Włodawa (LU1W)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy we Włodawie otrzymał kod wydziału: LU1W

Siedziba:

Sejmowa 7
22-201, Włodawa

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Lublinie
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Abramówka, gm. Cyców
Adamki, gm. Włodawa
Andrzejów-Osada, gm. Urszulin
Argentyna, gm. Hańsk
Aleksandrówka, gm. Urszulin
Andrzejów, gm. Urszulin
Adamów, gm. Cyców
Adampol, gm. Wyryki
Bartoszycha, gm. Hańsk
Brzozowo, gm. Urszulin
Bankowe, gm. Urszulin
Bukowski Las, gm. Hańsk
Biesiadki, gm. Cyców
Białki, gm. Urszulin
Bieleckie, gm. Urszulin
Bytyń, gm. Wola Uhruska
Budki, gm. Hańsk
Bohutyn, gm. Sosnowica
Barki, gm. Cyców
Babsk, gm. Urszulin
Brzeziny, gm. Wola Uhruska
Brzezowo, gm. Urszulin
Borysik, gm. Urszulin
Bekiesza, gm. Cyców
Batajsk, gm. Wyryki
Cyców-Kolonia Druga, gm. Cyców
Choina, gm. Wola Uhruska
Czworaki, gm. Wyryki
Czerniów, gm. Sosnowica
Cyców, gm. Cyców
Czołoma, gm. Sosnowica
Dyszczytno, gm. Urszulin
Dębowiec, gm. Urszulin
Dubnik, gm. Włodawa
Dębina, gm. Stary Brus
Dziesięciny, gm. Wyryki
Demianówka, gm. Włodawa
Dominiczyn, gm. Stary Brus
Dobropol, gm. Wyryki
Dubeczno, gm. Hańsk
Folwark, gm. Wola Uhruska
Flisiuków, gm. Urszulin
Fabryczne, gm. Hańsk
Gliny, gm. Cyców
Grądzik, gm. Stary Brus
Górki, gm. Sosnowica
Granie, gm. Hańsk
Gucin, gm. Włodawa
Grobelki, gm. Urszulin
Głębokie, gm. Cyców
Gajówka, gm. Hańsk
Gliniaki, gm. Hańsk
Goły Bór, gm. Cyców
Garbatówka, gm. Cyców
Glinianki, gm. Hańsk
Garbatówka-Kolonia, gm. Cyców
Grabniak, gm. Urszulin
Hola, gm. Stary Brus
Helenin, gm. Stary Brus
Hańsk Pierwszy, gm. Hańsk
Hańsk-Kolonia, gm. Hańsk
Hołodyska, gm. Sosnowica
Huta, gm. Wola Uhruska
Hałas, gm. Urszulin
Hańsk Drugi, gm. Hańsk
Horostyta, gm. Wyryki
Horostyta-Kolonia, gm. Wyryki
Ignaców, gm. Wyryki
Izabelin, gm. Sosnowica
Janówka, gm. Sosnowica
Jamniki, gm. Urszulin
Janowica, gm. Cyców
Józefin, gm. Urszulin
Józefin, gm. Cyców
Józefów, gm. Wola Uhruska
Kołacze, gm. Mszana Dolna
Krzywki, gm. Wyryki
Kładki, gm. Wyryki
Karolin, gm. Sosnowica
Komarówka, gm. Sosnowica
Koło Młyna, gm. Urszulin
Kulczyn, gm. Hańsk
Kalinówka, gm. Urszulin
Konstantynówka, gm. Hańsk
Kropiwki, gm. Sosnowica
Kaplonosy-Kolonia, gm. Wyryki
Kozubata, gm. Urszulin
Krukowo, gm. Wyryki
Kolonia Pierwsza, gm. Cyców
Kracie, gm. Hańsk
Krzywowierzba, gm. Wyryki
Korolówka-Osada, gm. Włodawa
Kulczyn-Kolonia, gm. Hańsk
Kołacze, gm. Stary Brus
Kamień, gm. Stary Brus
Kopina, gm. Cyców
Kaplonosy, gm. Wyryki
Korolówka, gm. Włodawa
Korolówka-Kolonia, gm. Włodawa
Krasówka, gm. Włodawa
Kułaków, gm. Stary Brus
Kosyń, gm. Wola Uhruska
Koło Szpitala, gm. Włodawa
Kozaki, gm. Hańsk
Kłębiki, gm. Hańsk
Krzemienna, gm. Hańsk
Kochanowskie, gm. Urszulin
Kątek, gm. Wola Uhruska
Krychów, gm. Hańsk
Ludwinów, gm. Cyców
Leć, gm. Hańsk
Luta, gm. Włodawa
Leśnica, gm. Cyców
Leśna, gm. Hańsk
Las, gm. Cyców
Lubień, gm. Wyryki
Lubowierz, gm. Stary Brus
Lipówka, gm. Wyryki
Lipki, gm. Cyców
Lejno, gm. Sosnowica
Libiszów, gm. Sosnowica
Laski Bruskie, gm. Stary Brus
Lipniak, gm. Sosnowica
Łowiszów, gm. Urszulin
Łomnica, gm. Urszulin
Łysocha, gm. Urszulin
Łan, gm. Wola Uhruska
Mszanna-Kolonia, gm. Wola Uhruska
Mszanka, gm. Wola Uhruska
Małoziemce, gm. Wyryki
Małków, gm. Cyców
Macoszyn Mały, gm. Hańsk
Mościska, gm. Sosnowica
Męczyńszczyzna, gm. Urszulin
Majątek, gm. Urszulin
Myściowyki, gm. Wola Uhruska
Marynka, gm. Cyców
Mutwica, gm. Cyców
Małorolne, gm. Wyryki
Michałów, gm. Urszulin
Moczydła, gm. Wola Uhruska
Mieżychód, gm. Hańsk
Mszanna, gm. Wola Uhruska
Macoszyn Duży, gm. Wola Uhruska
Mietułka, gm. Stary Brus
Małoziemce, gm. Wola Uhruska
Marianka, gm. Stary Brus
Majdan Stuleński, gm. Wola Uhruska
Majdan, gm. Cyców
Malinówka, gm. Cyców
Nowe Załucze, gm. Urszulin
Nadolszana, gm. Włodawa
Nowiny, gm. Stary Brus
Nowy Stręczyn, gm. Cyców
Nowa Marianka, gm. Stary Brus
Nowy Brus, gm. Stary Brus
Nowy Orzechów, gm. Sosnowica
Nadbużanka, gm. Wola Uhruska
Obszar, gm. Włodawa
Ostrówek, gm. Cyców
Orchówek, gm. Włodawa
Olszowo, gm. Urszulin
Okolenia Wytycka, gm. Urszulin
Ostrów Nadrybski, gm. Cyców
Oszywka, gm. Włodawa
Ostrówek Podyski, gm. Cyców
Ośrodek, gm. Wola Uhruska
Okuninka, gm. Włodawa
Osowa, gm. Hańsk
Ostrowy Kulczyńskie, gm. Hańsk
Olchówka, gm. Sosnowica
Pikulawka, gm. Hańsk
Piasek, gm. Stary Brus
Podgłębokie, gm. Cyców
Piasek, gm. Hańsk
Przykory, gm. Wola Uhruska
Piątaki, gm. Hańsk
Pod Piaskami, gm. Wola Uhruska
Pod Bubnowem, gm. Urszulin
Podlasie, gm. Stary Brus
Pasieka, gm. Sosnowica
Płucińskie, gm. Włodawa
Pod Lasem, gm. Urszulin
Podzamcze, gm. Włodawa
Podmalenie, gm. Wola Uhruska
Przymiarki, gm. Cyców
Podołże, gm. Urszulin
Podcycowie, gm. Cyców
Piaski, gm. Wola Uhruska
Popówka, gm. Wola Uhruska
Podkraje, gm. Wola Uhruska
Podbukowie, gm. Wola Uhruska
Podzosinie, gm. Cyców
Potoki, gm. Wola Uhruska
Piaski Uhruskie, gm. Wola Uhruska
Pięciowłóki, gm. Wola Uhruska
Plac Musztry, gm. Włodawa
Pieńki, gm. Stary Brus
Podgórze, gm. Stary Brus
Podlaski, gm. Hańsk
Pastwisko, gm. Urszulin
Pułanki, gm. Hańsk
Przymiarki, gm. Wola Uhruska
Podsusze, gm. Włodawa
Park Miejski, gm. Włodawa
Podyski, gm. Cyców
Pólka, gm. Wola Uhruska
Połód, gm. Włodawa
Przymiarki, gm. Urszulin
Pieszowola, gm. Sosnowica
Podłukowskie, gm. Wola Uhruska
Reputka, gm. Hańsk
Ruski Kąt, gm. Cyców
Różanka, gm. Włodawa
Rudka Łowiecka, gm. Hańsk
Rybitwa, gm. Włodawa
Szelibudy, gm. Stary Brus
Stary Stręczyn, gm. Cyców
Szmokotówka, gm. Stary Brus
Suchawa, gm. Wyryki
Sewerynów, gm. Cyców
Suszno, gm. Włodawa
Szcześniki, gm. Hańsk
Szkolna, gm. Hańsk
Stary Orzechów, gm. Sosnowica
Stary Andrzejów, gm. Urszulin
Szkorutyniec, gm. Włodawa
Stanisławów, gm. Wola Uhruska
Szuminka, gm. Włodawa
Stary Brus, gm. Stary Brus
Stara Wieś, gm. Hańsk
Stawek, gm. Cyców
Stawek-Kolonia, gm. Cyców
Stefanów, gm. Cyców
Stare Sioło, gm. Włodawa
Sołtysy, gm. Wola Uhruska
Starzyzna, gm. Hańsk
Sumin, gm. Urszulin
Sęków, gm. Urszulin
Skrobień, gm. Wyryki
Siedliszcze, gm. Wola Uhruska
Sytyta, gm. Wyryki
Szczupak, gm. Cyców
Stary Majdan, gm. Hańsk
Szerokie, gm. Włodawa
Skorodnica, gm. Stary Brus
Stara Wieś, gm. Wola Uhruska
Stawki, gm. Włodawa
Siedliska, gm. Wyryki
Sobibór, gm. Włodawa
Sosnowica-Dwór, gm. Sosnowica
Sajówka, gm. Wola Uhruska
Sumińskie Towarzystwo, gm. Cyców
Suszno-Kolonia, gm. Włodawa
Stara Suchawa, gm. Wyryki
Stare Załucze, gm. Urszulin
Stare Stulno, gm. Wola Uhruska
Szałowiły, gm. Urszulin
Stulno, gm. Wola Uhruska
Stara Marianka, gm. Stary Brus
Szlachta, gm. Włodawa
Samuły, gm. Wyryki
Sosnowica, gm. Sosnowica
Świerszczów, gm. Cyców
Świerszczów-Kolonia, gm. Cyców
Śródmieście, gm. Włodawa
Świców, gm. Hańsk
Topole, gm. Hańsk
Teodorów, gm. Hańsk
Topole, gm. Cyców
Tarasiuki, gm. Włodawa
Tylne Pole, gm. Hańsk
Turno, gm. Sosnowica
Toki, gm. Hańsk
Tadzin, gm. Urszulin
Uhrusk, gm. Wola Uhruska
Urszulin, gm. Urszulin
Ujazdów, gm. Hańsk
Wielkopole, gm. Urszulin
Wielki Łan, gm. Stary Brus
Wyryki-Wola, gm. Wyryki
Widły, gm. Cyców
Wyryki-Adampol, gm. Wyryki
Wygon, gm. Cyców
Wyryki, gm. Wyryki
Włodawa, gm. Włodawa
Wola Wereszczyńska, gm. Urszulin
Wola, gm. Włodawa
Wytyczno, gm. Urszulin
Walerianów, gm. Sosnowica
Wólka, gm. Stary Brus
Wola Uhruska, gm. Wola Uhruska
Wołoskowola, gm. Stary Brus
Warszawka, gm. Hańsk
Wólka Cycowska, gm. Cyców
Wielki Las, gm. Cyców
Wojciechów, gm. Hańsk
Wereszczyn, gm. Urszulin
Wólka Wytycka, gm. Urszulin
Wólka Nadrybska, gm. Cyców
Wyryki-Połód, gm. Wyryki
Wincencin, gm. Urszulin
Wołczyny, gm. Włodawa
Wygon, gm. Hańsk
Wujek, gm. Urszulin
Wiązowiec, gm. Urszulin
Zosin, gm. Cyców
Zagóra, gm. Wola Uhruska
Zalasocze, gm. Cyców
Zadwórki, gm. Wola Uhruska
Zabrodzie, gm. Wola Uhruska
Zezulka, gm. Hańsk
Zastawie, gm. Wola Uhruska
Zbereże, gm. Wola Uhruska
Zduchy, gm. Wyryki
Za Jeziorem, gm. Urszulin
Zamłyniec, gm. Sosnowica
Zawadówka, gm. Urszulin
Zawołcze, gm. Hańsk
Zahajki-Kolonia, gm. Wyryki
Zahajki, gm. Wyryki
Załoza, gm. Cyców
Za Borem, gm. Cyców
Zaróbka, gm. Cyców
Zagrzędy, gm. Wola Uhruska
Zabrodzie, gm. Urszulin
Zbójno, gm. Sosnowica
Zarudka, gm. Urszulin
Zienki, gm. Sosnowica
Zastawie, gm. Urszulin
Zacisze, gm. Sosnowica
Zagórze, gm. Cyców
Zabagonie, gm. Włodawa
Zamołodycze, gm. Stary Brus
Zarzecze, gm. Włodawa
Zagrobela, gm. Cyców
Żłobek, gm. Włodawa
Żłobek Mały, gm. Włodawa
Żdżanne, gm. Hańsk
Żuków, gm. Włodawa
Żdżarka, gm. Hańsk
Żdżarka Włodawska, gm. Hańsk
Żabia, gm. Cyców
Payu Dotpay