Świdnik (LU1S)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Lublinie otrzymał kod wydziału: LU1S

Siedziba:

Wyszyńskiego Kardynała Stefana 18
21-040, Świdnik

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Lublinie
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Abramowice Kościelne, gm. Głusk
Adampol, gm. Świdnik
Antoniówka, gm. Krzczonów
Abramów, gm. Bychawa
Abramowice Prywatne, gm. Głusk
Antoniów-Kolonia, gm. Milejów
Antoniów, gm. Milejów
Antoniówka, gm. Wysokie
Anusin, gm. Rybczewice
Albertów, gm. Puchaczów
Bychawka Druga-Kolonia, gm. Bychawa
Biskupie-Kolonia, gm. Wysokie
Bychawka Pierwsza, gm. Bychawa
Biskupie, gm. Wysokie
Bychawka Trzecia, gm. Bychawa
Biesiadki, gm. Bychawa
Borkowizna, gm. Strzyżewice
Borek, gm. Łęczna
Bujanica, gm. Rybczewice
Boży Dar, gm. Krzczonów
Biskupice, gm. Trawniki
Boduszyn, gm. Niemce
Bychawka Druga, gm. Bychawa
Białka-Kolonia, gm. Milejów
Bystrzyca Nowa, gm. Strzyżewice
Bychawa, gm. Bychawa
Bazar, gm. Rybczewice
Brzeziny, gm. Puchaczów
Białka, gm. Milejów
Biskupie-Kolonia, gm. Wólka
Bystrzyca Stara, gm. Strzyżewice
Bonów, gm. Trawniki
Bernatówka, gm. Niemce
Bogdanka, gm. Puchaczów
Biskupie, gm. Świdnik
Borowszczyzna, gm. Wysokie
Baszki, gm. Niemce
Bystrzyca, gm. Wólka
Baldachów, gm. Wysokie
Bychawka Trzecia-Kolonia, gm. Bychawa
Choiny, gm. Rybczewice
Charlęż-Kolonia, gm. Spiczyn
Ciechanki Łęczyńskie, gm. Łęczna
Cegielnia, gm. Wysokie
Ciechanki Krzesimowskie, gm. Łęczna
Częstoborowice, gm. Rybczewice
Czarny Las, gm. Ludwin
Ciecierzyn, gm. Niemce
Ciechanki, gm. Puchaczów
Charlęż, gm. Spiczyn
Cyganka, gm. Milejów
Chodyłówka, gm. Rybczewice
Ćmiłów, gm. Głusk
Dorohucza, gm. Trawniki
Dys, gm. Niemce
Długie, gm. Wólka
Dąbrowa, gm. Ludwin
Dębszczyzna, gm. Strzyżewice
Dąbrowa, gm. Milejów
Dratów, gm. Ludwin
Dragany, gm. Wysokie
Dominów, gm. Głusk
Dominów, gm. Mełgiew
Dębina, gm. Strzyżewice
Dratów-Kolonia, gm. Ludwin
Dziuchów, gm. Niemce
Ewopole, gm. Trawniki
Elizówka, gm. Niemce
Franciszków, gm. Mełgiew
Franciszków, gm. Świdnik
Franciszków, gm. Strzyżewice
Felin, gm. Rybczewice
Fortuna, gm. Łęczna
Guzówka, gm. Wysokie
Gierniak, gm. Krzczonów
Gałęzów-Kolonia Pierwsza, gm. Bychawa
Giełczew, gm. Wysokie
Grodzany, gm. Bychawa
Grabowiec, gm. Spiczyn
Gałęzów, gm. Bychawa
Grądy, gm. Ludwin
Głusk, gm. Głusk
Giełczew Druga, gm. Wysokie
Górne, gm. Milejów
Gałęzów-Kolonia Druga, gm. Bychawa
Gajówka Krzesimów, gm. Mełgiew
Godziembów, gm. Ludwin
Giełczew-Doły, gm. Wysokie
Gajówka, gm. Spiczyn
Gościniec, gm. Niemce
Głuszczyzna, gm. Głusk
Iżyce, gm. Strzyżewice
Izdebno, gm. Rybczewice
Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice
Januszówka, gm. Spiczyn
Józefin, gm. Wysokie
Józefów, gm. Mełgiew
Jamy, gm. Spiczyn
Jaszczów, gm. Milejów
Janówek, gm. Mełgiew
Jagodno, gm. Ludwin
Józwów, gm. Bychawa
Jaszczów-Kolonia, gm. Milejów
Jakubowice Konińskie-Kolonia, gm. Niemce
Janowice, gm. Mełgiew
Jawidz, gm. Spiczyn
Jasieniec, gm. Puchaczów
Jakubowice Konińskie, gm. Niemce
Jacków, gm. Mełgiew
Jabłonowo, gm. Wysokie
Jakubowice Murowane, gm. Wólka
Konkoraty, gm. Puchaczów
Kolonia Bystrzyca, gm. Niemce
Kajetanówka, gm. Strzyżewice
Kiełczewice Górne, gm. Strzyżewice
Kolonia Pliszczyn, gm. Wólka
Klarów, gm. Milejów
Krzczonów Drugi, gm. Krzczonów
Krzczonów-Wójtostwo, gm. Krzczonów
Kąty, gm. Bychawa
Krasienin-Kolonia, gm. Niemce
Kąty, gm. Strzyżewice
Kolonia Ośniak, gm. Bychawa
Kazimierzówka, gm. Głusk
Kolonia Łańcuchów, gm. Milejów
Kiełczewice Pierwsze, gm. Strzyżewice
Karolin, gm. Łęczna
Krzczonów Pierwszy, gm. Krzczonów
Kawka, gm. Niemce
Kliny, gm. Głusk
Kocia Góra, gm. Ludwin
Krzczeń, gm. Ludwin
Kalinówka, gm. Świdnik
Kolonia Prawiedniki, gm. Głusk
Kosarzew Górny, gm. Krzczonów
Kijany Kościelne, gm. Spiczyn
Kajetanów, gm. Wysokie
Kosarzew Dolny, gm. Krzczonów
Kolonia Dominów, gm. Głusk
Kolonia Ciecierzyn, gm. Niemce
Krępiec, gm. Mełgiew
Kiełczewice Dolne, gm. Strzyżewice
Krzczonów, gm. Krzczonów
Kolonia Nasutów, gm. Niemce
Kolonia Pawłówek, gm. Strzyżewice
Kosarzew-Stróża-Kolonia, gm. Krzczonów
Kandydaci, gm. Strzyżewice
Kolonia Szlachta, gm. Bychawa
Kiełczewice Maryjskie, gm. Strzyżewice
Kolonia Świdnik Mały, gm. Wólka
Kaniwola, gm. Ludwin
Kolonia Kiełczewice Dolne, gm. Strzyżewice
Kolonia Wólka Abramowicka, gm. Głusk
Karczew, gm. Rybczewice
Kosarzew Dolny-Kolonia, gm. Bychawa
Kalinówka, gm. Głusk
Kowersk, gm. Bychawa
Kolonia Ciechanki, gm. Puchaczów
Krzczonów Trzeci, gm. Krzczonów
Krasienin, gm. Niemce
Krępiec, gm. Świdnik
Kosarzew-Stróża, gm. Krzczonów
Kobyłki, gm. Ludwin
Kolenisty, gm. Wysokie
Kijany, gm. Spiczyn
Kajetanówka, gm. Milejów
Kowalowizna, gm. Puchaczów
Krzczonów-Sołtysy, gm. Krzczonów
Krzczonów-Folwark, gm. Krzczonów
Kolonia Dębszczyzna, gm. Strzyżewice
Krzesimów, gm. Mełgiew
Ludwików Dolny, gm. Spiczyn
Ludwin-Kolonia, gm. Ludwin
Leopoldów, gm. Łęczna
Lubieniec, gm. Mełgiew
Lewandowszczyzna, gm. Krzczonów
Ludwików, gm. Spiczyn
Lipniak, gm. Krzczonów
Leśniczówka Skrzynice, gm. Głusk
Ludwin, gm. Ludwin
Leśniczówka Mełgiew, gm. Mełgiew
Ludwików Górny, gm. Spiczyn
Leśniczówka, gm. Świdnik
Leonów, gm. Niemce
Ludwinów, gm. Niemce
Leśniczówka, gm. Bychawa
Letnisko, gm. Świdnik
Łuszczów-Kolonia, gm. Łęczna
Łysołaje-Kolonia, gm. Milejów
Łańcuchów, gm. Milejów
Łuszczów Drugi, gm. Wólka
Łęczna, gm. Łęczna
Łęczyca, gm. Bychawa
Łysołaje, gm. Milejów
Łosień, gm. Wysokie
Łączki, gm. Rybczewice
Łagiewniki, gm. Niemce
Łysaków, gm. Wólka
Łuszczów Pierwszy, gm. Wólka
Majdan Policki, gm. Krzczonów
Malinówka, gm. Niemce
Mogiłki, gm. Spiczyn
Mikołajek, gm. Niemce
Minkowice-Kolonia, gm. Mełgiew
Majdan Siostrzytowski, gm. Trawniki
Milejów-Osada, gm. Milejów
Mętów, gm. Głusk
Majdanek, gm. Niemce
Minkowice, gm. Mełgiew
Maryniów, gm. Milejów
Marynki, gm. Bychawa
Maciejów Stary, gm. Wysokie
Minkowice Dolne, gm. Mełgiew
Majdan Osowski, gm. Bychawa
Mełgiew, gm. Mełgiew
Majdan Mętowski, gm. Głusk
Marysin, gm. Bychawa
Milejów, gm. Milejów
Majdan Krasieniński, gm. Niemce
Minkowice Górne, gm. Mełgiew
Maciejów Nowy, gm. Wysokie
Nowiny Żukowskie, gm. Krzczonów
Nowiny, gm. Głusk
Nowogród, gm. Łęczna
Nadrybie-Dwór, gm. Puchaczów
Nowy Krępiec, gm. Świdnik
Niemiecka Wieś, gm. Strzyżewice
Nasutów, gm. Niemce
Nowy Staw, gm. Niemce
Nowa Bystrzyca-Kolonia, gm. Strzyżewice
Nowy Radzic, gm. Spiczyn
Nowy Krępiec, gm. Mełgiew
Nadrybie Ukazowe, gm. Puchaczów
Niemce, gm. Niemce
Nowy Dwór, gm. Wysokie
Niwka, gm. Bychawa
Nowa Wólka, gm. Spiczyn
Nadrybie-Wieś, gm. Puchaczów
Niwka, gm. Niemce
Ostrówek, gm. Puchaczów
Ogrodniki, gm. Strzyżewice
Osowa-Kolonia, gm. Bychawa
Oleśniki, gm. Trawniki
Osówka, gm. Niemce
Olszowiec, gm. Bychawa
Olszanka, gm. Krzczonów
Osmolice Pierwsze, gm. Strzyżewice
Osowa, gm. Bychawa
Osmolice Drugie, gm. Strzyżewice
Olszowiec-Kolonia, gm. Bychawa
Orduń, gm. Spiczyn
Ostrówek-Kolonia, gm. Milejów
Podbystrzyca, gm. Strzyżewice
Pliszczyn, gm. Wólka
Pustelnik, gm. Krzczonów
Pasterniak, gm. Łęczna
Podnasutów, gm. Niemce
Piotrkówek, gm. Krzczonów
Pszczela Wola, gm. Strzyżewice
Posiołek, gm. Łęczna
Pełczyn, gm. Trawniki
Piotrówek Pierwszy, gm. Mełgiew
Pasów, gm. Rybczewice
Piotrowice, gm. Strzyżewice
Puchaczów-Kolonia, gm. Puchaczów
Przedmieście, gm. Łęczna
Popławy, gm. Milejów
Piotrówek Drugi, gm. Łęczna
Popów, gm. Rybczewice
Pawłów, gm. Strzyżewice
Podzamcze, gm. Łęczna
Pilaszkowice Pierwsze, gm. Rybczewice
Podzamcze, gm. Mełgiew
Piaseczno, gm. Ludwin
Prawiedniki-Kolonia, gm. Głusk
Pólko, gm. Niemce
Piotrowice-Kolonia, gm. Strzyżewice
Podlesie, gm. Strzyżewice
Podzamcze, gm. Bychawa
Podole, gm. Łęczna
Pilaszkowice Drugie, gm. Rybczewice
Poczyśle, gm. Strzyżewice
Puchaczów, gm. Puchaczów
Pryszczowa Góra, gm. Niemce
Policzyzna, gm. Krzczonów
Polanówka, gm. Bychawa
Prawiedniki, gm. Głusk
Pawłówek, gm. Strzyżewice
Podizdebno, gm. Rybczewice
Polanówka, gm. Strzyżewice
Rozpłucie Pierwsze, gm. Ludwin
Radomirka, gm. Wysokie
Rozpłucie Drugie, gm. Ludwin
Rogóźno, gm. Ludwin
Rynek, gm. Krzczonów
Rudka Kozłowiecka, gm. Niemce
Rossosz, gm. Łęczna
Radzic Leśny, gm. Spiczyn
Rechta, gm. Strzyżewice
Resztówka, gm. Wysokie
Rękasówka, gm. Strzyżewice
Rybczewice Pierwsze, gm. Rybczewice
Rudnik, gm. Bychawa
Radków, gm. Bychawa
Rezerwa, gm. Wysokie
Rybczewice Drugie, gm. Rybczewice
Rogalec, gm. Bychawa
Romanów, gm. Bychawa
Rechtówek, gm. Strzyżewice
Rudnik, gm. Wólka
Skawinek, gm. Bychawa
Struża, gm. Trawniki
Stasin, gm. Strzyżewice
Skałka, gm. Krzczonów
Stara Wieś-Kolonia, gm. Łęczna
Saganówka, gm. Strzyżewice
Sobianowice, gm. Wólka
Stoczek-Kolonia, gm. Niemce
Stara Wieś, gm. Niemce
Szpica, gm. Puchaczów
Stawek, gm. Spiczyn
Stary Pawłówek, gm. Strzyżewice
Stary Radzic, gm. Ludwin
Stara Wieś-Stasin, gm. Łęczna
Stara Wieś, gm. Spiczyn
Siostrzytów, gm. Trawniki
Stryjno Pierwsze, gm. Rybczewice
Stara Wieś Pierwsza, gm. Bychawa
Stara Wieś, gm. Łęczna
Starościce, gm. Milejów
Sobieska Wola Druga, gm. Krzczonów
Spławy, gm. Wysokie
Spiczyn, gm. Spiczyn
Stolnikowizna, gm. Wysokie
Stara Wieś Trzecia, gm. Bychawa
Stary Dwór, gm. Wysokie
Stryjno-Kolonia, gm. Rybczewice
Stara Wieś, gm. Strzyżewice
Struża-Kolonia, gm. Trawniki
Słupeczno, gm. Wysokie
Stara Wieś Druga, gm. Bychawa
Strzyżewice, gm. Strzyżewice
Stara Wieś, gm. Puchaczów
Swoboda, gm. Niemce
Stoczek, gm. Spiczyn
Samsonówka, gm. Niemce
Sobieska Wola Pierwsza, gm. Krzczonów
Stryjno Drugie, gm. Rybczewice
Stoczek, gm. Niemce
Świdniczek, gm. Wólka
Świdnik Duży, gm. Wólka
Świdnik Duży-Leśniczówka, gm. Wólka
Świdnik Duży Pierwszy, gm. Wólka
Świdnik Mały, gm. Wólka
Świdnik Duży Drugi, gm. Wólka
Świdnik Mały, gm. Świdnik
Świdnik, gm. Świdnik
Trzeciaków, gm. Mełgiew
Teklin, gm. Krzczonów
Trawniki, gm. Trawniki
Turowola, gm. Puchaczów
Turka, gm. Wólka
Tuszów, gm. Strzyżewice
Trawniki-Kolonia, gm. Trawniki
Turowola-Kolonia, gm. Puchaczów
Trębaczów, gm. Łęczna
Trzeszkowice, gm. Mełgiew
Uciekajka, gm. Ludwin
Urszulin, gm. Bychawa
Wola Duża, gm. Bychawa
Wydmuchów, gm. Spiczyn
Wólka Łańcuchowska, gm. Milejów
Witaniów, gm. Łęczna
Wola Krasienińska, gm. Niemce
Wymysłów, gm. Spiczyn
Wola Bychawska, gm. Bychawa
Wilczopole-Kolonia, gm. Głusk
Wygnanowice, gm. Rybczewice
Wilczopole, gm. Głusk
Wola Mała, gm. Bychawa
Wola Gałęzowska, gm. Bychawa
Wólka Bielecka, gm. Milejów
Wólka Abramowicka, gm. Głusk
Władysławów, gm. Bychawa
Wola Duża-Kolonia, gm. Bychawa
Wandzin, gm. Bychawa
Wysokie, gm. Wysokie
Wólka Osowska, gm. Bychawa
Wola, gm. Spiczyn
Walentynów, gm. Krzczonów
Wólka, gm. Wólka
Wincentówek, gm. Bychawa
Widniówka, gm. Strzyżewice
Wola Gałęzowska-Kolonia, gm. Bychawa
Wesołówka, gm. Puchaczów
Walentówka, gm. Bychawa
Włóki, gm. Niemce
Wola Niemiecka, gm. Niemce
Zabłocie, gm. Wysokie
Zawadów, gm. Puchaczów
Zawieprzyce-Kolonia, gm. Spiczyn
Zalesie, gm. Niemce
Zezulin Drugi, gm. Ludwin
Zaraszów-Kolonia, gm. Bychawa
Zalesie, gm. Milejów
Ziółków, gm. Spiczyn
Zgniła Struga, gm. Milejów
Zezulin Pierwszy, gm. Ludwin
Zagrody, gm. Strzyżewice
Zalasek, gm. Wysokie
Zygmuntów, gm. Rybczewice
Zadębie, gm. Bychawa
Zagrody, gm. Wólka
Zdrapy, gm. Bychawa
Zielona, gm. Krzczonów
Zakrzów, gm. Łęczna
Zawieprzyce, gm. Spiczyn
Zajezierze, gm. Bychawa
Zezulin Niższy, gm. Ludwin
Zaraszów, gm. Bychawa
Zapotok, gm. Strzyżewice
Ziunin, gm. Bychawa
Zofiówka, gm. Łęczna
Żabia Wola, gm. Głusk
Żabia Wola, gm. Strzyżewice
Żurawniki, gm. Mełgiew
Żuków Drugi, gm. Krzczonów
Żuków Pierwszy, gm. Krzczonów
Żulin, gm. Niemce
Żuków-Kolonia, gm. Krzczonów
Payu Dotpay