Radzyń Podlaski (LU1R)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Radzyniu Podlaskim otrzymał kod wydziału: LU1R

Siedziba:

Jana Pawła II 2
21-315, Radzyń Podlaski

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Lublinie
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Amelin, gm. Siemień
Antonin, gm. Radzyń Podlaski
Awuls, gm. Czemierniki
Anielki, gm. Kąkolewnica
Andrzejów, gm. Ulan-Majorat
Aleksandrówka, gm. Drelów
Augustówka, gm. Drelów
Augustówka, gm. Siemień
Adamki, gm. Radzyń Podlaski
Bereza, gm. Międzyrzec Podlaski
Branica Radzyńska-Kolonia, gm. Radzyń Podlaski
Bojanówka, gm. Wohyń
Brzeziny, gm. Komarówka Podlaska
Byk, gm. Drelów
Brzostówiec, gm. Radzyń Podlaski
Bedlno, gm. Radzyń Podlaski
Branka, gm. Czemierniki
Bedlno Radzyńskie, gm. Radzyń Podlaski
Babianka, gm. Parczew
Bagno, gm. Drelów
Biała, gm. Radzyń Podlaski
Blachowa, gm. Kąkolewnica
Brzeziny, gm. Czemierniki
Bednarzówka, gm. Dębowa Kłoda
Białka, gm. Radzyń Podlaski
Barwinów, gm. Siemień
Borowe, gm. Borki
Budy, gm. Międzyrzec Podlaski
Brzozowica Duża, gm. Kąkolewnica
Brondzin, gm. Borki
Barania Szyja, gm. Wohyń
Bagna, gm. Komarówka Podlaska
Branica-Kolonia, gm. Wohyń
Branica Suchowolska, gm. Wohyń
Branica Radzyńska, gm. Radzyń Podlaski
Brudno, gm. Parczew
Bliższa, gm. Wohyń
Brzozowy Kąt, gm. Komarówka Podlaska
Brzozowica Mała, gm. Kąkolewnica
Bełcząc, gm. Czemierniki
Bezwola, gm. Wohyń
Buradów, gm. Parczew
Borki, gm. Borki
Borki, gm. Dębowa Kłoda
Bójków, gm. Wohyń
Białka, gm. Dębowa Kłoda
Barani Kąt, gm. Międzyrzec Podlaski
Chałupne, gm. Dębowa Kłoda
Chmielów, gm. Dębowa Kłoda
Cichostów, gm. Milanów
Czeberaki, gm. Milanów
Chmielińskie, gm. Wohyń
Czemierniki, gm. Czemierniki
Cegielnia, gm. Międzyrzec Podlaski
Czortówka, gm. Dębowa Kłoda
Cegielnia, gm. Radzyń Podlaski
Czarny Las, gm. Milanów
Domaszewnica, gm. Ulan-Majorat
Działyń, gm. Siemień
Drucówki, gm. Międzyrzec Podlaski
Derewiczna, gm. Komarówka Podlaska
Dębowa Kłoda, gm. Dębowa Kłoda
Dalekie, gm. Międzyrzec Podlaski
Domaszki, gm. Ulan-Majorat
Dwór, gm. Radzyń Podlaski
Dąbrowa, gm. Wohyń
Dołhołęka, gm. Międzyrzec Podlaski
Dąbrówka, gm. Ulan-Majorat
Danówka, gm. Drelów
Dubicz, gm. Międzyrzec Podlaski
Dzieleńków, gm. Wohyń
Dąbrowa, gm. Międzyrzec Podlaski
Dalsza, gm. Wohyń
Dziaduchy, gm. Kąkolewnica
Droga Główna, gm. Wohyń
Dołha, gm. Drelów
Drelów, gm. Drelów
Dworszczyzna, gm. Drelów
Dołbów, gm. Wohyń
Elizin, gm. Komarówka Podlaska
Folwark, gm. Radzyń Podlaski
Folwark, gm. Wohyń
Folwark, gm. Kąkolewnica
Folwark, gm. Komarówka Podlaska
Filipina, gm. Borki
Folwark, gm. Drelów
Grudy, gm. Międzyrzec Podlaski
Góry, gm. Wohyń
Górne, gm. Wohyń
Gradowiec, gm. Komarówka Podlaska
Góry Brzeziny, gm. Milanów
Gąsiory, gm. Ulan-Majorat
Grabowiec, gm. Kąkolewnica
Grańskie, gm. Drelów
Grąd, gm. Radzyń Podlaski
Gródek Szlachecki, gm. Siemień
Gatne, gm. Kąkolewnica
Gradowiec, gm. Wohyń
Główne, gm. Radzyń Podlaski
Glinny Stok, gm. Siemień
Gubernia, gm. Radzyń Podlaski
Gonciarnia, gm. Międzyrzec Podlaski
Grądek, gm. Kąkolewnica
Halasy, gm. Międzyrzec Podlaski
Hektary, gm. Borki
Hanów, gm. Dębowa Kłoda
Iski, gm. Wohyń
Juliopol, gm. Siemień
Juliopol-Kolonia, gm. Siemień
Józefów, gm. Ulan-Majorat
Jezioro, gm. Siemień
Jasionka Trzecia, gm. Parczew
Jasionka, gm. Parczew
Jaski, gm. Radzyń Podlaski
Józefów, gm. Radzyń Podlaski
Jelnica, gm. Międzyrzec Podlaski
Jaźwiny, gm. Wohyń
Jasionka Druga, gm. Parczew
Jasionka Pierwsza, gm. Parczew
Jurki, gm. Kąkolewnica
Kopina, gm. Milanów
Końce, gm. Drelów
Kolonia Kępki, gm. Ulan-Majorat
Kolonia Domaszewska, gm. Ulan-Majorat
Kacze Dołki, gm. Drelów
Kożuszki, gm. Międzyrzec Podlaski
Kobylak, gm. Milanów
Kąkolewnica Północna, gm. Kąkolewnica
Kozłówka, gm. Wohyń
Kolonia Sobole, gm. Ulan-Majorat
Królewski Dwór, gm. Parczew
Kobylak, gm. Kąkolewnica
Kołpinka, gm. Kąkolewnica
Krzewica, gm. Międzyrzec Podlaski
Kostry Wąskie, gm. Milanów
Kolonia Paszkowska, gm. Radzyń Podlaski
Kąkolewnica Wschodnia, gm. Kąkolewnica
Kolonia Wolańska, gm. Międzyrzec Podlaski
Krzywowierzba-Kolonia, gm. Dębowa Kłoda
Kolonia Amerykańska, gm. Radzyń Podlaski
Kuraszew, gm. Wohyń
Klębów, gm. Ulan-Majorat
Kępista, gm. Radzyń Podlaski
Kępa, gm. Radzyń Podlaski
Kodeniec, gm. Dębowa Kłoda
Kostry, gm. Milanów
Krętawki, gm. Kąkolewnica
Kąkolewnica, gm. Kąkolewnica
Kolonia Bojanowska, gm. Wohyń
Komarne, gm. Parczew
Kąt, gm. Międzyrzec Podlaski
Kąkolewnica Południowa, gm. Kąkolewnica
Korona, gm. Dębowa Kłoda
Koczergi, gm. Parczew
Kąty, gm. Radzyń Podlaski
Kurhany, gm. Komarówka Podlaska
Komarówka Podlaska, gm. Komarówka Podlaska
Kolonie Ustrzeskie, gm. Wohyń
Kwasówka, gm. Drelów
Krzywie, gm. Borki
Kamienne, gm. Komarówka Podlaska
Kruszyny, gm. Kąkolewnica
Krzymoszyce, gm. Międzyrzec Podlaski
Kozły, gm. Ulan-Majorat
Kock, gm. Kąkolewnica
Koło Kościoła, gm. Ulan-Majorat
Krawiecka, gm. Kąkolewnica
Kolembrody, gm. Komarówka Podlaska
Kolonia Domaszewnica, gm. Ulan-Majorat
Kępki, gm. Ulan-Majorat
Krasew, gm. Borki
Koszeliki, gm. Międzyrzec Podlaski
Koszary, gm. Radzyń Podlaski
Krasna, gm. Drelów
Lisiowólka, gm. Wohyń
Leitnie, gm. Dębowa Kłoda
Lipinki, gm. Międzyrzec Podlaski
Lipiny, gm. Drelów
Ludwików, gm. Ulan-Majorat
Leonówka, gm. Milanów
Leszczanka, gm. Drelów
Lędzinek, gm. Radzyń Podlaski
Lądy, gm. Wohyń
Latczyna, gm. Wohyń
Lipniaki, gm. Kąkolewnica
Lubiczyn, gm. Dębowa Kłoda
Lipiec, gm. Wohyń
Lichty, gm. Czemierniki
Laski, gm. Borki
Laski, gm. Parczew
Łubka, gm. Siemień
Łuby, gm. Międzyrzec Podlaski
Łukowska, gm. Międzyrzec Podlaski
Ługi, gm. Międzyrzec Podlaski
Łukowisko, gm. Międzyrzec Podlaski
Łózki, gm. Drelów
Łysa Góra, gm. Wohyń
Łan, gm. Drelów
Łan, gm. Borki
Łuniew, gm. Międzyrzec Podlaski
Mała Olszewnica, gm. Kąkolewnica
Marynin, gm. Radzyń Podlaski
Miłolas, gm. Kąkolewnica
Maruszewiec, gm. Borki
Międzyrzec Podlaski, gm. Międzyrzec Podlaski
Młynowe, gm. Kąkolewnica
Makoszka, gm. Dębowa Kłoda
Mariampol, gm. Parczew
Miłków-Kolonia, gm. Siemień
Milanów, gm. Milanów
Milanów-Kolonia, gm. Milanów
Misie, gm. Międzyrzec Podlaski
Manie, gm. Międzyrzec Podlaski
Mogiłki, gm. Milanów
Maków, gm. Borki
Muszyki, gm. Drelów
Małe Błota, gm. Międzyrzec Podlaski
Mościska, gm. Kąkolewnica
Martynów, gm. Komarówka Podlaska
Michałówka, gm. Parczew
Miłków, gm. Siemień
Marianówka, gm. Dębowa Kłoda
Maruszewiec Pofolwarczny, gm. Borki
Nadzieja, gm. Siemień
Nowa Wieś, gm. Drelów
Niwki, gm. Kąkolewnica
Nowy Kozirynek, gm. Radzyń Podlaski
Nowiny, gm. Borki
Nowinki, gm. Wohyń
Niewęgłosz, gm. Czemierniki
Niwy, gm. Wohyń
Nowa Komarówka, gm. Komarówka Podlaska
Nowa Wieś, gm. Międzyrzec Podlaski
Nadwitnie, gm. Radzyń Podlaski
Nowe Pole, gm. Ulan-Majorat
Nowe Miasto, gm. Międzyrzec Podlaski
Nowiny, gm. Wohyń
Nowiny, gm. Drelów
Nowozielona, gm. Wohyń
Nietiahy, gm. Dębowa Kłoda
Omeliny, gm. Milanów
Olszynkowe, gm. Kąkolewnica
Ostrówki, gm. Wohyń
Ozercy, gm. Drelów
Okopy, gm. Drelów
Olszewnica, gm. Kąkolewnica
Obnowy, gm. Drelów
Ossowa, gm. Wohyń
Osowno, gm. Borki
Okalew, gm. Milanów
Okolonia, gm. Międzyrzec Podlaski
Osiny, gm. Drelów
Ogrody, gm. Wohyń
Ochodnik, gm. Komarówka Podlaska
Olszewnica, gm. Borki
Paskudy, gm. Ulan-Majorat
Piszczki, gm. Drelów
Podbraniczne, gm. Wohyń
Podgrabowiec, gm. Kąkolewnica
Podrogoźnica, gm. Międzyrzec Podlaski
Przychody, gm. Międzyrzec Podlaski
Parszczyska, gm. Międzyrzec Podlaski
Przymiarki, gm. Borki
Podlasie, gm. Ulan-Majorat
Parcele, gm. Komarówka Podlaska
Podlasie, gm. Międzyrzec Podlaski
Przeciętka, gm. Międzyrzec Podlaski
Przegaliny Duże, gm. Komarówka Podlaska
Podbór, gm. Międzyrzec Podlaski
Pogorzel, gm. Kąkolewnica
Prosianki, gm. Drelów
Podlasie, gm. Siemień
Podpaskudy, gm. Ulan-Majorat
Pożary, gm. Kąkolewnica
Pomyków, gm. Siemień
Porębiszcza, gm. Międzyrzec Podlaski
Przyłuki, gm. Międzyrzec Podlaski
Poprzeczki, gm. Międzyrzec Podlaski
Piszczanka, gm. Międzyrzec Podlaski
Piszczanka, gm. Drelów
Przymiarki, gm. Drelów
Pościsze, gm. Międzyrzec Podlaski
Pieńki, gm. Międzyrzec Podlaski
Pereszczówka, gm. Drelów
Przegaliny Małe, gm. Komarówka Podlaska
Pohulanka, gm. Parczew
Podlas, gm. Czemierniki
Podleś, gm. Międzyrzec Podlaski
Płudy, gm. Radzyń Podlaski
Pachole, gm. Dębowa Kłoda
Polskowola, gm. Kąkolewnica
Piaski, gm. Międzyrzec Podlaski
Pieńki, gm. Milanów
Przejazd, gm. Kąkolewnica
Pieczyska, gm. Międzyrzec Podlaski
Przeciętka, gm. Wohyń
Podkołpinka, gm. Kąkolewnica
Puchacze, gm. Międzyrzec Podlaski
Podekrze, gm. Międzyrzec Podlaski
Pasmugi, gm. Borki
Paszki Małe, gm. Radzyń Podlaski
Planta, gm. Wohyń
Przewłoka, gm. Parczew
Piszczyny, gm. Wohyń
Parczew, gm. Parczew
Poprzyce, gm. Międzyrzec Podlaski
Plebania Wola, gm. Dębowa Kłoda
Przymiarki, gm. Wohyń
Pszonka, gm. Wohyń
Poddąbrowa, gm. Borki
Przytoczna, gm. Międzyrzec Podlaski
Podlasie, gm. Borki
Paszki Duże, gm. Radzyń Podlaski
Pasieki, gm. Kąkolewnica
Podkarpina, gm. Międzyrzec Podlaski
Przechodzisko, gm. Drelów
Pasieka, gm. Borki
Pościska Droga, gm. Międzyrzec Podlaski
Podlasie, gm. Wohyń
Rudno, gm. Milanów
Rozwil, gm. Czemierniki
Ruda, gm. Borki
Radcze, gm. Milanów
Rudnik, gm. Kąkolewnica
Rąbierze, gm. Kąkolewnica
Rożyszcza, gm. Drelów
Rudno Drugie, gm. Milanów
Rudno Trzecie, gm. Milanów
Rudniki, gm. Dębowa Kłoda
Radowiec, gm. Radzyń Podlaski
Rekicy, gm. Drelów
Rudzieniec, gm. Milanów
Rogoźnica, gm. Międzyrzec Podlaski
Rogoźniczka, gm. Międzyrzec Podlaski
Rokosz, gm. Wohyń
Rogoźnica-Kolonia, gm. Międzyrzec Podlaski
Rudno Pierwsze, gm. Milanów
Rozwadów, gm. Ulan-Majorat
Rupińskie, gm. Drelów
Radzyń Podlaski, gm. Radzyń Podlaski
Rudniki, gm. Międzyrzec Podlaski
Rzeczyca, gm. Międzyrzec Podlaski
Sajbudy, gm. Komarówka Podlaska
Siedliki, gm. Parczew
Starowieś, gm. Ulan-Majorat
Stanisławów, gm. Ulan-Majorat
Starowieś, gm. Wohyń
Sokule, gm. Kąkolewnica
Smolarz, gm. Dębowa Kłoda
Suchowola, gm. Wohyń
Stara Wieś, gm. Czemierniki
Stójka, gm. Czemierniki
Sitno, gm. Borki
Starowieś, gm. Radzyń Podlaski
Stoczek, gm. Czemierniki
Siedlanów, gm. Radzyń Podlaski
Serwitut, gm. Międzyrzec Podlaski
Stara Wieś, gm. Kąkolewnica
Sachalin, gm. Drelów
Szlachta, gm. Parczew
Siemień-Kolonia, gm. Siemień
Starowieś, gm. Borki
Sewerynówka, gm. Siemień
Syty, gm. Międzyrzec Podlaski
Sętki, gm. Ulan-Majorat
Stok-Kolonia, gm. Ulan-Majorat
Szachy, gm. Drelów
Strzakły, gm. Międzyrzec Podlaski
Skruda, gm. Czemierniki
Szatamanka, gm. Siemień
Szóstka, gm. Drelów
Sokule, gm. Drelów
Skoki, gm. Czemierniki
Sawki, gm. Międzyrzec Podlaski
Skrzynka, gm. Borki
Skrzyszew, gm. Ulan-Majorat
Sowin, gm. Parczew
Stasiewizna, gm. Wohyń
Starowieś, gm. Międzyrzec Podlaski
Szmulowizna, gm. Kąkolewnica
Stok, gm. Ulan-Majorat
Stara Droga, gm. Międzyrzec Podlaski
Starowieś, gm. Drelów
Stasinów, gm. Radzyń Podlaski
Sitno, gm. Międzyrzec Podlaski
Stare Wierzchowiny, gm. Siemień
Strzyżówka, gm. Drelów
Sachalin, gm. Borki
Stara Wieś, gm. Drelów
Szmulowizna, gm. Komarówka Podlaska
Szytki, gm. Parczew
Sobole, gm. Ulan-Majorat
Stępków, gm. Dębowa Kłoda
Stara Wieś, gm. Borki
Stara Wieś, gm. Międzyrzec Podlaski
Stołpno, gm. Międzyrzec Podlaski
Starowieś, gm. Kąkolewnica
Sosnowiec, gm. Kąkolewnica
Siemień, gm. Siemień
Starowieś, gm. Komarówka Podlaska
Świerże, gm. Wohyń
Środkowa, gm. Kąkolewnica
Tłuściec, gm. Międzyrzec Podlaski
Tartaczna, gm. Międzyrzec Podlaski
Tryb, gm. Drelów
Tyśmienica, gm. Parczew
Tchórzew-Kolonia, gm. Borki
Tulniki, gm. Siemień
Turów, gm. Kąkolewnica
Tchórzew, gm. Borki
Tuliłów, gm. Międzyrzec Podlaski
Trzebieska Droga, gm. Międzyrzec Podlaski
Tchórzewek, gm. Borki
Ulan-Majorat, gm. Ulan-Majorat
Utrówka, gm. Międzyrzec Podlaski
Uhnin Białkowski, gm. Dębowa Kłoda
Ulan Mały, gm. Ulan-Majorat
Uśnieże, gm. Drelów
Ulan Kościelny, gm. Ulan-Majorat
Uprawy, gm. Komarówka Podlaska
Ustronie, gm. Kąkolewnica
Ulan Duży, gm. Ulan-Majorat
Uhnin Ścienny, gm. Dębowa Kłoda
Uhnin Sosnowski, gm. Dębowa Kłoda
Uhnin, gm. Dębowa Kłoda
Ustrzesz, gm. Radzyń Podlaski
Wólka Zdunkówka, gm. Wohyń
Wyhalew, gm. Dębowa Kłoda
Wierzchowiny, gm. Siemień
Wola Chomejowa, gm. Borki
Wohyń, gm. Wohyń
Wólka Komarowska, gm. Komarówka Podlaska
Władysławów, gm. Siemień
Witoroż, gm. Drelów
Wandopol, gm. Milanów
Wymyśle, gm. Wohyń
Wrzosów, gm. Borki
Wierzbówka, gm. Parczew
Worsy, gm. Drelów
Wola Tulnicka, gm. Siemień
Wygnanka, gm. Wohyń
Wesołówka, gm. Ulan-Majorat
Wólka Łózecka, gm. Drelów
Walinna, gm. Komarówka Podlaska
Woroniec, gm. Komarówka Podlaska
Wygaryny, gm. Drelów
Wólka Siemieńska, gm. Siemień
Wólka Krzymowska, gm. Międzyrzec Podlaski
Wygnanka, gm. Kąkolewnica
Wygnanów, gm. Czemierniki
Wysokie, gm. Międzyrzec Podlaski
Wola Osowińska, gm. Borki
Wola Przewłocka, gm. Parczew
Wiski, gm. Drelów
Welin, gm. Parczew
Wygon, gm. Wohyń
Wierzchowiny, gm. Ulan-Majorat
Wiski, gm. Komarówka Podlaska
Zarzec Ulański, gm. Ulan-Majorat
Zawierzcholas, gm. Kąkolewnica
Zakanał, gm. Komarówka Podlaska
Zieleniec, gm. Milanów
Zagrodne, gm. Kąkolewnica
Zakożuch, gm. Drelów
Zabłocie, gm. Milanów
Zaścianki, gm. Drelów
Zabiele, gm. Międzyrzec Podlaski
Zgórkowa, gm. Radzyń Podlaski
Zagościniec, gm. Międzyrzec Podlaski
Zarutki, gm. Radzyń Podlaski
Zarowie, gm. Międzyrzec Podlaski
Zawadki, gm. Międzyrzec Podlaski
Zasumińskie, gm. Komarówka Podlaska
Zagońce, gm. Drelów
Zanowinna, gm. Międzyrzec Podlaski
Zaniówka, gm. Parczew
Zabiele, gm. Radzyń Podlaski
Zalesie, gm. Wohyń
Zagumienie, gm. Komarówka Podlaska
Zarowie, gm. Kąkolewnica
Zahajki, gm. Drelów
Zosinowo, gm. Kąkolewnica
Zgórek, gm. Kąkolewnica
Zazdrój, gm. Kąkolewnica
Zakrzew, gm. Ulan-Majorat
Zbulitów Mały, gm. Wohyń
Za Koleją, gm. Ulan-Majorat
Za Groblą, gm. Drelów
Zadębie, gm. Dębowa Kłoda
Zawoinka, gm. Wohyń
Zabuże, gm. Międzyrzec Podlaski
Zaleszcze, gm. Wohyń
Zbulitów Duży, gm. Radzyń Podlaski
Zaścianki, gm. Międzyrzec Podlaski
Zawsiowa, gm. Komarówka Podlaska
Zawieś, gm. Komarówka Podlaska
Zawadki, gm. Międzyrzec Podlaski
Zadębita, gm. Kąkolewnica
Zasiadki, gm. Międzyrzec Podlaski
Zamurówka, gm. Komarówka Podlaska
Zalasek, gm. Międzyrzec Podlaski
Zagościniec, gm. Kąkolewnica
Zosin, gm. Borki
Zapoprzeczne, gm. Wohyń
Zadworne, gm. Międzyrzec Podlaski
Żmiarki, gm. Dębowa Kłoda
Żulinki, gm. Komarówka Podlaska
Żakowola Radzyńska, gm. Kąkolewnica
Żerocin, gm. Drelów
Żyłki, gm. Ulan-Majorat
Żakowola Stara, gm. Kąkolewnica
Żakowola Poprzeczna, gm. Kąkolewnica
Żelizna, gm. Komarówka Podlaska
Żabików, gm. Radzyń Podlaski
Żminne, gm. Siemień
Żabce, gm. Międzyrzec Podlaski
Payu Dotpay