Zakopane (NS1Z)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Zakopanem otrzymał kod wydziału: NS1Z

Siedziba:

Gimnazjalna 13
34-505, Zakopane

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Antałówka, gm. Zakopane
Aniołowie, gm. Bukowina Tatrzańska
Bachledzki Wierch, gm. Zakopane
Bryjów Potok, gm. Bukowina Tatrzańska
Bory, gm. Zakopane
Biały Dunajec, gm. Biały Dunajec
Brzegi, gm. Bukowina Tatrzańska
Brzeziny, gm. Zakopane
Biały Potok, gm. Kościelisko
Bogówka, gm. Zakopane
Budzów, gm. Poronin
Bulaczków Wierch, gm. Bukowina Tatrzańska
Brzuchacze, gm. Kościelisko
Blachówka, gm. Kościelisko
Błękowie, gm. Biały Dunajec
Bachledówka, gm. Zakopane
Buńdówki, gm. Zakopane
Bystre, gm. Zakopane
Bustryk, gm. Poronin
Bilinówka, gm. Zakopane
Balbuzy, gm. Bukowina Tatrzańska
Białka Tatrzańska, gm. Bukowina Tatrzańska
Błociska, gm. Poronin
Bednarze, gm. Biały Dunajec
Bieńkowski Wierch, gm. Bukowina Tatrzańska
Brylówka, gm. Poronin
Budzówka, gm. Kościelisko
Bukowina Tatrzańska, gm. Bukowina Tatrzańska
Budzów Wierch, gm. Poronin
Butorów, gm. Kościelisko
Bugaj, gm. Kościelisko
Cudzichowie, gm. Biały Dunajec
Chotarz, gm. Kościelisko
Czarna Góra, gm. Bukowina Tatrzańska
Chłabówka, gm. Zakopane
Chochołowska, gm. Kościelisko
Cipkowie, gm. Bukowina Tatrzańska
Capówka, gm. Poronin
Ciągłówka, gm. Zakopane
Czachrowie, gm. Biały Dunajec
Czajki, gm. Kościelisko
Chyców Potok, gm. Zakopane
Cipki, gm. Poronin
Cygańska Ulica, gm. Bukowina Tatrzańska
Cupaki, gm. Biały Dunajec
Czubiaki, gm. Bukowina Tatrzańska
Choćkowskie, gm. Zakopane
Capace, gm. Biały Dunajec
Chycakówka, gm. Poronin
Dziadularze, gm. Kościelisko
Długoszówka, gm. Kościelisko
Długopolska, gm. Kościelisko
Dudkówka, gm. Poronin
Dolina Pięciu Stawów, gm. Bukowina Tatrzańska
Dańkowe, gm. Biały Dunajec
Dzierżęgi, gm. Biały Dunajec
Dolina Chochołowska, gm. Kościelisko
Dzianisz, gm. Kościelisko
Do Laska, gm. Poronin
Furmanowa, gm. Zakopane
Floryny, gm. Biały Dunajec
Frąckówka, gm. Poronin
Fiskowa Dolina, gm. Biały Dunajec
Groń, gm. Bukowina Tatrzańska
Górkówka, gm. Kościelisko
Gubałówka, gm. Zakopane
Granatówka, gm. Biały Dunajec
Gałowie, gm. Bukowina Tatrzańska
Gole, gm. Kościelisko
Gładkie, gm. Zakopane
Gawlaki, gm. Zakopane
Gruszki, gm. Kościelisko
Gliczarów Górny, gm. Biały Dunajec
Gile, gm. Biały Dunajec
Guty, gm. Zakopane
Golaczki, gm. Poronin
Galicówka, gm. Zakopane
Gronik, gm. Kościelisko
Gliczarów Dolny, gm. Biały Dunajec
Grapa, gm. Bukowina Tatrzańska
Gile, gm. Bukowina Tatrzańska
Groń, gm. Kościelisko
Ganderowie, gm. Biały Dunajec
Grocholów-Potok, gm. Bukowina Tatrzańska
Gawrony, gm. Kościelisko
Halaburdowa, gm. Kościelisko
Harenda, gm. Zakopane
Hala Pisana, gm. Kościelisko
Huty, gm. Zakopane
Hrube Niżnie, gm. Zakopane
Hrube Wyżnie, gm. Zakopane
Iwańscy, gm. Biały Dunajec
Jurgów, gm. Bukowina Tatrzańska
Janosówka, gm. Zakopane
Jurasy, gm. Biały Dunajec
Jesionkówka, gm. Poronin
Jarosze, gm. Poronin
Jaszczurówka, gm. Zakopane
Jarząbki, gm. Poronin
Jurzyści, gm. Biały Dunajec
Janowie, gm. Biały Dunajec
Jarosy, gm. Poronin
Kaniówka, gm. Bukowina Tatrzańska
Króle, gm. Biały Dunajec
Kamieniec, gm. Poronin
Krzeptówki-Potok, gm. Zakopane
Klejki, gm. Kościelisko
Karpielówka, gm. Kościelisko
Kubancy, gm. Biały Dunajec
Koziary, gm. Biały Dunajec
Kościelisko, gm. Kościelisko
Krzystkówka, gm. Bukowina Tatrzańska
Kukulaki, gm. Kościelisko
Kamieniec, gm. Zakopane
Kobylarzówka, gm. Bukowina Tatrzańska
Koziniec, gm. Zakopane
Kamieńce, gm. Bukowina Tatrzańska
Kierpcówka, gm. Kościelisko
Koślówka, gm. Biały Dunajec
Kuny, gm. Biały Dunajec
Kije, gm. Kościelisko
Kowalówka, gm. Poronin
Kule, gm. Poronin
Kucówka, gm. Bukowina Tatrzańska
Katryniacy, gm. Bukowina Tatrzańska
Kalatówki, gm. Zakopane
Kośne Hamry, gm. Poronin
Kotelnica, gm. Zakopane
Knapki, gm. Bukowina Tatrzańska
Klusie, gm. Zakopane
Króle, gm. Zakopane
Krzeptówka-Potok, gm. Zakopane
Kapłony, gm. Biały Dunajec
Kubusie, gm. Biały Dunajec
Kowale, gm. Poronin
Kojsówka, gm. Kościelisko
Kułachy, gm. Biały Dunajec
Kiry, gm. Kościelisko
Kaplowa, gm. Kościelisko
Krzeptówka, gm. Zakopane
Knupiarze, gm. Kościelisko
Kuźnice, gm. Zakopane
Kiecora, gm. Poronin
Lichajówka, gm. Poronin
Lachowa, gm. Kościelisko
Leszczyny, gm. Biały Dunajec
Lachy, gm. Biały Dunajec
Leśnica, gm. Bukowina Tatrzańska
Lachy, gm. Poronin
Ligasówka, gm. Poronin
Lichaje, gm. Biały Dunajec
Łuszczkowie, gm. Biały Dunajec
Łysa Polana, gm. Bukowina Tatrzańska
Łacki, gm. Poronin
Łosiówki, gm. Zakopane
Łosie, gm. Bukowina Tatrzańska
Maciaty, gm. Biały Dunajec
Majerczykówka, gm. Poronin
Malce, gm. Kościelisko
Murzasichle, gm. Poronin
Mali, gm. Biały Dunajec
Muchówka, gm. Bukowina Tatrzańska
Marki, gm. Bukowina Tatrzańska
Morskie Oko, gm. Bukowina Tatrzańska
Maciużnia, gm. Poronin
Mrowce, gm. Zakopane
Michaliczki, gm. Biały Dunajec
Murowaniec, gm. Zakopane
Myślenickie Turnie, gm. Zakopane
Mraźnica, gm. Zakopane
Małe Ciche, gm. Poronin
Mur, gm. Poronin
Mnichówka, gm. Kościelisko
Noski, gm. Poronin
Nędzówka, gm. Kościelisko
Na Brzeg, gm. Bukowina Tatrzańska
Naglaki, gm. Poronin
Nowe Bystre, gm. Poronin
Obrochtówka, gm. Kościelisko
Olczański Wierch, gm. Bukowina Tatrzańska
Ornak, gm. Kościelisko
Orawculin Brzeg, gm. Kościelisko
Oberconiówka, gm. Zakopane
Olcza, gm. Zakopane
Olszówka, gm. Bukowina Tatrzańska
Polana pod Jeziorami, gm. Poronin
Płazówka, gm. Kościelisko
Parowie, gm. Bukowina Tatrzańska
Pod Skocznią, gm. Zakopane
Parowie, gm. Biały Dunajec
Piszczory, gm. Zakopane
Pająki, gm. Bukowina Tatrzańska
Podczerwińska, gm. Kościelisko
Pod Jaworki, gm. Kościelisko
Piekarze, gm. Bukowina Tatrzańska
Pod Grapą, gm. Bukowina Tatrzańska
Poronin, gm. Poronin
Pitoniówka, gm. Kościelisko
Pardołówka, gm. Zakopane
Potoczki, gm. Poronin
Pindele, gm. Kościelisko
Pająkówka, gm. Kościelisko
Pawliki, gm. Bukowina Tatrzańska
Polana-Głodówka, gm. Bukowina Tatrzańska
Przygórze, gm. Bukowina Tatrzańska
Pańszczyki, gm. Biały Dunajec
Rusiny, gm. Bukowina Tatrzańska
Rzepiska, gm. Bukowina Tatrzańska
Rynias, gm. Bukowina Tatrzańska
Roje, gm. Kościelisko
Rysulówka, gm. Kościelisko
Roztoka, gm. Bukowina Tatrzańska
Rąbanisko, gm. Kościelisko
Rybkówka, gm. Zakopane
Rafaczówki, gm. Poronin
Roztoki, gm. Kościelisko
Spadowiec, gm. Zakopane
Słodyczki, gm. Zakopane
Strążyska, gm. Zakopane
Sperkówka, gm. Zakopane
Staszle, gm. Poronin
Stołowe, gm. Biały Dunajec
Styrczule, gm. Kościelisko
Stasikówka, gm. Poronin
Szymaszkowa, gm. Zakopane
Sobczakówka, gm. Zakopane
Sądel, gm. Bukowina Tatrzańska
Sywarne, gm. Kościelisko
Szewczaki, gm. Bukowina Tatrzańska
Stos, gm. Biały Dunajec
Skibówki, gm. Zakopane
Szewcy, gm. Bukowina Tatrzańska
Sołtystwo, gm. Bukowina Tatrzańska
Szeligówka, gm. Kościelisko
Stary Młyn, gm. Zakopane
Sołtystwo, gm. Biały Dunajec
Słodyczki, gm. Poronin
Smalce, gm. Bukowina Tatrzańska
Strachoty, gm. Biały Dunajec
Stefany, gm. Bukowina Tatrzańska
Strączki, gm. Poronin
Suche, gm. Poronin
Staszele, gm. Kościelisko
Sobiczkowa, gm. Kościelisko
Sierockie, gm. Biały Dunajec
Skowyrowie, gm. Biały Dunajec
Stachonie, gm. Zakopane
Stochy, gm. Poronin
Siwa, gm. Kościelisko
Stasiki, gm. Bukowina Tatrzańska
Sobale, gm. Bukowina Tatrzańska
Szatanowa, gm. Kościelisko
Staszelówka, gm. Kościelisko
Stachowcy, gm. Biały Dunajec
Szyposie, gm. Biały Dunajec
Stasindowie, gm. Biały Dunajec
Śliwy, gm. Biały Dunajec
Świdronie, gm. Kościelisko
Świdry, gm. Biały Dunajec
Topory, gm. Zakopane
Tarasówka, gm. Poronin
Tatary, gm. Biały Dunajec
Toporowa Cyrla, gm. Zakopane
Tomalowie, gm. Bukowina Tatrzańska
Tylki, gm. Kościelisko
Tatary, gm. Zakopane
Tylki, gm. Poronin
Ubocz, gm. Zakopane
Ustup, gm. Zakopane
Urchoci Wierch, gm. Kościelisko
Walkosze, gm. Zakopane
Wojdyłówka, gm. Kościelisko
Wojtyczków-Potok, gm. Bukowina Tatrzańska
Walowa Góra, gm. Zakopane
Witów, gm. Kościelisko
Wierch Budzów, gm. Bukowina Tatrzańska
Wojtanki, gm. Biały Dunajec
Wróble, gm. Bukowina Tatrzańska
Wojciasy, gm. Biały Dunajec
Wójcizna, gm. Biały Dunajec
Wilczki, gm. Bukowina Tatrzańska
Waconie, gm. Kościelisko
Wyżaki, gm. Poronin
Wierch Kurucowy, gm. Bukowina Tatrzańska
W Potoku, gm. Kościelisko
Wojdyły, gm. Zakopane
Włosienica, gm. Bukowina Tatrzańska
Wojtusice, gm. Bukowina Tatrzańska
Za Cieszymianką, gm. Zakopane
Zwierzyniec, gm. Zakopane
Zgorzelisko, gm. Poronin
Zajączyniec, gm. Zakopane
Zazadnia Polana, gm. Poronin
Zasichla, gm. Poronin
Zagrody Górne, gm. Kościelisko
Zoniówka, gm. Zakopane
Zwolenie, gm. Kościelisko
Zagrody Dolne, gm. Kościelisko
Zwijacze, gm. Zakopane
Zoniowie, gm. Biały Dunajec
Zakopane, gm. Zakopane
Zagrody, gm. Poronin
Zagóra, gm. Bukowina Tatrzańska
Zadnia Polana, gm. Poronin
Ząb, gm. Poronin
Żywczańskie, gm. Zakopane
Żurowie, gm. Bukowina Tatrzańska
Żakówka, gm. Kościelisko
Payu Dotpay