Opole Lubelskie (LU1O)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Opolu Lubelskim otrzymał kod wydziału: LU1O

Siedziba:

Stary Rynek 46
24-300, Opole Lubelskie

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Lublinie
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Antonówka, gm. Wodzisław
Adelina, gm. Chodel
Antonówka, gm. Chodel
Bielecczyzna, gm. Opole Lubelskie
Brzeziny, gm. Chodel
Bzieniec, gm. Bełżyce
Bielsko, gm. Karczmiska
Borek, gm. Chodel
Budzyń-Kolonia, gm. Chodel
Bełżyce, gm. Bełżyce
Błonie, gm. Opole Lubelskie
Borek, gm. Poniatowa
Budzyń, gm. Chodel
Białowoda, gm. Opole Lubelskie
Braciejowice, gm. Łaziska
Borów-Kolonia, gm. Chodel
Borów, gm. Chodel
Baba, gm. Opole Lubelskie
Babin, gm. Bełżyce
Chruślanki Małe, gm. Józefów nad Wisłą
Chmielnik, gm. Bełżyce
Cyganówka, gm. Wojciechów
Chmielnik-Kolonia, gm. Bełżyce
Cychów, gm. Chodel
Ciepielówka, gm. Opole Lubelskie
Cuple, gm. Bełżyce
Chodlik, gm. Karczmiska
Czworaki, gm. Bełżyce
Chodel, gm. Chodel
Czajki, gm. Wojciechów
Ćwiętalka, gm. Łaziska
Ćwiętalka, gm. Opole Lubelskie
Darowne, gm. Opole Lubelskie
Dąbrowa Wronowska, gm. Poniatowa
Dębiny, gm. Opole Lubelskie
Dołek, gm. Bełżyce
Dół Okrągły, gm. Łaziska
Dąbrówka, gm. Łaziska
Dylążki, gm. Bełżyce
Dąbrowa Godowska, gm. Opole Lubelskie
Emilcin, gm. Opole Lubelskie
Elżbieta, gm. Opole Lubelskie
Elżbieta-Kolonia, gm. Opole Lubelskie
Fiodorówka, gm. Poniatowa
Fryszerka, gm. Chodel
Felin, gm. Chodel
Głodno, gm. Łaziska
Godów, gm. Chodel
Grabowiec, gm. Łaziska
Góry Kluczkowickie, gm. Opole Lubelskie
Grobla, gm. Opole Lubelskie
Głusko Duże, gm. Karczmiska
Grabówka, gm. Opole Lubelskie
Górki, gm. Karczmiska
Grądy, gm. Chodel
Gibiele, gm. Łaziska
Góry Opolskie, gm. Opole Lubelskie
Granice, gm. Chodel
Górna Owczarnia, gm. Opole Lubelskie
Głusko Małe, gm. Karczmiska
Głusko Duże-Kolonia, gm. Karczmiska
Góra, gm. Wojciechów
Henin, gm. Poniatowa
Halinówka, gm. Wojciechów
Huta, gm. Opole Lubelskie
Huta Borowska, gm. Chodel
Ignaców, gm. Wojciechów
Jatki, gm. Łaziska
Janiszów-Kolonia, gm. Łaziska
Jeżów, gm. Chodel
Jankowa, gm. Opole Lubelskie
Jarętowice, gm. Łaziska
Janiszów, gm. Łaziska
Jaroszewice, gm. Bełżyce
Jaroszewice-Kolonia, gm. Bełżyce
Jaworce, gm. Karczmiska
Janiszkowice, gm. Opole Lubelskie
Kolonia Łaziska, gm. Łaziska
Kliny, gm. Opole Lubelskie
Kierz, gm. Bełżyce
Kulig, gm. Opole Lubelskie
Kobyla Góra, gm. Karczmiska
Książ, gm. Chodel
Kazimierzów, gm. Opole Lubelskie
Karczmiska Drugie, gm. Karczmiska
Kudlak, gm. Poniatowa
Koło, gm. Łaziska
Kukawka, gm. Bełżyce
Kosiorów, gm. Łaziska
Kolonia Pierwsza, gm. Chodel
Kowala Pierwsza, gm. Poniatowa
Kolonia Druga, gm. Bełżyce
Kępa Piotrawińska, gm. Łaziska
Kowala Druga, gm. Poniatowa
Kawęczyn, gm. Chodel
Kępa Gostecka, gm. Łaziska
Kresy, gm. Poniatowa
Kopanina Kamieńska, gm. Łaziska
Kręciszówka, gm. Opole Lubelskie
Kujawy, gm. Bełżyce
Kluczkowice, gm. Opole Lubelskie
Kocianów, gm. Poniatowa
Karczmiska Pierwsze, gm. Karczmiska
Kopce, gm. Opole Lubelskie
Kierzki, gm. Opole Lubelskie
Kąty, gm. Karczmiska
Krężnica Okrągła, gm. Bełżyce
Kraczewice Rządowe, gm. Poniatowa
Kolonia Pierwsza, gm. Bełżyce
Kluczkowice-Osiedle, gm. Opole Lubelskie
Kolonia Druga, gm. Chodel
Kraczewice Prywatne, gm. Poniatowa
Kamionka, gm. Opole Lubelskie
Karczmiska, gm. Karczmiska
Kępa Solecka, gm. Łaziska
Kożuchówka, gm. Chodel
Kolonia Trzecia, gm. Chodel
Kopanina, gm. Wojciechów
Kolonia Głodno, gm. Łaziska
Konstantynówka, gm. Bełżyce
Kamień-Kolonia, gm. Łaziska
Kopanina Kaliszańska, gm. Łaziska
Kolonia Trzecia, gm. Bełżyce
Klin Ratoszyński, gm. Poniatowa
Kamień, gm. Łaziska
Leśniczówka, gm. Poniatowa
Ludwików, gm. Opole Lubelskie
Lipki, gm. Opole Lubelskie
Lipiny, gm. Chodel
Lasek, gm. Chodel
Leszczyniec, gm. Opole Lubelskie
Linia, gm. Opole Lubelskie
Ludwinów, gm. Poniatowa
Las, gm. Łaziska
Leonin, gm. Opole Lubelskie
Las Dębowy, gm. Łaziska
Lipniak, gm. Opole Lubelskie
Łubki-Szlachta, gm. Wojciechów
Łubki-Kolonia, gm. Wojciechów
Łaziska, gm. Łaziska
Łaziska-Majątek, gm. Łaziska
Łubki, gm. Wojciechów
Łubinów, gm. Poniatowa
Machów, gm. Wilków
Majdan Trzebieski, gm. Opole Lubelskie
Majdanki, gm. Bełżyce
Mieczysławka, gm. Karczmiska
Młynki, gm. Poniatowa
Maszki, gm. Wojciechów
Miłocin, gm. Wojciechów
Młynki Wronowskie, gm. Poniatowa
Metelszczyzna, gm. Opole Lubelskie
Majdan Borowski, gm. Chodel
Młyny, gm. Karczmiska
Maszki k. Wojciechowa, gm. Wojciechów
Matczyn, gm. Bełżyce
Majorat, gm. Łaziska
Malinowszczyzna, gm. Bełżyce
Niedźwiada Mała, gm. Łaziska
Nowe Komaszyce, gm. Opole Lubelskie
Niezabitów-Kolonia, gm. Poniatowa
Niedźwiada Duża, gm. Łaziska
Niezabitów, gm. Poniatowa
Nieciecz, gm. Łaziska
Noworąblów, gm. Karczmiska
Nogawica, gm. Poniatowa
Nowy Franciszków, gm. Opole Lubelskie
Nowy Gaj, gm. Wojciechów
Niezdów, gm. Opole Lubelskie
Nowa Góra, gm. Chodel
Ożarów Pierwszy, gm. Opole Lubelskie
Osiny, gm. Chodel
Olszyny, gm. Wojciechów
Ogrody, gm. Opole Lubelskie
Olszówka, gm. Bełżyce
Obliźniak, gm. Poniatowa
Opas, gm. Łaziska
Olszynki, gm. Bełżyce
Owczarnia, gm. Karczmiska
Ożarów Drugi, gm. Opole Lubelskie
Opole Lubelskie, gm. Opole Lubelskie
Ostra Górka, gm. Chodel
Piotrawin, gm. Łaziska
Podlesie, gm. Opole Lubelskie
Plizin, gm. Poniatowa
Przykopki, gm. Łaziska
Prebenda, gm. Bełżyce
Pachanki, gm. Poniatowa
Podszosie, gm. Poniatowa
Przytyki, gm. Chodel
Przydatki, gm. Chodel
Puszno Skokowskie, gm. Opole Lubelskie
Popijary, gm. Opole Lubelskie
Przytyki, gm. Opole Lubelskie
Płaskie, gm. Łaziska
Piszczek, gm. Opole Lubelskie
Podlesie, gm. Karczmiska
Piotrawin-Kolonia, gm. Łaziska
Podlepianka, gm. Bełżyce
Podole, gm. Bełżyce
Poniatowa, gm. Poniatowa
Pustelnia, gm. Opole Lubelskie
Podole Pierwsze, gm. Bełżyce
Płowizny, gm. Bełżyce
Palikije Pierwsze, gm. Wojciechów
Przedmieście, gm. Opole Lubelskie
Palikije Drugie, gm. Wojciechów
Pomorze, gm. Opole Lubelskie
Puszno Godowskie, gm. Opole Lubelskie
Podole Drugie, gm. Bełżyce
Poniatowa-Kolonia, gm. Poniatowa
Półanki, gm. Łaziska
Ratoszyn Pierwszy, gm. Chodel
Ratoszyn Drugi, gm. Chodel
Ruda Godowska, gm. Opole Lubelskie
Rozalin, gm. Opole Lubelskie
Romanówka, gm. Wojciechów
Ruda Maciejowska, gm. Opole Lubelskie
Radlin-Kolonia, gm. Chodel
Rejtmanówka, gm. Karczmiska
Radlin, gm. Chodel
Ruda Opolska, gm. Opole Lubelskie
Szczuczki-Kolonia, gm. Poniatowa
Stary Gaj, gm. Wojciechów
Stasin, gm. Chodel
Skrzyniec-Kolonia, gm. Bełżyce
Szczuczki, gm. Wojciechów
Skoków, gm. Opole Lubelskie
Stare Komaszyce, gm. Opole Lubelskie
Spławy, gm. Poniatowa
Stary Zakrzów, gm. Łaziska
Stara Rzeka, gm. Opole Lubelskie
Słotwiny, gm. Karczmiska
Stefanówka, gm. Bełżyce
Sewerynówka, gm. Opole Lubelskie
Siewalka, gm. Chodel
Stara Nieciecz, gm. Łaziska
Skoków-Kolonia, gm. Opole Lubelskie
Saganów, gm. Wojciechów
Słotwiny-Lipki-Kolonia, gm. Karczmiska
Stare Wierzchowiska, gm. Bełżyce
Stasin, gm. Wojciechów
Stoki, gm. Bełżyce
Stoczki, gm. Poniatowa
Sporniak, gm. Poniatowa
Szczuczki VI Kolonia, gm. Wojciechów
Stasin-Kolonia, gm. Wojciechów
Stare Głodno, gm. Łaziska
Słotwiny-Pniaki-Kolonia, gm. Karczmiska
Socha, gm. Łaziska
Solec, gm. Karczmiska
Słotwiny-Czerwone Łąki, gm. Karczmiska
Skrzyniec, gm. Bełżyce
Stanisławów, gm. Opole Lubelskie
Sporniak, gm. Wojciechów
Stary Franciszków, gm. Opole Lubelskie
Świdno-Kolonia, gm. Chodel
Średnie Łaziska, gm. Łaziska
Świdry, gm. Opole Lubelskie
Świdno, gm. Chodel
Tarniny, gm. Chodel
Trzy Słupki, gm. Opole Lubelskie
Trzebiesza, gm. Opole Lubelskie
Trzciniec, gm. Łaziska
Tomaszówka, gm. Wojciechów
Trzciniec, gm. Chodel
Tarniny, gm. Opole Lubelskie
Truszków, gm. Opole Lubelskie
Uściąż-Kolonia, gm. Karczmiska
Uściąż, gm. Karczmiska
Wydzirów, gm. Karczmiska
Wrzelów, gm. Łaziska
Wólka Komaszycka, gm. Opole Lubelskie
Wojcieszyn, gm. Bełżyce
Wincentówka, gm. Chodel
Wierzchowiska Dolne, gm. Bełżyce
Wrzelowiec Mały, gm. Opole Lubelskie
Wydzirów, gm. Poniatowa
Wolica-Kolonia, gm. Karczmiska
Wymysłówka, gm. Bełżyce
Wólka Łubkowska, gm. Poniatowa
Wandalin, gm. Opole Lubelskie
Widły, gm. Opole Lubelskie
Wojciechów-Kolonia Pierwsza, gm. Wojciechów
Wymysłów, gm. Opole Lubelskie
Wodące, gm. Chodel
Wronów, gm. Bełżyce
Wrzelowiec, gm. Opole Lubelskie
Wojciechów, gm. Wojciechów
Wola Rudzka, gm. Opole Lubelskie
Wylągi, gm. Łaziska
Wymysłów, gm. Karczmiska
Wojciechów-Kolonia Piąta, gm. Wojciechów
Wiktoria, gm. Chodel
Wierzchowiska Górne, gm. Bełżyce
Wojciechów-Kolonia Trzecia, gm. Wojciechów
Wolica, gm. Karczmiska
Wronów-Kolonia, gm. Bełżyce
Wojciechów, gm. Łaziska
Wzgórze, gm. Bełżyce
Zgoda, gm. Łaziska
Zajączków, gm. Poniatowa
Zadole, gm. Opole Lubelskie
Zosin, gm. Bełżyce
Zagórze, gm. Bełżyce
Zastawie, gm. Bełżyce
Zadole, gm. Chodel
Zosin, gm. Opole Lubelskie
Zagajdzie, gm. Karczmiska
Zagrody, gm. Wojciechów
Zajączków, gm. Opole Lubelskie
Za Lasem, gm. Bełżyce
Zakrzów, gm. Łaziska
Zaborze, gm. Karczmiska
Zarzecze, gm. Bełżyce
Zofianka, gm. Poniatowa
Zosinek, gm. Chodel
Zalesie, gm. Bełżyce
Zofiówka, gm. Opole Lubelskie
Zajączków, gm. Karczmiska
Zagłobin, gm. Opole Lubelskie
Zastawki, gm. Chodel
Zagrody, gm. Opole Lubelskie
Zarzecze, gm. Wojciechów
Zaborze-Kolonia, gm. Karczmiska
Załasze, gm. Łaziska
Payu Dotpay