Łańcut (RZ1A)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Łańcucie otrzymał kod wydziału: RZ1A

Siedziba:

Grunwaldzka 10
37-100, Łańcut

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Albigowa, gm. Łańcut
Bikówka, gm. Żołynia
Barany, gm. Łańcut
Budy Wysockie, gm. Łańcut
Bieleckówka, gm. Rakszawa
Brzóza Stadnicka, gm. Żołynia
Budy, gm. Łańcut
Bąkówka, gm. Łańcut
Bolisz, gm. Łańcut
Bujdak, gm. Łańcut
Basakówka, gm. Rakszawa
Buczyna, gm. Łańcut
Barania Góra, gm. Łańcut
Chyrów, gm. Łańcut
Czekaj, gm. Łańcut
Cierpisz Górny, gm. Łańcut
Cierpisz, gm. Markowa
Cesin, gm. Łańcut
Cierpisz Dolny, gm. Łańcut
Cierpisz, gm. Łańcut
Dół, gm. Łańcut
Dymarka, gm. Rakszawa
Działy Zachodnie, gm. Łańcut
Dół, gm. Żołynia
Dział, gm. Łańcut
Dwór, gm. Łańcut
Działy Wschodnie, gm. Łańcut
Doły, gm. Łańcut
Folwark, gm. Łańcut
Fleszarówka, gm. Markowa
Folwarczne, gm. Markowa
Górki, gm. Markowa
Gajówka, gm. Żołynia
Górnica, gm. Markowa
Granica, gm. Łańcut
Góra, gm. Żołynia
Głuszkówka, gm. Łańcut
Grabskie, gm. Łańcut
Górna Karczma, gm. Markowa
Grabnik, gm. Żołynia
Głuchów, gm. Łańcut
Góra, gm. Łańcut
Granice, gm. Łańcut
Handzlówka, gm. Łańcut
Husów, gm. Markowa
Honie, gm. Łańcut
Jagielnie, gm. Żołynia
Julin, gm. Rakszawa
Kraczkowa Górna, gm. Łańcut
Kopanie Zmysłowskie, gm. Żołynia
Kosina Górna, gm. Łańcut
Kawałki, gm. Łańcut
Kosina, gm. Łańcut
Kąty Rakszawskie, gm. Rakszawa
Krzaki, gm. Żołynia
Kraczkowa, gm. Łańcut
Kielanówka, gm. Łańcut
Kosina Dolna, gm. Łańcut
Klin, gm. Łańcut
Krzyżówka, gm. Markowa
Kraczkowa Dolna, gm. Łańcut
Kazimierz, gm. Markowa
Kmiecie, gm. Żołynia
Kościelne, gm. Rakszawa
Kąty Wydrzańskie, gm. Rakszawa
Kamionka, gm. Łańcut
Kąty, gm. Łańcut
Lisówka, gm. Łańcut
Łańcut, gm. Łańcut
Łozy, gm. Łańcut
Miasto, gm. Żołynia
Małodobra, gm. Łańcut
Markowa, gm. Markowa
Malawa, gm. Łańcut
Maziarnia, gm. Łańcut
Nowe Pola, gm. Rakszawa
Nizina, gm. Markowa
Nawsie, gm. Łańcut
Okop, gm. Łańcut
Potok, gm. Rakszawa
Pańska Ulica, gm. Łańcut
Podgrabina, gm. Rakszawa
Podstrasznik, gm. Markowa
Podzwierzyniec, gm. Łańcut
Przedmieście Dolne, gm. Łańcut
Podkudłacz, gm. Żołynia
Przemyśl, gm. Markowa
Poddąbrówki, gm. Żołynia
Podgrabina, gm. Łańcut
Podlas, gm. Markowa
Pod Brzózą, gm. Rakszawa
Potoki, gm. Rakszawa
Przedmieście Górne, gm. Łańcut
Podgóry, gm. Żołynia
Rogóżno Górne, gm. Łańcut
Rąbany Gościniec, gm. Rakszawa
Rakszawa, gm. Rakszawa
Raki, gm. Żołynia
Rogóżno, gm. Łańcut
Rogóżno Dolne, gm. Łańcut
Skotnik, gm. Żołynia
Sonina, gm. Łańcut
Strachocin, gm. Rakszawa
Smolarzyny, gm. Żołynia
Skotnik, gm. Łańcut
Ślebodówka, gm. Łańcut
Środek, gm. Rakszawa
Świński Ogon, gm. Łańcut
Średnia Karczma, gm. Markowa
Tarnawka Dolna, gm. Markowa
Trześnik, gm. Łańcut
Tłoki, gm. Łańcut
Tkacze, gm. Łańcut
Tarnawka, gm. Markowa
Tarnawka Górna, gm. Markowa
Ulica, gm. Markowa
Węgliska, gm. Rakszawa
Wierzbnik, gm. Łańcut
Wysoka, gm. Łańcut
Wydrze, gm. Rakszawa
Wołochy, gm. Rakszawa
Wisielówka, gm. Łańcut
Zagumnie, gm. Markowa
Za Koleją, gm. Łańcut
Zdrój, gm. Markowa
Zagumnie, gm. Łańcut
Zagóra, gm. Żołynia
Zagrody, gm. Łańcut
Zablesze, gm. Łańcut
Zakącie, gm. Żołynia
Żołynia Górna, gm. Żołynia
Żołynia Dolna, gm. Żołynia
Żołynia, gm. Żołynia
Payu Dotpay