Nowy Sącz (NS1S)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Nowym Sączu otrzymał kod wydziału: NS1S

Siedziba:

Pijarska 3
33-320, Nowy Sącz

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Basiagówka, gm. Kamionka Wielka
Barcynka, gm. Podegrodzie
Buczkówka, gm. Podegrodzie
Brzozie, gm. Łososina Dolna
Banach, gm. Łącko
Bącza-Kunina, gm. Nawojowa
Boconiec, gm. Łącko
Biele, gm. Łącko
Barcice Dolne, gm. Stary Sącz
Bucze, gm. Łącko
Bukówki, gm. Łącko
Burdak, gm. Podegrodzie
Biała, gm. Łososina Dolna
Bukowiec, gm. Nawojowa
Bącza, gm. Nawojowa
Bukowy Potok, gm. Łącko
Bindasówka, gm. Łącko
Bystry Wierch, gm. Łącko
Brzeg, gm. Łącko
Byniowa, gm. Łącko
Biedroniówka, gm. Łącko
Bielówka Niżna, gm. Łącko
Babia Góra, gm. Łososina Dolna
Brzezna-Litacz, gm. Podegrodzie
Barnakówka, gm. Nawojowa
Błaszkowiec, gm. Łącko
Brzeziny, gm. Podegrodzie
Byniowa Zagorzyńska, gm. Łącko
Biały Potok, gm. Łącko
Budzyń, gm. Podegrodzie
Bucznik, gm. Łososina Dolna
Białasówka, gm. Kamionka Wielka
Bogusza, gm. Kamionka Wielka
Buczakówka, gm. Kamionka Wielka
Bukowiec Niżny, gm. Korzenna
Brzyna, gm. Łącko
Berdychów, gm. Łososina Dolna
Bania, gm. Kamionka Wielka
Barnowiec, gm. Łabowa
Bukowina, gm. Łącko
Babiki, gm. Łącko
Burdak Długołęcki, gm. Podegrodzie
Borkowskie, gm. Kamionka Wielka
Biedówka, gm. Łącko
Browary, gm. Łącko
Borowa, gm. Łącko
Borki, gm. Łącko
Baumówka, gm. Nawojowa
Brzyzki, gm. Łącko
Babia, gm. Łącko
Baranówka, gm. Stary Sącz
Bielówka Wyżna, gm. Łącko
Bielaki, gm. Łącko
Bratyszowiec, gm. Kamionka Wielka
Bielowa, gm. Łącko
Brzezie, gm. Łososina Dolna
Bieryty, gm. Łącko
Berdychów, gm. Łącko
Brzezna, gm. Podegrodzie
Buciarka, gm. Łącko
Bazówka, gm. Łososina Dolna
Berdychów, gm. Korzenna
Boczów, gm. Łącko
Bania, gm. Stary Sącz
Białawoda, gm. Łososina Dolna
Brzezie, gm. Korzenna
Bachnacie, gm. Stary Sącz
Bukowiec, gm. Korzenna
Borkówka, gm. Nawojowa
Bonifacówka, gm. Nawojowa
Bucznik, gm. Łącko
Bilsko, gm. Łososina Dolna
Barcice, gm. Stary Sącz
Bystra, gm. Łącko
Baranówka, gm. Nawojowa
Bańcerówka, gm. Kamionka Wielka
Chowańce, gm. Piwniczna-Zdrój
Chałupisko, gm. Łącko
Chmielówka, gm. Stary Sącz
Chmurówka, gm. Stary Sącz
Czarny Potok, gm. Łącko
Cabakówka, gm. Nawojowa
Cyrchla, gm. Łącko
Cebulówka, gm. Łącko
Cerchla, gm. Łącko
Czerniec, gm. Łącko
Chochle, gm. Kamionka Wielka
Chudobówka, gm. Łącko
Cecurówka, gm. Nawojowa
Chebdówka, gm. Kamionka Wielka
Czarna Kamionka, gm. Kamionka Wielka
Choroskówka, gm. Nawojowa
Cyganowice, gm. Stary Sącz
Ciosówka, gm. Łącko
Czaczów, gm. Łabowa
Cichawa, gm. Łososina Dolna
Czubica, gm. Łososina Dolna
Cempówka, gm. Łabowa
Cecygówka, gm. Łącko
Cegielnia, gm. Łącko
Chomątówka, gm. Kamionka Wielka
Czajki, gm. Łącko
Chałupina, gm. Łącko
Chwosty, gm. Łącko
Cerchla, gm. Stary Sącz
Chorowskówka, gm. Łabowa
Chochorowice, gm. Podegrodzie
Campówka, gm. Kamionka Wielka
Cegielnia, gm. Stary Sącz
Cempówka, gm. Nawojowa
Cegielnia, gm. Nawojowa
Ćwierci Niżne, gm. Stary Sącz
Ćwiercie Wyżne, gm. Stary Sącz
Ćwierć, gm. Kamionka Wielka
Dwór, gm. Piwniczna-Zdrój
Dwór, gm. Stary Sącz
Długołęka-Świerkla, gm. Podegrodzie
Dudkówka, gm. Nawojowa
Dybówka, gm. Kamionka Wielka
Do Kozieńskich, gm. Łącko
Do Florków, gm. Łącko
Do Pogwizdów, gm. Łącko
Dolina, gm. Stary Sącz
Dąbrowy, gm. Łącko
Działy, gm. Podegrodzie
Dworskie, gm. Podegrodzie
Dunajczyska, gm. Łącko
Dolinka, gm. Nawojowa
Dołki, gm. Łącko
Działa, gm. Stary Sącz
Działek, gm. Łącko
Do Kołodzieja, gm. Łącko
Dybce, gm. Łącko
Dział, gm. Kamionka Wielka
Działek, gm. Kamionka Wielka
Dzielnica, gm. Stary Sącz
Do Lizonia, gm. Łącko
Dominików, gm. Stary Sącz
Dolina, gm. Łącko
Dziadki, gm. Łącko
Drapka, gm. Podegrodzie
Dworskie, gm. Kamionka Wielka
Działy Łęckie, gm. Korzenna
Do Lizonki, gm. Łącko
Do Kikliców, gm. Łącko
Do Błasiaków, gm. Łącko
Doliska, gm. Łącko
Dalnie Pola, gm. Korzenna
Dąbrówka, gm. Łącko
Doliny, gm. Łososina Dolna
Działy Kadeckie, gm. Łącko
Dudówka, gm. Łącko
Dział, gm. Łącko
Długa Łąka, gm. Łącko
Do Krzysia, gm. Łącko
Doliny, gm. Kamionka Wielka
Dychały, gm. Łącko
Dział, gm. Łososina Dolna
Do Dziadosza, gm. Łącko
Dół, gm. Podegrodzie
Działki, gm. Podegrodzie
Dębina, gm. Kamionka Wielka
Dolna Wieś, gm. Łącko
Facimiech, gm. Stary Sącz
Fydówka, gm. Kamionka Wielka
Faltynówka, gm. Łącko
Floriany, gm. Łącko
Folwark, gm. Korzenna
Feleczyn, gm. Łabowa
Frycowa, gm. Nawojowa
Folwark, gm. Łącko
Gaboń, gm. Stary Sącz
Garby, gm. Stary Sącz
Góry, gm. Kamionka Wielka
Grabaniec, gm. Łącko
Gródek, gm. Łącko
Gajdosówka, gm. Kamionka Wielka
Grodek, gm. Łososina Dolna
Górki, gm. Łącko
Góry Gostwickie, gm. Podegrodzie
Gębacze, gm. Łącko
Gomulcówka, gm. Nawojowa
Góry Łęckie, gm. Korzenna
Góry, gm. Korzenna
Groń, gm. Łącko
Górki, gm. Korzenna
Gorzków, gm. Łącko
Głobieńszczówka, gm. Łososina Dolna
Góry Plebańskie, gm. Kamionka Wielka
Granica, gm. Podegrodzie
Gotfrudówka, gm. Łososina Dolna
Górka, gm. Łącko
Gałyse, gm. Łącko
Gronik, gm. Łącko
Galiców, gm. Stary Sącz
Grochówki, gm. Łososina Dolna
Gołkowice Górne, gm. Stary Sącz
Głębuczek, gm. Kamionka Wielka
Gostwica, gm. Podegrodzie
Glinczak, gm. Stary Sącz
Górny Litacz, gm. Podegrodzie
Górki, gm. Podegrodzie
Granicznik, gm. Łącko
Groń, gm. Stary Sącz
Gołkowice Dolne, gm. Stary Sącz
Głodówka, gm. Kamionka Wielka
Góralówka, gm. Kamionka Wielka
Głaze, gm. Łososina Dolna
Garbowiec, gm. Łącko
Grodkówka, gm. Łącko
Gromale, gm. Łącko
Garby, gm. Korzenna
Gaj, gm. Stary Sącz
Góry, gm. Nawojowa
Górna Wieś, gm. Korzenna
Gorzkowska, gm. Łącko
Grabowce, gm. Stary Sącz
Granice, gm. Korzenna
Gawronówka, gm. Łącko
Gruszów, gm. Łącko
Gronie, gm. Łącko
Góra-Wieś, gm. Podegrodzie
Glinek, gm. Łącko
Gliniki, gm. Łącko
Grabka, gm. Łącko
Gracze, gm. Kamionka Wielka
Góry, gm. Łososina Dolna
Granica, gm. Łososina Dolna
Głucha Dolina, gm. Stary Sącz
Górka, gm. Łososina Dolna
Gabriele, gm. Łącko
Garby, gm. Kamionka Wielka
Groń, gm. Nawojowa
Homrzyska, gm. Nawojowa
Hamernia, gm. Nawojowa
Hamigówka, gm. Kamionka Wielka
Hebdówka, gm. Kamionka Wielka
Iździorówka, gm. Nawojowa
Jachlówka, gm. Stary Sącz
Janówka, gm. Kamionka Wielka
Jarostowa, gm. Łososina Dolna
Janczurówka, gm. Łącko
Jeżówki, gm. Korzenna
Just, gm. Łososina Dolna
Jakubkowice, gm. Łososina Dolna
Jasienina, gm. Łącko
Jastrzębówka, gm. Łącko
Jedlane, gm. Podegrodzie
Jasienna, gm. Korzenna
Jamniczka, gm. Kamionka Wielka
Jaszkowiec, gm. Łącko
Janeczki, gm. Łącko
Jawory, gm. Łącko
Jamnica, gm. Kamionka Wielka
Jarzębiakówka, gm. Łabowa
Jaworzynka, gm. Łącko
Jeżówka, gm. Łącko
Jurówka, gm. Łącko
Jasionki, gm. Korzenna
Jarosze, gm. Łącko
Janczowa, gm. Korzenna
Jurczaki, gm. Stary Sącz
Juraszowa, gm. Podegrodzie
Jaroszówka, gm. Kamionka Wielka
Jelenie, gm. Kamionka Wielka
Jaworów, gm. Łącko
Jamówka, gm. Łącko
Jeżowa, gm. Łącko
Jazowsko, gm. Łącko
Krakowska, gm. Łącko
Krętówki, gm. Kamionka Wielka
Kamionka Mała, gm. Kamionka Wielka
Kocembówka, gm. Kamionka Wielka
Kadeczka, gm. Łącko
Kubciówka, gm. Łącko
Kawiory, gm. Korzenna
Kącina, gm. Nawojowa
Krawcówka, gm. Kamionka Wielka
Kępa, gm. Łososina Dolna
Kawówka Niżna, gm. Łącko
Kuklina, gm. Łącko
Krzyże, gm. Podegrodzie
Kachniarze, gm. Kamionka Wielka
Kwartał, gm. Łącko
Klin, gm. Stary Sącz
Kawulówka, gm. Łącko
Kiercówka, gm. Łącko
Kamionki, gm. Nawojowa
Kołowska, gm. Łącko
Kulasikówka, gm. Łącko
Kąty, gm. Podegrodzie
Koci Rynek, gm. Nawojowa
Kiczanki, gm. Łącko
Kiklice, gm. Łącko
Kowalówka, gm. Łososina Dolna
Karczyska, gm. Łącko
Krawędy, gm. Łącko
Krzemionka, gm. Nawojowa
Kotasówka, gm. Łososina Dolna
Kochoń, gm. Łącko
Krzywda, gm. Korzenna
Kamianna, gm. Łabowa
Kurkowskie, gm. Podegrodzie
Kulówka, gm. Łącko
Kamionka Wielka, gm. Kamionka Wielka
Królówka, gm. Kamionka Wielka
Kępa, gm. Korzenna
Kwartały, gm. Łącko
Koziarnica, gm. Łącko
Kamieńczyk, gm. Łącko
Krzyżówka, gm. Stary Sącz
Kolonia, gm. Łącko
Kadcza, gm. Łącko
Księdza, gm. Łącko
Kretówki, gm. Łącko
Krzywe, gm. Łącko
Kopytówka, gm. Łącko
Kulpówka, gm. Nawojowa
Kabatki, gm. Łącko
Krakówka, gm. Łącko
Kozówka, gm. Łącko
Królowa, gm. Łącko
Kozieńskie, gm. Łącko
Kawówka Wyżna, gm. Łącko
Kamyk, gm. Łososina Dolna
Krzaki Gostwickie, gm. Podegrodzie
Kolonie, gm. Podegrodzie
Królowa Górna, gm. Kamionka Wielka
Kaczory, gm. Łącko
Kowalikówka, gm. Kamionka Wielka
Karczemne, gm. Korzenna
Kamigówka, gm. Kamionka Wielka
Kwasowiec, gm. Podegrodzie
Kulas, gm. Łącko
Kawiory, gm. Łososina Dolna
Kruczki Wyżne, gm. Kamionka Wielka
Kliny, gm. Stary Sącz
Kamieniec, gm. Stary Sącz
Kokoc, gm. Łososina Dolna
Koszarki, gm. Łącko
Kiercówka, gm. Nawojowa
Karczma, gm. Łącko
Kulwany, gm. Łącko
Krótka, gm. Łącko
Kowalikówka, gm. Nawojowa
Kapłaniec, gm. Łososina Dolna
Korzenna, gm. Korzenna
Korczagówka, gm. Kamionka Wielka
Kiełbasówka, gm. Kamionka Wielka
Krzyżówka, gm. Łabowa
Kicznia, gm. Łącko
Kąty, gm. Łososina Dolna
Kąty, gm. Łącko
Koniec Wsi, gm. Kamionka Wielka
Krupówki, gm. Łącko
Klimczakówka, gm. Łabowa
Kotów, gm. Łabowa
Klań, gm. Łososina Dolna
Kosówka, gm. Kamionka Wielka
Kopanie, gm. Łącko
Koniuszowa, gm. Korzenna
Kąty, gm. Łabowa
Kitówka, gm. Łącko
Kębiałki, gm. Stary Sącz
Kamieńce, gm. Łącko
Kunina, gm. Nawojowa
Krupy, gm. Łącko
Klin, gm. Korzenna
Koszary, gm. Łososina Dolna
Królowa Polska, gm. Kamionka Wielka
Kluczniki, gm. Łącko
Klimki, gm. Łącko
Koło Przewozu, gm. Podegrodzie
Kliniec, gm. Łącko
Kierczówka, gm. Łącko
Lemiesz, gm. Łososina Dolna
Lipówki, gm. Łącko
Lipie, gm. Stary Sącz
Lechy, gm. Korzenna
Lipnica Wielka, gm. Korzenna
Librówka, gm. Kamionka Wielka
Leszcze, gm. Łososina Dolna
Lipnica Dolna, gm. Korzenna
Lemierzyska, gm. Łącko
Ligasówka, gm. Łącko
Lizonie, gm. Łącko
Lejzówka, gm. Stary Sącz
Lipie, gm. Kamionka Wielka
Leonówka, gm. Łącko
Leśniarka, gm. Nawojowa
Lelitkówka, gm. Nawojowa
Lipne Niwy, gm. Podegrodzie
Lipnica Górna, gm. Korzenna
Łęg, gm. Nawojowa
Łaziska, gm. Łososina Dolna
Łąkcie, gm. Łącko
Łęgi, gm. Stary Sącz
Łąki, gm. Nawojowa
Łęgi, gm. Łącko
Łazy Biegonickie, gm. Stary Sącz
Łysa Góra, gm. Podegrodzie
Łodziska, gm. Łącko
Łososina Dolna, gm. Łososina Dolna
Łączne, gm. Łososina Dolna
Łęg, gm. Łącko
Łabowiec, gm. Łabowa
Łężyska, gm. Korzenna
Łąki, gm. Stary Sącz
Łubinka, gm. Korzenna
Łąki Gostwickie, gm. Podegrodzie
Łyczana, gm. Korzenna
Łazy Naszczowskie, gm. Podegrodzie
Łabuzówka, gm. Łososina Dolna
Łąkta, gm. Łącko
Łąki, gm. Łącko
Łukaszówka, gm. Nawojowa
Łyczanka, gm. Łososina Dolna
Łazarska Rola, gm. Łącko
Łęka, gm. Korzenna
Łącko, gm. Łącko
Łabowa, gm. Kamionka Wielka
Łazy, gm. Łącko
Łaziska, gm. Stary Sącz
Łąki, gm. Kamionka Wielka
Łazy, gm. Łososina Dolna
Łabowa, gm. Łabowa
Łąki, gm. Korzenna
Łączki, gm. Podegrodzie
Łazy Brzyńskie, gm. Łącko
Łęki, gm. Łososina Dolna
Łazy Podegrodzkie, gm. Podegrodzie
Łaz, gm. Łącko
Łazisko, gm. Łącko
Łosie, gm. Łabowa
Łasztki, gm. Korzenna
Michalikówka, gm. Kamionka Wielka
Magierówka, gm. Nawojowa
Morsztynówka, gm. Łososina Dolna
Młaki, gm. Łącko
Mogilno, gm. Korzenna
Moszczenica Wyżna, gm. Stary Sącz
Mieczkowskie, gm. Łącko
Mosteczna, gm. Korzenna
Mortkówka, gm. Łososina Dolna
Mokra Wieś, gm. Podegrodzie
Malczakówka, gm. Kamionka Wielka
Markowa, gm. Łącko
Morawina, gm. Stary Sącz
Młyn, gm. Łącko
Mostki, gm. Stary Sącz
Mościska, gm. Łącko
Mieściska, gm. Korzenna
Mała Góra, gm. Nawojowa
Moszczenica Niżna, gm. Stary Sącz
Małe Zagórze, gm. Korzenna
Mostkówka, gm. Łącko
Maciejowa, gm. Łabowa
Mostki, gm. Korzenna
Musołówka, gm. Łącko
Majdan, gm. Łącko
Mołdawówka, gm. Stary Sącz
Mystków, gm. Kamionka Wielka
Mirkówka, gm. Łabowa
Michalczowa, gm. Łososina Dolna
Masiowa, gm. Łącko
Madziary, gm. Łącko
Myślec, gm. Stary Sącz
Morańskówka, gm. Kamionka Wielka
Miłkowa, gm. Korzenna
Mirkówka, gm. Nawojowa
Mszalnica, gm. Kamionka Wielka
Malikówka, gm. Łabowa
Margań Wyżna, gm. Nawojowa
Moczarki, gm. Łącko
Majechówka, gm. Nawojowa
Moczarki, gm. Nawojowa
Mroziówka, gm. Łącko
Maliniki, gm. Stary Sącz
Matusówka, gm. Łącko
Maszkowice, gm. Łącko
Młynczyska, gm. Łącko
Mrozy, gm. Kamionka Wielka
Moraźnica, gm. Łącko
Migostów, gm. Łącko
Marasiówka, gm. Łącko
Majerz, gm. Łącko
Mijasowa, gm. Łącko
Nowy Świat, gm. Korzenna
Nad Browarem, gm. Łącko
Niżne, gm. Łososina Dolna
Nowa Droga, gm. Krynica-Zdrój
Nad Brzeziną, gm. Korzenna
Na Łąkę, gm. Łącko
Nowa Wieś, gm. Łącko
Na Michałówce, gm. Stary Sącz
Na Wierchu, gm. Nawojowa
Na Kamieńcu, gm. Stary Sącz
Niżna Paproć, gm. Łącko
Niżne Pole, gm. Podegrodzie
Niwy, gm. Kamionka Wielka
Nad Stacją, gm. Kamionka Wielka
Na Dołku, gm. Nawojowa
Na Jaworzynę, gm. Łącko
Na Świniarki, gm. Łącko
Nawsie, gm. Podegrodzie
Niżny Koniec, gm. Łabowa
Niżne Łazy, gm. Łącko
Na Margani, gm. Nawojowa
Naszacowice, gm. Podegrodzie
Na Wierchu, gm. Stary Sącz
Niżna Wola, gm. Kamionka Wielka
Na Kolonii, gm. Podegrodzie
Na Młace, gm. Nawojowa
Nawsie, gm. Łącko
Na Wapelną, gm. Łącko
Nowakówka, gm. Łącko
Na Pagórku, gm. Nawojowa
Na Opałkówkę, gm. Łącko
Na Łąkach, gm. Stary Sącz
Nowiny, gm. Łososina Dolna
Na Przybiercz, gm. Łącko
Nowa Wieś, gm. Łososina Dolna
Nowy Sącz, gm. Nowy Sącz
Nawsie, gm. Łososina Dolna
Niżny Litacz, gm. Podegrodzie
Niecew, gm. Korzenna
Niemcówka, gm. Łabowa
Niżny Koniec, gm. Stary Sącz
Na Knapiarkę, gm. Łącko
Nowa Wieś, gm. Łabowa
Niwki, gm. Łososina Dolna
Na Potoki, gm. Łącko
Niżny Las, gm. Podegrodzie
Na Kolonię, gm. Łącko
Niżne Puldowskie, gm. Łącko
Nawojowa, gm. Nawojowa
Obłazy, gm. Chełmiec
Olszana, gm. Podegrodzie
Olszyny, gm. Kamionka Wielka
Ormantówka, gm. Łabowa
Oborzyska, gm. Łącko
Owsianki, gm. Łącko
Okrąg, gm. Łososina Dolna
Ogorzałki, gm. Łabowa
Obidza, gm. Łącko
Osiki, gm. Łącko
Opalana, gm. Stary Sącz
Okrągłe, gm. Kamionka Wielka
Obłazy, gm. Łącko
Osieki, gm. Podegrodzie
Ostra Góra, gm. Łososina Dolna
Oracze, gm. Kamionka Wielka
Obłaz, gm. Łącko
Olszanka, gm. Podegrodzie
Okrąg, gm. Łącko
Osowie, gm. Podegrodzie
Ogródek, gm. Łącko
Ogrodzisko, gm. Łącko
Osada, gm. Stary Sącz
Ormantówka, gm. Nawojowa
Opalanka, gm. Łącko
Osicze, gm. Łącko
Opijówka, gm. Łącko
Pomakowica, gm. Rytro
Poświątne, gm. Podegrodzie
Potoczki, gm. Łososina Dolna
Pod Piekłem, gm. Podegrodzie
Pod Dzielnicą, gm. Stary Sącz
Podjarcowa, gm. Łącko
Południakówka, gm. Łabowa
Pod Dąbkiem, gm. Kamionka Wielka
Pod Bukowiną, gm. Łącko
Pasternia, gm. Stary Sącz
Potok, gm. Łącko
Podtrzycierz, gm. Korzenna
Podziele, gm. Łącko
Potok, gm. Nawojowa
Pazganówka, gm. Kamionka Wielka
Pod Sośliną, gm. Podegrodzie
Pacany, gm. Łososina Dolna
Piaski, gm. Łącko
Pniaki, gm. Łącko
Palarnia, gm. Łącko
Paleniska, gm. Łącko
Podgórze, gm. Łososina Dolna
Posadowa Mogilska, gm. Korzenna
Piwowary, gm. Łącko
Piórówka, gm. Nawojowa
Podmiłkowa, gm. Korzenna
Półrolki, gm. Korzenna
Pustki, gm. Korzenna
Pogwizdówka, gm. Łącko
Pierzchały, gm. Łącko
Ptaszniki, gm. Łącko
Poczekaj, gm. Kamionka Wielka
Podoliska, gm. Stary Sącz
Potoki, gm. Korzenna
Popowice, gm. Stary Sącz
Polanice, gm. Łącko
Podłazie, gm. Łącko
Pod Lasem, gm. Stary Sącz
Pultowskie Wyżne, gm. Łącko
Prusówka, gm. Podegrodzie
Pod Lasem, gm. Kamionka Wielka
Potoki, gm. Łącko
Półanki, gm. Łącko
Podłazie, gm. Łososina Dolna
Pożogi, gm. Łącko
Pałyga, gm. Nawojowa
Pasiudówka, gm. Łącko
Podlipie, gm. Nawojowa
Popardowa Wyżna, gm. Nawojowa
Polana, gm. Łącko
Patranówka, gm. Łabowa
Pytle, gm. Łącko
Pod Chełmkiem, gm. Podegrodzie
Poczekaj, gm. Nawojowa
Pasternia, gm. Łącko
Pod Miedzą, gm. Łososina Dolna
Pędzicha, gm. Podegrodzie
Pasula, gm. Łącko
Piętkówka, gm. Łabowa
Podlesie, gm. Stary Sącz
Podmajerz, gm. Stary Sącz
Pagórek, gm. Kamionka Wielka
Podrównica, gm. Łącko
Poręby, gm. Korzenna
Półzagrodzie, gm. Kamionka Wielka
Puste, gm. Łososina Dolna
Pasternik, gm. Łącko
Podkraje, gm. Łącko
Pyrdoły, gm. Łącko
Poddąbrowie, gm. Podegrodzie
Pietryniakówka, gm. Łabowa
Pańskie, gm. Łabowa
Podgrabka, gm. Łącko
Place Juraszowskie, gm. Podegrodzie
Pod Gwizdorem, gm. Podegrodzie
Podskalice, gm. Łącko
Piaski, gm. Stary Sącz
Podlipa, gm. Kamionka Wielka
Pod Ciecierzem, gm. Nawojowa
Pogorzelina, gm. Łącko
Pod Słowikową, gm. Korzenna
Polanka, gm. Łącko
Półanki, gm. Nawojowa
Podkamienne, gm. Nawojowa
Pultowskie, gm. Łącko
Paryje, gm. Stary Sącz
Pod Piechówką, gm. Łącko
Podgwizdówka, gm. Łącko
Potoki, gm. Stary Sącz
Połomia, gm. Łącko
Pod Wardężynami, gm. Podegrodzie
Porębówka, gm. Kamionka Wielka
Poddolinki, gm. Stary Sącz
Popardowa, gm. Nawojowa
Przysietnica, gm. Stary Sącz
Podglinka, gm. Podegrodzie
Połom, gm. Stary Sącz
Piętkówka, gm. Nawojowa
Pod Rogami, gm. Podegrodzie
Paryja, gm. Łącko
Potyle, gm. Stary Sącz
Pogwizdów, gm. Korzenna
Podpaproć, gm. Łącko
Pod Łąkami, gm. Stary Sącz
Pietruskie, gm. Łącko
Pokudłane, gm. Łososina Dolna
Podchełmie, gm. Łososina Dolna
Podgóra, gm. Łącko
Pod Lipą, gm. Stary Sącz
Porąbka, gm. Korzenna
Poczekaj, gm. Stary Sącz
Podniecew, gm. Korzenna
Podegrodzie, gm. Podegrodzie
Polanka, gm. Stary Sącz
Popardowa Niżna, gm. Nawojowa
Podsapieniec, gm. Stary Sącz
Ptakówka, gm. Kamionka Wielka
Poddziale, gm. Korzenna
Pieniężne, gm. Stary Sącz
Padoły, gm. Łącko
Pański Majerz, gm. Łącko
Przylasek, gm. Korzenna
Przychód, gm. Stary Sącz
Przymiarki, gm. Nawojowa
Podgórki, gm. Podegrodzie
Przydomki, gm. Łącko
Podwilcze, gm. Łącko
Podlipowy Działek, gm. Łącko
Pustka, gm. Łabowa
Podkrzyzie, gm. Łącko
Place, gm. Łącko
Palenica, gm. Łącko
Pod Drapą, gm. Łącko
Przewoźnikówka, gm. Łącko
Podsiadówka, gm. Łącko
Popielówka, gm. Kamionka Wielka
Psie, gm. Łącko
Poboiska, gm. Łącko
Podgórze, gm. Stary Sącz
Podlas, gm. Nawojowa
Podlesie, gm. Korzenna
Pierzwia, gm. Stary Sącz
Podsobel, gm. Łącko
Przewóz, gm. Stary Sącz
Pod Wierchami, gm. Stary Sącz
Pomietły, gm. Łącko
Praczka, gm. Stary Sącz
Ptakówka Niżna, gm. Kamionka Wielka
Pustka, gm. Nawojowa
Pagórki, gm. Łabowa
Podlasie, gm. Łososina Dolna
Podrzecze, gm. Podegrodzie
Popardówka, gm. Łącko
Rokitniak, gm. Piwniczna-Zdrój
Rogi, gm. Podegrodzie
Rachelówka, gm. Kamionka Wielka
Rozdziele, gm. Łososina Dolna
Rokita, gm. Łącko
Równiczki, gm. Łososina Dolna
Rybówka, gm. Nawojowa
Rzeki, gm. Korzenna
Równie, gm. Korzenna
Roztoka Wielka, gm. Łabowa
Radeckówka, gm. Kamionka Wielka
Równia, gm. Łącko
Rakówka, gm. Łącko
Rybień, gm. Nawojowa
Rąbacz, gm. Podegrodzie
Rządek, gm. Łącko
Rozdola, gm. Korzenna
Rozmusy, gm. Łącko
Rośmirowa, gm. Łososina Dolna
Rynek, gm. Kamionka Wielka
Rojówka, gm. Łososina Dolna
Rola, gm. Łososina Dolna
Rabszczówka, gm. Łososina Dolna
Radowa, gm. Łącko
Rozmusie, gm. Kamionka Wielka
Równice, gm. Łososina Dolna
Rybówka, gm. Łabowa
Rogożówka, gm. Nawojowa
Równica, gm. Łącko
Rąbkowa, gm. Łososina Dolna
Szczereż, gm. Łącko
Stara Wieś, gm. Łososina Dolna
Sajdaki, gm. Łącko
Surmówka Wyżna, gm. Kamionka Wielka
Szczołby, gm. Łososina Dolna
Stolica, gm. Podegrodzie
Sobel, gm. Łącko
Sadowa, gm. Łososina Dolna
Skrajnia, gm. Stary Sącz
Szyszkówka, gm. Łącko
Sołtystwo, gm. Łabowa
Suszyce, gm. Łącko
Szczygłówka, gm. Nawojowa
Skutówka, gm. Łącko
Sopatówka, gm. Łącko
Składziste, gm. Łabowa
Słona, gm. Podegrodzie
Siwoniówka, gm. Nawojowa
Stapianki, gm. Kamionka Wielka
Salamonówka, gm. Kamionka Wielka
Stary Sącz, gm. Stary Sącz
Sapieniec, gm. Stary Sącz
Stawiska, gm. Łososina Dolna
Szczepanówka, gm. Łącko
Słabaszowa, gm. Łącko
Stadła, gm. Podegrodzie
Sikornik, gm. Korzenna
Skrzętla-Rojówka, gm. Łososina Dolna
Strzebiałki, gm. Stary Sącz
Sośnie, gm. Łącko
Suche, gm. Łącko
Skwarnia, gm. Korzenna
Sapałówka, gm. Kamionka Wielka
Skałka, gm. Kamionka Wielka
Sołtystwo, gm. Podegrodzie
Szewska Ulica, gm. Kamionka Wielka
Smalarkówka, gm. Łącko
Sworniówka, gm. Łącko
Surmówka, gm. Kamionka Wielka
Szczecinówka, gm. Kamionka Wielka
Sołtystwo, gm. Łososina Dolna
Siedlce, gm. Korzenna
Syjdówka, gm. Łącko
Synowcówka, gm. Nawojowa
Stawy, gm. Łososina Dolna
Słowikowa, gm. Korzenna
Styrek, gm. Kamionka Wielka
Stańkowa, gm. Łososina Dolna
Stefany, gm. Łącko
Strzyganiec, gm. Podegrodzie
Stanęcin, gm. Podegrodzie
Stece, gm. Łącko
Studzianki, gm. Łososina Dolna
Sądków, gm. Łososina Dolna
Sekułówka, gm. Nawojowa
Strzębiałki, gm. Stary Sącz
Siedlarzówka, gm. Nawojowa
Stroń, gm. Łososina Dolna
Stos, gm. Łącko
Stary Tracz, gm. Nawojowa
Sikornik, gm. Nawojowa
Sopatowiec, gm. Łącko
Skrudzina, gm. Stary Sącz
Śmigajka Wyżna, gm. Kamionka Wielka
Śmierciaki, gm. Stary Sącz
Światkowskówka, gm. Nawojowa
Ślazy, gm. Łącko
Świniarnia, gm. Łącko
Świdnik, gm. Łososina Dolna
Świercze, gm. Podegrodzie
Świegocin, gm. Korzenna
Średnia Droga, gm. Łącko
Śliwowiec, gm. Łącko
Świercze, gm. Łącko
Śmigajka Niżna, gm. Kamionka Wielka
Śmietana, gm. Łącko
Średniak, gm. Łącko
Trzesanki, gm. Łącko
Turchałówka, gm. Łącko
Tudzieńskówka, gm. Łącko
Tobiaszówka, gm. Łącko
Turki, gm. Łącko
Teluszowa, gm. Korzenna
Tomaszki, gm. Łącko
Tarnowa, gm. Łącko
Talapówka, gm. Łącko
Trzycierz, gm. Korzenna
Tocie, gm. Łącko
Turkówka, gm. Łącko
Tęgoborze, gm. Łososina Dolna
Tokarze, gm. Łącko
Tłoki, gm. Podegrodzie
Tłoki, gm. Łososina Dolna
Tłuczek, gm. Łącko
Twarożka, gm. Stary Sącz
Trojanówka, gm. Kamionka Wielka
Tabaszowa, gm. Łososina Dolna
Ukosówka, gm. Łącko
Urodówka, gm. Kamionka Wielka
U Górali, gm. Stary Sącz
U Garwali, gm. Stary Sącz
U Sarnów, gm. Stary Sącz
Ulesie, gm. Korzenna
Uhryń, gm. Łabowa
U Stawiarskich, gm. Stary Sącz
Ugory, gm. Kamionka Wielka
Ubocz, gm. Łącko
U Wody, gm. Podegrodzie
Ulkówka, gm. Łabowa
Wolaki, gm. Łącko
Witowice Dolne, gm. Łososina Dolna
Walkowiec, gm. Łącko
Wierchy Zarzeckie, gm. Łącko
Wieś Niemiecka, gm. Podegrodzie
Wspólna, gm. Łącko
Wielkie Pole, gm. Kamionka Wielka
Wietrznice, gm. Łącko
Wyszopole, gm. Łącko
Węgrzynówka, gm. Kamionka Wielka
Wola Brzeziańska, gm. Podegrodzie
Wyżny Bukowiec, gm. Korzenna
Wilcze, gm. Łącko
Wójcikówka, gm. Stary Sącz
Wyżna Paproć, gm. Łącko
Wieś Polska, gm. Podegrodzie
Wyłupki, gm. Łącko
Wydarta, gm. Stary Sącz
Wiśnicz, gm. Łososina Dolna
Wola, gm. Łososina Dolna
Wyżny Koniec, gm. Kamionka Wielka
Wygon, gm. Łącko
Witowice Górne, gm. Łososina Dolna
Wielga, gm. Łącko
Waziec, gm. Łącko
Wierchy, gm. Łącko
Wdżar, gm. Łącko
Warzechy, gm. Łącko
Wierzchowina, gm. Łososina Dolna
Wójciki, gm. Łącko
Wróblówka, gm. Łabowa
Wójcikówka, gm. Nawojowa
Wesoła, gm. Łącko
Wygony, gm. Stary Sącz
Wnękówka, gm. Łącko
Wygony, gm. Łącko
Walkówka, gm. Nawojowa
Wyrwanówka, gm. Łącko
Wyżny Koniec, gm. Łabowa
Wyżny Koniec, gm. Stary Sącz
Wola Krogulecka, gm. Stary Sącz
Wola Kosnowa, gm. Łącko
Wola, gm. Stary Sącz
Wyglanowice, gm. Podegrodzie
Wiele, gm. Łącko
Wardężyny, gm. Podegrodzie
Wojsówka, gm. Stary Sącz
Widoma, gm. Łącko
Wyżnia Łabowa, gm. Łabowa
Wyrostki, gm. Łącko
Wajdy, gm. Łącko
Wdżary, gm. Stary Sącz
Wierzchowina, gm. Podegrodzie
Wyrębiska, gm. Łącko
Wójcikówka, gm. Łącko
Wiklina, gm. Łącko
Wójciczka, gm. Kamionka Wielka
Widomia, gm. Korzenna
Witkówka, gm. Łososina Dolna
Wilczy Dół, gm. Łącko
Wilkówka, gm. Stary Sącz
Widaczkówka, gm. Kamionka Wielka
Wronowice, gm. Łososina Dolna
Wąchałówka, gm. Stary Sącz
Wydarta, gm. Łącko
Wydarta, gm. Podegrodzie
Wolica, gm. Podegrodzie
Wola Stańkowska, gm. Łososina Dolna
Wojnarowa, gm. Korzenna
Wierch-Góry, gm. Łącko
Wróblówka, gm. Nawojowa
Wiela, gm. Łącko
Wyżna Wola, gm. Kamionka Wielka
Wola Piskulina, gm. Łącko
Wygoda, gm. Nawojowa
Wysokie, gm. Łącko
Wdżary, gm. Łącko
Wyrąb, gm. Łącko
Wyrobiska, gm. Łącko
Zadziele, gm. Łososina Dolna
Złockie, gm. Muszyna
Zadziele Stańkowskie, gm. Łososina Dolna
Zarębek, gm. Kamionka Wielka
Zalesie, gm. Chełmiec
Zalesie, gm. Korzenna
Ziobrowskówka, gm. Kamionka Wielka
Zawaliny, gm. Łącko
Zagórze Wielkie, gm. Korzenna
Zapadliska, gm. Łącko
Załęże Wyżne, gm. Łososina Dolna
Zawozie, gm. Łososina Dolna
Zagroda, gm. Stary Sącz
Za Ugory, gm. Stary Sącz
Zawsie, gm. Podegrodzie
Zagórze Popowskie, gm. Nawojowa
Zagroda Niżna, gm. Kamionka Wielka
Zabrzezina, gm. Kamionka Wielka
Zagrody Wyżne, gm. Łącko
Zagórze, gm. Korzenna
Zabronie, gm. Stary Sącz
Zwierzenica, gm. Łącko
Złotne, gm. Nawojowa
Zarzecze, gm. Łącko
Ziajówka, gm. Łabowa
Zarębki, gm. Łososina Dolna
Zawodzie, gm. Łącko
Zychówka, gm. Łososina Dolna
Ząbry, gm. Kamionka Wielka
Zagórze Żeleźnikowskie, gm. Stary Sącz
Za Rzeką, gm. Łącko
Zalesie, gm. Podegrodzie
Za Górką, gm. Łącko
Zbożniówka, gm. Łącko
Zagroda, gm. Nawojowa
Zemanówka, gm. Nawojowa
Zagonek, gm. Łącko
Za Potokiem, gm. Kamionka Wielka
Złotne, gm. Łącko
Zagroda, gm. Łącko
Zawierch, gm. Łącko
Zakicznie, gm. Łącko
Zapasiecze, gm. Stary Sącz
Za Paryją, gm. Łącko
Za Górą, gm. Podegrodzie
Zamek, gm. Nawojowa
Zagórze Korzeczkowskie, gm. Stary Sącz
Zabrzeż, gm. Łącko
Zarębki, gm. Łącko
Zajemcze, gm. Łącko
Zagóra, gm. Kamionka Wielka
Zagrody Niżne, gm. Łącko
Ziajówka, gm. Nawojowa
Zalas, gm. Kamionka Wielka
Zagórze, gm. Kamionka Wielka
Zagroda, gm. Kamionka Wielka
Za Górą, gm. Kamionka Wielka
Załęże Niżne, gm. Łososina Dolna
Zagrody, gm. Łącko
Zagorzyn, gm. Łącko
Za Potokiem, gm. Łososina Dolna
Za Tunelem, gm. Kamionka Wielka
Za Cmentarzem, gm. Łącko
Zawadka, gm. Łososina Dolna
Zalas, gm. Podegrodzie
Zawieśnia, gm. Łącko
Zagóra, gm. Korzenna
Zatracz, gm. Łącko
Zagórze Nawojowskie, gm. Nawojowa
Zagóra, gm. Łącko
Zalesie, gm. Łososina Dolna
Zabrzeż, gm. Korzenna
Zagrody, gm. Podegrodzie
Zagórze, gm. Stary Sącz
Zarębek, gm. Łącko
Zimna Woda, gm. Łososina Dolna
Zadki, gm. Stary Sącz
Znamirowice, gm. Łososina Dolna
Zawodzie, gm. Łososina Dolna
Żeleźnikowa Mała, gm. Nawojowa
Żebraczka, gm. Łososina Dolna
Żebraczka, gm. Korzenna
Żłabina, gm. Łącko
Żakówka, gm. Kamionka Wielka
Żbikowice, gm. Łososina Dolna
Żeleźnikowa Wielka, gm. Nawojowa
Payu Dotpay