Radom (RA1R)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Radomiu otrzymał kod wydziału: RA1R

Siedziba:

Grzybowska 6
26-620, Radom

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Radomiu
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Augustów, gm. Kowala
Antoniów, gm. Jedlińsk
Anielin, gm. Skaryszew
Adaminów, gm. Jedlińsk
Aleksandrów, gm. Jedlnia-Letnisko
Adamów, gm. Kowala
Annów, gm. Zakrzew
Antoniów, gm. Skaryszew
Antoniówka, gm. Jedlnia-Letnisko
Budki Wierzchowskie, gm. Jedlińsk
Budki Skaryszewskie, gm. Skaryszew
Bartodzieje, gm. Jastrzębia
Bierwiecka Wola, gm. Jedlińsk
Biały Ług, gm. Jedlińsk
Borki, gm. Przytyk
Boćków, gm. Zakrzew
Bartodzieje-Kolonia, gm. Jastrzębia
Bielicha, gm. Zakrzew
Bogusławice-Kolonia, gm. Skaryszew
Budy Gębarzowskie, gm. Skaryszew
Budy, gm. Zakrzew
Brody, gm. Jedlińsk
Borki Bartodziejskie, gm. Jastrzębia
Borowiec Pierwszy, gm. Przytyk
Brodek, gm. Jastrzębia
Baraki, gm. Zakrzew
Babia Góra, gm. Przytyk
Błonie, gm. Kowala
Bartosy, gm. Jastrzębia
Bąki Lesiowskie, gm. Jastrzębia
Bocianówka, gm. Jedlińsk
Boża Wola, gm. Jedlińsk
Bród, gm. Jedlińsk
Brody, gm. Jastrzębia
Bierwce, gm. Jedlińsk
Bogusławice, gm. Skaryszew
Budki, gm. Jedlnia-Letnisko
Bukowiec, gm. Kowala
Borki Lisowskie, gm. Jedlińsk
Bór, gm. Przytyk
Bujak, gm. Skaryszew
Błonie, gm. Skaryszew
Boża Wola, gm. Zakrzew
Bardzice, gm. Kowala
Cerekiew, gm. Zakrzew
Czekajów, gm. Jedlińsk
Ciborów, gm. Kowala
Cudnów, gm. Jedlnia-Letnisko
Chomentów-Puszcz, gm. Skaryszew
Czarny Ług, gm. Jedlińsk
Chomentów-Szczygieł, gm. Skaryszew
Choiny, gm. Przytyk
Chomentów-Socha, gm. Skaryszew
Czarna Rola, gm. Skaryszew
Czarna Rola, gm. Jedlińsk
Dawidów, gm. Iłów
Dąbrowa Jastrzębska, gm. Jastrzębia
Dzierzkówek Stary, gm. Skaryszew
Dąbrowa Kozłowska, gm. Jastrzębia
Dąbrówka Nagórna Pierwsza, gm. Zakrzew
Duży Las, gm. Przytyk
Dąbrówka Nagórna, gm. Zakrzew
Dzierzkówek Nowy, gm. Skaryszew
Dębowica, gm. Przytyk
Dąbrówka Podłężna, gm. Zakrzew
Domaniów, gm. Przytyk
Dawidów, gm. Jedlnia-Letnisko
Dąbrowa, gm. Jedlińsk
Dąbrówka Makowska, gm. Skaryszew
Dąbrówka Zabłotnia, gm. Kowala
Dęba, gm. Przytyk
Dębina, gm. Zakrzew
Dzielnice Makowskie, gm. Skaryszew
Dąbrówka Nagórna-Stara Wieś, gm. Zakrzew
Dębniak Lisowski, gm. Jedlińsk
Dąbrówka Nagórna Druga, gm. Zakrzew
Dąbrówka Nagórna Poprzeczna, gm. Zakrzew
Edwardów, gm. Skaryszew
Emilin, gm. Zakrzew
Folwark, gm. Zakrzew
Flisówka, gm. Zakrzew
Franciszków, gm. Jedlińsk
Górna Wola, gm. Jastrzębia
Górki, gm. Jedlnia-Letnisko
Gustawów, gm. Zakrzew
Gawroniec-Kolonia, gm. Skaryszew
Grabina, gm. Skaryszew
Gutów, gm. Jedlińsk
Grabina, gm. Kowala
Gulinek, gm. Zakrzew
Gościniec, gm. Skaryszew
Godzisz, gm. Jedlińsk
Gaczkowice, gm. Przytyk
Gzowice, gm. Jedlnia-Letnisko
Gać, gm. Jastrzębia
Gwizdów, gm. Zakrzew
Goryń, gm. Jastrzębia
Górki, gm. Skaryszew
Gulin, gm. Zakrzew
Gryzów, gm. Jedlińsk
Grabina, gm. Jedlińsk
Goszczewice, gm. Przytyk
Gózdek, gm. Zakrzew
Gzowskie Budy, gm. Jedlnia-Letnisko
Górki, gm. Jedlińsk
Gaj, gm. Skaryszew
Groszowice, gm. Jedlnia-Letnisko
Gzowice-Folwark, gm. Jedlnia-Letnisko
Górna Wola, gm. Jedlińsk
Gzowice-Kolonia, gm. Jedlnia-Letnisko
Grobla, gm. Skaryszew
Górna Wieś, gm. Jedlińsk
Gaj, gm. Zakrzew
Golędzin, gm. Zakrzew
Gębarzów-Kolonia, gm. Skaryszew
Glinice, gm. Przytyk
Gębarzów, gm. Skaryszew
Huta Dolna, gm. Kowala
Herników, gm. Jedlińsk
Huta Mazowszańska, gm. Kowala
Herników, gm. Zakrzew
Hektary, gm. Skaryszew
Huta Wierzchowska, gm. Jedlińsk
Huta Skaryszewska, gm. Skaryszew
Jaszkowice, gm. Zakrzew
Jeziorno, gm. Jedlińsk
Józefów, gm. Kowala
Jedlnia-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko
Janiszew, gm. Zakrzew
Jadwiniów, gm. Przytyk
Jaszowice-Kolonia, gm. Zakrzew
Jankowice-Kolonia, gm. Jedlińsk
Janów, gm. Skaryszew
Józefów, gm. Jedlińsk
Jastrzębskie Komorniki, gm. Jastrzębia
Józefówek, gm. Jedlińsk
Jodłowiec, gm. Jastrzębia
Janki, gm. Jedlińsk
Jagodno, gm. Przytyk
Janów Chomętowski, gm. Skaryszew
Jedlanka, gm. Jedlińsk
Jastrzębia, gm. Jastrzębia
Jedlińsk, gm. Jedlińsk
Jankowice, gm. Jedlińsk
Jabłonna, gm. Przytyk
Kazimierówka, gm. Skaryszew
Klwaty-Ludwików, gm. Jedlińsk
Kępiny, gm. Jedlińsk
Kresy, gm. Zakrzew
Kowala-Stępocina, gm. Kowala
Komorniki, gm. Jedlińsk
Kruszyna, gm. Jedlińsk
Kolonia Litwa, gm. Zakrzew
Krzyszkowice, gm. Przytyk
Kolonia Pniaki, gm. Zakrzew
Kosów-Stacja, gm. Kowala
Komorniki Lesiowskie, gm. Jastrzębia
Kolonia Druga, gm. Jedlnia-Letnisko
Karolów, gm. Jastrzębia
Kosów, gm. Kowala
Kamińsk, gm. Jedlińsk
Kowalówka, gm. Kowala
Kieterów, gm. Zakrzew
Kobylany-Kolonia, gm. Skaryszew
Kozinki, gm. Zakrzew
Kolonia Piaski, gm. Zakrzew
Kotarwice, gm. Kowala
Kolonia, gm. Zakrzew
Kozaczka, gm. Jedlnia-Letnisko
Kłonowiec-Kurek, gm. Skaryszew
Kończyce-Kolonia, gm. Kowala
Kaszewska Wola, gm. Przytyk
Komorniki Kozłowskie, gm. Jastrzębia
Kresy, gm. Przytyk
Kolonia Lesiów, gm. Jastrzębia
Klwaty, gm. Jedlińsk
Kłonowiec-Koracz, gm. Skaryszew
Kąty, gm. Kowala
Klwatka Szlachecka, gm. Jedlińsk
Kolonia Pierwsza, gm. Jedlnia-Letnisko
Kobylany, gm. Skaryszew
Kolonisty, gm. Skaryszew
Kobylany-Górki, gm. Skaryszew
Klwaty-Dwór, gm. Jedlińsk
Krucica Pierwsza, gm. Jedlińsk
Kolonka, gm. Jedlnia-Letnisko
Kobrówka, gm. Przytyk
Karolin, gm. Zakrzew
Kolonia, gm. Jedlnia-Letnisko
Kowala-Kolonia, gm. Kowala
Kozłów, gm. Jastrzębia
Komorniki, gm. Skaryszew
Kozia Wola, gm. Zakrzew
Kamienie, gm. Skaryszew
Kolonia, gm. Przytyk
Ludwinów, gm. Skaryszew
Ludwinów, gm. Jedlińsk
Lesiów, gm. Jastrzębia
Lasowice, gm. Jedlnia-Letnisko
Legęzów, gm. Zakrzew
Ludwinów, gm. Kowala
Leonów, gm. Skaryszew
Ludwików, gm. Jedlińsk
Lisów, gm. Jedlińsk
Las Janiszewski, gm. Zakrzew
Lubelska, gm. Kowala
Lewaszówka, gm. Jastrzębia
Łaniec, gm. Zakrzew
Ług, gm. Jedlińsk
Ławki, gm. Zakrzew
Milejowice, gm. Zakrzew
Młódnice, gm. Przytyk
Magierów, gm. Skaryszew
Maków-Gaj, gm. Skaryszew
Miasteczko, gm. Skaryszew
Majdan Starowiejski, gm. Zakrzew
Mąkosy Nowe, gm. Jastrzębia
Majewo, gm. Kowala
Modrzejowice, gm. Skaryszew
Marcelów, gm. Jedlińsk
Makowiec, gm. Skaryszew
Milejowice-Kolonia, gm. Zakrzew
Mleczków-Kolonia, gm. Zakrzew
Moczydło, gm. Jedlińsk
Maków Nowy, gm. Skaryszew
Mąkosy Stare, gm. Jastrzębia
Makowiec-Leśniczówka, gm. Skaryszew
Młyn, gm. Zakrzew
Modrzejowice-Kąty, gm. Skaryszew
Marysin Kaszewski, gm. Przytyk
Młodocin Mniejszy, gm. Kowala
Maliszów, gm. Kowala
Maków, gm. Skaryszew
Małęcka Droga, gm. Skaryszew
Myśliszewice, gm. Jedlnia-Letnisko
Modrzejowice-Kolonia, gm. Skaryszew
Maksymilianów, gm. Przytyk
Maryno, gm. Jedlnia-Letnisko
Mścichów, gm. Przytyk
Marianowice, gm. Zakrzew
Mokrosęk, gm. Jedlińsk
Mazowszany, gm. Kowala
Malinów, gm. Jedlińsk
Mleczków, gm. Zakrzew
Niwa Odechowska, gm. Skaryszew
Nieczatów, gm. Zakrzew
Natolin, gm. Jedlnia-Letnisko
Nowe Zawady, gm. Jedlińsk
Nowa Droga, gm. Skaryszew
Nowa Wola, gm. Jedlińsk
Narty, gm. Jedlińsk
Natalin za Wodą, gm. Zakrzew
Nowy Kozłówek, gm. Jastrzębia
Nowy Młyn, gm. Przytyk
Nikodemów, gm. Zakrzew
Nowa Wieś, gm. Skaryszew
Natalin, gm. Zakrzew
Ostrołęka, gm. Przytyk
Osiek, gm. Kowala
Owadów, gm. Jastrzębia
Odechowiec, gm. Skaryszew
Obózek, gm. Jedlińsk
Oblas, gm. Przytyk
Odechów, gm. Skaryszew
Olszowa, gm. Jastrzębia
Owadów-Stara Wieś, gm. Jastrzębia
Osowie, gm. Jastrzębia
Owadów-Kolonia, gm. Jastrzębia
Przytułki, gm. Jedlińsk
Pusta Staruszka, gm. Przytyk
Parznice, gm. Kowala
Podolszyny, gm. Skaryszew
Pieńki, gm. Skaryszew
Pod Budkami, gm. Skaryszew
Piaseczno, gm. Jedlińsk
Poręby, gm. Jedlińsk
Poręby Jastrzębskie, gm. Jastrzębia
Ponikwy, gm. Zakrzew
Podgajek-Kolonia, gm. Przytyk
Przytyk, gm. Przytyk
Posada, gm. Jedlnia-Letnisko
Praga Skaryszewska, gm. Skaryszew
Przymiarek, gm. Przytyk
Pacyna, gm. Jastrzębia
Piaski, gm. Jedlińsk
Potkanna, gm. Przytyk
Posada, gm. Przytyk
Podgórze, gm. Skaryszew
Patyjałek, gm. Zakrzew
Pianka, gm. Skaryszew
Podsuliszka, gm. Skaryszew
Piaski, gm. Skaryszew
Piachy, gm. Kowala
Pelagiów, gm. Kowala
Podgórze, gm. Kowala
Piotrowice, gm. Jedlnia-Letnisko
Pieńki Kapturskie, gm. Zakrzew
Podgaj, gm. Zakrzew
Podlesie Mleczkowskie, gm. Zakrzew
Polesie, gm. Jedlnia-Letnisko
Piastów, gm. Jedlińsk
Płasków, gm. Jedlińsk
Podgajek, gm. Przytyk
Pod Wólką, gm. Skaryszew
Podgranica, gm. Skaryszew
Podwalina, gm. Przytyk
Ruda Mała, gm. Kowala
Radom, gm. Radom
Rajec-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko
Rożki, gm. Kowala
Romanów, gm. Jedlińsk
Romanów, gm. Kowala
Rajec Księży, gm. Jedlnia-Letnisko
Rajec Poduchowny, gm. Jedlnia-Letnisko
Rajec Szlachecki, gm. Jedlnia-Letnisko
Spezja, gm. Jastrzębia
Sachalin, gm. Przytyk
Stefanów, gm. Przytyk
Sosnowica, gm. Zakrzew
Smug Bogusławski, gm. Skaryszew
Stara Wieś, gm. Jedlińsk
Szczukówka, gm. Zakrzew
Studzienice, gm. Przytyk
Sewerynów, gm. Przytyk
Stanisławów, gm. Skaryszew
Stawki, gm. Kowala
Sowie Góry, gm. Jastrzębia
Szklarnia, gm. Zakrzew
Stara Wieś, gm. Skaryszew
Siczki k. Młyna, gm. Jedlnia-Letnisko
Syta, gm. Skaryszew
Stare Zawady, gm. Jedlińsk
Sołtyków, gm. Skaryszew
Siczki-Stara Wieś, gm. Jedlnia-Letnisko
Słowików, gm. Przytyk
Stara Wieś, gm. Jedlnia-Letnisko
Skaryszew, gm. Skaryszew
Sokoleniec, gm. Jastrzębia
Stary Młyn, gm. Przytyk
Sadków, gm. Jedlnia-Letnisko
Suków, gm. Przytyk
Stara Wieś, gm. Jastrzębia
Słupica, gm. Jedlnia-Letnisko
Sowie Góry, gm. Jedlińsk
Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko
Sukowska Wola, gm. Przytyk
Średnica, gm. Skaryszew
Targowisko-Kolonia, gm. Zakrzew
Troszczyn, gm. Zakrzew
Taczowskie Pieńki, gm. Zakrzew
Tarnawka Pierwsza, gm. Zakrzew
Taczówek, gm. Zakrzew
Tomaszów, gm. Skaryszew
Tarnawka Druga, gm. Zakrzew
Targowisko, gm. Zakrzew
Trablice, gm. Kowala
Taczów, gm. Zakrzew
Urbanów, gm. Jedlińsk
Wyglądała, gm. Skaryszew
Wola Gutowska, gm. Jedlińsk
Wola Wrzeszczowska, gm. Przytyk
Wacyn, gm. Zakrzew
Wygoda, gm. Zakrzew
Wólka Domaniowska, gm. Przytyk
Witoldów, gm. Przytyk
Wólka Ponikiewska, gm. Zakrzew
Wydry, gm. Jedlińsk
Wykrętek, gm. Jedlińsk
Wiktorów, gm. Zakrzew
Wola Goryńska, gm. Jastrzębia
Wojciechów, gm. Jastrzębia
Wólka Twarogowa, gm. Skaryszew
Wrzos, gm. Przytyk
Wólka Lesiowska, gm. Jastrzębia
Wolska Dąbrowa, gm. Jastrzębia
Wierzchowiny, gm. Jedlińsk
Wrzeszczów, gm. Przytyk
Wólczyna, gm. Jastrzębia
Wola Taczowska, gm. Zakrzew
Wilczna, gm. Skaryszew
Wola Owadowska, gm. Jastrzębia
Wolica, gm. Jastrzębia
Wygwizdów, gm. Skaryszew
Wycisłówka, gm. Jedlińsk
Wincentów, gm. Skaryszew
Wielogóra, gm. Jedlińsk
Wymysłów, gm. Skaryszew
Wrzosów, gm. Jedlnia-Letnisko
Wołowe Góry, gm. Jedlińsk
Wsola, gm. Jedlińsk
Wygnanów, gm. Przytyk
Wojdat Annowski, gm. Zakrzew
Walentynów, gm. Kowala
Zielonka, gm. Jedlińsk
Załawie, gm. Kowala
Zapłocie, gm. Jedlińsk
Zameczek-Kolonia, gm. Przytyk
Zakrzewska Wola, gm. Zakrzew
Zakrzówek, gm. Zakrzew
Zakrzew, gm. Zakrzew
Zakrzew-Kolonia, gm. Zakrzew
Zakrzew, gm. Zakrzew
Zenonów, gm. Kowala
Zatopolice, gm. Zakrzew
Zameczek, gm. Przytyk
Zagóra, gm. Przytyk
Zadulowa, gm. Jastrzębia
Zabrodzie, gm. Skaryszew
Zawietrak, gm. Jedlińsk
Zdziechów, gm. Zakrzew
Zabierzów, gm. Kowala
Zakrzew-Las, gm. Zakrzew
Zakrzew-Kolonia, gm. Zakrzew
Zalesie, gm. Skaryszew
Żmijków, gm. Przytyk
Żerdź, gm. Przytyk
Żabiniec, gm. Jedlińsk
Payu Dotpay