Wyszków (OS1W)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Wyszkowie otrzymał kod wydziału: OS1W

Siedziba:

Tadeusza Kościuszki 50
07-202, Wyszków

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Ostrołęce
  • Sąd Apelacyjny w Warszawie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Adelin, gm. Zabrodzie
Augustowo, gm. Długosiodło
Adamowo-Dozin, gm. Długosiodło
Anastazew, gm. Zabrodzie
Aleksandrowo, gm. Rząśnik
Adamowo, gm. Długosiodło
Błonie, gm. Wyszków
Biele, gm. Długosiodło
Brzeźniaki, gm. Wyszków
Brańszczyk, gm. Brańszczyk
Bieliny, gm. Brańszczyk
Białebłoto-Kurza, gm. Brańszczyk
Budy-Baraki, gm. Brańszczyk
Białebłoto-Stara Wieś, gm. Brańszczyk
Budykierz, gm. Brańszczyk
Bagienko, gm. Brańszczyk
Białebłoto-Kobyla, gm. Brańszczyk
Bielino, gm. Rząśnik
Budy-Przetycz, gm. Długosiodło
Brańszczyk-Nakieł, gm. Brańszczyk
Basinów, gm. Zabrodzie
Blochy, gm. Długosiodło
Barcice, gm. Somianka
Bagno, gm. Długosiodło
Celinowo, gm. Somianka
Choszczowe, gm. Zabrodzie
Chrzczanka-Folwark, gm. Długosiodło
Czwórki, gm. Długosiodło
Chorchosy, gm. Długosiodło
Choszczeniak, gm. Rząśnik
Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło
Czworaki, gm. Somianka
Dalekie-Lasek, gm. Długosiodło
Długosiodło, gm. Długosiodło
Dębniki, gm. Rząśnik
Drogoszewo, gm. Wyszków
Dębienica, gm. Długosiodło
Dalekie-Tartak, gm. Brańszczyk
Dębniak, gm. Somianka
Deskurów, gm. Wyszków
Dębienica, gm. Brańszczyk
Dwór, gm. Somianka
Dalekie, gm. Długosiodło
Dudowizna, gm. Brańszczyk
Dąbrowa, gm. Rząśnik
Działki, gm. Rząśnik
Dębinki, gm. Zabrodzie
Dalekie, gm. Brańszczyk
Fidest, gm. Wyszków
Folwark, gm. Długosiodło
Gołystok, gm. Rząśnik
Grodziczno, gm. Rząśnik
Gajówka Wielątki-Folwark, gm. Rząśnik
Giziewiczka, gm. Wyszków
Gajówka Zapole, gm. Długosiodło
Góry, gm. Rząśnik
Gajówka Ciepła, gm. Brańszczyk
Grądy Zalewne, gm. Długosiodło
Grądy Polewne, gm. Rząśnik
Gajówka Pustki, gm. Wyszków
Grzegorzewo, gm. Zabrodzie
Głuchy, gm. Zabrodzie
Gajówka Trzcianka, gm. Brańszczyk
Gajówka Natalin, gm. Wyszków
Gęsia, gm. Wyszków
Gajówka Natalin, gm. Brańszczyk
Gajówka Ochudno, gm. Rząśnik
Gajówka Podwielątki, gm. Rząśnik
Gulczewo, gm. Wyszków
Gajówka Grabnik, gm. Długosiodło
Gościniec, gm. Wyszków
Grabnik, gm. Rząśnik
Gajówka Lipniak-Majorat, gm. Długosiodło
Grabnik, gm. Wyszków
Grądy Szlacheckie, gm. Długosiodło
Gajówka Leszczydół, gm. Wyszków
Gaj, gm. Zabrodzie
Halin, gm. Wyszków
Henrysin, gm. Somianka
Huta Podgórna, gm. Somianka
Jasieniec Górny, gm. Somianka
Jegiel, gm. Brańszczyk
Janowo, gm. Rząśnik
Jackowo Górne, gm. Somianka
Józefowo, gm. Rząśnik
Jackowo Dolne, gm. Somianka
Julianka, gm. Długosiodło
Jasieniec, gm. Somianka
Janki, gm. Somianka
Jaszczułty, gm. Długosiodło
Kępa Barcicka, gm. Somianka
Kokoszczyzna, gm. Wyszków
Kabat, gm. Długosiodło
Kozłowo, gm. Długosiodło
Kółko, gm. Wyszków
Kamieńczyk, gm. Wyszków
Kresy, gm. Rząśnik
Kręgi, gm. Somianka
Komorowo-Parcele, gm. Rząśnik
Klin, gm. Długosiodło
Kalinowo, gm. Długosiodło
Kąt, gm. Długosiodło
Kornaciska, gm. Długosiodło
Knurowiec, gm. Brańszczyk
Klin, gm. Wyszków
Karolinka, gm. Długosiodło
Kręgi Nowe, gm. Wyszków
Karolinów, gm. Zabrodzie
Komorowo, gm. Rząśnik
Księży Kąt, gm. Brańszczyk
Kiciny, gm. Zabrodzie
Leśniczówka Wyszków, gm. Wyszków
Leszczydół Stary, gm. Wyszków
Leśniczówka Natalin, gm. Brańszczyk
Lipiny, gm. Zabrodzie
Loretto, gm. Wyszków
Leśna, gm. Wyszków
Leśniczówka Popowo, gm. Somianka
Leśniczówka Somianka, gm. Somianka
Leszczydół-Pustki, gm. Wyszków
Lucynów, gm. Wyszków
Leszczydół-Nowiny, gm. Wyszków
Lucynów Duży, gm. Wyszków
Lipniak-Majorat, gm. Długosiodło
Latoszek, gm. Wyszków
Leśniczówka Dąbrowa, gm. Rząśnik
Lipnik, gm. Długosiodło
Leszczydół-Podwielątki, gm. Wyszków
Leśniczówka Leszczydół, gm. Wyszków
Lipa-Gajówka, gm. Brańszczyk
Leszczydół-Działki, gm. Wyszków
Łączka, gm. Długosiodło
Łosinno, gm. Wyszków
Mała Przyjma, gm. Wyszków
Marcówka, gm. Wyszków
Morgi, gm. Rząśnik
Mościska, gm. Zabrodzie
Michalin, gm. Somianka
Mostówka, gm. Zabrodzie
Młynarze, gm. Zabrodzie
Małaszek, gm. Długosiodło
Marianowo, gm. Długosiodło
Nowe Budy, gm. Brańszczyk
Nowe Kozłowo, gm. Somianka
Niemiry, gm. Brańszczyk
Nowy Lubiel, gm. Rząśnik
Nowa Wieś, gm. Brańszczyk
Nury, gm. Rząśnik
Nowe Płudy, gm. Somianka
Nowa Wieś, gm. Długosiodło
Nowa Wieś, gm. Rząśnik
Niegów, gm. Zabrodzie
Natalin, gm. Wyszków
Niemiry-Gajówka, gm. Brańszczyk
Nowe Wielątki, gm. Rząśnik
Nowe Bosewo, gm. Długosiodło
Nowe Wypychy, gm. Somianka
Nowy Brańszczyk, gm. Brańszczyk
Nowa Pecyna, gm. Długosiodło
Ocięte, gm. Wyszków
Ostrykół Włościański, gm. Długosiodło
Ojcowizna, gm. Brańszczyk
Osiny, gm. Somianka
Osiny, gm. Rząśnik
Olszanka, gm. Wyszków
Ostrykół Dworski, gm. Długosiodło
Ostrówek, gm. Rząśnik
Ostrowy, gm. Somianka
Olszaki, gm. Długosiodło
Obrąb, gm. Zabrodzie
Ochudno, gm. Rząśnik
Ostrówek, gm. Somianka
Poręba, gm. Brańszczyk
Popowo Kościelne, gm. Somianka
Podborze, gm. Rząśnik
Piaski Pierwsze, gm. Wyszków
Podborze, gm. Długosiodło
Płatków, gm. Zabrodzie
Prabuty, gm. Długosiodło
Porządzie, gm. Rząśnik
Podkrzywie, gm. Brańszczyk
Poświętne, gm. Długosiodło
Plewki, gm. Długosiodło
Parcele, gm. Rząśnik
Plewica, gm. Rząśnik
Podgóra, gm. Somianka
Podgać, gm. Zabrodzie
Podborze, gm. Wyszków
Podrybnie, gm. Wyszków
Pecynka, gm. Długosiodło
Przykory, gm. Zabrodzie
Przyjmy, gm. Brańszczyk
Pod Borem, gm. Długosiodło
Podkaczelasie, gm. Wyszków
Przetycz-Folwark, gm. Długosiodło
Pod Lasem, gm. Somianka
Podbrańszczyk, gm. Brańszczyk
Popowo-Parcele, gm. Somianka
Porządzie-Kolonia, gm. Rząśnik
Poręba Średnia, gm. Brańszczyk
Puste Łąki, gm. Wyszków
Placusin, gm. Rząśnik
Poręba-Kocęby, gm. Brańszczyk
Przyspa, gm. Rząśnik
Popowo-Letnisko, gm. Somianka
Piaski Drugie, gm. Wyszków
Przetycz Włościańska, gm. Długosiodło
Rybno, gm. Wyszków
Ruda, gm. Długosiodło
Rafa, gm. Wyszków
Rynek, gm. Wyszków
Rybienko Nowe, gm. Wyszków
Rogóźno, gm. Rząśnik
Rogówka, gm. Wyszków
Rybienko Leśne, gm. Wyszków
Rybienko Stare, gm. Wyszków
Rzemieńszczyzna, gm. Wyszków
Rybienko Łochowskie, gm. Wyszków
Rybaki, gm. Wyszków
Rozalin, gm. Wyszków
Rybakówka, gm. Brańszczyk
Rząśnik, gm. Rząśnik
Smolarnia, gm. Brańszczyk
Stary Mystkówiec, gm. Somianka
Somianka-Parcele, gm. Somianka
Stary Lubiel, gm. Rząśnik
Słopsk, gm. Zabrodzie
Stara Wieś, gm. Rząśnik
Stare Płudy, gm. Somianka
Selerynówka, gm. Wyszków
Somianka, gm. Somianka
Stare Bosewo, gm. Długosiodło
Stare Kozłowo, gm. Somianka
Sosnowa, gm. Wyszków
Suwin, gm. Somianka
Szlachta, gm. Wyszków
Skorki, gm. Somianka
Sztuki, gm. Rząśnik
Struga, gm. Somianka
Stare Wypychy, gm. Somianka
Sitno, gm. Wyszków
Stasin, gm. Długosiodło
Sewerynka, gm. Długosiodło
Skuszew, gm. Wyszków
Sierakowiec, gm. Brańszczyk
Sieczychy, gm. Długosiodło
Stare Suski, gm. Długosiodło
Syropiast, gm. Długosiodło
Suwiec, gm. Wyszków
Stara Pecyna, gm. Długosiodło
Stare Budy, gm. Brańszczyk
Ślubów, gm. Wyszków
Świniotop, gm. Wyszków
Ślepioty, gm. Brańszczyk
Turzyn-Kolonia, gm. Brańszczyk
Tulewo Górne, gm. Wyszków
Tuchlin, gm. Brańszczyk
Turzyn, gm. Brańszczyk
Trzcianka, gm. Brańszczyk
Trzecie Pole, gm. Rząśnik
Tumanek, gm. Wyszków
Trzecie Pole-Gajówka, gm. Rząśnik
Tulewo, gm. Wyszków
Usznik, gm. Długosiodło
Udrzynek, gm. Brańszczyk
Udrzyn, gm. Brańszczyk
Ulasek, gm. Somianka
Wysychy, gm. Zabrodzie
Wola Polewna, gm. Rząśnik
Wielątki Rosochate, gm. Somianka
Wygon, gm. Długosiodło
Włóki Pierwsze, gm. Długosiodło
Wojciechowo, gm. Rząśnik
Wólka Piaseczna, gm. Długosiodło
Wężyce, gm. Długosiodło
Wola Mystkowska, gm. Somianka
Wincentowo, gm. Rząśnik
Wyszków, gm. Wyszków
Wólka-Wojciechówek, gm. Rząśnik
Wólka Lubielska, gm. Rząśnik
Włóki Drugie, gm. Długosiodło
Wólka-Parcele, gm. Somianka
Wólka-Folwark, gm. Rząśnik
Wielątki-Folwark, gm. Rząśnik
Wielątki, gm. Rząśnik
Wólka Zabudowska, gm. Somianka
Wólka Somiankowska, gm. Somianka
Wielęcin, gm. Somianka
Wólka Grochowa, gm. Długosiodło
Wólka-Przekory, gm. Rząśnik
Zagórze, gm. Długosiodło
Zamłynie, gm. Długosiodło
Zdziebórz, gm. Somianka
Zalas, gm. Długosiodło
Zazdrość, gm. Zabrodzie
Zakierzec, gm. Wyszków
Zalesie, gm. Wyszków
Zagródzie, gm. Rząśnik
Zielonka, gm. Somianka
Zacisze, gm. Wyszków
Zygmuntowo, gm. Długosiodło
Zakrzewo, gm. Rząśnik
Zastruże, gm. Brańszczyk
Zamość, gm. Długosiodło
Zdrój, gm. Długosiodło
Zabrodzie, gm. Zabrodzie
Zacisze, gm. Somianka
Znamiączki, gm. Długosiodło
Zakręzie, gm. Wyszków
Żach, gm. Długosiodło
Payu Dotpay