Leżajsk (RZ1E)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Leżajsku otrzymał kod wydziału: RZ1E

Siedziba:

Adama Mickiewicza 47
37-300, Leżajsk

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Borki-Zagumnie, gm. Nowa Sarzyna
Błonie, gm. Leżajsk
Borczyna, gm. Leżajsk
Brzóza Królewska, gm. Leżajsk
Budy-Zastawie, gm. Nowa Sarzyna
Borki Górne, gm. Nowa Sarzyna
Borki, gm. Leżajsk
Budy-Koniec, gm. Nowa Sarzyna
Budzyń, gm. Nowa Sarzyna
Budy-Zagumnie, gm. Nowa Sarzyna
Borki-Nawsie, gm. Nowa Sarzyna
Babiarze, gm. Nowa Sarzyna
Błonie, gm. Leżajsk
Brzyska Wola, gm. Kuryłówka
Baranówka, gm. Nowa Sarzyna
Baje, gm. Leżajsk
Biedaczów, gm. Leżajsk
Bednarze, gm. Leżajsk
Chałupki, gm. Leżajsk
Chałupki, gm. Kuryłówka
Chałupki, gm. Leżajsk
Chałupki Dębniańskie, gm. Leżajsk
Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne
Cztery Chałupy, gm. Kuryłówka
Czarnuchy, gm. Kuryłówka
Dąbrowica Mała, gm. Kuryłówka
Dąbrowica, gm. Kuryłówka
Dworczyna, gm. Leżajsk
Dębno, gm. Leżajsk
Flisy, gm. Nowa Sarzyna
Folwark-Lizaki, gm. Leżajsk
Flisy, gm. Leżajsk
Folwark, gm. Leżajsk
Gościniec, gm. Nowa Sarzyna
Grzęba, gm. Nowa Sarzyna
Głogowiec, gm. Nowa Sarzyna
Góra, gm. Kuryłówka
Góra, gm. Leżajsk
Górka, gm. Leżajsk
Górki, gm. Grodzisko Dolne
Gościniec, gm. Kuryłówka
Giedlarowa, gm. Leżajsk
Górka, gm. Grodzisko Dolne
Glinice, gm. Grodzisko Dolne
Grodzisko Górne, gm. Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne, gm. Grodzisko Dolne
Grodzisko Nowe, gm. Grodzisko Dolne
Grądek, gm. Kuryłówka
Gwizdów, gm. Leżajsk
Gillershof, gm. Leżajsk
Hucisko, gm. Leżajsk
Judaszówka, gm. Nowa Sarzyna
Jastrzębiec, gm. Kuryłówka
Janda, gm. Nowa Sarzyna
Jelna, gm. Nowa Sarzyna
Jarosław, gm. Kuryłówka
Kudłacz, gm. Leżajsk
Kąty, gm. Grodzisko Dolne
Kormanice, gm. Grodzisko Dolne
Kolonia Polska, gm. Kuryłówka
Krzaki, gm. Nowa Sarzyna
Kopanie Zmysłowskie, gm. Grodzisko Dolne
Królewszczyzna, gm. Nowa Sarzyna
Karwany, gm. Kuryłówka
Koniec, gm. Kuryłówka
Krzaki, gm. Leżajsk
Koszel, gm. Nowa Sarzyna
Kuryłówka, gm. Kuryłówka
Krzaki, gm. Grodzisko Dolne
Krzywa Ulica, gm. Leżajsk
Kmiecie, gm. Leżajsk
Kołacznia, gm. Nowa Sarzyna
Koło Szkoły, gm. Grodzisko Dolne
Kąty, gm. Leżajsk
Kulno, gm. Kuryłówka
Kuligi, gm. Nowa Sarzyna
Lipy, gm. Leżajsk
Leżajsk, gm. Leżajsk
Laszczyny, gm. Grodzisko Dolne
Łoiny, gm. Nowa Sarzyna
Łazki, gm. Nowa Sarzyna
Łętownia, gm. Nowa Sarzyna
Łaziska, gm. Kuryłówka
Łukowa, gm. Nowa Sarzyna
Majdany, gm. Grodzisko Dolne
Mielniki, gm. Kuryłówka
Moczary, gm. Grodzisko Dolne
Maleniska, gm. Leżajsk
Majdan, gm. Nowa Sarzyna
Majdanek, gm. Kuryłówka
Mokrzanka, gm. Grodzisko Dolne
Młynarze, gm. Nowa Sarzyna
Miasto, gm. Grodzisko Dolne
Mołynie, gm. Leżajsk
Na Dole, gm. Leżajsk
Na Ozerze, gm. Leżajsk
Namłynie, gm. Leżajsk
Na Niemcach, gm. Nowa Sarzyna
Na Rybakach, gm. Grodzisko Dolne
Na Piasku, gm. Leżajsk
Na Lądach, gm. Grodzisko Dolne
Nagórne, gm. Kuryłówka
Na Łazach, gm. Leżajsk
Na Polach, gm. Grodzisko Dolne
Nowa Sarzyna, gm. Nowa Sarzyna
Na Piziakach, gm. Leżajsk
Na Lądzie, gm. Leżajsk
Osipy, gm. Leżajsk
Ożanna Mała, gm. Kuryłówka
Opaleniska, gm. Grodzisko Dolne
Ożanna Wielka, gm. Kuryłówka
Osiedle Stałe, gm. Nowa Sarzyna
Ożanna, gm. Kuryłówka
Osiedle Awaryjne, gm. Nowa Sarzyna
Podzwierzyniec, gm. Leżajsk
Piaski, gm. Nowa Sarzyna
Pod Miastem, gm. Grodzisko Dolne
Pocyrchle, gm. Nowa Sarzyna
Podpastwiszcze, gm. Grodzisko Dolne
Parszywka, gm. Nowa Sarzyna
Piskorowice, gm. Leżajsk
Pod Wólką, gm. Grodzisko Dolne
Podlesie, gm. Grodzisko Dolne
Piaski, gm. Grodzisko Dolne
Perlaki, gm. Nowa Sarzyna
Podkościele, gm. Grodzisko Dolne
Podkarczma, gm. Leżajsk
Podorędzie, gm. Nowa Sarzyna
Półtoraki, gm. Leżajsk
Podług, gm. Kuryłówka
Podbaranówka, gm. Leżajsk
Pańska Góra, gm. Leżajsk
Parcelacja, gm. Leżajsk
Przychojec, gm. Leżajsk
Podolszyny, gm. Leżajsk
Podbór, gm. Nowa Sarzyna
Polski Koniec, gm. Kuryłówka
Pod Wałem, gm. Grodzisko Dolne
Praconie, gm. Kuryłówka
Piekło, gm. Grodzisko Dolne
Podlas, gm. Leżajsk
Poręba, gm. Nowa Sarzyna
Podbór, gm. Leżajsk
Podkościele, gm. Nowa Sarzyna
Podkudłacz, gm. Leżajsk
Podsośnina, gm. Leżajsk
Podkościół, gm. Leżajsk
Poręby, gm. Leżajsk
Padół, gm. Nowa Sarzyna
Piaski, gm. Leżajsk
Podklasztor, gm. Leżajsk
Ruda Łańcucka, gm. Nowa Sarzyna
Ruski Koniec, gm. Kuryłówka
Rynek, gm. Leżajsk
Rzuchów, gm. Leżajsk
Rusiny, gm. Leżajsk
Smycze, gm. Nowa Sarzyna
Sroki, gm. Leżajsk
Staronie, gm. Kuryłówka
Stafieje, gm. Grodzisko Dolne
Stare Miasto, gm. Leżajsk
Stępnie, gm. Leżajsk
Sośnina, gm. Leżajsk
Siuzdaki, gm. Leżajsk
Słoboda Duża, gm. Kuryłówka
Siedlanka, gm. Leżajsk
Stróże, gm. Leżajsk
Sypy, gm. Leżajsk
Słoboda, gm. Kuryłówka
Słoboda Mała, gm. Kuryłówka
Sarzyna, gm. Nowa Sarzyna
Szepelaki, gm. Leżajsk
Skalówki, gm. Grodzisko Dolne
Sochy, gm. Kuryłówka
Tarnawiec, gm. Kuryłówka
Tarnogóra, gm. Nowa Sarzyna
Trusze, gm. Kuryłówka
Ugory, gm. Kuryłówka
Wólka Łętowska, gm. Nowa Sarzyna
Wólka Grodziska, gm. Grodzisko Dolne
Wilkowyja-Krzaki, gm. Leżajsk
Wołczki, gm. Leżajsk
Wierzawice, gm. Leżajsk
Wola Zarczycka, gm. Nowa Sarzyna
Wólka Łamana, gm. Kuryłówka
Wesoła, gm. Grodzisko Dolne
Wygon, gm. Leżajsk
Wygnanki, gm. Leżajsk
Zagrody, gm. Kuryłówka
Za Wodą, gm. Nowa Sarzyna
Zadwory, gm. Kuryłówka
Zagrody, gm. Leżajsk
Zastawna Góra, gm. Nowa Sarzyna
Zagumienki, gm. Kuryłówka
Zabrowarze, gm. Grodzisko Dolne
Zadróżka, gm. Grodzisko Dolne
Zagaje Olechowskie, gm. Nowa Sarzyna
Zagaje Rolne, gm. Nowa Sarzyna
Zabłocie, gm. Grodzisko Dolne
Zabłociska, gm. Leżajsk
Zagrody, gm. Grodzisko Dolne
Zarowie, gm. Grodzisko Dolne
Zarzeka, gm. Kuryłówka
Zerwanka, gm. Leżajsk
Zaborcze, gm. Grodzisko Dolne
Zabłocie, gm. Leżajsk
Za Potokiem, gm. Leżajsk
Zmysłówka, gm. Grodzisko Dolne
Zagaje Buczkowskie, gm. Nowa Sarzyna
Za Mostem, gm. Nowa Sarzyna
Zagaje, gm. Nowa Sarzyna
Zakarczmie, gm. Leżajsk
Źródła, gm. Grodzisko Dolne
Żmuliska, gm. Leżajsk
Żołyniówki, gm. Leżajsk
Payu Dotpay