Szydłowiec (RA1S)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Szydłowcu otrzymał kod wydziału: RA1S

Siedziba:

Plac Marii Konopnickiej 7
26-500, Szydłowiec

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Radomiu
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Aleksandrów, gm. Chlewiska
Antoniów, gm. Chlewiska
Budki Drugie, gm. Chlewiska
Bieduszki, gm. Chlewiska
Bieszków Górny, gm. Mirów
Bąków, gm. Orońsko
Budki Trzecie, gm. Chlewiska
Borki, gm. Chlewiska
Broniów, gm. Chlewiska
Budki, gm. Chlewiska
Barak, gm. Szydłowiec
Bieszków Dolny, gm. Mirów
Budki Pierwsze, gm. Chlewiska
Chronów, gm. Orońsko
Chałupki Łaziskie, gm. Orońsko
Chlewiska, gm. Chlewiska
Cukrówka, gm. Chlewiska
Chustki, gm. Szydłowiec
Chronów-Kolonia, gm. Orońsko
Chronówek, gm. Orońsko
Ciechostowice, gm. Szydłowiec
Ciepła, gm. Orońsko
Duży Sadek, gm. Szydłowiec
Działy, gm. Szydłowiec
Długosz, gm. Szydłowiec
Dobrut, gm. Orońsko
Górka, gm. Chlewiska
Gąsawy Rządowe-Niwy, gm. Jastrząb
Gąsawy Plebańskie, gm. Jastrząb
Gozdków, gm. Orońsko
Guzów, gm. Orońsko
Guzów-Kolonia, gm. Orońsko
Gąsawy Rządowe, gm. Jastrząb
Hucisko, gm. Szydłowiec
Huta, gm. Chlewiska
Helenów, gm. Orońsko
Józefów, gm. Szydłowiec
Jankowice, gm. Szydłowiec
Jarzębia, gm. Szydłowiec
Jastrząb, gm. Jastrząb
Książek Majdowski, gm. Szydłowiec
Komorniki Rogowskie, gm. Mirów
Korzyce, gm. Szydłowiec
Kolonia Górna, gm. Orońsko
Kolonia Kuźnia, gm. Jastrząb
Krogulcza Sucha, gm. Orońsko
Kolonia Dolna, gm. Orońsko
Kurkoć, gm. Jastrząb
Krawara, gm. Chlewiska
Komorniki, gm. Szydłowiec
Kuźnia, gm. Jastrząb
Kolonia Ostałów, gm. Chlewiska
Krzcięcin, gm. Szydłowiec
Koszorów, gm. Chlewiska
Krogulcza Mokra, gm. Orońsko
Lipienice Dolne, gm. Jastrząb
Lesica, gm. Szydłowiec
Leszczyny, gm. Chlewiska
Lipienice Górne, gm. Jastrząb
Lipienice, gm. Jastrząb
Łazy, gm. Szydłowiec
Łaziska, gm. Orońsko
Majdanki, gm. Chlewiska
Mirówek, gm. Mirów
Mały Sadek, gm. Szydłowiec
Marywil, gm. Szydłowiec
Mszadla, gm. Szydłowiec
Mirów Nowy, gm. Mirów
Majdów, gm. Szydłowiec
Mętków, gm. Szydłowiec
Motyka, gm. Chlewiska
Mirów Stary, gm. Mirów
Nadolna, gm. Chlewiska
Nowy Dwór, gm. Jastrząb
Ostałówek, gm. Chlewiska
Orońsko, gm. Orońsko
Omięcin, gm. Szydłowiec
Orłów, gm. Jastrząb
Ostałów, gm. Chlewiska
Praga, gm. Szydłowiec
Pociecha, gm. Chlewiska
Podgórze, gm. Szydłowiec
Polanki, gm. Szydłowiec
Pawłów, gm. Chlewiska
Rybianka, gm. Szydłowiec
Romanów, gm. Chlewiska
Rogów, gm. Mirów
Sadek, gm. Szydłowiec
Stary Książek, gm. Szydłowiec
Stanisławów, gm. Szydłowiec
Szydłówek pod Świerczkiem, gm. Szydłowiec
Sulistrowice, gm. Chlewiska
Szydłówek, gm. Szydłowiec
Stara Wysoka, gm. Szydłowiec
Stefanków, gm. Chlewiska
Szydłowiec, gm. Szydłowiec
Stanisławów, gm. Chlewiska
Stawki, gm. Chlewiska
Skłoby, gm. Chlewiska
Śmiłów, gm. Jastrząb
Świniów, gm. Szydłowiec
Świerczek, gm. Szydłowiec
Śniadków, gm. Orońsko
Tomaszów, gm. Orońsko
Wola Guzowska, gm. Orońsko
Wilcza Wola, gm. Szydłowiec
Wysocko, gm. Szydłowiec
Wałsnów, gm. Orońsko
Wymysłów, gm. Szydłowiec
Wola Zagrodnia, gm. Chlewiska
Wysoka, gm. Szydłowiec
Wola Lipieniecka Mała, gm. Jastrząb
Wola Krawarska, gm. Chlewiska
Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec
Wola Lipieniecka Duża, gm. Jastrząb
Ziomaki, gm. Szydłowiec
Zbijów Mały, gm. Mirów
Zdziechów, gm. Szydłowiec
Zaborowie, gm. Orońsko
Zawonia, gm. Chlewiska
Zaława, gm. Chlewiska
Zastronie, gm. Szydłowiec
Zielonka, gm. Szydłowiec
Zbijów Duży, gm. Mirów
Payu Dotpay