Prudnik (OP1P)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Prudniku otrzymał kod wydziału: OP1P

Siedziba:

Kościuszki 5
48-200, Prudnik

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Opolu
  • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Anachów, gm. Głogówek
Browiniec Polski, gm. Biała
Brzeźnica, gm. Biała
Biała Rządowa, gm. Biała
Buczyna, gm. Lubrza
Biała-Parcela Druga, gm. Biała
Biała-Parcela, gm. Biała
Biskupów, gm. Głuchołazy
Boryszynek, gm. Lubrza
Biała Druga, gm. Biała
But, gm. Głogówek
Biedrzychowice, gm. Głogówek
Bronisławów, gm. Biała
Biała Pierwsza, gm. Biała
Bocian, gm. Biała
Bucze, gm. Lubrza
Biała-Parcela Trzecia, gm. Biała
Biała, gm. Biała
Brzoza, gm. Biała
Boryszyn, gm. Lubrza
Błażejowice Dolne, gm. Głogówek
Biała Druga-Kolonia, gm. Biała
Biała-Kopiec, gm. Biała
Burgrabice, gm. Głuchołazy
Bodzanów, gm. Głuchołazy
Czartowice, gm. Biała
Chudoba, gm. Głogówek
Czyżowice, gm. Prudnik
Chmielnik, gm. Głogówek
Ciesznów, gm. Głogówek
Chałupczyn, gm. Lubrza
Chocim, gm. Prudnik
Chrzelice, gm. Biała
Charbielin, gm. Głuchołazy
Dziadownia, gm. Biała
Dębina, gm. Biała
Dzierżysławice, gm. Głogówek
Dłużnica, gm. Głuchołazy
Dolisko, gm. Lubrza
Dytmarów, gm. Lubrza
Dobroszewice, gm. Lubrza
Dębowiec, gm. Prudnik
Dębina, gm. Biała
Frącki, gm. Biała
Golczowice, gm. Głogówek
Grabina, gm. Biała
Górka, gm. Biała
Głogówek, gm. Głogówek
Głuchołazy, gm. Głuchołazy
Gierałcice, gm. Głuchołazy
Górka Prudnicka, gm. Biała
Górka, gm. Prudnik
Góry Młyńskie, gm. Biała
Gajówka, gm. Prudnik
Góry Świątkowskie, gm. Biała
Gwizdacz, gm. Biała
Gostomia, gm. Biała
Góreczno, gm. Głogówek
Gęstwina, gm. Głuchołazy
Hojnowice, gm. Głogówek
Huby, gm. Biała
Janisławiec, gm. Lubrza
Jasiona, gm. Lubrza
Janowiec, gm. Biała
Jeleni Dwór, gm. Biała
Józefów, gm. Biała
Johanka, gm. Biała
Jarnołtówek, gm. Głuchołazy
Komorów, gm. Głuchołazy
Klimas, gm. Biała
Kokot, gm. Biała
Kolnowice, gm. Biała
Kopydłów, gm. Biała
Kolonia Otocka, gm. Biała
Klapka, gm. Biała
Kierków, gm. Biała
Kamieniec, gm. Głuchołazy
Kule, gm. Biała
Koryta, gm. Biała
Kolonia Ligocka, gm. Biała
Krzyżkowice, gm. Lubrza
Kletnik, gm. Głuchołazy
Kolonia Karola Miarki, gm. Prudnik
Kolonia Kaszubska, gm. Głuchołazy
Kopydłówek, gm. Biała
Krobusz, gm. Biała
Konradów, gm. Głuchołazy
Kazimierz, gm. Głogówek
Księżaki, gm. Biała
Kierpień, gm. Głogówek
Kolonia Jagiellońska, gm. Głuchołazy
Kącik, gm. Biała
Lipno, gm. Prudnik
Lubrza, gm. Lubrza
Lubrza, gm. Lubrza
Laskowiec, gm. Biała
Leśnik, gm. Głogówek
Ligota Bialska, gm. Biała
Laski, gm. Biała
Laskowice, gm. Lubrza
Łyskornia, gm. Biała
Łąka Prudnicka, gm. Prudnik
Łaski, gm. Lubrza
Łącznik, gm. Biała
Łączki, gm. Głuchołazy
Mucków, gm. Głogówek
Mirków, gm. Biała
Moszczanka-Kolonia, gm. Prudnik
Mariańska Swoboda, gm. Biała
Mrówczyn, gm. Lubrza
Mostki, gm. Lubrza
Mikulsko, gm. Głogówek
Malkowice, gm. Głogówek
Mochów, gm. Głogówek
Młyn Czyżyka, gm. Prudnik
Moszczanka, gm. Prudnik
Madej, gm. Biała
Młodziejowice, gm. Głogówek
Mionów, gm. Głogówek
Miłowice, gm. Biała
Młynisko, gm. Biała
Markowice, gm. Głuchołazy
Mieszkowice, gm. Prudnik
Mokra, gm. Biała
Nowy Świętów, gm. Głuchołazy
Nagłów, gm. Biała
Nowy Las, gm. Głuchołazy
Niemysłowice, gm. Prudnik
Nowa Wieś Prudnicka, gm. Biała
Naramice-Parcela, gm. Biała
Nowa Wioska, gm. Lubrza
Nowy Browiniec, gm. Lubrza
Naramice, gm. Biała
Nowe Kotkowice, gm. Głogówek
Osiedle Pasterówka, gm. Głuchołazy
Otoki, gm. Biała
Osiny, gm. Biała
Ogiernicze, gm. Biała
Oracze, gm. Głogówek
Olszynka, gm. Lubrza
Osiedle Pionierów, gm. Głuchołazy
Olszowa, gm. Biała
Olbrachcice, gm. Biała
Prudnik, gm. Prudnik
Pszczelin, gm. Lubrza
Prężynka, gm. Lubrza
Poduchowne, gm. Biała
Poduchowna, gm. Biała
Przychody, gm. Biała
Pobrzeże, gm. Lubrza
Przełazy, gm. Lubrza
Podlesie, gm. Głuchołazy
Polski Świętów, gm. Głuchołazy
Poręby, gm. Biała
Przesieki, gm. Głuchołazy
Piorunkowice, gm. Prudnik
Pieńki, gm. Biała
Pokrzywna, gm. Głuchołazy
Prężyna, gm. Biała
Podlesie, gm. Biała
Pogórze, gm. Biała
Rudawa, gm. Głuchołazy
Radostynia, gm. Biała
Rososz, gm. Biała
Róża, gm. Biała
Racławice Śląskie, gm. Głogówek
Radomina, gm. Biała
Rzepcze, gm. Głogówek
Romanówek, gm. Lubrza
Rostkowice, gm. Biała
Rudziczka, gm. Prudnik
Szybowice, gm. Prudnik
Sławniowice, gm. Głuchołazy
Skowronków, gm. Głuchołazy
Szonów, gm. Głogówek
Solec, gm. Biała
Stare Miasto, gm. Biała
Stare Kotkowice, gm. Głogówek
Stary Las, gm. Głuchołazy
Słoków, gm. Lubrza
Sucha Kamienica, gm. Głuchołazy
Skrzypiec, gm. Lubrza
Staropole, gm. Lubrza
Sysłów, gm. Głogówek
Starowice, gm. Głuchołazy
Szonowice, gm. Biała
Śmieciak, gm. Biała
Śródlesie, gm. Biała
Śmicz, gm. Biała
Śmiecheń, gm. Biała
Twardawa, gm. Głogówek
Tyczyno, gm. Lubrza
Trzebina, gm. Lubrza
Tomice, gm. Głogówek
Wilków, gm. Biała
Wiktorów, gm. Biała
Włóczno, gm. Prudnik
Włókna, gm. Prudnik
Wróblin, gm. Głogówek
Winiary, gm. Głogówek
Wygoda, gm. Biała
Wilamowice Nyskie, gm. Głuchołazy
Wyszków, gm. Głogówek
Wągieł, gm. Lubrza
Wierzbiec, gm. Prudnik
Wasiłowice, gm. Biała
Wieszczyna, gm. Prudnik
Wierzch, gm. Głogówek
Zawada, gm. Głogówek
Zagaje, gm. Lubrza
Zabłocie, gm. Biała
Zwiastowice, gm. Głogówek
Zagórze, gm. Lubrza
Zwierzyniec, gm. Głogówek
Zimne Kąty, gm. Prudnik
Żurawin, gm. Biała
Żabnik, gm. Biała
Payu Dotpay