej Małgorzaty
Żabokrzeki, gm. Piątek
Payu Dotpay