Dębica (RZ1D)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Dębicy otrzymał kod wydziału: RZ1D

Siedziba:

Słoneczna 3
39-201, Dębica

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Borowa, gm. Czarna
Budy, gm. Jodłowa
Budyń Pierwszy, gm. Pilzno
Borki, gm. Pilzno
Brzeźnica, gm. Dębica
Budy, gm. Dębica
Buczyna, gm. Jodłowa
Borki, gm. Żyraków
Borek, gm. Żyraków
Brzeziny, gm. Żyraków
Barnasie, gm. Czarna
Bobrek, gm. Dębica
Bielowy, gm. Pilzno
Budzyń, gm. Dębica
Bobrowa, gm. Żyraków
Bukowa, gm. Brzostek
Brody, gm. Czarna
Budy, gm. Brzostek
Bródki, gm. Dębica
Błonie, gm. Dębica
Borowskie Pola, gm. Czarna
Biedoszyce, gm. Jodłowa
Budzisz, gm. Dębica
Budy Łopuchowskie, gm. Dębica
Bystre, gm. Czarna
Budyń Drugi, gm. Pilzno
Braciejowa, gm. Dębica
Budy, gm. Czarna
Budy, gm. Czarna
Budzisz, gm. Dębica
Berdychów, gm. Pilzno
Budzisz, gm. Żyraków
Bródki, gm. Żyraków
Brzostek, gm. Brzostek
Bączałka, gm. Brzostek
Bobrowa Wola, gm. Żyraków
Berdech, gm. Dębica
Bajorki, gm. Pilzno
Błyszczówka, gm. Czarna
Cierpisz, gm. Czarna
Czarna Górna, gm. Czarna
Czarne Błoto, gm. Czarna
Czarna Kopalnia, gm. Czarna
Czarna, gm. Czarna
Chotowa, gm. Czarna
Czapiec, gm. Brzostek
Cygany, gm. Czarna
Chrewt, gm. Czarna
Czarna, gm. Czarna
Cieszęciny, gm. Żyraków
Czarna Dolna, gm. Czarna
Chodakówka, gm. Czarna
Ćwierć, gm. Brzostek
Dzwonowa, gm. Jodłowa
Dąbrówki, gm. Dębica
Działy, gm. Brzostek
Dębowa, gm. Jodłowa
Dolna Stobierna, gm. Dębica
Dział, gm. Dębica
Dolny Koniec, gm. Czarna
Dół od Siedlisk, gm. Pilzno
Dąbrówki, gm. Czarna
Dęborzyn, gm. Jodłowa
Dąbie, gm. Brzostek
Dołek, gm. Pilzno
Dębica, gm. Dębica
Dobrków, gm. Pilzno
Dół od Głobikowej, gm. Pilzno
Dąbrówka, gm. Brzostek
Dół, gm. Pilzno
Dół, gm. Dębica
Dulczówka, gm. Pilzno
Dół, gm. Czarna
Gąsiorówki, gm. Brzostek
Górki, gm. Dębica
Góry, gm. Pilzno
Gać, gm. Dębica
Góra, gm. Pilzno
Gębiczyna, gm. Pilzno
Góry Południowe, gm. Brzostek
Górka, gm. Dębica
Gołęczyna, gm. Pilzno
Gronówka, gm. Jodłowa
Górny Koniec, gm. Czarna
Grabica, gm. Czarna
Głodomanek, gm. Dębica
Granice, gm. Brzostek
Gliny, gm. Pilzno
Grabówka, gm. Czarna
Grodoniówka, gm. Czarna
Gumniska, gm. Dębica
Grabiny, gm. Czarna
Głobikowa, gm. Dębica
Gajówka, gm. Czarna
Grabówka, gm. Dębica
Golemki, gm. Czarna
Grobla, gm. Dębica
Góry, gm. Brzostek
Granica, gm. Pilzno
Góra Motyczna, gm. Żyraków
Górna Stobierna, gm. Dębica
Gawrzyłowa, gm. Dębica
Górny Koniec, gm. Czarna
Grabiec, gm. Czarna
Górki, gm. Pilzno
Grudna Górna, gm. Brzostek
Góry Północne, gm. Brzostek
Głobikówka, gm. Brzostek
Górzyzna, gm. Dębica
Górka, gm. Czarna
Głowaczowa, gm. Czarna
Grudna Dolna, gm. Brzostek
Grzybówka, gm. Dębica
Góra, gm. Dębica
Gorzejowa, gm. Brzostek
Huta, gm. Brzostek
Hamernia, gm. Czarna
Hulanka, gm. Czarna
Jamy, gm. Dębica
Jaskarnia, gm. Dębica
Jaszczurowa, gm. Dębica
Januszkowice, gm. Brzostek
Jaworze Dolne, gm. Pilzno
Jaźwiny, gm. Czarna
Jaworze Górne, gm. Pilzno
Jawornik, gm. Czarna
Jodłowa, gm. Jodłowa
Kamionki, gm. Brzostek
Kąty, gm. Dębica
Kaputówka, gm. Jodłowa
Kopalnia, gm. Brzostek
Kawęczyn, gm. Dębica
Kochanówka, gm. Dębica
Krasówka, gm. Pilzno
Kamieniec, gm. Jodłowa
Kamajówka, gm. Dębica
Kopaliny, gm. Brzostek
Kolonia, gm. Żyraków
Kopaliny, gm. Pilzno
Kąt, gm. Żyraków
Koło Skały, gm. Pilzno
Kołki, gm. Czarna
Koniec, gm. Czarna
Krzaki, gm. Żyraków
Kamieniec, gm. Dębica
Kędzierz, gm. Dębica
Krzemienica, gm. Czarna
Korzeniówek, gm. Dębica
Krzywda, gm. Czarna
Krownice, gm. Dębica
Królówka, gm. Żyraków
Kępa, gm. Dębica
Kozia Wola, gm. Pilzno
Kopaliny, gm. Dębica
Korzeniów, gm. Żyraków
Kozłówka, gm. Pilzno
Kępówka, gm. Czarna
Kmiecie, gm. Dębica
Kowalówka, gm. Czarna
Kamienica Dolna, gm. Brzostek
Karazjak, gm. Dębica
Koło Słonecznej, gm. Dębica
Koziców, gm. Czarna
Koralówka, gm. Czarna
Kozłów, gm. Dębica
Klecie, gm. Brzostek
Kawęczyn, gm. Jodłowa
Kędzierz, gm. Żyraków
Kopiec, gm. Czarna
Kąty, gm. Czarna
Kwaśnice, gm. Pilzno
Kopaliny, gm. Dębica
Kujawy, gm. Brzostek
Kmiecie, gm. Brzostek
Kmiecie, gm. Czarna
Koniec, gm. Pilzno
Kolonia, gm. Czarna
Kościelne, gm. Dębica
Kolonia Żyrakowska, gm. Żyraków
Kamienica Górna, gm. Brzostek
Leśniczówka, gm. Pilzno
Lipiny, gm. Pilzno
Latoszyn, gm. Czarna
Leśnictwo, gm. Czarna
Laskowiec, gm. Brzostek
Lipie, gm. Czarna
Las, gm. Czarna
Laskowa, gm. Dębica
Latoszyn, gm. Dębica
Łęki Górne, gm. Pilzno
Łusie, gm. Pilzno
Łupiny, gm. Dębica
Ługi, gm. Czarna
Łozienki, gm. Dębica
Łęg, gm. Dębica
Łazy, gm. Żyraków
Łysa Góra, gm. Czarna
Łabuzie, gm. Pilzno
Łęki Dolne, gm. Pilzno
Łapierz, gm. Żyraków
Męciszów, gm. Dębica
Mazury, gm. Czarna
Malta, gm. Czarna
Maślakowice, gm. Jodłowa
Medynia Głogowska, gm. Czarna
Międzylesie, gm. Żyraków
Mały Koniec, gm. Czarna
Maga, gm. Dębica
Międzylesie, gm. Czarna
Mała Wola, gm. Żyraków
Mokre, gm. Żyraków
Markosie, gm. Brzostek
Medynia Łańcucka, gm. Czarna
Michniowiec, gm. Czarna
Mariasz, gm. Żyraków
Mokrzec, gm. Pilzno
Machowa, gm. Pilzno
Maga, gm. Pilzno
Nowiny, gm. Jodłowa
Na Mycie, gm. Pilzno
Niziny, gm. Dębica
Nawsie, gm. Dębica
Nawsie Brzosteckie, gm. Brzostek
Nagawczyna, gm. Dębica
Nieciówka, gm. Żyraków
Nowe Zagrody, gm. Czarna
Nagórze, gm. Jodłowa
Nowa Wieś, gm. Pilzno
Nagoszyn, gm. Żyraków
Nawsie, gm. Czarna
Nizioły, gm. Czarna
Na Dworskiem, gm. Żyraków
Nowa Wieś, gm. Czarna
Nowa Wieś, gm. Dębica
Nadole, gm. Jodłowa
Olszyny, gm. Czarna
Otoka, gm. Dębica
Ostre, gm. Czarna
Osiecze, gm. Czarna
Opacionka, gm. Brzostek
Odwodzie, gm. Brzostek
Olszyny, gm. Żyraków
Okop, gm. Dębica
Od Jastrząbki, gm. Czarna
Olchowiec, gm. Czarna
Okrągła, gm. Brzostek
Paszczyński Las, gm. Dębica
Przymiarki, gm. Pilzno
Piaski, gm. Dębica
Podlesie, gm. Czarna
Piaski, gm. Pilzno
Pniaki, gm. Czarna
Pustelnik, gm. Żyraków
Podgórze, gm. Czarna
Połomia, gm. Pilzno
Pod Buczyną, gm. Jodłowa
Podlesie, gm. Czarna
Podlas, gm. Dębica
Podlas, gm. Pilzno
Przyborów, gm. Czarna
Paszczyna, gm. Dębica
Podlesie, gm. Brzostek
Przeczyca, gm. Brzostek
Podjaworze, gm. Pilzno
Podklecie, gm. Brzostek
Piaski, gm. Czarna
Polana, gm. Czarna
Pogwizdów, gm. Pilzno
Potoki, gm. Jodłowa
Piaski, gm. Żyraków
Podlesie, gm. Dębica
Pod Górami, gm. Czarna
Parkosz, gm. Pilzno
Przeryty Bór, gm. Czarna
Pastwiska, gm. Czarna
Piaski, gm. Brzostek
Pustków-Osiedle, gm. Dębica
Podbudynie, gm. Pilzno
Poręby, gm. Czarna
Podwoda, gm. Czarna
Pustynia, gm. Dębica
Podarenda, gm. Czarna
Postronie, gm. Brzostek
Podgrodzie, gm. Dębica
Podkościele, gm. Pilzno
Podedwór, gm. Żyraków
Pustków, gm. Dębica
Połomia Dolna, gm. Pilzno
Poręby, gm. Brzostek
Podosiny, gm. Jodłowa
Paniszczów, gm. Czarna
Paryż, gm. Pilzno
Pole, gm. Brzostek
Pilzno, gm. Pilzno
Parkany, gm. Żyraków
Pilźnionek, gm. Pilzno
Podlesie, gm. Pilzno
Podgórze, gm. Pilzno
Poddęby, gm. Dębica
Podlas, gm. Czarna
Podlas, gm. Czarna
Południk, gm. Dębica
Piława, gm. Czarna
Podpołudnik, gm. Pilzno
Połomia Górna, gm. Pilzno
Półanki, gm. Brzostek
Podczekaj, gm. Czarna
Pogwizdów, gm. Czarna
Piecowiska, gm. Dębica
Podbórz, gm. Czarna
Piekło, gm. Jodłowa
Podkonie, gm. Brzostek
Rejmanówka, gm. Czarna
Rola, gm. Dębica
Róża, gm. Czarna
Rędziny, gm. Czarna
Ryłowiec, gm. Pilzno
Rudki, gm. Dębica
Rabe, gm. Czarna
Rzeki, gm. Brzostek
Rosolin, gm. Czarna
Rzochów, gm. Dębica
Równie, gm. Brzostek
Rynek, gm. Czarna
Rynek, gm. Żyraków
Rędziny, gm. Pilzno
Rosochate, gm. Czarna
Skotnia, gm. Dębica
Stoszki, gm. Dębica
Szemberek, gm. Dębica
Smarżowa, gm. Brzostek
Słotowa, gm. Pilzno
Szarwark, gm. Dębica
Suchary, gm. Czarna
Sołtystwo, gm. Pilzno
Skurowa, gm. Brzostek
Strachów, gm. Dębica
Siwa Trawa, gm. Czarna
Skałka, gm. Pilzno
Strzegocice, gm. Pilzno
Skotnik pod Wolą, gm. Czarna
Słupie, gm. Czarna
Stawiska, gm. Brzostek
Siedliska-Bogusz, gm. Brzostek
Serednie Małe, gm. Czarna
Stara Jastrząbka, gm. Czarna
Stasiówka, gm. Dębica
Stobierna, gm. Dębica
Stary Jawornik, gm. Czarna
Sośnina, gm. Czarna
Straszęcin, gm. Żyraków
Sokołowa Wola, gm. Czarna
Siemiona, gm. Żyraków
Sewerówka, gm. Dębica
Spina, gm. Czarna
Świerczków, gm. Żyraków
Świercze, gm. Żyraków
Świnia Góra, gm. Pilzno
Średniaki, gm. Pilzno
Środek, gm. Czarna
Świąderka, gm. Pilzno
Trzedniaki, gm. Dębica
Tworylne, gm. Czarna
Wola, gm. Żyraków
Wola Brzeźnicka, gm. Dębica
Wiewiórka, gm. Żyraków
Wielącza, gm. Dębica
Wola Brzostecka, gm. Brzostek
Wolaki, gm. Czarna
Wola, gm. Brzostek
Wielkie Podlesie, gm. Pilzno
Wierzchowina, gm. Pilzno
Wielki Koniec, gm. Czarna
Wytrząska, gm. Dębica
Wola Żyrakowska, gm. Żyraków
Wygoda, gm. Pilzno
Wiszowa, gm. Jodłowa
Wola Mała, gm. Czarna
Wolakówka, gm. Czarna
Węgielnica, gm. Pilzno
Wolica, gm. Dębica
Wytrząska, gm. Pilzno
Wólka, gm. Dębica
Wiochna, gm. Czarna
Wydrne, gm. Czarna
Wolica, gm. Dębica
Wola Wielka, gm. Żyraków
Wały, gm. Dębica
Wolica, gm. Żyraków
Zastaw, gm. Pilzno
Zabłocie, gm. Żyraków
Za Górą, gm. Pilzno
Zawodzie, gm. Brzostek
Zegartówki, gm. Czarna
Zagrodzie, gm. Żyraków
Zamoście, gm. Dębica
Zagórze, gm. Jodłowa
Zarzecze, gm. Czarna
Zawada, gm. Dębica
Zagumnie, gm. Pilzno
Zagrody, gm. Dębica
Zapłocie, gm. Czarna
Zwiernik, gm. Pilzno
Zakościół, gm. Czarna
Zadziele, gm. Jodłowa
Zalas, gm. Czarna
Zalesie, gm. Czarna
Złotoryja, gm. Pilzno
Zwierzyniec, gm. Pilzno
Zagroda, gm. Dębica
Zaczernie, gm. Czarna
Zawierzbie, gm. Żyraków
Zastawie, gm. Dębica
Załaźnica, gm. Pilzno
Zawadka Brzostecka, gm. Brzostek
Zarzecze, gm. Czarna
Zajedle, gm. Jodłowa
Zalesie, gm. Dębica
Zofiówka, gm. Czarna
Zasów, gm. Żyraków
Za Lasem, gm. Czarna
Zakącie, gm. Żyraków
Zajączkowice, gm. Pilzno
Zagórze, gm. Brzostek
Zagórze, gm. Czarna
Zalesie, gm. Czarna
Zadwór, gm. Czarna
Zaborowie, gm. Dębica
Zagrody, gm. Czarna
Zamoście Drugie, gm. Czarna
Zawodzie, gm. Pilzno
Zamoście Pierwsze, gm. Czarna
Zawodzie, gm. Czarna
Źródła, gm. Czarna
Żurawiniec, gm. Pilzno
Żdżary, gm. Czarna
Żłobek, gm. Czarna
Żabieniec, gm. Pilzno
Żurawiniec, gm. Czarna
Żyraków, gm. Żyraków
Payu Dotpay